Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry do 17.02.2014

Identifikačný
údaj faktúry
Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávka Faktúrovaná
suma
Mena Dátum doručenia Fa Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa)   IČO Dátum
zaplatenia
10201/2014 vstup na konferencie ponuka otvoreného kurzu 1.198,80 EUR 17.2.2014 Ecopress a.s. 820 07 Bratislava Seberíniho 1 31333524 17.2.2014
10103/2014 údrž.+nové ver.doch.sys. Z č.008/ID/2009 7.176,00 EUR 30.1.2014 ID.EST, s.r.o. 010 08 Žilina Karpatská 8420/9a 44460988 11.2.2014
10113/2014 nájom+služby 1/2014 Z č.176/2008-6.4 1.957,27 EUR 31.1.2014 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 11.2.2014
10112/2014 užív.bytu-služby Donnerov zálohový predpis 89,87 EUR 31.1.2014 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 12.2.2014
10125/2014 zahraničné poistenie 1/14 Z č.20714054, 458/96-1.5 77,07 EUR 31.1.2014 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 12.2.2014
10130/2014 právne služby Z č.291/2006-7.2 70,46 EUR 4.2.2014 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 12.2.2014
10149/2014 služby verej.STV,SRO 1/14 Zákonná povinnosť č.68/2008 Z.z 199,16 EUR 31.1.2014 RTVS s.r.o. 841 04 Bratislava Staré Grunty 2 36857432 12.2.2014
10133/2014 upratovacie služby 1/2014 Z č.271/2007-6.4 3.632,75 EUR 5.2.2014 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 13.2.2014
10101/2014 letenka Cajkova,Tobiasova ČísOb. 6138 z 27.01.2014
Z č.81/2011-1.9
1.184,38 EUR 30.1.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 14.2.2014
10102/2014 letenka Žiak ČísOb. 6137 z 27.01.2014
Z č.81/2011-1.9
592,19 EUR 30.1.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 14.2.2014
10121/2014 nevyhrad. parkovanie 1/14 Z č.129/2013-1.9 4.620,00 EUR 3.2.2014 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 14.2.2014
10122/2014 Oprava Fabia BA-412KC ČísOb. 6131 z 22.01.2014
Z č.108/2002-8.3
435,53 EUR 3.2.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 14.2.2014
10123/2014 Oprava Fabia BA347OL ČísOb. 6130 z 22.01.2014
Z č.108/2002-8.3
145,25 EUR 3.2.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 14.2.2014
10124/2014 bežný preklad z Aj/SJ ČísOb. 6122 z 20.01.2014 340,20 EUR 3.2.2014 LEXMAN, s.r.o. 821 01 Bratislava Haburská 49/A 36810657 14.2.2014
10137/2014 oprava sl.vozidla ČísOb. 6139 z 28.01.2014
Z č.108/2002-8.3
39,50 EUR 6.2.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 14.2.2014
10138/2014 oprava sl.vozidla ČísOb. 6142 z 28.01.2014
Z č.108/2002-8.3
24,46 EUR 6.2.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 14.2.2014
10180/2014 Mitgliedsbeitrag SR 2014 5.100,00 EUR 4.2.2014 Europäische ARGE 1010 Wien Bartensteingasse 4/1 14.2.2014
10181/2014 Montreal Protokol 7.290,00 USD 4.2.2014 United Nations Office at nairobi 10017 New York 270 Park Avenue 0000000Z 14.2.2014
10150/2014 služby verej.STV,SRO 2/14 Zákonná povinnosť č.68/2008 Z.z 199,16 EUR 6.2.2014 RTVS s.r.o. 841 04 Bratislava Staré Grunty 2 36857432 17.2.2014
10151/2014 nájom+služby 2/2014 Z č.176/2008-6.4 1.957,27 EUR 6.2.2014 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 17.2.2014
10152/2014 preddavok el.energia 2/14 Z č.142/2013-1.9 240,00 EUR 6.2.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 17.2.2014
10153/2014 preddavok el.energia 2/14 Z č.141/2013-1.9 160,00 EUR 6.2.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 17.2.2014
10154/2014 preddavok el.energia 2/14 Z č.140/2013-1.9 2.500,00 EUR 6.2.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 17.2.2014
10155/2014 sl.spojené s nájmom 2/14 zálohový predpis 89,87 EUR 6.2.2014 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 17.2.2014
10156/2014 školenie Šuniarová,Vrábel ponuka otvoreného kurzu 398,40 EUR 6.2.2014 Agentúra Tempo, s.r.o. 010 01 Žilina 36433292 17.2.2014
10158/2014 školenie Závodná ponuka otvoreného kurzu 50,00 EUR 10.2.2014 IBECA Bratislava spol. s r.o. 851 04 Bratislava Mamateyova12 35854693 17.2.2014
10106/2014 letenka Huska ČísOb. 6133 z 20.01.2014
Z č.82/2011-1-9
568,19 EUR 31.1.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 18.2.2014
10111/2014 letenka Princová ČísOb. 6128 z 16.01.2014
Z č.82/2011-1-9
592,19 EUR 31.1.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 18.2.2014
10126/2014 plyn 19.1.-28.2.2014 Z č.58/2013-1-9 279,00 EUR 4.2.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 18.2.2014
10127/2014 plyn 19.1.-28.2.2014 Z č.58/2013-1-9 4,00 EUR 4.2.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 18.2.2014
10128/2014 plyn 19.1.-28.2.2014 Z č.58/2013-1-9 672,00 EUR 4.2.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 18.2.2014
10129/2014 plyn 19.1.-28.2.2014 Z č.58/2013-1-9 4,00 EUR 4.2.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 18.2.2014
10143/2014 letenka Kovacsova ČísOb. 6144 z 29.01.2014
Z č.81/2011-1-9
592,19 EUR 7.2.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 18.2.2014
10144/2014 letenka Mikulášková ČísOb. 6154 z 31.01.2014
Z č.81/2011-1.9
592,19 EUR 7.2.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 18.2.2014
10146/2014 dodávka,odber info 1/14 Z č.11/2011-1.1.2 1.140,00 EUR 7.2.2014 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 18.2.2014
10176/2014 školenie Porubčanský ponuka otvoreného kurzu 95,00 EUR 11.2.2014 OTIDEA 811 01 Bratislava Zámocká 30 47139200 18.2.2014
10177/2014 školenie Porubčanský ponuka otvoreného kurzu 95,00 EUR 11.2.2014 OTIDEA 811 01 Bratislava Zámocká 30 47139200 18.2.2014
10107/2014 letenka Zvara ČísOb. 6127 z 16.01.2014
Z č.82/2011-1-9
592,19 EUR 31.1.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.2.2014
10108/2014 letenka Beriac ČísOb. 6126 z 16.01.2014
Z č.82/2011-1-9
592,19 EUR 31.1.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.2.2014
10109/2014 letenka Malatinská ČísOb. 6125 z 16.01.2014
Z č.82/2011-1-9
592,19 EUR 31.1.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.2.2014
10110/2014 letenka Mišíková ČísOb. 6123 z 14.01.2014
Z č.82/2011-1-9
429,86 EUR 31.1.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.2.2014
10175/2014 školenie Medveďová ponuka otvoreného kurzu 69,00 EUR 11.2.2014 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 19.2.2014