Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 31.12.2014

Identifikačný údaj faktúry    Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena   Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa,) IČO   Dátum zaplatenia
11419/2014 služby OPP a BOZP 9/14 Z.č. 16/2011/1.9 346,80 EUR 6.10.2014 SEPO, spol. s r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 29.12.2014
11478/2014 Oprava automatu JURA F50 ČísOb. 6809 z 19.11.2014;Z.č.112/2014/1.9 192,36 EUR 18.12.2014 KÁVOMATY, s.r.o. 060 01 Kežmarok Nižná brána 2 31735657 31.12.2014
11686/2014 Nájom+služby 10/2014 Z.č. 134/2014/1.9 15 818,52 EUR 14.11.2014 Vodohospodárska výstavba,š.p. 842 04 Bratislava Karloveská 2 156752 23.12.2014
11700/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 14/2014/7.2 46 293,60 EUR 18.11.2014 Cenvis s.r.o. 852 50 Bratislava Kutlíkova 17 35820551 31.12.2014
11702/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 14/2014/7.2 3 318,00 EUR 18.11.2014 Cenvis s.r.o. 852 50 Bratislava Kutlíkova 17 35820551 31.12.2014
11722/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 3/2014/7.2 23 154,00 EUR 19.11.2014 Cenvis s.r.o. 852 50 Bratislava Kutlíkova 17 35820551 15.12.2014
11728/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 11/2014/7.2 18 720,00 EUR 24.11.2014 ENVIGEO,  a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 15.12.2014
11729/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 13/2014/7.2 12 258,00 EUR 24.11.2014 ENVIGEO,  a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 15.12.2014
11730/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 10/2014/7.2 23 174,40 EUR 24.11.2014 ENVIGEO,  a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 15.12.2014
11731/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 5/2014/7.2 24 072,00 EUR 24.11.2014 ENVIGEO,  a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 15.12.2014
11748/2014 Kopírovací papier A4 ČísOb. 6680 z 29.09.2014,Z.č.163/2013/1.9 3 906,00 EUR 24.11.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 17.12.2014
11774/2014 Kancelárske potreby Z.č. 163/2013/1.9 888,24 EUR 27.11.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 18.12.2014
11799/2014 poštovné služby RD č. 118/2013/1.9 10 000,00 EUR 1.12.2014 Slovenská pošta a.s. B.B. 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 36631124 18.12.2014
11800/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 9/2014/7.2 37 538,40 EUR 1.12.2014 DEKONTA Slovensko,s. r. o. 821 06 Bratislava Odeská 49 31698476 16.12.2014
11801/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 8/2014/7.2 25 205,64 EUR 1.12.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 16.12.2014
11802/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 8/2014/7.2 9 921,00 EUR 1.12.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 16.12.2014
11803/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 8/2014/7.2 19 883,40 EUR 1.12.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 16.12.2014
11808/2014 Členský príspevok 2015 Bazilejský dohovor 10 348,00 USD 3.11.2014 United Nations Office at nairobi 10017 New York 270 Park  Avenue   19.12.2014
11809/2014 Členský príspevok 2015 Ramsarský dohovor 8 345,00 CHF 3.11.2014 RAMSAR Convention on Wtlands 1196 GLAND Rue Mauvereney 28   19.12.2014
11812/2014 UPC-Základný súbor 12/14 Z.č. 7375955 18,33 EUR 3.12.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 17.12.2014
11813/2014 Rozšírený súbor12/14-2/15 Z.č. 6904026 207,60 EUR 2.12.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 17.12.2014
11814/2014 Rozšírený súbor 2015 Z.č. 6903990 207,60 EUR 2.12.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 17.12.2014
11815/2014 Rozšírený súbor 2015 Z.č. 6904063 1 453,20 EUR 2.12.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 17.12.2014
11816/2014 UPC-Základný súbor 12/14 Z.č. 6903988 31,80 EUR 2.12.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 17.12.2014
11817/2014 náplň do frank. stroja ČísOb. 6819 z 25.11.2014 306,36 EUR 3.12.2014 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 010 01 Žilina Dolné Rudiny 1 31611630 16.12.2014
11818/2014 Pečiatky ČísOb. 6783 z 10.11.2014 44,88 EUR 2.12.2014 Eduard Polakovič - FOTOPOLY 831 06 Bratislava Koľajná 29/A 11648783 15.12.2014
11820/2014 Strážna služba 11/2014 Z.č. 144/2013/1.9 13 803,82 EUR 3.12.2014 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 23.12.2014
11821/2014 Nájom+služby 11/2014 Z.č. 10/2010/6.3 140,16 EUR 3.12.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 16.12.2014
11823/2014 Internet 11/2014 Z.č. 76/2004/1.13 59 451,18 EUR 4.12.2014 SWAN, a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 23.12.2014
11824/2014 Občianske právo ČísOb. 5997/SL z 23.10.2013 161,66 EUR 3.12.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 18.12.2014
11825/2014 Občianske právo ČísOb. 5997/SL  z 23.10.2013 25,89 EUR 3.12.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 18.12.2014
11827/2014 Kancelárske potreby ČísOb. 6803 z 18.11.2014+Z.č.163/2013/1.9 1 498,88 EUR 5.12.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 18.12.2014
11828/2014 PHM RD č. 145/2013/1.9 3 892,42 EUR 4.12.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 16.12.2014
11829/2014 Služby OPP,BOZP 11/14 Z.č. 16/2011/1.9 346,80 EUR 5.12.2014 SEPO, spol. s r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 29.12.2014
11830/2014 Tonery do tliačiarní ČísOb. 6709 z 09.10.2014 288,00 EUR 5.12.2014 abiX s.r.o. 972 26 Nitrianske Rudn Športová 26/23 36360821 19.12.2014
11831/2014 Servis BL-012AT ČísOb. 6820 z 25.11.2014,Dod.č.1 k z.č.50/2014/1.9 2 381,82 EUR 5.12.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 16.12.2014
11838/2014 Storno poplatok p.Jány ČísOb. 6813 z 24.11.2014,Z.č.62/2014/1.9 159,01 EUR 9.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.12.2014
11840/2014 Kancelárske potreby ČísOb. 6806 z 19.11.2014;Z.č.160/2013/1.9 741,43 EUR 4.12.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 18.12.2014
11842/2014 Nájom+služby 11/2014 Z.č. 91/N/2006/2.2.4 1 053,70 EUR 3.12.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 29.12.2014
11843/2014 Nájom+služby 11/2014 Z.č.10/2010/6.3 232,49 EUR 3.12.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 29.12.2014
11844/2014 Financovanie HM 7-11/14 Z.č. 32/2014/1.2 1 510,00 EUR 5.12.2014 Severoslovenské vodárne a kanaliz 010 57 Žilina Bôrická cesta 1960 36672297 16.12.2014
11845/2014 Financovanie HM 7-11/14 Z.č. 33/2014/1.2 1 325,00 EUR 5.12.2014 Oravská vodárenská spoločnosť 026 80 Dolný Kubín Bysterecká 2180 36672254 16.12.2014
11846/2014 Financovanie HM 7-11/14 Z.č. 36/2014/1.2 1 095,00 EUR 5.12.2014 Liptovská vodárenská spoločnosť 031 05 Liptovský Mikul Revolučná 595 36672441 16.12.2014
11847/2014 Financovanie HM 7-11/14 Z.č. 35/2014/1.2 1 040,00 EUR 5.12.2014 Vodárenská spoločnosť Ružomberok 034 06 Ružomberok Pri Váhu 6 36672271 16.12.2014
11848/2014 Financovanie HM 7-11/14 Z.č. 38/2014/1.2 1 130,00 EUR 5.12.2014 KOMVaK, a.s. 945 01 Komárno 36537870 16.12.2014
11849/2014 Financovanie HM 7-11/14 Z.č. 29/2014/1.2 1 385,00 EUR 5.12.2014 Trnavská vodárenská spoločnosť 921 79 Piešťany Priemyselná 10 36252484 16.12.2014
11850/2014 Financovanie HM 7-11/14 Z.č. 27/2014/1.2 8 200,00 EUR 5.12.2014 Stredoslovenská vodáren.prevád.spol 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5 36644030 16.12.2014
11851/2014 Plyn-vyúč.faktúra 11/2014 Z.č. 57/2013/1.9 52,13 EUR 5.12.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 16.12.2014
11852/2014 Plyn-preddavok 1/2015 Z.č. 57/2013/1.9 4 810,00 EUR 5.12.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 18.12.2014
11853/2014 Školenie Krbaťová,Sorkovs ponuka otvoreného kurzu 128,00 EUR 5.12.2014 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 15.12.2014
11854/2014 Školenie p.Gabalcová ponuka otvoreného kurzu 530,00 EUR 5.12.2014 Via sapienza 841 08 Bratislava Ivana Bukovčana 20 45703141 16.12.2014
11855/2014 TASR-spravod.servis 11/14 Z.č.6/2011/1.1.2 816,00 EUR 8.12.2014 TASR 841 04 Bratislava Lamačská cesta 3 31320414 17.12.2014
11856/2014 Komunálny odpad 11/2014 Z.č. 1327066 509,64 EUR 8.12.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 16.12.2014
11858/2014 Obálky ČísOb. 6866 z 12.12.2014,Z.č.163/2013/1.9 24,11 EUR 15.12.2014 Xepap, spol. s. r.o.G57:J57 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 23.12.2014
11859/2014 Kancelárske potreby ČísOb. 6811 z 20.11.2014,Z.č.163/2013/1.9 491,40 EUR 8.12.2014 Xepap, spol. s. r.o.G57:J57 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 23.12.2014
11860/2014 Znalecký  posudok ČísOb. 6735 z 22.10.2014 120,00 EUR 8.12.2014 ZNALEX spol. s r.o. 960 01 Zvolen Hronská 1 36044776 18.12.2014
11861/2014 Prieskum environ.záťaží Z.č. 5/2014/7.2 3 316,80 EUR 8.12.2014 ENVIGEO,  a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 16.12.2014
11862/2014 Letenka p. Janiga ČísOb. 6838 z 02.12.2014,Z.č.62/2014/1.9 698,56 EUR 9.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. Xepap, spol. s. r.o.G57:J57 35787201 19.12.2014
11863/2014 Letenka p.Rodina ČísOb. 6785 z 06.11.2014,Z.č.62/2014/1.9 332,42 EUR 9.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.12.2014
11864/2014 Servis telekom.zariadení Z.č. 120/2004/8.3 404,28 EUR 9.12.2014 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 18.12.2014
11865/2014 Financovanie HM 7-11/14 Z.č. 24/2014/1.2 1 340,00 EUR 9.12.2014 Vodohospodárska výstavba, 842 04 Bratislava Karloveská 2 156752 19.12.2014
11866/2014 Storno poplatok p.Kurilla ČísOb. 6847 z 05.12.2014,Z.č.62/2014/1.9 280,01 EUR 9.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 22.12.2014
11867/2014 Letenka p.Vyšná ČísOb. 6862 z 09.12.2014,Z.č.62/2014/1.9 748,56 EUR 9.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 18.12.2014
11868/2014 Tlmočenie ČísOb. 6648/SL z 17.9.2014 2 664,00 EUR 8.12.2014 European Commission 1049 Brussels.   18.12.2014
11869/2014 Financovanie HM 7-11/14 Z.č. 30/2014/1.2 1 340,00 EUR 8.12.2014 Považská vodárenská spoločnosť 017 01 Považská Bystri Nová 133 36672076 18.12.2014
11870/2014 Financovanie HM 7-11/14 Z.č. 28/2014/1.2 9 330,00 EUR 8.12.2014 Východoslovenská vodárenská spoloč 042 48 Košice 36570460 18.12.2014
11871/2014 Telefónne poplatky 11/14 Z.č. 131/2010/1.9 3 445,39 EUR 10.12.2014 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 18.12.2014
11872/2014 Sanácia environ.záťaží ČísOb. 5639/SL z 15.5.2013,Dod.č.1 k z.č.30/2013/1.9 5 400,00 EUR 9.12.2014 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 18.12.2014
11874/2014 Telefónne poplatky 10/14 Z.č. 134/2014/1.9 559,94 EUR 10.12.2014 Vodohospodárska výstavba, 842 04 Bratislava Karloveská 2 156752 22.12.2014
11875/2014 Upratovacie služby 11/14 ČísOb. 6751 z 28.10.2014 1 883,22 EUR 10.12.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 19.12.2014
11876/2014 Vizitky p. Novák ČísOb. 6836 z 02.12.2014 132,00 EUR 10.12.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie hrdlo 31350879 19.12.2014
11877/2014 Vizitky p. Lehocký ČísOb. 6810 z 19.11.2014 44,00 EUR 10.12.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie hrdlo 31350879 19.12.2014
11878/2014 Financovanie HM 7-11/14 Z.č. 31/2014/1.2 840,00 EUR 10.12.2014 Trenčianska vodohospodárska spol. 911 01 Trenčín 1.mája 11 36306410 29.12.2014
11879/2014 Financovanie HM 7-11/14 Z.č. 37/2014/1.2 1 215,00 EUR 10.12.2014 Podtatranská vodárenská prev.spol 058 89 Poprad Hraničná 662/17 36500968 29.12.2014
11880/2014 Financovanie HM 7-11/14 Z.č. 25/2014/1.2 2 175,00 EUR 10.12.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 29.12.2014
11882/2014 tlačiareň Z.č. 155/2014/1.11 4 302,31 EUR 10.12.2014 Tempest a.s. 821 04 Bratislava Galvaniho 17/B 31326650 15.12.2014
11883/2014 výpočtová technika Z.č. 155/2014/1.11 91 198,15 EUR 10.12.2014 Tempest a.s. 821 04 Bratislava Galvaniho 17/B 31326650 15.12.2014
11884/2014 Požiarna signalizácia ČísOb. 6586 z 13.08.2014 17 395,44 EUR 10.12.2014 D+K ALARM, s.r.o. 080 01 Prešov Jilemnického 3/13636 36459411 29.12.2014
11885/2014 Vyúčt.el.energie 11/2014 Z.č. 140/2013/1.9 831,97 EUR 11.12.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 29.12.2014
11886/2014 Mikulášske balíčky záznam z rok.odborov z 14.11.14 512,40 EUR 12.12.2014 ARES, spol.s.r.o. 831 04 Bratislava Športová 5 31363822 29.12.2014
11887/2014 Doprogram.softvér.riešeni ČísOb. 6761 z 03.11.2014 1 080,00 EUR 11.12.2014 inFormo 841 01 Bratislava Drobného 27 35762756 19.12.2014
11888/2014 obnova serverovne Z.č. 155/2014/1.11 253 090,75 EUR 10.12.2014 Tempest a.s. 821 04 Bratislava Galvaniho 17/B 31326650 15.12.2014
11897/2014 Vodné,stočné,zrážky Z.č. 241/2012/1.9 537,41 EUR 12.12.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 23.12.2014
11898/2014 Predplatné časopisu 2015 ČísOb. 6787 z 11.11.2014 95,88 EUR 15.12.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503 16.12.2014
11899/2014 Predplatné časopisu 2015 ČísOb. 6791 z 12.11.2014 133,32 EUR 15.12.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503 16.12.2014
11900/2014 Predplatné časopisu 2015   112,86 EUR 15.12.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503 16.12.2014
11901/2014 Financovanie HM 7-11/14 Z.č. 34/2014/1.2 1 180,00 EUR 15.12.2014 Turčianska vodárenská spoločnosť 036 80 Martin Kuzmányho 25 36672084 29.12.2014
11902/2014 Financovanie HM 7-11/14 Z.č. 23/2014/1.2 29 008,93 EUR 15.12.2014 SVP š. p. 969 55 Banská Štiavnic Radničné námestie 8 36022047 29.12.2014
11903/2014 Financovanie HM 7-11/14 Z.č. 26/2014/1.2 5 596,12 EUR 15.12.2014 Západoslovenská vodárenská spoločno 949 60 Nitra 36550949 29.12.2014
11904/2014 vytvorenie,úprava modulov ČísOb. 6768 z 7.11.2014 3 030,00 EUR 15.12.2014 VUJE a.s. 918 64 Trnava Okružná 5 31450474 29.12.2014
11905/2014 Systém na pasportizáciu ČísOb. 6605 z 02.09.2014 23 400,00 EUR 15.12.2014 Lomtec.com, a.s. 841 04 Bratislava Líščie údolie 5 35795174 29.12.2014
11906/2014 Oprava strechy ČísOb. 6856 z 10.12.2014 7 062,24 EUR 15.12.2014 Arcus Sigum, s.r.o. 919 35 Hrnčiarovce na Cíferská 43/4854 36236896 29.12.2014
11907/2014 Oprava multif.zariadenia ČísOb. 6804 z 18.11.2014;Z.č.160/2013/1.9 628,13 EUR 15.12.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 29.12.2014
11908/2014 Letenky-Kurilla,Ilavský, ČísOb. 6849 z 5.12.2014;Z.č.62/2014/1.9 2 395,68 EUR 15.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.12.2014
11909/2014 Nájom+služby 11/2014   4 949,71 EUR 15.12.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 29.12.2014
11910/2014 Sťahovacie služby ČísOb. 6555 z 18.07.2014 4 218,48 EUR 15.12.2014 MO Slovakia s.r.o. 831 03 Bratislava Ľudové námestie 4/48 35852933 29.12.2014
11911/2014 Kontrola  EPS 2014 ČísOb. 6617 z 27.08.2014 450,00 EUR 15.12.2014 PABASS s.r.o. 821 05 Bratislava Syslia 42 47612193 23.12.2014
11912/2014 Telefónne prístroje ČísOb. 6844 z 8.12.2014 4 549,20 EUR 16.12.2014 ARCHA TELECOM spol. s.r.o. 821 09 Bratislava Svätoplukova 5 35753382 29.12.2014
11913/2014 Právne služby Z.č. 291/2006/7.2 35,23 EUR 16.12.2014 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 29.12.2014
11914/2014 Členský príspevok 2014   1 500,00 EUR 15.12.2014 IAD General Secretary 1010 Wien AM Zunderfeld 12   29.12.2014
11916/2014 Členský príspevok 2015   26 199,00 USD 15.12.2014 United Nations Office at nairobi 10017 New York 270 Park  Avenue 0000000Z 30.12.2014
11917/2014 VO-geologický dohľad ČísOb. 5639/SL z 15.5.2013;Z.č.30/2013/1.9 5 400,00 EUR 16.12.2014 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 29.12.2014
11918/2014 VO-elektronická aukcia ČísOb. 6877/SL z 18.11.2014 1 188,00 EUR 16.12.2014 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 29.12.2014
11919/2014 VO-zabezpeč.uprat.služby ČísOb. 5639/SL z 15.5.2013;Z.č.30/2013/1.9 5 400,00 EUR 16.12.2014 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 29.12.2014
11920/2014 Nálepky,samolepky ČísOb. 6846 z 5.12.2014 37,90 EUR 16.12.2014 Projects, s.r.o. 841 05 Bratislava Jána Stanislava 24 43954782 29.12.2014
11921/2014 PÚ-spoluúčasť BL583IB Dod.č.3 k Z.č.128/2010/1.9;7710006060 66,39 EUR 15.12.2014 IMPA Šamorín, s.r.o. 851 04 Bratislava Panónska cesta 23 31392938 29.12.2014
11922/2014 Ubytovanie Z.č. 105/2010/8 1 232,51 EUR 17.12.2014 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 29.12.2014
11923/2014 Daňové právo ČísOb. 5997/SL z 23.10.2013 42,90 EUR 17.12.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 29.12.2014
11925/2014 Pečiatky ČísOb. 6818 z 25.11.2014 15,98 EUR 17.12.2014 Eduard Polakovič - FOTOPOLY 831 06 Bratislava Koľajná 29/A 11648783 29.12.2014
11926/2014 Propagačné materiály-OPŽP ČísOb. 6814 z 24.11.2014 3 243,60 EUR 15.12.2014 LP Promotion, s.r.o 821 02 Bratislava Uránová 2 36658197 30.12.2014
11927/2014 Letenka p.Gutman ČísOb. 6851 z 3.12.2014;Z.č.62/2014/1.9 698,56 EUR 17.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.12.2014
11928/2014 Letenka p.Kurilla ČísOb. 6848 z 4.12.2014;Z.č.62/2014/1.9 2 409,41 EUR 17.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.12.2014
11929/2014 Letenky p.Hangáč ČísOb. 6865 z 8.12.2014;Z.č.62/2014/1.9 491,49 EUR 17.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.12.2014
11930/2014 Letenky-Žiak,Jankovičová ČísOb. 6861 z 5.12.2014;Z.č.62/2014/1.9 1 419,44 EUR 17.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.12.2014
11931/2014 Letenky p.Záhorský ČísOb. 6870 z 10.12.2014;Z.č.62/2014/1.9 698,56 EUR 17.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.12.2014
11932/2014 Letenky p.Janiga ČísOb. 6869 z 5.12.2014;Z.č.62/2014/1.9 586,72 EUR 17.12.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.12.2014
11933/2014 Prehliadka klimatizač.zar Z.č.140/2014/1.9 10 778,16 EUR 17.12.2014 SEKOM, s.r.o. 925 52 Šoporňa Krásna 1023 43975968 30.12.2014
11934/2014 Samolepky ČísOb. 6845 z 5.12.2014 43,56 EUR 18.12.2014 ZEPHIROS, a.s. 821 09 Bratislava Komárňanská 1478/91 36302716 29.12.2014
11935/2014 Ubytovanie ZSC Doh.o refund.finanč.prostriedkov 5 980,00 USD 8.12.2014 Permanent mission of Slovakia 10017 New York 801 Second Avenue,12 0000000Z 29.12.2014
11936/2014 MŽP SR Novoročenky ČísOb. 6873 z 11.12.2014;Z.č.163/2013/1.9 842,58 EUR 18.12.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 29.12.2014
11937/2014 Kancelárske potreby ČísOb. 6765 z 5.11.2014;Z.č.163/2013/1.9 2 244,95 EUR 18.12.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 29.12.2014
11938/2014 Defin.predmetu zákazky ČísOb. 6365 z 16.5.2014 456,00 EUR 18.12.2014 ADOM 2000, s.r.o. 931 01 Šamorín Cintorínska 3 35790296 29.12.2014
11939/2014 Organizačné zabezpečenie ČísOb. 6839 z 4.12.2014 3 186,50 EUR 23.12.2014 Austria Trend Hotel Management 811 06 Bratislava Vysoká 2A 44657455 31.12.2014
11941/2014 Kancelársky nábytok ČísOb. 6736 z 22.10.2014 4 267,20 EUR 19.12.2014 A J Produkty a.s. 821 04 Bratislava Galvaniho 7B 36268518 29.12.2014
11942/2014 Servis-IS NUNTIO 10-12/14 Z.č.148/2007/1.4 4 797,00 EUR 19.12.2014 Dimano a.s. 841 02 Bratislava Saratovská 26 30775094 29.12.2014
11944/2014 Odborná prehliadka 12/14 ČísOb. 6840 z 5.12.2014 576,00 EUR 19.12.2014 Global Facility s.r.o. 831 54 Bratislava Račianska 153 44286902 29.12.2014
11945/2014 Zahraničné poistenie12/14 Z.č.20714054;č.458/96/1.5 a dod.č.8 k 1/2009/4.3 82,62 EUR 19.12.2014 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 29.12.2014
11946/2014 Kontrola komínov ČísOb. 6577 z 4.8.2014 105,00 EUR 19.12.2014 Kominárstvo s.r.o. 841 03 Bratislava Pod násypom 12 44998074 29.12.2014
11947/2014 Výmena kanalizač.potrubia ČísOb. 6880 z 17.12.2014 4 972,49 EUR 19.12.2014 GK- Building & Consulting, s.r.o. 082 74 Brezovica Brezovica 403 46645012 29.12.2014
11948/2014 sanácia environ.záťaže Z.č. 116/2014/7.2 32 980,00 EUR 19.12.2014 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 102 00 Praha 10 Pražská 1321/38a 49356089 30.12.2014
11949/2014 sanácia environ.záťaže Z.č. 116/2014/7.2 64 130,00 EUR 19.12.2014 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 102 00 Praha 10 Pražská 1321/38a 49356089 30.12.2014
11950/2014 sanácia environ.záťaže Z.č. 116/2014/7.2 110 254,17 EUR 19.12.2014 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 102 00 Praha 10 Pražská 1321/38a 49356089 30.12.2014
11956/2014 Vodné,stočné Z.č. 130/2010/1.9 13,38 EUR 19.12.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 29.12.2014
11957/2014 Vodné,stočné,zrážky Z.č. 97/2009/1.11 55,54 EUR 19.12.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 29.12.2014
11959/2014 Informač.systém CITES Z.č. 157/2013/1.11  38 400,00 EUR 4.12.2014 stengl a.s. 841 04 Bratislava Sumbalova 1A 35873426 29.12.2014
11960/2014 Kancelárske stoličky ČísOb. 6859 z 11.12.2014 472,80 EUR 22.12.2014 BEAMI, s.r.o. 851 01 Bratislava Jungmannova 14-16 35680865 29.12.2014
11961/2014 automobil Caravelle CLLR2 Z.č.90/2014/1.9 48 650,00 EUR 10.12.2014 Porsche Slovakia spol. s.r.o. 831 04 Bratislava Vajnorská 160 31362788 29.12.2014
11962/2014 DOXX-Stravné lístky ČísOb. 6854 z 10.12.2014 114 000,00 EUR 22.12.2014 DOXX-Stravné lístky 010 01 Žilina 36391000 29.12.2014
11971/2014 Elektronický Vestník ČísOb. 6842 z 5.12.2014 79,68 EUR 22.12.2014 Agentúra Pardon-TN,s.r.o. 911 01 Trenčín Jilemnického 23 34141987 29.12.2014
11972/2014 Výmena žiarovky BA-492XS ČísOb. 6878 z 17.12.2014;Dod.č.1 k z.č.50/2013/1.9 9,66 EUR 22.12.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 29.12.2014
11973/2014 STK+EK  BA-161PL ČísOb. 6871 z 12.12.2014;Dod.č.1 k z.č. 50/2012/1.9 100,00 EUR 22.12.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 29.12.2014
11974/2014 Kontrola hasiacich zariad. ČísOb. 6857 z 09.12.2014 374,40 EUR 22.12.2014 SEPO, spol. s r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 29.12.2014
11975/2014 Služby OPP,BOZP 12/2014 Z.č. 16/2011/1.9 346,80 EUR 22.12.2014 SEPO, spol. s r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 29.12.2014
11976/2014 Výmena žiarovky BL-738BV ČísOb. 6881/SL z 23.6.2011;Z.č.146/2011 8,68 EUR 22.12.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647 29.12.2014
11977/2014 Serverové licencie ČísOb. 6864 z 11.12.2014 35 276,40 EUR 22.12.2014 BSP Softwaredistribution a.s. 811 04 Bratislava K Železnej studienke 685399 30.12.2014
11980/2014 Serverové licencie ČísOb. 6867 z 12.12.2014 844,80 EUR 22.12.2014 BSP Softwaredistribution a.s. 811 04 Bratislava K Železnej studienke 685399 29.12.2014
11981/2014 Členský príspevok 2015 Montrealský protokol 88 780,00 EUR 16.12.2014 United Nations Office at nairobi 10017 New York 270 Park  Avenue 0000000Z 29.12.2014
11982/2014 Kameňolom-sanácia environ.záťaže Z.č. 113/2014/7.2 486 000,00 EUR 22.12.2014 ENVIROGROUP, a.s. 811 03 Bratislava Vansovej 2 46481613 30.12.2014
11985/2014 prieskum environ.záťaží Z.č. 7/2014/7.2 1 462,80 EUR 22.12.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 31.12.2014
11986/2014 prieskum environ.záťaží Z.č. 17/2014/7.2 10 785,00 EUR 22.12.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 31.12.2014
11990/2014 prieskum environ.záťaží Z.č. 17/2014/7.2 1 410,00 EUR 22.12.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 31.12.2014
11992/2014 Členský príspevok 2014   175 000,00 EUR 13.3.2014 Wspólna Organizacja INTEROCEANMETAL 71-541 Szczecin Polska Cyryla a Metodego 9 0000000Z 29.12.2014
11993/2014 sanácia environ.záťaží Z.č. 114/2014/7.2 37 063,80 EUR 23.12.2014 EU-GROUP, a.s. 841 05 Bratislava Nábělková 1 45470651 31.12.2014
11994/2014 Členský príspevok 2014   5 316,00 GBP 16.12.2014 IWC CB24 9 CAMBRIDGE 135 The Red House   30.12.2014
11996/2014 Členský príspevok 2015   11 900,00 EUR 11.12.2014 Global Biodiversity Informatiom Fac 2100 Copenhagen Universitetsparken 1   29.12.2014
11997/2014 Členský príspevok 2015   23 114,00 GBP 16.12.2014 IWC CB24 9 CAMBRIDGE 135 The Red House   30.12.2014
12000/2014 sanácia Z.č. 115/2014/7.2 19 800,00 EUR 23.12.2014 EBA, s.r.o. 851 01 Bratislava Rusovská cesta 1 31376134 31.12.2014
12002/2014 sanácia Z.č. 115/2014/7.2 19 800,00 EUR 23.12.2014 EBA, s.r.o. 851 01 Bratislava Rusovská cesta 1 31376134 31.12.2014
12003/2014 sanácia Z.č. 130/2014/7.2 19 800,00 EUR 23.12.2014 EBA, s.r.o. 851 01 Bratislava Rusovská cesta 1 31376134 31.12.2014
12004/2014 sanácia Z.č. 130/2014/7.2 19 800,00 EUR 23.12.2014 EBA, s.r.o. 851 01 Bratislava Rusovská cesta 1 31376134 31.12.2014
12005/2014 sanácia Z.č. 130/2014/7.2 19 800,00 EUR 23.12.2014 EBA, s.r.o. 851 01 Bratislava Rusovská cesta 1 31376134 31.12.2014
12006/2014 sanácia Z.č. 130/2014/7.2 19 800,00 EUR 23.12.2014 EBA, s.r.o. 851 01 Bratislava Rusovská cesta 1 31376134 31.12.2014
12007/2014 sanácia Z.č. 115/2014/7.2 16 200,00 EUR 23.12.2014 EBA, s.r.o. 851 01 Bratislava Rusovská cesta 1 31376134 31.12.2014
12008/2014 Inzercia-Plus Jeden Deň ČísOb. 6882 z 19.12.2014 288,00 EUR 23.12.2014 Spoločnosť 7 plus s.r.o. 852 32 Bratislava Panónska cesta 9 31347291 31.12.2014
12009/2014 Inzercia-Plus Jeden Deň ČísOb. 6883 z 19.12.2014 288,00 EUR 23.12.2014 Spoločnosť 7 plus s.r.o. 852 32 Bratislava Panónska cesta 9 31347291 31.12.2014
12010/2014 OP KŽP tlač+spracovanie ČísOb. 6853/SL z 10.12.2014 468,00 EUR 29.12.2014 Polygrafické centrum 811 06 Bratislava - St Palisády 33 43801111 31.12.2014
12011/2014 služba VOJO.sk 2015   431,28 EUR 30.12.2014 Markíza Slovakia s.r.o. 843 56 Bratislava 48 - Bratislavská 1 31444873 30.12.2014
12012/2014 nevyhra.parkovanie 12/14 Z.č.129/2013/1.9 5 280,00 EUR 29.12.2014 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 31.12.2014
12013/2014 vyhradené parkovanie 2015 Z.č. 80/2011/1.9 28 230,00 EUR 29.12.2014 BPS PARK a.s 811 08 Bratislava Cintorínska 2 35688025 31.12.2014
12014/2014 Inžinierska činnosť ČísOb. 6295 z 3.4.2014 1 440,00 EUR 19.12.2014 A - DESIGN s.r.o. 821 01 Bratislava Haburská 20 36181889 31.12.2014
12015/2014 Biela technika ČísOb. 6876 z 17.12.2014 5 490,00 EUR 29.12.2014 INTESA, s.r.o. 841 03 Bratislava Heyrovského 2053/16 46251243 31.12.2014
12024/2014 Komárno sanácia   148 918,80 EUR 29.12.2014 EBA, s.r.o. 851 01 Bratislava Rusovská cesta 1 31376134 31.12.2014
12025/2014 predpl.Poradca 2015 ČísOb. 6779 z 10.11.2014 58,80 EUR 19.12.2014 PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina Pri Celulózke 40 36371271 31.12.2014