Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 20.03.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo ojednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručeniaFA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa,adresa) IČO Dátum zaplatenia
10207/2014 telefónne poplatky Z č. 295/2006/6.3. 13 706,04 EUR 18.2.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 12.3.2014
10215/2014 príprava dokumentácie k VO ČísOb. 5638 z 18.02.2013
Z č. 30/2013/1.9.
3 600,00 EUR 21.2.2014 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 19.3.2014
10216/2014 príprava dokumentácie k VO ČísOb. 5638 z 18.02.2013
Z č. 30/2013/1.9.
5 400,00 EUR 21.2.2014 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 19.3.2014
10230/2014 pracovné stretnutie ČísOb. 6203 z 31.01.2014 312,90 EUR 26.2.2014 Anassa, s.r.o. 811 02 Bratislava Medená 9 47054182 12.3.2014
10235/2014 výroba pečiatok ČísOb. 6173 z 11.02.2014 37,44 EUR 3.3.2014 Eduard Polakovič - FOTOPOLY 831 06 Bratislava Koľajná 29/A 11648783 12.3.2014
10236/2014 vodné,stočné,zrážky Z č. 97/2009/1.11. 57,77 EUR 26.2.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 12.3.2014
10237/2014 anglický slovník 5 ks ČísOb. 6186 z 17.02.2014 42,50 EUR 28.2.2014 PeaDr. Eva Gáboríková 023 55 Vysoká nad Kysu Vyšný Kelčov 616 40137082 12.3.2014
10238/2014 Civilná ochrana r.2014 ČísOb. 5982 z 10.10.2013 7,80 EUR 27.2.2014 Ministerstvo vnútra SR 812 72 Bratislava Pribinova 2 151866 12.3.2014
10240/2014 ochranné obaly+fólie ČísOb. 6201 z 25.02.2014 740,00 EUR 3.3.2014 m:zone s.r.o. 952 01 Vráble Dukelská 852/28 34146229 12.3.2014
10241/2014 Justičná Revue r.2014 ČísOb. 6178 z 13.02.2014 133,32 EUR 3.3.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503 12.3.2014
10242/2014 dodávka,odber info 2/14 Z č. 11/2011/1.1.2. 1 140,00 EUR 3.3.2014 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 13.3.2014
10243/2014 inzeráty v Hos.novinách ČísOb. 6199 z 25.02.2014 922,80 EUR 4.3.2014 Ecopress a.s. 820 07 Bratislava Seberíniho 1 31333524 13.3.2014
10244/2014 upratovacie služby Z č. 271/2007/6.4. 3 632,75 EUR 4.3.2014 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 13.3.2014
10246/2014 parkovanie za 2/2014 Z č. 129/2013/1.9. 4 620,00 EUR 3.3.2014 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 19.3.2014
10249/2014 servis BA507HC ČísOb. 6177 z 13.02.2014
Z č.108/2002/8.3.,3.6.
1 049,62 EUR 3.3.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 17.3.2014
10250/2014 umytie vozidiel 2/14 Z č. 20/2011/1.9. 199,08 EUR 3.3.2014 Milan Rakický 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 14.3.2014
10251/2014 základný súbor 3/2014 Z č. 7375955/2012 18,33 EUR 4.3.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 14.3.2014
10252/2014 služby OPP,BOZP 2/2014 Z č. 16/2011/1.9. 346,80 EUR 4.3.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 14.3.2014
10253/2014 Rozšírený súbor 3-5/14 Z č. 6904026/2010 207,60 EUR 4.3.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 14.3.2014
10254/2014 filter, čistiace tablety ČísOb. 6196 z 24.02.2014 454,20 EUR 4.3.2014 KÁVOMATY, s.r.o. 060 01 Kežmarok Nižná brána 2 31735657 13.3.2014
10255/2014 kopírovací papier A4 ČísOb. 6188 z 16.12.2013
Z č. 163/2013/1.9.
976,50 EUR 4.3.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 25.3.2014
10256/2014 plyn 3/2014 Z č. 58/2013/1.9. 672,00 EUR 4.3.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 19.3.2014
10257/2014 plyn 3/2014 Z č. 58/2013/1.9. 4,00 EUR 4.3.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 19.3.2014
10258/2014 plyn 3/2014 Z č. 58/2013/1.9. 4,00 EUR 4.3.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 19.3.2014
10259/2014 plyn 3/2014 Z č. 58/2013/1.9. 279,00 EUR 4.3.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 19.3.2014
10260/2014 oprava kopír.zariadenia ČísOb. 6174 z 12.02.2014 Z.č.160/2013/1.9. 173,45 EUR 4.3.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 14.3.2014
10261/2014 oprava kopír.zariadenia ČísOb. 6159 z 05.02.2014 Z.č.160/2013/1.9. 179,24 EUR 4.3.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 17.3.2014
10263/2014 oprava multif.zariadenia ČísOb. 6147 z 30.01.2014 Z.č.160/2013/1.9. 28,00 EUR 4.3.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 19.3.2014
10264/2014 oprava multif.zariadenia ČísOb. 6146 z 30.01.2014 Z.č.160/2013/1.9. 28,00 EUR 4.3.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 17.3.2014
10265/2014 oprava kop.stroja s tlač. ČísOb. 6143 z 29.01.2014 Z.č.160/2013/1.9. 83,99 EUR 4.3.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 17.3.2014
10266/2014 oprava multif.stroja HP ČísOb. 6143 z 29.01.2014 Z.č.160/2013/1.9. 55,99 EUR 4.3.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 17.3.2014
10268/2014 pohonné hmoty Z č. 145/2013/1.9. 47,95 EUR 5.3.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 20.3.2014
10269/2014 pohonné hmoty Z č. 145/2013/1.9. 4 117,45 EUR 5.3.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 20.3.2014
10271/2014 el.verzia Vestníka MŽP SR ČísOb. 6170 z 07.02.2014 166,20 EUR 5.3.2014 Agentúra Pardon-TN,s.r.o. 911 01 Trenčín Jilemnického 23 34141987 14.3.2014
10276/2014 kniha Judikatúra ČísOb. 6205 z 27.02.2014 14,31 EUR 4.3.2014 Katarína Hrdá 951 17 Cabaj-Čápor Cabaj 897 44711905 14.3.2014
10277/2014 internet 2/2014 Z č. 76/2004/1.13. 59 451,18 EUR 5.3.2014 SWAN, a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 19.3.2014
10278/2014 obal na diplom 20ks ČísOb. 6187 z 18.02.2014 78,80 EUR 6.3.2014 KIZZE D&S spol. 926 01 Sereď Kukučínová 4443/28 46079777 17.3.2014
10279/2014 plastové poháre 100ks ČísOb. 6193 z 21.02.2014 12,54 EUR 6.3.2014 KÁVOMATY, s.r.o. 060 01 Kežmarok Nižná brána 2 31735657 21.3.2014
10280/2014 predd.el.energia 3/14 Z č. 140/2013/1.9. 2 500,00 EUR 5.3.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 14.3.2014
10281/2014 predd.el.energia 3/14 Z č. 141/2013/1.9. 160,00 EUR 5.3.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 14.3.2014
10282/2014 predd.el.energia 3/14 Z č. 142/2013/1.9. 240,00 EUR 5.3.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 14.3.2014
10283/2014 nájom Donnerova 3/14 nájomná zmluva 89,87 EUR 5.3.2014 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 14.3.2014
10284/2014 služby STV a SRO 3/14 zákonná povinnosť 199,16 EUR 5.3.2014 RTVS s.r.o. 841 04 Bratislava Staré Grunty 2 36857432 14.3.2014
10285/2014 nájom+služby 3/14 Z č. 176/2008/6.4. 1 957,27 EUR 5.3.2014 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 14.3.2014
10286/2014 medzinár.konferencia ponuka otvoreného kurzu 180,00 EUR 6.3.2014 FŠI Žilinskej univerzity 010 26 Žilina 1.mája 32 397563 17.3.2014
10287/2014 40h kurz Krbaťová ponuka otvoreného kurzu 510,00 EUR 6.3.2014 Via sapienza 841 08 Bratislava Ivana Bukovčana 20 45703141 13.3.2014
10288/2014 konferencia Tóth ponuka otvoreného kurzu 240,00 EUR 6.3.2014 EU Generation 1100 Wien Arlachgasse 12/16 12.3.2014
10289/2014 štvrťroč.kontrola SKV,EZS Z č. 109/2009/1.4. 102,00 EUR 6.3.2014 UNITEC HOLDING spol.s.r.o. 831 01 Bratislava Vidlicová 14 31353371 21.3.2014
10290/2014 strešná anténa ČísOb. 6197 z 24.02.2014 22,39 EUR 6.3.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647 19.3.2014
10291/2014 servis BL012AT ČísOb. 6206 z 27.02.2014
Z č.108/2002/8.3.
965,94 EUR 6.3.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 20.3.2014
10292/2014 Komunálny odpad 2/2014 Z č. 1327066/1998 509,64 EUR 7.3.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 20.3.2014
10293/2014 nájom+služby 2/14 Z č. 281/2007/6 4 949,71 EUR 7.3.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 21.3.2014
10294/2014 nájom+služby 2/14 Z č. 91/N/2006/224 1 053,70 EUR 7.3.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 19.3.2014
10295/2014 nájom+služby 2/14 Z č. 2/N/2010/320 232,49 EUR 7.3.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 19.3.2014
10296/2014 telefónne poplatky 2/14 Z č. 131/2010/1.9. 4 210,69 EUR 7.3.2014 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 20.3.2014
10298/2014 časopis Záhrada,Park ČísOb. 6020 z 05.11.2013 25,00 EUR 6.3.2014 Spoločnosť pre záhradnú a 949 01 Nitra Tribečská 1 31193749 20.3.2014
10299/2014 aktualizácia prog. ASPI Z č. Z-008/2008 3 372,19 EUR 6.3.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 20.3.2014
10300/2014 aktualizácia prog. ASPI Z č. Z-008/2008 3 426,67 EUR 6.3.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 20.3.2014
10301/2014 letenka Kmecová ČísOb. 6158 z 04.02.2014
Z č. 82/2011/1.9.
538,19 EUR 7.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.3.2014
10302/2014 ubytovanie Z č. 105/2010/8 134,30 EUR 7.3.2014 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 19.3.2014
10303/2014 kurz francúzštiny ČísOb. 6161 z 06.02.2014 880,00 EUR 7.3.2014 Francúzsky inštitút v Bratislave 811 01 Bratislava - St Sedlárska 7 31783112 21.3.2014
10304/2014 škol. Kollarova,Kauzalova ponuka otvoreného kurzu 192,00 EUR 6.3.2014 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 19.3.2014
10305/2014 výroba znaku na pult ČísOb. 6192 z 21.02.2014 216,00 EUR 7.3.2014 IS s.r.o. 821 04 Bratislava Galvaniho 6 31341781 21.3.2014
10306/2014 letenka Žiak ČísOb. 6190 z 18.02.2014
Z č. 82/2011/1.9.
592,19 EUR 10.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.3.2014
10307/2014 letenka Papajová Majeská ČísOb. 6183 z 14.02.2014
Z č. 82/2011/1.9.
563,26 EUR 10.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.3.2014
10308/2014 letenka Rusnáková ČísOb. 6191 z 20.02.2014
Z č. 82/2011/1.9.
513,19 EUR 10.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.3.2014
10309/2014 letenka Novomeská ČísOb. 6214 z 26.02.2014
Z č. 82/2011/1.9.
333,59 EUR 10.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.3.2014
10310/2014 letenka Zvara ČísOb. 6210 z 28.02.2014
Z č. 82/2011/1.9.
292,30 EUR 10.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.3.2014
10311/2014 letenka Žiga ČísOb. 6202 z 24.02.2014
Z č. 82/2011/1.9.
978,19 EUR 10.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.3.2014
10312/2014 letenka Durkošová ČísOb. 6213 z 26.02.2014
Z č. 82/2011/1.9.
592,19 EUR 10.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 21.3.2014
10313/2014 letenka Húska ČísOb. 6211 z 28.02.2014
Z č. 82/2011/1.9.
543,19 EUR 10.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 21.3.2014
10314/2014 letenka Racik,Kajánek ČísOb. 6215 z 26.02.2014
Z č. 82/2011/1.9.
1 076,38 EUR 10.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 21.3.2014
10315/2014 letenka Javorská,Štefková ČísOb. 6182 z 14.02.2014
Z č. 82/2011/1.9.
1 226,38 EUR 10.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 21.3.2014
10316/2014 členský príspevok 2014 členský príspevok 300,00 EUR 4.3.2014 Slovenský priehradný výbor 813 68 Bratislava Radlinského 11 30812623 13.3.2014
10317/2014 European Conference The New EU Concessions 707,85 EUR 5.3.2014 Lexxion Publisher 1040 Bruxelles Rond Point Schuman B 14.3.2014
10319/2014 školenie Valovičová ponuka otvoreného kurzu 39,90 EUR 11.3.2014 Agentúra Tempo 010 01 Žilina Jánošíkova 1 37097016 19.3.2014
10320/2014 European Conference The New EU Concessions 707,85 EUR 5.3.2014 Lexxion Publisher 1040 Bruxelles Rond Point Schuman B 14.3.2014
10321/2014 plyn 4/2014 Z č. 57/2013/1.9. 1 752,00 EUR 10.3.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 24.3.2014
10322/2014 plyn 2/2014 Z č. 57/2013/1.9. 792,85 EUR 10.3.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 25.3.2014
10323/2014 kopírovací papier A4 ČísOb. 6221 z 16.12.2013
Z č. 163/2013/1.9.
520,80 EUR 11.3.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 24.3.2014
10325/2014 školenie Gabalcová,Ivan ponuka otvoreného kurzu 80,00 EUR 11.3.2014 Národný ústav celoživotného 841 01 Bratislava 699438 19.3.2014
10326/2014 oprava BA947XR ČísOb. 6225 z 05.03.2014
Z č.108/2002/8.3.
69,96 EUR 11.3.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 24.3.2014
10328/2014 servis BA160TI ČísOb. 6219 z 04.03.2014
Z č.108/2002/8.3.
1 674,16 EUR 12.3.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 25.3.2014
10329/2014 poštové služby 2/2014 Z č. 118/2013/1.9. 3 214,25 EUR 12.3.2014 Slovenská pošta a.s. B.B. 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 36631124 25.3.2014
10330/2014 upratovacie práce 2/2014 ČísOb. 6136 z 27.01.2014 1 883,22 EUR 12.3.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 25.3.2014
10331/2014 štvrťročná kontrola EPS Z č. 33/2003/8.3. 140,40 EUR 13.3.2014 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 25.3.2014
10332/2014 mesačná kontrola EPS Z č. 33/2003/8.3. 47,80 EUR 13.3.2014 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 25.3.2014
10333/2014 servis a prekládky liniek Z č. 120/2004/8.3. 324,08 EUR 13.3.2014 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 25.3.2014
10334/2014 vodné,stočné,zrážky Z č. 241/2012/1.9. 1 192,81 EUR 12.3.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 24.3.2014
10336/2014 nájomné SHMÚ Koliba Z č. 83-100-2009 2 308,28 EUR 13.3.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 21.3.2014
10337/2014 sl.spojené s nájmom 3/14 Z č. 83-100-2009 3 414,00 EUR 13.3.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 21.3.2014
10339/2014 menovky na stôl ČísOb. 6234 z 11.03.2014 267,42 EUR 13.3.2014 Lamitec, spol. s.r.o. 831 04 Bratislava Nová Rožňavská 134/A 35710691 19.3.2014
10342/2014 workshop Lukáč ponuka otvoreného kurzu 1 605,31 EUR 14.3.2014 European Academy for Taxes 10117 Berlín Hausvogteiplatz 13 9215132 21.3.2014
10343/2014 2014-Medzinárod.mokrade Contribution SR 9 653,00 EUR 7.3.2014 Wetlands International 6700 A Wageningen . 20.3.2014
10344/2014 školenie 9 osôb ponuka otvoreného kurzu 810,00 EUR 10.3.2014 CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS 844 10 Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ 42137004 19.3.2014
10345/2014 školenie 24 zamestnancov ponuka otvoreného kurzu 1 560,00 EUR 13.3.2014 GaF 902 01 Pezinok Veltlínska 5223/1 46332961 19.3.2014
10346/2014 školenie 20 osôb ponuka otvoreného kurzu 840,00 EUR 7.3.2014 VIK s.r.o. 821 02 Bratislava Ružinovská 1 36680192 25.3.2014
10347/2014 LRA-E908-ECE/EMEP členský príspevok 9 520,00 USD 11.3.2014 UNECE Palais des Nations 1211 Geneva 10 Bureau 332 20.3.2014
10356/2014 letenka 3ks ČísOb. 6216 z 26.02.2014
Z č.82/2011/1.9.
1 776,57 EUR 18.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 28.3.2014