Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 06.06.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručeniaFA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa,adresa) IČO Dátum zaplatenia
10502/2014 tonery do multi.zariadení ČísOb. 6267 z 21.03.2014 Z č. 160/2013/1.9. 13 028,69 EUR 17.4.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 27.5.2014
10545/2014 strážna služba 4/2014 Z č. 144/2013/1.9. 14 640,96 EUR 2.5.2014 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 27.5.2014
10602/2014 toaletný papier,utierky ČísOb. 6278 z 25.03.2014 11 688,60 EUR 15.5.2014 CONVERTIS, s.r.o. 943 02 Štúrovo Železničný rad 2 34099867 27.5.2014
10604/2014 upratovacie práce 4/2014 ČísOb. 6284 z 31.03.2014 1 883,22 EUR 16.5.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 27.5.2014
10605/2014 servis BA-161PL ČísOb. 6351 z 13.05.2014 Z č. 50/2012/1.9.2. 50,16 EUR 16.5.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 27.5.2014
10606/2014 servis BA-605AH ČísOb. 6352 z 13.05.2014 Z č. 50/2012/1.9.2. 423,32 EUR 16.5.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 27.5.2014
10607/2014 Prezutie sl. vozidiel ČísOb. 6320 z 29.04.2014 Z č. 50/2012/1.9.2. 886,62 EUR 16.5.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 27.5.2014
10608/2014 Pravidelná tech.kontrola ČísOb. 6334 z 06.05.2014 Z č. 50/2012/1.9.2. 399,98 EUR 16.5.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 27.5.2014
10609/2014 Výroba externého pútača ČísOb. 6338 z 06.05.2014 120,00 EUR 16.5.2014 Bittner print, s.r.o. 821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C 35736534 27.5.2014
10612/2014 Oprava sl.vozidla BL738BV ČísOb. 6347 z 09.05.2014 Z č. 146/2011 13,44 EUR 16.5.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647 27.5.2014
10615/2014 Zelená kniha FIDIC ČísOb. 6339 z 06.05.2014 30,00 EUR 16.5.2014 Slovenská asociácia 831 04 Bratislava Trnavská cesta 25 36065862 27.5.2014
10616/2014 mesačná kontrola EPS 5/14 Z č. 33/2003/8.3. 59,68 EUR 19.5.2014 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 27.5.2014
10617/2014 spotreb.el.energie 3,4/14 Z č. 91/N/2006/224 270,07 EUR 19.5.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 27.5.2014
10618/2014 kontrola požiar.vodovodov ČísOb. 6323 z 29.04.2014 242,64 EUR 19.5.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 27.5.2014
10564/2014 spravodajský servis 4/14 Z č. 6/2011-1.1.2. 816,00 EUR 19.5.2014 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 28.5.2014
10603/2014 Likvidácia odpadovej vody 149,26 EUR 16.5.2014 Eko-Salmo s.r.o. 821 06 Bratislava Závodná 8 31359647 28.5.2014
10623/2014 telefónne poplatky mobil Z č. 64/2014/1.9. 8 915,49 EUR 20.5.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 28.5.2014
10636/2014 servis telekom.zariadení Z č. 120/2004-8.3. 221,40 EUR 21.5.2014 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 28.5.2014
10654/2014 aktualizácia progr.ASPI Z č. Z-008-2008 1 222,72 EUR 22.5.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 28.5.2014
10621/2014 vodné,stočné,zrážky Z č. 97/2009/1.11 55,54 EUR 19.5.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 29.5.2014
10622/2014 nedoplatok za el.energiu Z č. 140/2013/1.9. 488,02 EUR 20.5.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 29.5.2014
10626/2014 PHM BL-012AT Z č. 145/2013/1.9. 72,53 EUR 20.5.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 29.5.2014
10627/2014 PHM Z č. 145/2013/1.9. 2 873,85 EUR 20.5.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 29.5.2014
10647/2014 Letenka p. Mikulášková ČísOb. 6297 z 04.04.2014 Z č. 82/2011/1.9. 592,54 EUR 21.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.5.2014
10648/2014 Letenky Kocunová,Jankovi. ČísOb. 6300 z 08.04.2014 Z č. 82/2011/1.9. 1 317,08 EUR 21.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.5.2014
10649/2014 Letenka p. Zvara ČísOb. 6292 z 02.04.2014 Z č. 82/2011/1.9. 803,54 EUR 21.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.5.2014
10650/2014 licencia programu ASPI Z č. Z-008/2008-1 4 163,95 EUR 22.5.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 29.5.2014
10687/2014 Kjótsky protokol, 2014 UNFCCC,KP budget,SR 15 700,00 EUR 12.5.2014 UNFCCC 53175 Bonn Martin Luther-King-S 29.5.2014
10688/2014 Contribution SR 2014 UNFCCC, budget,SR 11 176,00 EUR 12.5.2014 UNFCCC 53175 Bonn Martin Luther-King-S 29.5.2014
10631/2014 umytie vozidiel 4/2014 Z č. 20/2011/1.9. 201,07 EUR 20.5.2014 Milan Rakický 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 2.6.2014
10656/2014 Letenka p. Zvara ČísOb. 6316 z 22.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 609,55 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10657/2014 Letenka p. Rodina ČísOb. 6315 z 23.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 609,54 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10658/2014 Letenka p. Greifová ČísOb. 6317 z 22.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 138,26 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10659/2014 Letenka p. Miklášová ČísOb. 6318 z 23.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 299,39 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10660/2014 Letenka p. Janiga ČísOb. 6329 z 30.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 599,55 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10662/2014 Letenka p. Jánová ČísOb. 6331 z 29.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 859,55 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10663/2014 Letenka p. Ambróš ČísOb. 6335 z 05.05.2014 Z č. 62/2014/1.9. 334,31 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10664/2014 Letenka p. Mičáková ČísOb. 6332 z 05.05.2014 Z č. 62/2014/1.9. 649,55 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10665/2014 Letenka p. Rusnáková ČísOb. 6333 z 05.05.2014 Z č. 62/2014/1.9. 194,06 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10667/2014 Letenka p. Zvara ČísOb. 6355 z 12.05.2014 Z č. 62/2014/1.9. 599,56 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10668/2014 Letenky ČísOb. 6337 z 30.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 2 692,24 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10669/2014 Letenka p. Rybanič ČísOb. 6309 z 17.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 559,39 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10670/2014 Letenka p. Grajcár ČísOb. 6328 z 30.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 599,55 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10671/2014 Letenka p. Jankovičová ČísOb. 6326 z 29.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 599,55 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10672/2014 Letenka p. Darnady ČísOb. 6344 z 07.05.2014 Z č. 62/2014/1.9. 599,56 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10625/2014 prenájom repre.priestorov ČísOb. 6345 z 09.05.2014 475,00 EUR 20.5.2014 UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE 814 17 Bratislava Michalská 1 164631 3.6.2014
10556/2014 vyprac.odborného posudku ČísOb. 6299 z 08.04.2014 660,00 EUR 5.5.2014 HYDRANT s.r.o. 831 06 Bratislava Stupavská 34 36657531 4.6.2014
10651/2014 Čistenie kanalizácie 89,71 EUR 22.5.2014 Eva Fratričová 821 07 Bratislava Dudvážska 25 34983848 4.6.2014
10686/2014 megafón-Monacor TM-15 ČísOb. 6371 z 19.05.2014 54,00 EUR 27.5.2014 MUSICDATA s.r.o.- 911 01 Trenčín Pod Sokolice 6575 47694858 4.6.2014
10652/2014 servis BA-945XR ČísOb. 6354 z 13.05.2014 Z č. 50/2012/1.9.2. 1 296,29 EUR 22.5.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 5.6.2014
10653/2014 servis BA-665RD ČísOb. 6321 z 29.04.2014 Z č. 50/2012/1.9.2. 1 111,37 EUR 22.5.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 5.6.2014
10674/2014 preklad do angličtiny ČísOb. 6342 z 02.05.2014 58,00 EUR 23.5.2014 LEXMAN SK, s.r.o. 831 03 Bratislava Škultétyho 1 44391455 5.6.2014
10601/2014 Zabezpečenie občerstvenia ČísOb. 6341 z 05.05.2014 51,00 EUR 15.5.2014 H+H Group Vlastimil Holík 851 01 Bratislava Tupolevova 17 34445463 9.6.2014
10683/2014 tech.kontrola sl.vozidiel ČísOb. 5422 z 12.02.2013 26,00 EUR 26.5.2014 Mestav s.r.o. 831 04 Bratislava Stará Vajnorská 39 31369367 9.6.2014
10684/2014 Zabezpečenie tlmočenia ČísOb. 6314 z 25.04.2014 150,00 EUR 6.6.2014 Ing. Beata Kanianská 831 52 Bratislava Pekná cesta 11 40780368 9.6.2014
10695/2014 Porada s vedením MŽP SR ČísOb. 6356 z 14.05.2014 855,95 EUR 29.5.2014 Kancelária NR SR 900 89 Častá 151491 9.6.2014
10702/2014 Zabezpečenie občerstvenia ČísOb. 6324 z 30.04.2014 463,80 EUR 2.6.2014 Squeeze, spol. s r.o. 821 01 Bratislava Nevädzová 4 35934913 9.6.2014
10714/2014 Zabezpeč.tlmoč.techniky ČísOb. 6379 z 22.05.2014 204,00 EUR 3.6.2014 T SERVICE spol. s r.o. 831 04 Bratislava Vajnorská 127 35935847 9.6.2014
10744/2014 Školenie p.Darmo Z č. 2014114011 1 150,00 EUR 5.6.2014 Barcelona Graduate 08005 Barcelona Ramon Trias Fargas 2 9.6.2014