Vytlačiť Poslať stránku

Faktúry do 06.06.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručeniaFA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa,adresa) IČO Dátum zaplatenia
10502/2014 tonery do multi.zariadení ČísOb. 6267 z 21.03.2014 Z č. 160/2013/1.9. 13 028,69 EUR 17.4.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 27.5.2014
10545/2014 strážna služba 4/2014 Z č. 144/2013/1.9. 14 640,96 EUR 2.5.2014 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 27.5.2014
10602/2014 toaletný papier,utierky ČísOb. 6278 z 25.03.2014 11 688,60 EUR 15.5.2014 CONVERTIS, s.r.o. 943 02 Štúrovo Železničný rad 2 34099867 27.5.2014
10604/2014 upratovacie práce 4/2014 ČísOb. 6284 z 31.03.2014 1 883,22 EUR 16.5.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 27.5.2014
10605/2014 servis BA-161PL ČísOb. 6351 z 13.05.2014 Z č. 50/2012/1.9.2. 50,16 EUR 16.5.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 27.5.2014
10606/2014 servis BA-605AH ČísOb. 6352 z 13.05.2014 Z č. 50/2012/1.9.2. 423,32 EUR 16.5.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 27.5.2014
10607/2014 Prezutie sl. vozidiel ČísOb. 6320 z 29.04.2014 Z č. 50/2012/1.9.2. 886,62 EUR 16.5.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 27.5.2014
10608/2014 Pravidelná tech.kontrola ČísOb. 6334 z 06.05.2014 Z č. 50/2012/1.9.2. 399,98 EUR 16.5.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 27.5.2014
10609/2014 Výroba externého pútača ČísOb. 6338 z 06.05.2014 120,00 EUR 16.5.2014 Bittner print, s.r.o. 821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C 35736534 27.5.2014
10612/2014 Oprava sl.vozidla BL738BV ČísOb. 6347 z 09.05.2014 Z č. 146/2011 13,44 EUR 16.5.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647 27.5.2014
10615/2014 Zelená kniha FIDIC ČísOb. 6339 z 06.05.2014 30,00 EUR 16.5.2014 Slovenská asociácia 831 04 Bratislava Trnavská cesta 25 36065862 27.5.2014
10616/2014 mesačná kontrola EPS 5/14 Z č. 33/2003/8.3. 59,68 EUR 19.5.2014 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 27.5.2014
10617/2014 spotreb.el.energie 3,4/14 Z č. 91/N/2006/224 270,07 EUR 19.5.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 27.5.2014
10618/2014 kontrola požiar.vodovodov ČísOb. 6323 z 29.04.2014 242,64 EUR 19.5.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 27.5.2014
10564/2014 spravodajský servis 4/14 Z č. 6/2011-1.1.2. 816,00 EUR 19.5.2014 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 28.5.2014
10603/2014 Likvidácia odpadovej vody 149,26 EUR 16.5.2014 Eko-Salmo s.r.o. 821 06 Bratislava Závodná 8 31359647 28.5.2014
10623/2014 telefónne poplatky mobil Z č. 64/2014/1.9. 8 915,49 EUR 20.5.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 28.5.2014
10636/2014 servis telekom.zariadení Z č. 120/2004-8.3. 221,40 EUR 21.5.2014 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 28.5.2014
10654/2014 aktualizácia progr.ASPI Z č. Z-008-2008 1 222,72 EUR 22.5.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 28.5.2014
10621/2014 vodné,stočné,zrážky Z č. 97/2009/1.11 55,54 EUR 19.5.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 29.5.2014
10622/2014 nedoplatok za el.energiu Z č. 140/2013/1.9. 488,02 EUR 20.5.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 29.5.2014
10626/2014 PHM BL-012AT Z č. 145/2013/1.9. 72,53 EUR 20.5.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 29.5.2014
10627/2014 PHM Z č. 145/2013/1.9. 2 873,85 EUR 20.5.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 29.5.2014
10647/2014 Letenka p. Mikulášková ČísOb. 6297 z 04.04.2014 Z č. 82/2011/1.9. 592,54 EUR 21.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.5.2014
10648/2014 Letenky Kocunová,Jankovi. ČísOb. 6300 z 08.04.2014 Z č. 82/2011/1.9. 1 317,08 EUR 21.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.5.2014
10649/2014 Letenka p. Zvara ČísOb. 6292 z 02.04.2014 Z č. 82/2011/1.9. 803,54 EUR 21.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.5.2014
10650/2014 licencia programu ASPI Z č. Z-008/2008-1 4 163,95 EUR 22.5.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 29.5.2014
10687/2014 Kjótsky protokol, 2014 UNFCCC,KP budget,SR 15 700,00 EUR 12.5.2014 UNFCCC 53175 Bonn Martin Luther-King-S 29.5.2014
10688/2014 Contribution SR 2014 UNFCCC, budget,SR 11 176,00 EUR 12.5.2014 UNFCCC 53175 Bonn Martin Luther-King-S 29.5.2014
10631/2014 umytie vozidiel 4/2014 Z č. 20/2011/1.9. 201,07 EUR 20.5.2014 Milan Rakický 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 2.6.2014
10656/2014 Letenka p. Zvara ČísOb. 6316 z 22.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 609,55 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10657/2014 Letenka p. Rodina ČísOb. 6315 z 23.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 609,54 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10658/2014 Letenka p. Greifová ČísOb. 6317 z 22.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 138,26 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10659/2014 Letenka p. Miklášová ČísOb. 6318 z 23.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 299,39 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10660/2014 Letenka p. Janiga ČísOb. 6329 z 30.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 599,55 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10662/2014 Letenka p. Jánová ČísOb. 6331 z 29.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 859,55 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10663/2014 Letenka p. Ambróš ČísOb. 6335 z 05.05.2014 Z č. 62/2014/1.9. 334,31 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10664/2014 Letenka p. Mičáková ČísOb. 6332 z 05.05.2014 Z č. 62/2014/1.9. 649,55 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10665/2014 Letenka p. Rusnáková ČísOb. 6333 z 05.05.2014 Z č. 62/2014/1.9. 194,06 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10667/2014 Letenka p. Zvara ČísOb. 6355 z 12.05.2014 Z č. 62/2014/1.9. 599,56 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10668/2014 Letenky ČísOb. 6337 z 30.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 2 692,24 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10669/2014 Letenka p. Rybanič ČísOb. 6309 z 17.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 559,39 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10670/2014 Letenka p. Grajcár ČísOb. 6328 z 30.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 599,55 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10671/2014 Letenka p. Jankovičová ČísOb. 6326 z 29.04.2014 Z č. 62/2014/1.9. 599,55 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10672/2014 Letenka p. Darnady ČísOb. 6344 z 07.05.2014 Z č. 62/2014/1.9. 599,56 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.6.2014
10625/2014 prenájom repre.priestorov ČísOb. 6345 z 09.05.2014 475,00 EUR 20.5.2014 UNIVERZITNÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE 814 17 Bratislava Michalská 1 164631 3.6.2014
10556/2014 vyprac.odborného posudku ČísOb. 6299 z 08.04.2014 660,00 EUR 5.5.2014 HYDRANT s.r.o. 831 06 Bratislava Stupavská 34 36657531 4.6.2014
10651/2014 Čistenie kanalizácie 89,71 EUR 22.5.2014 Eva Fratričová 821 07 Bratislava Dudvážska 25 34983848 4.6.2014
10686/2014 megafón-Monacor TM-15 ČísOb. 6371 z 19.05.2014 54,00 EUR 27.5.2014 MUSICDATA s.r.o.- 911 01 Trenčín Pod Sokolice 6575 47694858 4.6.2014
10652/2014 servis BA-945XR ČísOb. 6354 z 13.05.2014 Z č. 50/2012/1.9.2. 1 296,29 EUR 22.5.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 5.6.2014
10653/2014 servis BA-665RD ČísOb. 6321 z 29.04.2014 Z č. 50/2012/1.9.2. 1 111,37 EUR 22.5.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 5.6.2014
10674/2014 preklad do angličtiny ČísOb. 6342 z 02.05.2014 58,00 EUR 23.5.2014 LEXMAN SK, s.r.o. 831 03 Bratislava Škultétyho 1 44391455 5.6.2014
10601/2014 Zabezpečenie občerstvenia ČísOb. 6341 z 05.05.2014 51,00 EUR 15.5.2014 H+H Group Vlastimil Holík 851 01 Bratislava Tupolevova 17 34445463 9.6.2014
10683/2014 tech.kontrola sl.vozidiel ČísOb. 5422 z 12.02.2013 26,00 EUR 26.5.2014 Mestav s.r.o. 831 04 Bratislava Stará Vajnorská 39 31369367 9.6.2014
10684/2014 Zabezpečenie tlmočenia ČísOb. 6314 z 25.04.2014 150,00 EUR 6.6.2014 Ing. Beata Kanianská 831 52 Bratislava Pekná cesta 11 40780368 9.6.2014
10695/2014 Porada s vedením MŽP SR ČísOb. 6356 z 14.05.2014 855,95 EUR 29.5.2014 Kancelária NR SR 900 89 Častá 151491 9.6.2014
10702/2014 Zabezpečenie občerstvenia ČísOb. 6324 z 30.04.2014 463,80 EUR 2.6.2014 Squeeze, spol. s r.o. 821 01 Bratislava Nevädzová 4 35934913 9.6.2014
10714/2014 Zabezpeč.tlmoč.techniky ČísOb. 6379 z 22.05.2014 204,00 EUR 3.6.2014 T SERVICE spol. s r.o. 831 04 Bratislava Vajnorská 127 35935847 9.6.2014
10744/2014 Školenie p.Darmo Z č. 2014114011 1 150,00 EUR 5.6.2014 Barcelona Graduate 08005 Barcelona Ramon Trias Fargas 2 9.6.2014