Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry do 28.02.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručenia Fa Identifikačné údaje dodávateľa IČO Dátum zaplatenia
10064/2014 projekt Ident.potenciálu Z č. ZS2013022002 11.940,00 EUR 24.1.2014 CEIT Consulting, s.r.o 010 08 Žilina Univerzitná 8413/6 36428752 21.2.2014
10136/2014 služby OPP a BOZP 1/14 Z č. 16/2011/1.9 346,80 EUR 6.2.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 21.2.2014
10140/2014 odvoz odpadu 1/2014 Z č. 1327066 573,35 EUR 7.2.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 21.2.2014
10132/2014 základný súbor 2/2014 Z č. 7375955 18,33 EUR 5.2.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 24.2.2014
10135/2014 požiarna kontrola Z č. 16/2011/1.9 374,58 EUR 6.2.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 24.2.2014
10142/2014 telefónne poplatky 1/2014 Z č. 131/2010/1.9 4.280,50 EUR 7.2.2014 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 24.2.2014
10159/2014 nájom+služby 1/2014 4.949,71 EUR 10.2.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 24.2.2014
10162/2014 oprava hasiacich prístr. ČísOb. 6149 z 31.01.2014 Z č. 16/2011/1.9 336,96 EUR 10.2.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 24.2.2014
10170/2014 el.energia 1/2014 Z č. 91/N/2006/224 167,00 EUR 11.2.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 24.2.2014
10171/2014 nájom+služby 1/2014 Z č. 91/N/2006/224 1.053,70 EUR 11.2.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 24.2.2014
10172/2014 nájom+služby 1/2014 Z č. 2/N/2010/320 232,49 EUR 11.2.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 24.2.2014
10174/2014 umytie vozidiel 1/2014 Z č. 20/2011/1.9 195,86 EUR 10.2.2014 Milan Rakický 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 24.2.2014
10178/2014 ročný servis prístup.systému ČísOb. 6165 z 07.02.2014 74,40 EUR 11.2.2014 A-TEAM TECHNICS, s.r.o. 821 09 Bratislava Miletičova 23 35958456 24.2.2014
10179/2014 fin.spravodajca 2013 ČísOb. 4811 z 05.06.2012 14,21 EUR 11.2.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503 24.2.2014
10204/2014 seminár Šuplatová Ponuka otvoreného kurzu 180,00 EUR 17.2.2014 Academia Istropolitana Nova 900 21 Sv.Jur Prostredná 47/A 31755976 24.2.2014
10141/2014 pohonné hmoty Z č. 145/2013/1.9. 4.854,26 EUR 7.2.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 25.2.2014
10163/2014 ubytovanie Z č. 105/2010/8 320,00 EUR 7.2.2014 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 25.2.2014
10182/2014 nájomné 2/2014 SHMÚ Z č. 83-100-2009 2.308,28 EUR 12.2.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 25.2.2014
10183/2014 sl.spojené s nájmom 2/14 Z č. 83-100-2009 3.414,00 EUR 12.2.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 25.2.2014
10191/2014 inzercia 10.2.2014 ČísOb. 6167 z 07.02.2014 360,00 EUR 14.2.2014 Spoločnosť 7 plus s.r.o. 852 32 Bratislava Panónska cesta 9 31347291 25.2.2014
10203/2014 školenie Oberučová Ponuka otvoreného kurzu 294,00 EUR 17.2.2014 Intenzíva 851 02 Bratislava Kutlíkova 17 35795379 25.2.2014
10211/2014 členský príspevok Contribution SR 29.110,00 EUR 18.2.2014 UNFCCC 53175 Bonn Martin Luther-King-S 25.2.2014
10164/2014 letenka Gerhátová ČísOb. 6152 z 30.01.2014 Z č. 82/2011/1.9 174,34 EUR 10.2.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 26.2.2014
10165/2014 letenka Slovák ČísOb. 6150 z 20.01.2014 Z č. 82/2011/1.9 568,19 EUR 10.2.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 26.2.2014
10166/2014 letenka Vereš ČísOb. 6145 z 30.01.2014 Z č. 82/2011/1.9 592,19 EUR 10.2.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 26.2.2014
10167/2014 letenka Tokolyová ČísOb. 6153 z 30.01.2014 Z č. 82/2011/1.9 448,20 EUR 10.2.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 26.2.2014
10168/2014 letenka Šedová ČísOb. 6151 z 30.01.2014 Z č. 82/2011/1.9 592,19 EUR 10.2.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 26.2.2014
10169/2014 letenka Bobiš ČísOb. 6157 z 04.02.2014 Z č. 82/2011/1.9 592,19 EUR 10.2.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 26.2.2014
10189/2014 letenka Čukan,Očenášová ČísOb. 6171 z 05.02.2014 Z č. 81/2011/1.9 1.184,38 EUR 14.2.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 26.2.2014
10190/2014 letenka Beriac ČísOb. 6164 z 05.02.2014 Z č. 81/2011/1.9 645,19 EUR 14.2.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 26.2.2014
10232/2014 školenie Medveďová Ponuka otvoreného kurzu 120,00 EUR 28.2.2014 MARBU s.r.o. 040 01 Košice Bratislavská 167/27 47403047 28.2.2014
10233/2014 šk.24 osôb odbor 5.2 TP20 Ponuka otvoreného kurzu 480,00 EUR 28.2.2014 Národný ústav celoživotného vzdelávania 841 01 Bratislava 699438 28.2.2014