Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 31.10.2014

Identifikačný údaj faktúry    Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky     Faktúrovaná suma Mena Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa,) IČO   Dátum zaplatenia
                        
11328/2014 Letenky-Trcková,Šuplatová ČísOb. 6618 z 02.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 1 249,12 EUR 6.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 15.10.2014
11356/2014 Preklad do angličtiny ČísOb. 6667 z 24.09.2014 109,78 EUR 24.9.2014 LEXMAN EU, s.r.o. 831 03 Bratislava Škultétyho 1 47638389 15.10.2014
11363/2014 Servis-BA-412KC ČísOb. 6653 z 18.09.2014,Dod.č. 1 k Z.č. 50/2012/1.9 204,20 EUR 26.9.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 15.10.2014
11373/2014 Tlačivá - "Potvrdenie" ČísOb. 6628 z 08.09.2014 792,00 EUR 6.10.2014 Polygrafické centrum 811 06 Bratislava - St Palisády 33 43801111 15.10.2014
11382/2014 Telefónne poplatky  Z.č. 64/2014/1.9 2 225,90 EUR 29.9.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 15.10.2014
11387/2014 Nevyhrad. parkovanie 9/14 Z.č. 129/2013/1.9;Z.č.111/2014/1.9 5 252,00 EUR 1.10.2014 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 15.10.2014
11394/2014 Digital Basic 10/2014 Z.č.6903988 z 22.11.2010 31,80 EUR 2.10.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 27.10.2014
11395/2014 Plyn-Klobučnícka 10/14 Z.č. 58/2013/1.9 4,00 EUR 2.10.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 15.10.2014
11396/2014 Plyn-Klobučnícka 10/14 Z.č. 58/2013/1.9 279,00 EUR 2.10.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 15.10.2014
11397/2014 Plyn-Donnerova 10/14 Z.č. 58/2013/1.9 4,00 EUR 2.10.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 15.10.2014
11398/2014 BA-411KC,BA-409KC servis ČísOb. 6661 z 22.9.2014,Dod.č. 1 k Z.č.50/2012/1.9 299,99 EUR 2.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 15.10.2014
11399/2014 Plyn-Harmónia 10/14 Z.č. 58/2013/1.9 672,00 EUR 2.10.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 15.10.2014
11400/2014 Strážna služba 9/2014 Z.č. 144/2013/1.9 13 843,68 EUR 2.10.2014 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 22.10.2014
11403/2014 Právna analýza novely ČísOb. 6641 z 11.09.2014 9 480,00 EUR 2.10.2014 White & Case s.r.o. 811 01 Bratislava Hlavné námestie 5 35908891 15.10.2014
11407/2014 Školenie - p.Horváthová ponuka otvoreného kurzu 50,00 EUR 2.10.2014 Agentúra Apollo s.r.o. 841 01 Bratislava Bazovského 19 36843741 15.10.2014
11413/2014 Odborné školenie-TP 31 ČísOb. 6643 z 17.09.2014 958,80 EUR 3.10.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 15.10.2014
11414/2014 UPC Základný súbor 10/2014 Z.č. 7375955 z 14.12.2012 18,33 EUR 2.10.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 22.10.2014
11415/2014 Stretn.ministrov ŽP-V4-večera ČísOb. 6611 z 03.9.2014 2 721,50 EUR 3.10.2014 Castle Restaurant s.r.o. 811 01 Bratislava Gorkého 11 44330286 29.10.2014
11417/2014 Oprava multifunk. zar. HP ČísOb. 6681 z 29.09.2014,Z.č. 160/2013/1.9 117,91 EUR 6.10.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 15.10.2014
11418/2014 servis telekom. zariadení Z.č. 120/2004/8.3 353,04 EUR 6.10.2014 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 15.10.2014
11420/2014 komunálny odpad 9/14 Z.č. 1327066 z 20.7.1998 573,35 EUR 6.10.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primac.námestie 603481 15.10.2014
11421/2014 nájomné+služby 9/14(Hanulova)   4 949,71 EUR 6.10.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 15.10.2014
11422/2014 spotreba el.energie 9/14 (VÚVH) Z.č.  91/N/2006/224 131,24 EUR 6.10.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 20.10.2014
11423/2014 oprava BA-241NM ČísOb. 6674 z 25.09.2014,Dod.č.1 k Z.č. 50/2012/1.9 372,82 EUR 6.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 15.10.2014
11424/2014 oprava BL-012AT ČísOb. 6675 z 25.09.2014,Dod.č.1 k Z.č. 50/2012/1.9 316,54 EUR 6.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 15.10.2014
11425/2014 letenka Mogelská ČísOb. 6619 z 02.09.2014,Z.č.62/2014/1.9 624,56 EUR 6.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 15.10.2014
11426/2014 letenka Strýček ČísOb. 6621 z 04.09.2014,Z.č. 62/2014/1.9 624,56 EUR 6.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 15.10.2014
11427/2014 letenky p. Mičáková, Bezáková ČísOb. 6651 z 16.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 4 723,53 EUR 6.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 15.10.2014
11428/2014 letenky Ilavský, Rodina ČísOb. 6622 z 02.09.2014,Z.č.62/2014/1.9 1 618,12 EUR 6.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 15.10.2014
11429/2014 internet 9/14 Z.č. 76/2004/1.13 59 451,18 EUR 6.10.2014 SWAN, a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 20.10.2014
11430/2014 dodávka a odber info 9/14 Z.č. 11/2011/1.1.2 1 140,00 EUR 6.10.2014 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 15.10.2014
11431/2014 spravodajský servis 9/14 Z.č. 6/2011/1.1.2 816,00 EUR 6.10.2014 TASR 841 04 Bratislava Lamačská cesta 3 31320414 15.10.2014
11440/2014 PHM + ostatné RD č. 145/2013/1.9 6 119,35 EUR 6.10.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 15.10.2014
11442/2014 Služby STV, SRO 10/14 Zák.povinnosť Z.č.68/2008 Z.z. 199,16 EUR 29.9.2014 Rozhlas a televízia Slovenska  845 45Bratislava Mlynská Dolina 47232480 6.10.2014
11443/2014 Prístrojové vybavenie ČísOb. 6564 z 30.7.2014 373,20 EUR 6.10.2014 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 851 01 Bratislava Panónska cesta 42 35692715 20.10.2014
11444/2014 Prístrojové vybavenie ČísOb. 6565 z 30.7.2014 373,20 EUR 6.10.2014 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 851 01 Bratislava Panónska cesta 42 35692715 20.10.2014
11445/2014 Prístrojové vybavenie ČísOb. 6566 z 30.7.2014 511,20 EUR 6.10.2014 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 851 01 Bratislava Panónska cesta 42 35692715 20.10.2014
11446/2014 Prístrojové vybavenie ČísOb. 6567 z 30.7.2014 373,20 EUR 6.10.2014 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 851 01 Bratislava Panónska cesta 42 35692715 20.10.2014
11447/2014 Prístrojové vybavenie ČísOb. 6568 z 30.7.2014 592,80 EUR 6.10.2014 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 851 01 Bratislava Panónska cesta 42 35692715 20.10.2014
11448/2014 Prístrojové vybavenie ČísOb. 6569 z 30.7.2014 597,60 EUR 6.10.2014 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 851 01 Bratislava Panónska cesta 42 35692715 20.10.2014
11450/2014 Tlačená forma normy ČísOb. 6552 z 18.09.2014 31,30 EUR 29.9.2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu 840 00 Bratislava Karloveská 63 30810710 10.10.2014
11452/2014 školenie zamestnancov ponuka otvoreného kurzu 118,00 EUR 3.10.2014 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 15.10.2014
11453/2014 školenie zamestnancov ponuka otvoreného kurzu 168,00 EUR 3.10.2014 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 15.10.2014
11454/2014 telefónne poplatky Z.č. 131/2010/1.9 3 341,83 EUR 9.10.2014 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 23.10.2014
11455/2014 prevádzkové náklady 10/14 Z.č. 85/2014/1.9 180,00 EUR 9.10.2014 Ministerstvo pôdohospodárstva SR 812 66 Bratislava Dobrovičova 12 156621 20.10.2014
11456/2014 umytie vozidiel 9/14 Z.č. 20/2011/1.9 201,07 EUR 9.10.2014 Milan Rakický 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 20.10.2014
11457/2014 nájomné +služby 9/14 Z.č. 10/2010/6.3 232,49 EUR 9.10.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 20.10.2014
11458/2014 nájomné +služby 9/14 Z.č. 91/N/2006/224 1 053,70 EUR 9.10.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 20.10.2014
11459/2014 vyúčtovanie el.energie Z.č. 141/2013/1.9 24,83 EUR 9.10.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 22.10.2014
11461/2014 preddavok plyn 11/14 Z.č. 57/2013/1.9 3 399,00 EUR 9.10.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 20.10.2014
11462/2014 Odborná prehliadka 9/14 ČísOb. 6647 z 18.09.2014 576,00 EUR 8.10.2014 Global Facility s.r.o. 831 54 Bratislava Račianska 153 44286902 20.10.2014
11463/2014 pracovný obed ministra ČísOb. 6679/SL z 29.09.2014 365,50 EUR 8.10.2014 Anassa, s.r.o. 811 02 Bratislava Medená 9 47054182 22.10.2014
11464/2014 transakcie firem. kariet Z.č. 105/2010/8 682,56 EUR 8.10.2014 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 28.10.2014
11465/2014 Podnosy, kazety na podnosy ČísOb. 6660 z 19.09.2014 175,00 EUR 9.10.2014 Modra Slovenská ľudová majolika 900 01 Modra Dolná 138 167975 31.10.2014
11466/2014 kancelárske potreby ČísOb. 6591 z 19.8.2014,Z.č.163/2013/1.9 2 402,46 EUR 7.10.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 24.10.2014
11467/2014 Tlačená forma normy ČísOb. 6654 z 19.9.2014 78,10 EUR 9.10.2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu 840 00 Bratislava Karloveská 63 30810710 27.10.2014
11468/2014 aktualizácia daňové právo ČísOb. 6179/SL  25,17 EUR 9.10.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 23.10.2014
11469/2014 aktualiz.pracovné právo ČísOb. 5997/SL 41,62 EUR 9.10.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 23.10.2014
11470/2014 Vyúčt.el. energie 9/14 Z.č. 140/2013/1.9 562,68 EUR 13.10.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 23.10.2014
11471/2014 Školenie - p.Kollárová ponuka otvoreného kurzu 56,00 EUR 8.10.2014 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 15.10.2014
11472/2014 Školenie-p.Krafčíková,Kauzalová ponuka otvoreného kurzu 118,00 EUR 7.10.2014 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 15.10.2014
11473/2014 Školenie - p.Kollárová ponuka otvoreného kurzu 56,00 EUR 8.10.2014 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 15.10.2014
11474/2014 Kancelárske potrieby ČísOb. 6695 z 03.10.2014,Z.č.163/2013/1.9 262,51 EUR 10.10.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 23.10.2014
11475/2014 Výpočtová technika RD 149/2013/1.9;čiastk.zml.101/2014/1.11 48 854,40 EUR 13.10.2014 Tempest a.s. 821 04 Bratislava Galvaniho 17/B 31326650 30.10.2014
11476/2014 Multifunkčné zariadenie RD 149/2013/1.9;čiastk.zml.101/2014/1.11 76 779,40 EUR 13.10.2014 Tempest a.s. 821 04 Bratislava Galvaniho 17/B 31326650 30.10.2014
11477/2014 Inzercia ČísOb. 6698 z 6.10.2014 326,40 EUR 13.10.2014 Petit Press a.s. 811 08 Bratislava Lazaretská 12 35790253 23.10.2014
11479/2014 Upratovacie práce 9/14 ČísOb. 6615 z 27.08.2014 1 883,22 EUR 13.10.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 23.10.2014
11480/2014 Vodné,stočné,zrážky Z.č. 241/2012/1.9 926,34 EUR 14.10.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 23.10.2014
11481/2014 Zabezpeč.konferencie-nájom,obč. ČísOb. 6603 z 14.10.2014 5 895,90 EUR 14.10.2014 Hotel Devín a.s. 811 02 Bratislava Riečna 4 31395741 29.10.2014
11482/2014 Tlmočenie ČísOb. 6706 z 26.09.2014 100,00 EUR 15.10.2014 Borinka 287 Viliam Behran 900 32 Borinka 287   31.10.2014
11483/2014 knihy: Minerály Slovenska ČísOb. 6637 z 15.10.2014 480,00 EUR 15.10.2014 Slovenská banská komora 971 01 Prievidza Matice slovenskej 10 34058338 24.10.2014
11484/2014 Servis BA-348OL ČísOb. 6710  z 9.10.2014,Dod.č.1 k Z.č.50/2012/1.9 232,72 EUR 15.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831054 Bratislava Račianska 142/A 34460934 31.10.2014
11485/2014 Letenka p.Peteraj ČísOb. 6649 z 9.10.2014,Z.č.62/2014/1.9 1 288,41 EUR 15.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11486/2014 Letenka p.Grajcar ČísOb. 6646 z 16.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 219,26 EUR 15.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11487/2014 Letenka p.Fiala ČísOb. 6625 z 2.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 491,47 EUR 15.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11488/2014 Letenky p.Slovák,Húska ČísOb. 6656 z 16.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 1 439,12 EUR 15.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11489/2014 Letenka p.Fischerová ČísOb. 6633 z 8.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 679,56 EUR 15.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11490/2014 Letenka p.Durkošová ČísOb. 6665 z 19.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 673,56 EUR 15.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11491/2014 Letenka p.Kocúnová ČísOb. 6666 z 19.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 673,56 EUR 15.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11492/2014 Letenka p.Žiak ČísOb. 6659 z 12.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 668,56 EUR 17.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11493/2014 Letenka p.Novomeská ČísOb. 6658 z 18.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 673,56 EUR 15.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11494/2014 Letenky-Princová,Kurilla ČísOb. 6657 z 16.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 2 576,82 EUR 15.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11495/2014 Letenka p.Gutman ČísOb. 6627 z 5.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 230,26 EUR 15.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11496/2014 Letenka p.Cudráková ČísOb. 6644 z 10.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 421,47 EUR 15.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11497/2014 Letenky-Vilinovič,Balog.. ČísOb. 6645 z 12.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 2 498,76 EUR 15.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11499/2014 Školenie-Lojdlová,Hreňo, ponuka otvoreného kurzu 75,00 EUR 13.10.2014 Národný ústav celoživotného 841 01 Bratislava 699438 23.10.2014
11501/2014 Oprava mutif.zariadenia ČísOb. 6696 z 3.10.2014,Z.č. 160/2013/1.9 250,63 EUR 16.10.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 24.10.2014
11508/2014 Vizitky-Ing.Peter Žiga ČísOb. 6702 z 6.10.2014 66,00 EUR 16.10.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 27.10.2014
11509/2014 Školenie p.Križanová ponuka otvoreného kurzu 60,00 EUR 15.10.2014 Národný ústav celoživotného 841 01 Bratislava 699438 23.10.2014
11510/2014 Letenka p.Žiak ČísOb. 6689 z 30.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 748,56 EUR 17.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11511/2014 Letenka p.Mikulášková ČísOb. 6688 z 26.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 688,56 EUR 17.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11512/2014 Letenka p.Šikutová ČísOb. 6669 z 23.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 728,56 EUR 17.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11513/2014 Letenka p.Vyšná ČísOb. 6670 z 22.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 728,56 EUR 17.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11514/2014 Letenka p.Rybanič ČísOb. 6673 z 23.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 1 013,11 EUR 17.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11515/2014 Letenka p.Čajková ČísOb. 6677 z 23.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 488,56 EUR 17.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11516/2014 Letenka p.Tobiašová ČísOb. 6678 z 24.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 488,56 EUR 17.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 28.10.2014
11517/2014 Letenka p. Bobiš ČísOb. 6691 z 30.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 698,56 EUR 17.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 31.10.2014
11518/2014 Letenka p.Vyšná ČísOb. 6690 z 29.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 1 083,11 EUR 17.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.10.2014
11519/2014 Kancelárske potreby ČísOb. 6664 z 23.9.2014,Z.č.163/2013/1.9 250,72 EUR 17.10.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 31.10.2014
11520/2014 Právnická učebnica ČísOb. 6692 z 2.10.2014 11,40 EUR 17.10.2014 Katarína Hrdá 951 17 Cabaj-Čápor Cabaj 897 44711905 30.10.2014
11522/2014 Vizitky pre zamestnancov ČísOb. 6712 z 10.10.2014 150,00 EUR 16.10.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 29.10.2014
11523/2014 Oprava multif.zariadenia ČísOb. 6705 z 9.10.2014,Z.č.160/2013/1.9 97,03 EUR 20.10.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 31.10.2014
11524/2014 Oprava multif.zariadenia ČísOb. 6699 z 6.10.2014,Z.č.160/2013/1.9 251,83 EUR 20.10.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 30.10.2014
11525/2014 Oprava multif.zariadenia ČísOb. 6700 z 6.10.2014,Z.č.160/2013/1.9 377,83 EUR 20.10.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 31.10.2014
11526/2014 Dodanie syst.ETRS-Poradenstvo ČísOb. 6208 z 27.2.2014,Z.č.30/2013/1.9 5 400,00 EUR 20.10.2014 Visions, s.r.o. 917  02 Trnava Jana Bottu 2 45394920 31.10.2014
11528/2014 Školenie p.Korl ponuka otvoreného kurzu 69,00 EUR 10.10.2014 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 30.10.2014
11529/2014 Telefónne poplatky RD č. 64/2014/1.9 6 629,89 EUR 20.10.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 31.10.2014
11531/2014 Vodné,stočné,zrážky 9-10/ Z.č. 97/2009/1,11 55,54 EUR 20.10.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 30.10.2014
11532/2014 Oprava BA-191US ČísOb. 6697 z 3.10.2014,Dod.č. 1 k Z.č.50/2012/1.9 155,34 EUR 21.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 30.10.2014
11533/2014 Servis BA-271OL ČísOb. 6694 z 3.10.2014,Dod.č. 1 k Z.č.50/2012/1.9 859,33 EUR 21.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 31.10.2014
11551/2014 Konferencia - Geochémia ponuka otvoreného kurzu 40,00 EUR 21.10.2014 Slovenská asociácia geotechnikov 842 14 Bratislava Mlynská dolina   31.10.2014
11552/2014 školenie zamestnancov ponuka otvoreného kurzu 483,00 EUR 20.10.2014 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 31.10.2014
11553/2014 školenie zamestnancov ponuka otvoreného kurzu 138,00 EUR 20.10.2014 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 31.10.2014
11554/2014 školenie zamestnancov ponuka otvoreného kurzu 59,00 EUR 21.10.2014 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 31.10.2014
11555/2014 Školenie p.Sorkovská ponuka otvoreného kurzu 60,00 EUR 21.10.2014 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 30.10.2014
11556/2014 Školenie p.Danková ponuka otvoreného kurzu 150,00 EUR 21.10.2014 United Nations Office at nairobi 833 12 Bratislava 37 Bárdošova 33 35810700 29.10.2014
11578/2014 UNEP TRUST FUND členský príspevok-Štokholm dohovor 11 530,00 EUR 22.10.2014 United Nations Office at nairobi Park Avenue 270  10017 New York 0000000Z 31.10.2014