Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 29.9.2014

Identifikačný údaj faktúry    Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy     Faktúr. Mena   Dátum Identifikačné údaje dodávateľa   IČO   Dátum
11222/2014 kontrola systému SKV,EZS Z č. SZ 010709 z 25.8.2009 102,00 EUR 25.8.2014 UNITEC HOLDING spol.s.r.o. 831 01 Bratislava Vidlicová 14 31353371 12.9.2014
11103/2014 Prieskum environ.záťaží Z č. 17/2014/7.2 3 454,50 EUR 31.7.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 16.9.2014
11209/2014 Hladinomer G-30m ČísOb. 6543 z 10.07.2014 243,96 EUR 20.8.2014 GEOTEAM, spol. s r.o. 811 05 Bratislava Gunduličova 1 31367917 16.9.2014
11210/2014 Hladinomer G-30m ČísOb. 6542 z 10.07.2014 731,88 EUR 20.8.2014 GEOTEAM, spol. s r.o. 811 05 Bratislava Gunduličova 1 31367917 16.9.2014
11211/2014 Hladinomer G-30m ČísOb. 6541 z 10.07.2014 487,92 EUR 20.8.2014 GEOTEAM, spol. s r.o. 811 05 Bratislava Gunduličova 1 31367917 16.9.2014
11212/2014 Hladinomer G-30m ČísOb. 6540 z 10.07.2014 487,92 EUR 20.8.2014 GEOTEAM, spol. s r.o. 811 05 Bratislava Gunduličova 1 31367917 16.9.2014
11213/2014 Hladinomer G-30m ČísOb. 6538 z 10.07.2014 731,88 EUR 20.8.2014 GEOTEAM, spol. s r.o. 811 05 Bratislava Gunduličova 1 31367917 16.9.2014
11214/2014 Hladinomer G-30m ČísOb. 6525 z 10.07.2014 487,92 EUR 20.8.2014 GEOTEAM, spol. s r.o. 811 05 Bratislava Gunduličova 1 31367917 16.9.2014
11221/2014 Tlmočenie na rokovaní ČísOb. 6560 z 21.07.2014 100,00 EUR 21.8.2014 PhDr. Ľubica Fedorová 821 03 Bratislava Exnárova 17 32099410 16.9.2014
11223/2014 Nákup zariad.Huawei Z č. 64/2014/1.9 109,20 EUR 4.9.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 16.9.2014
11236/2014 Upratovacie služby 8/2014 Z č. 271/2007/6.4 3 632,75 EUR 2.9.2014 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 16.9.2014
11243/2014 Právne služby Z č. 291/2006/7.2 35,23 EUR 2.9.2014 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 16.9.2014
11248/2014 Výroba pečiatok ČísOb. 6592 z 22.08.2014 8,93 EUR 2.9.2014 Eduard Polakovič - FOTOPOLY 831 06 Bratislava Koľajná 29/A 11648783 16.9.2014
11249/2014 Výroba pečiatok ČísOb. 6590 z 19.08.2014 8,59 EUR 2.9.2014 Eduard Polakovič - FOTOPOLY 831 06 Bratislava Koľajná 29/A 11648783 16.9.2014
11250/2014 Oprava rozvodu vody ČísOb. 6573 z 31.07.2014 8 912,40 EUR 3.9.2014 A-Z PLUS s.r.o., 040 01 Košice Krivá 17 36169358 16.9.2014
11239/2014 Plyn Klobučnícka 9/14 Z č. 58/2013/1.9 4,00 EUR 2.9.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.9.2014
11240/2014 Plyn Donnerova 9/14 Z č. 58/2013/1.9 4,00 EUR 2.9.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.9.2014
11241/2014 Plyn Klobučnícka 9/14 Z č. 58/2013/1.9 279,00 EUR 2.9.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.9.2014
11242/2014 Plyn-Harmónia 9/14 Z č. 58/2013/1.9 672,00 EUR 2.9.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.9.2014
11244/2014 Občianske právo ČísOb. 5997/SL  27,50 EUR 2.9.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 17.9.2014
11245/2014 Občianske právo ČísOb. 5997/SL  110,00 EUR 2.9.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 17.9.2014
11268/2014 Letenka p.Cudráková ČísOb. 6500 z 01.07.2014,Z.č. 61/2014/1.9 659,56 EUR 5.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 17.9.2014
11269/2014 Letenky-Princová,Rodina ČísOb. 6505 z 01.07.2014,Z.č. 61/2014/1.9 447,60 EUR 5.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 17.9.2014
11297/2014 Konferencia - Kórea ČísOb. 6635/SL z 11.09.2014 3 150,00 EUR 11.9.2014 Kims Travel Service Co.Ltd. 135-27 Seoul Dogok-Dong,Kangnam-g   17.9.2014
11200/2014 Archívny box ČísOb. 6600 z 27.08.2014,Z.č.163/2014/1.9 121,20 EUR 18.8.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 18.9.2014
11237/2014 Preklad do angličtiny ČísOb. 6515 z 08.07.2014 60,00 EUR 2.9.2014 VERBA PEREGRA, s.r.o. 811 04 Bratislava Štefánikova 47 35854499 18.9.2014
11259/2014 Nevyhrad.parkovanie 8/14 Z č. 129/2013/1.9 4 620,00 EUR 4.9.2014 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 18.9.2014
11260/2014 Servis telekom.zariadení Z č. 120/2004/8.3 456,58 EUR 4.9.2014 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 18.9.2014
11262/2014 PHM Z č. 145/2013/1.9 3 936,87 EUR 4.9.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 18.9.2014
11272/2014 Kopírovací papier A4 ČísOb. 6598 z 27.08.2014,Z.č.163/2013/1.9 1 041,60 EUR 8.9.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 18.9.2014
11278/2014 školenie - p.Katrlík ponuka otvoreného kurzu 84,00 EUR 8.9.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 18.9.2014
11280/2014 Letenka p.Kocunová ČísOb. 6607 z 28.08.2014,Z.č. 62/2014/1.9 624,56 EUR 9.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 18.9.2014
11281/2014 Letenka p.Šikutová ČísOb. 6608 z 28.08.2014,Z.č. 62/2014/1.9 624,56 EUR 9.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 18.9.2014
11282/2014 Letenka p.Mičáková ČísOb. 6609 z 28.08.2014 Z.č. 62/2014/1,9 783,56 EUR 9.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 18.9.2014
11283/2014 Letenka p.Lipták ČísOb. 6610 z 28.08.2014 Z.č. 62/2014/1,9 624,56 EUR 9.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 18.9.2014
11046/2014 Archívny box - skupinový ČísOb. 6587 z 18.08.2014,Z.č.163/2013/1.9 315,12 EUR 28.8.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 22.9.2014
11238/2014 Dodávka,odber,info 8/14 Z č. 11/2011/1.1.2 1 140,00 EUR 2.9.2014 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 22.9.2014
11288/2014 Internet 8/2014 Z č. 76/2004/1.13 59 451,18 EUR 9.9.2014 SWAN, a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 22.9.2014
11251/2014 Predplatenie poštovného Rámc.doh. č. 118/2013/1.9 20 000,00 EUR 28.8.2014 Slovenská pošta a.s. B.B. 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 36631124 23.9.2014
11258/2014 Strážna služba 8/2014 Z č. 144/2013/1.9 15 075,84 EUR 4.9.2014 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 23.9.2014
11270/2014 Nájom+služby 8/2014 Z č. 91/N/2006/224 1 053,70 EUR 8.9.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 23.9.2014
11271/2014 Nájom+služby 8/2014 Z č. 10/2010/6.3 232,49 EUR 8.9.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 23.9.2014
11276/2014 Správny poriadok ČísOb. 5997/SL z 23.10.2013 52,03 EUR 8.9.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 23.9.2014
11292/2014 Vyučtovanie plyn 8/2014 Z č. 57/2013/1.9 99,69 EUR 10.9.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 23.9.2014
11294/2014 Preklad do angličtiny ČísOb. 6594 z 25.08.2014 1 713,55 EUR 10.9.2014 SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o. 811 05 Bratislava Karpatská 8 36409812 23.9.2014
11296/2014 Oprava EZS ČísOb. 6595 z 25.08.2009,Z.č. SZ 010709 204,00 EUR 11.9.2014 UNITEC HOLDING spol.s.r.o. 831 01 Bratislava Vidlicová 14 31353371 23.9.2014
11301/2014 Kozlíková,Švedlárová ponuka otvoreného kurzu 168,00 EUR 12.9.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 23.9.2014
11302/2014 Kozlíková,Švedlárová ponuka otvoreného kurzu 168,00 EUR 12.9.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 23.9.2014
11303/2014 Školenie-19 osôb ponuka otvoreného kurzu 380,00 EUR 11.9.2014 Národný ústav celoživotného 841 01 Bratislava 699438 23.9.2014
11277/2014 Obchodné právo ČísOb. 5997/SL z 23.10.2013 141,90 EUR 8.9.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 24.9.2014
11290/2014 Služby OPP,BOZP 8/2014 Z č. 16/2011/1.9 346,80 EUR 10.9.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 24.9.2014
11246/2014 Základný súbor 9/2014 Z č. 6903988 z 22.11.2010 31,80 EUR 3.9.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 25.9.2014
11247/2014 Rozšírený súbor 9-11/2014 Z č. 6904026 z 22.11.2010 207,60 EUR 3.9.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 25.9.2014
11261/2014 Základný súbor 9/2014 Z č. 7375955 z 14.12.2012 18,33 EUR 4.9.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 25.9.2014
11279/2014 Prevádzkové náklady 9/14 Z č. 85/2014/1.9 180,00 EUR 9.9.2014 Ministerstvo pôdohospodárstva SR 812 66 Bratislava Dobrovičova 12 156621 25.9.2014
11284/2014 Komunálny odpad 8/2014 Z č. 1327066 z 20.7.1998 573,35 EUR 9.9.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 25.9.2014
11285/2014 Vizitky -Ing.Jozef Korl ČísOb. 6606 z 02.09.2014 50,00 EUR 9.9.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 25.9.2014
11286/2014 Vizitky-p.Norbert Kurilla ČísOb. 6601 z 27.08.2014 30,00 EUR 9.9.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 25.9.2014
11289/2014 Hlavičkový papier ČísOb. 6599 z 27.08.2014 750,00 EUR 10.9.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 25.9.2014
11299/2014 Nájom+služby 8/2014   4 949,71 EUR 12.9.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 25.9.2014
11291/2014 Telefónne poplatky 8/2014 Z č. 131/2010/1.9 3 562,96 EUR 10.9.2014 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 26.9.2014
11293/2014 Biela  technika ČísOb. 6516 z 08.07.2014 9 140,64 EUR 10.9.2014 INTESA, s.r.o. 841 03 Bratislava Heyrovského 2053/16 46251243 26.9.2014
11295/2014 Servis-BA-946XR ČísOb. 6604 z 02.09.2014,Dod.č.1 z.č. 50/2012/1.9 278,64 EUR 11.9.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 26.9.2014
11298/2014 Upratovacie služby 8/2014 ČísOb. 6582 z 06.08.2014 234,00 EUR 12.9.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 26.9.2014
11305/2014 Servis-BA-191US ČísOb. 6616 z 28.08.2014,Dod.č.1, Z.č. 50/2012/1.9 157,22 EUR 16.9.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 26.9.2014
11308/2014 spotreba el.energ. 8/14 Z.č. 91/N/2006/224 z 10.3.2006 106,42 EUR 17.9.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 26.9.2014
11317/2014 seminár  - 7 osôb ponuka otvoreného kurzu 140,00 EUR 17.9.2014 Národný ústav celoživotného 841 01 Bratislava 699438 26.9.2014
11318/2014 seminár Hreňo Lenka ponuka otvoreného kurzu 49,00 EUR 17.9.2014 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 26.9.2014
11337/2014 Školenie-p.Tóth ponuka otvoreného kurzu 228,00 EUR 22.9.2014 EXCELLENT TRAINING, s.r.o. 811 04 Bratislava Štefánikova 47 35824085 26.9.2014
11235/2014 Plánovacie dokumenty ČísOb. 6552 z 18.07.2014 6 820,00 EUR 28.8.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 29.9.2014
11309/2014 Fotofrafovanie zamestnanc. ČísOb. 6596 z 26.08.2014 243,00 EUR 17.9.2014 Life Moments, s.r.o. 841 05 Bratislava Hany Meličkovej 3 46336389 29.9.2014
11310/2014 Vodné, stočné, zrážky Z.č. 241/2012/1.9 748,01 EUR 18.9.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 826 46 Bratislava, Prešovská 48 35850370 29.9.2014
11300/2014 Spravodajský servis 8/14 Z.č. 6/2011-1.1.2 816,00 EUR 12.9.2014 TASR 841 04 Bratislava Lamačská cesta 3 31320414 29.9.2014