Vytlačiť Poslať stránku

Faktúry do 28.7.2014

Identifikačný Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy Faktúrovaná Mena Dátum Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa,adresa) IČO Dátum
údaj faktúry alebo objednávky suma doučeniaFA. zaplatenia
10692/2014 geologický prieskum Z č. 11/2014/7.2 2 496,00 EUR 28.5.2014 ENVIGEO, a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 26.6.2014
10693/2014 geologický prieskum Z č. 13/2014/7.2 2 496,00 EUR 28.5.2014 ENVIGEO, a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 26.6.2014
10694/2014 geologický prieskum Z č. 5/2014/7.2 9 984,00 EUR 28.5.2014 ENVIGEO, a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 26.6.2014
10747/2014 Prieskum enviro.zátaží Z č. 7/2014/7.2 1 188,00 EUR 5.6.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 16.7.2014
10749/2014 Prieskum enviro.zátaží Z č. 15/2014/7.2 19 788,00 EUR 5.6.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 16.7.2014
10754/2014 Výroba diplomov ČísOb. 6400 z 27.05.2014 297,84 EUR 5.6.2014 ADDY SLOVAKIA s.r.o. Clementisova 5, Brezno 36624501 23.6.2014
10782/2014 Propagačné predmety ČísOb. 6343 z 7.05.2014 2 509,80 EUR 9.6.2014 Agentúra 208, s.r.o. Ľuda Zúbka 16, Hlohovec 36285323 23.6.2014
10784/2014 Nájom+služby 5/2014 4 949,71 EUR 10.6.2014 SAŽP Banská Bystrica 626031 23.6.2014
10789/2014 Pečiatky ČísOb. 6427 z 03.06.2014 17,18 EUR 12.6.2014 EDUARD POLAKOVIč-FOTOPOLY Koľajná 29/A, Bratislava 11648783 23.6.2014
10790/2014 Letenka p. Cudráková ČísOb. 6409 z 26.05.2014 492,74 EUR 11.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.6.2014
10791/2014 Letenka p. Bekerová ČísOb. 6410 z 27.05.2014 624,56 EUR 11.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.6.2014
10792/2014 Letenka p. Ilavský ČísOb. 6399 z 23.05.2014 3 777,04 EUR 11.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.6.2014
10793/2014 Letenka p.Bačík. Lysáková ČísOb. 6413 z 27.05.2014 566,84 EUR 11.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.6.2014
10794/2014 Letenka p. Kučárová ČísOb. 6397 z 26.05.2014 232,98 EUR 11.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.6.2014
10795/2014 Letenka p. Kmecová ČísOb. 6396 z 26.05.2014 599,56 EUR 11.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.6.2014
10796/2014 Letenka p. Grajcár ČísOb. 6373 z 15.05.2014 599,56 EUR 11.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.6.2014
10797/2014 Letenka p. Novomeská ČísOb. 6408 z 27.05.2014 403,31 EUR 11.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.6.2014
10799/2014 Ubytovanie ČísOb. 6285 z 31.03.2014 581,51 EUR 11.6.2014 Vodohospodárska výstavba Karloveská 2, Bratislava 156752 23.6.2014
10804/2014 Nedoplatok el.energia Z č. 140/2013/1.9 490,15 EUR 12.6.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 24.6.2014
10806/2014 Prehliadka bleskozvodov ČísOb. 6423 z30.05.2014 2 103,60 EUR 7.7.2014 EXIMREAL, s.r.o. 040 01 Košice Slovenskej jednoty 1 36571733 14.7.2014
10807/2014 Upratovacie práce 5/2014 ČísOb. 6313 z 25.04.2014 1 883,22 EUR 13.6.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. Špitálska 27, Bratislava 35956526 24.6.2014
10808/2014 vodné, stočné, zrážky Z č. 241/2012/1.9 1 012,24 EUR 12.6.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 24.6.2014
10815/2014 Obnova kamer.systému ČísOb. 6390 z 23.05.2014 23 446,20 EUR 16.6.2014 Golden Tree, s.r.o. 017 01 Považská Bystri Tatranská 296 44826591 17.7.2014
10816/2014 Oprava multifunk.zariadenia ČísOb. 6407 z 29.05.2014 275,04 EUR 16.6.2014 AUTOCONT SK, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 36396222 24.6.2014
10817/2014 Oprava multifunk.zariadenia ČísOb. 6424 z 02.06.2014 843,11 EUR 16.6.2014 AUTOCONT SK, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 36396222 24.6.2014
10836/2014 Montrealský protokol 2014 173 975,60 EUR 12.3.2014 United Nations Office at nairobi 10017 New York 270 Park Avenue 0000000Z 16.7.2014
10837/2014 Environment Fund 2014UNEP 55 000,00 USD 19.3.2014 United Nations Office at nairobi 10017 New York 270 Park Avenue 0000000Z 16.7.2014
10852/2014 DOXX - stravné lístky ČísOb. 6388 z 23.05.2014 76 000,00 EUR 20.6.2014 DOXX-Stravné lístky 010 01 Žilina 36391000 14.7.2014
10858/2014 Oprava výťahovej šachty ČísOb. 6437 z 05.06.2014 1 196,74 EUR 23.6.2014 BZK stav, s.r.o. 919 01 Suchá nad Parno Suchá nad Parnou 477 44415958 21.7.2014
10859/2014 geologické práce Z č. 10/2014/7.2 1 872,00 EUR 19.6.2014 ENVIGEO, a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 16.7.2014
10860/2014 geologické práce Z č. 11/2014/7.2 24 480,00 EUR 19.6.2014 ENVIGEO, a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 16.7.2014
10867/2014 Letenky-Kery, Šebej,Kokavcová ČísOb. 6412 z 29.05.2014 1 565,59 EUR 24.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 7.7.2014
10875/2014 Preklad AJ-SJ Z č. 6468/SL 487,50 EUR 25.6.2014 JUDr. Zuzana Kurtinitis-EXCLUSIV Ševčenkova 2, Bratislava 46863273 7.7.2014
10877/2014 Oprava multifunk.zariadenia ČísOb. 6446 z 10.06.2014 91,51 EUR 26.6.2014 AUTOCONT SK, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 36396222 7.7.2014
10878/2014 Oprava multifunk.zariadenia ČísOb. 6406 z 28.05.2014 55,99 EUR 26.6.2014 AUTOCONT SK, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 36396222 7.7.2014
10881/2014 Servisná prehliadka kotla ČísOb. 6457/SL z 13.06.2014 144,00 EUR 7.7.2014 A-Z PLUS s.r.o., 040 01 Košice Krivá 17 36169358 14.7.2014
10882/2014 Správny poplatok ČísOb. 6484 z 24.06.2014 132,98 EUR 27.6.2014 Katarína Hrdá, Cabaj 897 Cabaj-Čápor 44711905 7.7.2014
10883/2014 Právnická učebnica ČísOb. 6481 z 24.06.2014 48,30 EUR 27.6.2014 EUROBOOKS, s.r.o. Jesenského 5-9, Bratislava 36657701 7.7.2014
10884/2014 Letenka p. Mišíková ČísOb. 6465 z 12.06.2014 949,66 EUR 30.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10885/2014 Letenka p. Žiak ČísOb. 6471 z 19.06.2014 709,56 EUR 30.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10886/2014 Letenky-Budišová, Bendíková ČísOb. 6478 z 19.06.2014 471,00 EUR 30.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10887/2014 Letenka p. Fabian ČísOb. 6470 z 16.06.2014 624,56 EUR 30.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10888/2014 Letenky-Jurík,Vilinovič,Princová ČísOb. 6432 z 02.06.2014 2 115,24 EUR 30.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10889/2014 Letenka p. Ďurkošová ČísOb. 6450 z 11.06.2014 1 434,66 EUR 30.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10890/2014 Letenka p. Beriac ČísOb. 6327 z 29.04.2014 599,55 EUR 30.6.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10892/2014 Nedoplatok-plyn Klobučnícka Z č. 58/2013/1.9 131,21 EUR 30.6.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 9.7.2014
10893/2014 Upratovacie služby 6/14 Z č.271/2007/6.4 3 632,75 EUR 1.7.2014 Ing. Jozef Micenko-B-plus Janka Matušku 11, Bardejov 37581830 9.7.2014
10898/2014 Kontrola tech.stavu faxov ČísOb. 6402 z 27.05.2014 120,00 EUR 1.7.2014 Servis Telekos Karadžičova 57, Bratislava 11633506 9.7.2014
10899/2014 Opravy telekom.zariadení Z č.120/2004/8.3 657,03 EUR 1.7.2014 Servis Telekos Karadžičova 57, Bratislava 11633506 9.7.2014
10900/2014 zahraničné poistenie 6/2014 317,34 EUR 1.7.2014 UNIONPoisťovňa, a.s. Bajkalská 29 A, Bratislava 31322051 9.7.2014
10905/2014 Daňové právo ČísOb. 5997/SL 15,49 EUR 1.7.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 10.7.2014
10906/2014 Strážna služba 6/2014 Z č.144/2013/1.9 14 720,69 EUR 2.7.2014 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 17.7.2014
10907/2014 plyn-Klobučnícka 7/2014 Z č.58/2013/1.9 279,00 EUR 2.7.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 10.7.2014
10908/2014 plyn-Harmónia 7/2014 Z č.58/2013/1.9 672,00 EUR 2.7.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 10.7.2014
10909/2014 plyn-Klobučnícka 7/2014 Z č.58/2013/1.9 4,00 EUR 2.7.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 10.7.2014
10910/2014 plyn-Donnerova 7/14 Z č.58/2013/1.9 4,00 EUR 2.7.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 10.7.2014
10911/2014 Dodávka,odber,info 6/2014 Z č.11/2011/1.1.2 1 140,00 EUR 2.7.2014 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 16.7.2014
10912/2014 Letenka p. Horváthová ČísOb. 6455 z 13.06.2014 1 138,98 EUR 2.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10913/2014 Letenka -Blaha, Szetei ČísOb. 6386 z 22.5.2014 629,94 EUR 2.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10914/2014 Letenka p. Novosadová ČísOb. 6472 z 18.06.2014 243,92 EUR 2.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10915/2014 Letenka p. Kondrot ČísOb. 6426 z 02.06.2014 362,97 EUR 2.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10916/2014 Letenka Štefanec-stornopoplatok ČísOb. 6452 z 12.06.2014 250,00 EUR 2.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10917/2014 Letenka p. Malačková ČísOb. 6453 z 12.06.2014 261,91 EUR 2.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10918/2014 Letenka p. Šedivcová ČísOb. 6461 z 16.06.2014 669,57 EUR 2.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10919/2014 Letenka p. Blaha ČísOb. 6473 z 20.06.2014 221,23 EUR 2.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2014
10920/2014 Základný súbor 7/2014 Z č.7375955 z 14.12.2012 18,33 EUR 2.7.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 10.7.2014
10921/2014 Vodné,stočné,zrážky Z č.97/2009/1.11 55,54 EUR 3.7.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 9.7.2014
10922/2014 Internet 6/2014 Z č.76/2004/1.13 59 451,18 EUR 3.7.2014 SWAN, a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 14.7.2014
10923/2014 Právne služby Z č.291/2006/7.2 17,62 EUR 3.7.2014 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 14.7.2014
10924/2014 Základný súbor 7/2014 Z č.16/2011/1.9 346,80 EUR 3.7.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 9.7.2014
10925/2014 Údržba akvárií, krmivo, ČísOb. 6469 z 19.06.2014 159,10 EUR 3.7.2014 E.T.B. Eva Baranovičová 841 06 Bratislava Donská 60 32155646 9.7.2014
10926/2014 Nevyhrad.parkovanie 6/14 Z č.129/2013/1.9 4 620,00 EUR 3.7.2014 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 10.7.2014
10927/2014 Spotreba energie 6/14 Z č.91/N/2006/224 161,12 EUR 3.7.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 10.7.2014
10928/2014 Prevádzkové náklady 714 Z č.85/2014/1.9 180,00 EUR 3.7.2014 Ministerstvo pôdohospodárstva SR 812 66 Bratislava Dobrovičova 12 156621 16.7.2014
10932/2014 Školenie ČísOb. 6466 z 19.06.2014 2 720,00 EUR 30.6.2014 OTIDEA s.r.o. Zámocka 30, Bratislava 47139200 9.7.2014
10932/2014 Oprava výťahu ČísOb. 6305 z 16.04.2014 14 267,88 EUR 4.7.2014 Global Facility s.r.o. 831 54 Bratislava Račianska 153 44286902 17.7.2014
10933/2014 Servis BL-042DR ČísOb. 6492 z 27.06.2014 183,91 EUR 4.7.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 15.7.2014
10934/2014 Nájom+služby 6/2014 Z č.10/2010/6.3 232,49 EUR 4.7.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 17.7.2014
10935/2014 PHM Z č.145/2013/1.9 5 704,57 EUR 4.7.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 22.7.2014
10936/2014 Spravodajský servis 6/14 Z č.6/2011/1.1.2 816,00 EUR 4.7.2014 TASR 841 04 Bratislava Lamačská cesta 3 31320414 17.7.2014
10937/2014 Servis BA-067IA ČísOb. 6490 z 27.06.2014 729,62 EUR 4.7.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 22.7.2014
10938/2014 Servis BA-191US ČísOb. 6491 z 27.06.2014 224,64 EUR 4.7.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 22.7.2014
10939/2014 Komunálny odpad 6/14 Z č.1327066 z 20.7.1998 509,64 EUR 7.7.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 15.7.2014
10940/2014 storno vlak. lístka ČísOb. 6433 z 03.06.2014 7,52 EUR 7.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 17.7.2014
10941/2014 Vlak.lístok p.Okruhlicová ČísOb. 6488 z 25.06.2014 16,30 EUR 7.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 15.7.2014
10943/2014 Preddavok el.energia 7/14 2 500,00 EUR 7.7.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 15.7.2014
10944/2014 Preddavok el.energia 7/14 160,00 EUR 7.7.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 15.7.2014
10945/2014 Preddavok el.energia 7/14 240,00 EUR 7.7.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 15.7.2014
10946/2014 Zálohová platba 7/14 89,87 EUR 7.7.2014 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 15.7.2014
10947/2014 Nájom+služby 7/14 ŠGÚDŠ 1 957,27 EUR 7.7.2014 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 15.7.2014
10948/2014 Služby STV a SRO 7/14 199,16 EUR 7.7.2014 Rozhlas a televízia Slovenska 845 45 Bratislava Mlynská Dolina 47232480 15.7.2014
10949/2014 Plyn preddavok 8/14 Z č.57/2013/1.9 577,00 EUR 7.7.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 15.7.2014
10950/2014 Nájom+služby 6/2014 Z č.91/N/2006/224 1 053,70 EUR 7.7.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 17.7.2014
10951/2014 Vyúčtovanie-ubytovanie Z č.105/2010/8 475,15 EUR 8.7.2014 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 22.7.2014
10952/2014 Vodné,stočné,zrážky Z č.241/2012/1.9 1 454,75 EUR 7.7.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 17.7.2014
10953/2014 Mesačná kontrola EPS 7/14 Z č.33/2003/8.3 47,80 EUR 8.7.2014 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 17.7.2014
10961/2014 Prieskum environ. záťaží Z č.20/2014/7.2 26 400,00 EUR 19.6.2014 Esprit s.r.o. 969 01 Banská Štiavnic 31563538 16.7.2014
10962/2014 Prieskum environ. záťaží Z č.20/2014/7.2 30 672,00 EUR 23.6.2014 Esprit s.r.o. 969 01 Banská Štiavnic 31563538 16.7.2014
10963/2014 Hlavičkový papier ČísOb. 6380 z 22.5.2014 300,00 EUR 9.7.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 21.7.2014
10964/2014 Obálky-Kancelária min. ČísOb. 6499 z 01.07.2014 250,00 EUR 9.7.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 17.7.2014
10965/2014 Servis BA-160TI ČísOb. 6509 z 04.07.2014 106,87 EUR 9.7.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 17.7.2014
10966/2014 Náplň do fran.stroja ČísOb. 6501 z 02.07.2014 204,24 EUR 9.7.2014 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 010 01 Žilina Dolné Rudiny 1 31611630 22.7.2014
10967/2014 Telefónne poplatky 6/2014 Z č.131/2010/1.9 4 297,85 EUR 9.7.2014 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 17.7.2014
10968/2014 Preklad zo SJ do AJ ČísOb. 6493 z 27.06.2014 685,82 EUR 9.7.2014 SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o. 811 05 Bratislava Karpatská 8 36409812 28.7.2014
10969/2014 Rozšírenie disk.kapacity ČísOb. 6502/SL z 02.07.2014 488,50 EUR 10.7.2014 QCOMP,s.r.o. 040 16 Košice Myslavská 131 36569127 23.7.2014
10970/2014 Vyúčtovacia faktúra-plyn Z č.57/2013/1.9 977,83 EUR 9.7.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.7.2014
10972/2014 Občianske právo ČísOb. 5997/SL 215,60 EUR 9.7.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 22.7.2014
10973/2014 Občianske právo ČísOb. 5997/SL 31,22 EUR 9.7.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 22.7.2014
10974/2014 Údržba- NUNTIO 4-6/2014 Z č.148/2007/1.4 4 797,00 EUR 14.7.2014 Dimano a.s. 841 02 Bratislava Saratovská 26 30775094 23.7.2014
10976/2014 Zabezpečenie tlmočníka ČísOb. 6503 z 02.07.2014 500,00 EUR 10.7.2014 Viliam Behran 900 32 Borinka Borinka 287 32079249 28.7.2014
10978/2014 Tlmočenie TP25 ČísOb. 6414/SL 444,00 EUR 10.7.2014 European Commission 1049 Brussels . 23.7.2014
10979/2014 Dodanie+montáž kotla ČísOb. 6456 z 13.06.2014 2 838,00 EUR 7.7.2014 A-Z PLUS s.r.o., 040 01 Košice Krivá 17 36169358 15.7.2014
10980/2014 Inzeráty v HN,č.HN11168 ČísOb. 6504 z 03.07.2014 830,52 EUR 11.7.2014 ECOPRESS a.s. 820 07 Bratislava Seberíniho 1, P.O.B 31333524 23.7.2014
10981/2014 Nájomné+služby 6/2014 4 949,71 EUR 14.7.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 21.7.2014
10983/2014 Služby spoj.s nájmom 7/14 Z č.95/2009/1.11 3 414,00 EUR 14.7.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 21.7.2014
10984/2014 Nájomné 7/2014 Z č.95/2009/1.11 2 308,28 EUR 14.7.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 21.7.2014
10985/2014 Projekt č.161231A0001 12 980,00 EUR 13.6.2014 Ministerstvo financií SR 817 82 Bratislava 151742 16.7.2014
10992/2014 Aplikač.program.vybavenie Z č.157/2013/1.11 141 480,00 EUR 13.6.2014 stengl a.s. 841 04 Bratislava Sumbalova 1A 35873426 17.7.2014
10993/2014 Nedoplatok el.energia Z č.140/2013/1.9 1 172,43 EUR 16.7.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 28.7.2014
11006/2014 Servis BA-665RD ČísOb. 6529 z 14.07.2014 67,25 EUR 17.7.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 28.7.2014
11007/2014 Servis BL-012AT ČísOb. 6518 z 08.07.2014 860,29 EUR 17.7.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 28.7.2014
11008/2014 Servis BA-492XS ČísOb. 6482 z 24.06.2014 599,54 EUR 17.7.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 28.7.2014
11023/2014 Daň-užívanie priestranst. 75,00 EUR 17.7.2014 Mestská časť Bratislava Staré Mesto 814 21 Bratislava Vajanského nábrežie 603147 28.7.2014