Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 28.7.2014

Identifikačný Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy Faktúrovaná Mena Dátum Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa,adresa) IČO Dátum
údaj faktúry alebo objednávky suma doučeniaFA. zaplatenia
10692/2014 geologický prieskum Z č. 11/2014/7.2 2 496,00 EUR 28.5.2014 ENVIGEO, a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 26.6.2014
10693/2014 geologický prieskum Z č. 13/2014/7.2 2 496,00 EUR 28.5.2014 ENVIGEO, a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 26.6.2014
10694/2014 geologický prieskum Z č. 5/2014/7.2 9 984,00 EUR 28.5.2014 ENVIGEO, a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 26.6.2014
10747/2014 Prieskum enviro.zátaží Z č. 7/2014/7.2 1 188,00 EUR 5.6.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 16.7.2014
10749/2014 Prieskum enviro.zátaží Z č. 15/2014/7.2 19 788,00 EUR 5.6.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 16.7.2014
10754/2014 Výroba diplomov ČísOb. 6400 z 27.05.2014 297,84 EUR 5.6.2014 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Clementisova 5, Brezno 36624501 23.6.2014
10782/2014 Propagačné predmety ČísOb. 6343 z 7.05.2014 2 509,80 EUR 9.6.2014 Agentúra 208, s.r.o. Ľuda Zúbka 16, Hlohovec 36285323 23.6.2014
10784/2014 Nájom+služby 5/2014 4 949,71 EUR 10.6.2014 SAŽP Banská Bystrica 626031 23.6.2014
10789/2014 Pečiatky ČísOb. 6427 z 03.06.2014 17,18 EUR 12.6.2014 EDUARD POLAKOVIč-FOTOPOLY Koľajná 29/A, Bratislava 11648783 23.6.2014
10790/2014 Letenka p. Cudráková ČísOb. 6409 z 26.05.2014 492,74 EUR 11.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.6.2014
10791/2014 Letenka p. Bekerová ČísOb. 6410 z 27.05.2014 624,56 EUR 11.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.6.2014
10792/2014 Letenka p. Ilavský ČísOb. 6399 z 23.05.2014 3 777,04 EUR 11.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.6.2014
10793/2014 Letenka p.Bačík. Lysáková ČísOb. 6413 z 27.05.2014 566,84 EUR 11.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.6.2014
10794/2014 Letenka p. Kučárová ČísOb. 6397 z 26.05.2014 232,98 EUR 11.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.6.2014
10795/2014 Letenka p. Kmecová ČísOb. 6396 z 26.05.2014 599,56 EUR 11.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.6.2014
10796/2014 Letenka p. Grajcár ČísOb. 6373 z 15.05.2014 599,56 EUR 11.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.6.2014
10797/2014 Letenka p. Novomeská ČísOb. 6408 z 27.05.2014 403,31 EUR 11.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.6.2014
10799/2014 Ubytovanie ČísOb. 6285 z 31.03.2014 581,51 EUR 11.6.2014 Vodohospodárska výstavba Karloveská 2, Bratislava 156752 23.6.2014
10804/2014 Nedoplatok el.energia Z č. 140/2013/1.9 490,15 EUR 12.6.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 24.6.2014
10806/2014 Prehliadka bleskozvodov ČísOb. 6423 z30.05.2014 2 103,60 EUR 7.7.2014 EXIMREAL, s.r.o. 040 01 Košice Slovenskej jednoty 1 36571733 14.7.2014
10807/2014 Upratovacie práce 5/2014 ČísOb. 6313 z 25.04.2014 1 883,22 EUR 13.6.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. Špitálska 27, Bratislava 35956526 24.6.2014
10808/2014 vodné, stočné, zrážky Z č. 241/2012/1.9 1 012,24 EUR 12.6.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 24.6.2014
10815/2014 Obnova kamer.systému ČísOb. 6390 z 23.05.2014 23 446,20 EUR 16.6.2014 Golden Tree, s.r.o. 017 01 Považská Bystri Tatranská 296 44826591 17.7.2014
10816/2014 Oprava multifunk.zariadenia ČísOb. 6407 z 29.05.2014 275,04 EUR 16.6.2014 AUTOCONT SK, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 36396222 24.6.2014
10817/2014 Oprava multifunk.zariadenia ČísOb. 6424 z 02.06.2014 843,11 EUR 16.6.2014 AUTOCONT SK, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 36396222 24.6.2014
10836/2014 Montrealský protokol 2014 173 975,60 EUR 12.3.2014 United Nations Office at nairobi 10017 New York 270 Park Avenue 0000000Z 16.7.2014
10837/2014 Environment Fund 2014UNEP 55 000,00 USD 19.3.2014 United Nations Office at nairobi 10017 New York 270 Park Avenue 0000000Z 16.7.2014
10852/2014 DOXX - stravné lístky ČísOb. 6388 z 23.05.2014 76 000,00 EUR 20.6.2014 DOXX-Stravné lístky 010 01 Žilina 36391000 14.7.2014
10858/2014 Oprava výťahovej šachty ČísOb. 6437 z 05.06.2014 1 196,74 EUR 23.6.2014 BZK stav, s.r.o. 919 01 Suchá nad Parno Suchá nad Parnou 477 44415958 21.7.2014
10859/2014 geologické práce Z č. 10/2014/7.2 1 872,00 EUR 19.6.2014 ENVIGEO, a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 16.7.2014
10860/2014 geologické práce Z č. 11/2014/7.2 24 480,00 EUR 19.6.2014 ENVIGEO, a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 16.7.2014
10867/2014 Letenky-Kery, Šebej,Kokavcová ČísOb. 6412 z 29.05.2014 1 565,59 EUR 24.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 7.7.2014
10875/2014 Preklad AJ-SJ Z č. 6468/SL 487,50 EUR 25.6.2014 JUDr. Zuzana Kurtinitis-EXCLUSIV Ševčenkova 2, Bratislava 46863273 7.7.2014
10877/2014 Oprava multifunk.zariadenia ČísOb. 6446 z 10.06.2014 91,51 EUR 26.6.2014 AUTOCONT SK, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 36396222 7.7.2014
10878/2014 Oprava multifunk.zariadenia ČísOb. 6406 z 28.05.2014 55,99 EUR 26.6.2014 AUTOCONT SK, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 36396222 7.7.2014
10881/2014 Servisná prehliadka kotla ČísOb. 6457/SL z 13.06.2014 144,00 EUR 7.7.2014 A-Z PLUS s.r.o., 040 01 Košice Krivá 17 36169358 14.7.2014
10882/2014 Správny poplatok ČísOb. 6484 z 24.06.2014 132,98 EUR 27.6.2014 Katarína Hrdá, Cabaj 897 Cabaj-Čápor 44711905 7.7.2014
10883/2014 Právnická učebnica ČísOb. 6481 z 24.06.2014 48,30 EUR 27.6.2014 EUROBOOKS, s.r.o. Jesenského 5-9, Bratislava 36657701 7.7.2014
10884/2014 Letenka p. Mišíková ČísOb. 6465 z 12.06.2014 949,66 EUR 30.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10885/2014 Letenka p. Žiak ČísOb. 6471 z 19.06.2014 709,56 EUR 30.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10886/2014 Letenky-Budišová, Bendíková ČísOb. 6478 z 19.06.2014 471,00 EUR 30.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10887/2014 Letenka p. Fabian ČísOb. 6470 z 16.06.2014 624,56 EUR 30.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10888/2014 Letenky-Jurík,Vilinovič,Princová ČísOb. 6432 z 02.06.2014 2 115,24 EUR 30.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10889/2014 Letenka p. Ďurkošová ČísOb. 6450 z 11.06.2014 1 434,66 EUR 30.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10890/2014 Letenka p. Beriac ČísOb. 6327 z 29.04.2014 599,55 EUR 30.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10892/2014 Nedoplatok-plyn Klobučnícka Z č. 58/2013/1.9 131,21 EUR 30.6.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 9.7.2014
10893/2014 Upratovacie služby 6/14 Z č.271/2007/6.4 3 632,75 EUR 1.7.2014 Ing. Jozef Micenko-B-plus Janka Matušku 11, Bardejov 37581830 9.7.2014
10898/2014 Kontrola tech.stavu faxov ČísOb. 6402 z 27.05.2014 120,00 EUR 1.7.2014 Servis Telekos Karadžičova 57, Bratislava 11633506 9.7.2014
10899/2014 Opravy telekom.zariadení Z č.120/2004/8.3 657,03 EUR 1.7.2014 Servis Telekos Karadžičova 57, Bratislava 11633506 9.7.2014
10900/2014 zahraničné poistenie 6/2014 317,34 EUR 1.7.2014 UNIONPoisťovňa, a.s. Bajkalská 29 A, Bratislava 31322051 9.7.2014
10905/2014 Daňové právo ČísOb. 5997/SL 15,49 EUR 1.7.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 10.7.2014
10906/2014 Strážna služba 6/2014 Z č.144/2013/1.9 14 720,69 EUR 2.7.2014 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 17.7.2014
10907/2014 plyn-Klobučnícka 7/2014 Z č.58/2013/1.9 279,00 EUR 2.7.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 10.7.2014
10908/2014 plyn-Harmónia 7/2014 Z č.58/2013/1.9 672,00 EUR 2.7.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 10.7.2014
10909/2014 plyn-Klobučnícka 7/2014 Z č.58/2013/1.9 4,00 EUR 2.7.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 10.7.2014
10910/2014 plyn-Donnerova 7/14 Z č.58/2013/1.9 4,00 EUR 2.7.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 10.7.2014
10911/2014 Dodávka,odber,info 6/2014 Z č.11/2011/1.1.2 1 140,00 EUR 2.7.2014 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 16.7.2014
10912/2014 Letenka p. Horváthová ČísOb. 6455 z 13.06.2014 1 138,98 EUR 2.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10913/2014 Letenka -Blaha, Szetei ČísOb. 6386 z 22.5.2014 629,94 EUR 2.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10914/2014 Letenka p. Novosadová ČísOb. 6472 z 18.06.2014 243,92 EUR 2.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10915/2014 Letenka p. Kondrot ČísOb. 6426 z 02.06.2014 362,97 EUR 2.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10916/2014 Letenka Štefanec-stornopoplatok ČísOb. 6452 z 12.06.2014 250,00 EUR 2.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10917/2014 Letenka p. Malačková ČísOb. 6453 z 12.06.2014 261,91 EUR 2.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10918/2014 Letenka p. Šedivcová ČísOb. 6461 z 16.06.2014 669,57 EUR 2.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10919/2014 Letenka p. Blaha ČísOb. 6473 z 20.06.2014 221,23 EUR 2.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10920/2014 Základný súbor 7/2014 Z č.7375955 z 14.12.2012 18,33 EUR 2.7.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 10.7.2014
10921/2014 Vodné,stočné,zrážky Z č.97/2009/1.11 55,54 EUR 3.7.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 9.7.2014
10922/2014 Internet 6/2014 Z č.76/2004/1.13 59 451,18 EUR 3.7.2014 SWAN, a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 14.7.2014
10923/2014 Právne služby Z č.291/2006/7.2 17,62 EUR 3.7.2014 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 14.7.2014
10924/2014 Základný súbor 7/2014 Z č.16/2011/1.9 346,80 EUR 3.7.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 9.7.2014
10925/2014 Údržba akvárií, krmivo, ČísOb. 6469 z 19.06.2014 159,10 EUR 3.7.2014 E.T.B. Eva Baranovičová 841 06 Bratislava Donská 60 32155646 9.7.2014
10926/2014 Nevyhrad.parkovanie 6/14 Z č.129/2013/1.9 4 620,00 EUR 3.7.2014 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 10.7.2014
10927/2014 Spotreba energie 6/14 Z č.91/N/2006/224 161,12 EUR 3.7.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 10.7.2014
10928/2014 Prevádzkové náklady 714 Z č.85/2014/1.9 180,00 EUR 3.7.2014 Ministerstvo pôdohospodárstva SR 812 66 Bratislava Dobrovičova 12 156621 16.7.2014
10932/2014 Školenie ČísOb. 6466 z 19.06.2014 2 720,00 EUR 30.6.2014 OTIDEA s.r.o. Zámocka 30, Bratislava 47139200 9.7.2014
10932/2014 Oprava výťahu ČísOb. 6305 z 16.04.2014 14 267,88 EUR 4.7.2014 Global Facility s.r.o. 831 54 Bratislava Račianska 153 44286902 17.7.2014
10933/2014 Servis BL-042DR ČísOb. 6492 z 27.06.2014 183,91 EUR 4.7.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 15.7.2014
10934/2014 Nájom+služby 6/2014 Z č.10/2010/6.3 232,49 EUR 4.7.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 17.7.2014
10935/2014 PHM Z č.145/2013/1.9 5 704,57 EUR 4.7.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 22.7.2014
10936/2014 Spravodajský servis 6/14 Z č.6/2011/1.1.2 816,00 EUR 4.7.2014 TASR 841 04 Bratislava Lamačská cesta 3 31320414 17.7.2014
10937/2014 Servis BA-067IA ČísOb. 6490 z 27.06.2014 729,62 EUR 4.7.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 22.7.2014
10938/2014 Servis BA-191US ČísOb. 6491 z 27.06.2014 224,64 EUR 4.7.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 22.7.2014
10939/2014 Komunálny odpad 6/14 Z č.1327066 z 20.7.1998 509,64 EUR 7.7.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 15.7.2014
10940/2014 storno vlak. lístka ČísOb. 6433 z 03.06.2014 7,52 EUR 7.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 17.7.2014
10941/2014 Vlak.lístok p.Okruhlicová ČísOb. 6488 z 25.06.2014 16,30 EUR 7.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 15.7.2014
10943/2014 Preddavok el.energia 7/14 2 500,00 EUR 7.7.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 15.7.2014
10944/2014 Preddavok el.energia 7/14 160,00 EUR 7.7.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 15.7.2014
10945/2014 Preddavok el.energia 7/14 240,00 EUR 7.7.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 15.7.2014
10946/2014 Zálohová platba 7/14 89,87 EUR 7.7.2014 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 15.7.2014
10947/2014 Nájom+služby 7/14 ŠGÚDŠ 1 957,27 EUR 7.7.2014 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 15.7.2014
10948/2014 Služby STV a SRO 7/14 199,16 EUR 7.7.2014 Rozhlas a televízia Slovenska 845 45 Bratislava Mlynská Dolina 47232480 15.7.2014
10949/2014 Plyn preddavok 8/14 Z č.57/2013/1.9 577,00 EUR 7.7.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 15.7.2014
10950/2014 Nájom+služby 6/2014 Z č.91/N/2006/224 1 053,70 EUR 7.7.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 17.7.2014
10951/2014 Vyúčtovanie-ubytovanie Z č.105/2010/8 475,15 EUR 8.7.2014 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 22.7.2014
10952/2014 Vodné,stočné,zrážky Z č.241/2012/1.9 1 454,75 EUR 7.7.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 17.7.2014
10953/2014 Mesačná kontrola EPS 7/14 Z č.33/2003/8.3 47,80 EUR 8.7.2014 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 17.7.2014
10961/2014 Prieskum environ. záťaží Z č.20/2014/7.2 26 400,00 EUR 19.6.2014 Esprit s.r.o. 969 01 Banská Štiavnic 31563538 16.7.2014
10962/2014 Prieskum environ. záťaží Z č.20/2014/7.2 30 672,00 EUR 23.6.2014 Esprit s.r.o. 969 01 Banská Štiavnic 31563538 16.7.2014
10963/2014 Hlavičkový papier ČísOb. 6380 z 22.5.2014 300,00 EUR 9.7.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 21.7.2014
10964/2014 Obálky-Kancelária min. ČísOb. 6499 z 01.07.2014 250,00 EUR 9.7.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 17.7.2014
10965/2014 Servis BA-160TI ČísOb. 6509 z 04.07.2014 106,87 EUR 9.7.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 17.7.2014
10966/2014 Náplň do fran.stroja ČísOb. 6501 z 02.07.2014 204,24 EUR 9.7.2014 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 010 01 Žilina Dolné Rudiny 1 31611630 22.7.2014
10967/2014 Telefónne poplatky 6/2014 Z č.131/2010/1.9 4 297,85 EUR 9.7.2014 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 17.7.2014
10968/2014 Preklad zo SJ do AJ ČísOb. 6493 z 27.06.2014 685,82 EUR 9.7.2014 SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o. 811 05 Bratislava Karpatská 8 36409812 28.7.2014
10969/2014 Rozšírenie disk.kapacity ČísOb. 6502/SL z 02.07.2014 488,50 EUR 10.7.2014 QCOMP,s.r.o. 040 16 Košice Myslavská 131 36569127 23.7.2014
10970/2014 Vyúčtovacia faktúra-plyn Z č.57/2013/1.9 977,83 EUR 9.7.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.7.2014
10972/2014 Občianske právo ČísOb. 5997/SL 215,60 EUR 9.7.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 22.7.2014
10973/2014 Občianske právo ČísOb. 5997/SL 31,22 EUR 9.7.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 22.7.2014
10974/2014 Údržba- NUNTIO 4-6/2014 Z č.148/2007/1.4 4 797,00 EUR 14.7.2014 Dimano a.s. 841 02 Bratislava Saratovská 26 30775094 23.7.2014
10976/2014 Zabezpečenie tlmočníka ČísOb. 6503 z 02.07.2014 500,00 EUR 10.7.2014 Viliam Behran 900 32 Borinka Borinka 287 32079249 28.7.2014
10978/2014 Tlmočenie TP25 ČísOb. 6414/SL 444,00 EUR 10.7.2014 European Commission 1049 Brussels . 23.7.2014
10979/2014 Dodanie+montáž kotla ČísOb. 6456 z 13.06.2014 2 838,00 EUR 7.7.2014 A-Z PLUS s.r.o., 040 01 Košice Krivá 17 36169358 15.7.2014
10980/2014 Inzeráty v HN,č.HN11168 ČísOb. 6504 z 03.07.2014 830,52 EUR 11.7.2014 ECOPRESS a.s. 820 07 Bratislava Seberíniho 1, P.O.B 31333524 23.7.2014
10981/2014 Nájomné+služby 6/2014 4 949,71 EUR 14.7.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 21.7.2014
10983/2014 Služby spoj.s nájmom 7/14 Z č.95/2009/1.11 3 414,00 EUR 14.7.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 21.7.2014
10984/2014 Nájomné 7/2014 Z č.95/2009/1.11 2 308,28 EUR 14.7.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 21.7.2014
10985/2014 Projekt č.161231A0001 12 980,00 EUR 13.6.2014 Ministerstvo financií SR 817 82 Bratislava 151742 16.7.2014
10992/2014 Aplikač.program.vybavenie Z č.157/2013/1.11 141 480,00 EUR 13.6.2014 stengl a.s. 841 04 Bratislava Sumbalova 1A 35873426 17.7.2014
10993/2014 Nedoplatok el.energia Z č.140/2013/1.9 1 172,43 EUR 16.7.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 28.7.2014
11006/2014 Servis BA-665RD ČísOb. 6529 z 14.07.2014 67,25 EUR 17.7.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 28.7.2014
11007/2014 Servis BL-012AT ČísOb. 6518 z 08.07.2014 860,29 EUR 17.7.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 28.7.2014
11008/2014 Servis BA-492XS ČísOb. 6482 z 24.06.2014 599,54 EUR 17.7.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 28.7.2014
11023/2014 Daň-užívanie priestranst. 75,00 EUR 17.7.2014 Mestská časť Bratislava Staré Mesto 814 21 Bratislava Vajanského nábrežie 603147 28.7.2014