Vytlačiť Poslať stránku

Faktúry do 28.02.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručenia Fa Identifikačné údaje dodávateľa IČO Dátum zaplatenia
10064/2014 projekt Ident.potenciálu Z č. ZS2013022002 11.940,00 EUR 24.1.2014 CEIT Consulting, s.r.o 010 08 Žilina Univerzitná 8413/6 36428752 21.2.2014
10136/2014 služby OPP a BOZP 1/14 Z č. 16/2011/1.9 346,80 EUR 6.2.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 21.2.2014
10140/2014 odvoz odpadu 1/2014 Z č. 1327066 573,35 EUR 7.2.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 21.2.2014
10132/2014 základný súbor 2/2014 Z č. 7375955 18,33 EUR 5.2.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 24.2.2014
10135/2014 požiarna kontrola Z č. 16/2011/1.9 374,58 EUR 6.2.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 24.2.2014
10142/2014 telefónne poplatky 1/2014 Z č. 131/2010/1.9 4.280,50 EUR 7.2.2014 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 24.2.2014
10159/2014 nájom+služby 1/2014 4.949,71 EUR 10.2.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 24.2.2014
10162/2014 oprava hasiacich prístr. ČísOb. 6149 z 31.01.2014 Z č. 16/2011/1.9 336,96 EUR 10.2.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 24.2.2014
10170/2014 el.energia 1/2014 Z č. 91/N/2006/224 167,00 EUR 11.2.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 24.2.2014
10171/2014 nájom+služby 1/2014 Z č. 91/N/2006/224 1.053,70 EUR 11.2.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 24.2.2014
10172/2014 nájom+služby 1/2014 Z č. 2/N/2010/320 232,49 EUR 11.2.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 24.2.2014
10174/2014 umytie vozidiel 1/2014 Z č. 20/2011/1.9 195,86 EUR 10.2.2014 Milan Rakický 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 24.2.2014
10178/2014 ročný servis prístup.systému ČísOb. 6165 z 07.02.2014 74,40 EUR 11.2.2014 A-TEAM TECHNICS, s.r.o. 821 09 Bratislava Miletičova 23 35958456 24.2.2014
10179/2014 fin.spravodajca 2013 ČísOb. 4811 z 05.06.2012 14,21 EUR 11.2.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503 24.2.2014
10204/2014 seminár Šuplatová Ponuka otvoreného kurzu 180,00 EUR 17.2.2014 Academia Istropolitana Nova 900 21 Sv.Jur Prostredná 47/A 31755976 24.2.2014
10141/2014 pohonné hmoty Z č. 145/2013/1.9. 4.854,26 EUR 7.2.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 25.2.2014
10163/2014 ubytovanie Z č. 105/2010/8 320,00 EUR 7.2.2014 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 25.2.2014
10182/2014 nájomné 2/2014 SHMÚ Z č. 83-100-2009 2.308,28 EUR 12.2.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 25.2.2014
10183/2014 sl.spojené s nájmom 2/14 Z č. 83-100-2009 3.414,00 EUR 12.2.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 25.2.2014
10191/2014 inzercia 10.2.2014 ČísOb. 6167 z 07.02.2014 360,00 EUR 14.2.2014 Spoločnosť 7 plus s.r.o. 852 32 Bratislava Panónska cesta 9 31347291 25.2.2014
10203/2014 školenie Oberučová Ponuka otvoreného kurzu 294,00 EUR 17.2.2014 Intenzíva 851 02 Bratislava Kutlíkova 17 35795379 25.2.2014
10211/2014 členský príspevok Contribution SR 29.110,00 EUR 18.2.2014 UNFCCC 53175 Bonn Martin Luther-King-S 25.2.2014
10164/2014 letenka Gerhátová ČísOb. 6152 z 30.01.2014 Z č. 82/2011/1.9 174,34 EUR 10.2.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 26.2.2014
10165/2014 letenka Slovák ČísOb. 6150 z 20.01.2014 Z č. 82/2011/1.9 568,19 EUR 10.2.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 26.2.2014
10166/2014 letenka Vereš ČísOb. 6145 z 30.01.2014 Z č. 82/2011/1.9 592,19 EUR 10.2.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 26.2.2014
10167/2014 letenka Tokolyová ČísOb. 6153 z 30.01.2014 Z č. 82/2011/1.9 448,20 EUR 10.2.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 26.2.2014
10168/2014 letenka Šedová ČísOb. 6151 z 30.01.2014 Z č. 82/2011/1.9 592,19 EUR 10.2.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 26.2.2014
10169/2014 letenka Bobiš ČísOb. 6157 z 04.02.2014 Z č. 82/2011/1.9 592,19 EUR 10.2.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 26.2.2014
10189/2014 letenka Čukan,Očenášová ČísOb. 6171 z 05.02.2014 Z č. 81/2011/1.9 1.184,38 EUR 14.2.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 26.2.2014
10190/2014 letenka Beriac ČísOb. 6164 z 05.02.2014 Z č. 81/2011/1.9 645,19 EUR 14.2.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 26.2.2014
10232/2014 školenie Medveďová Ponuka otvoreného kurzu 120,00 EUR 28.2.2014 MARBU s.r.o. 040 01 Košice Bratislavská 167/27 47403047 28.2.2014
10233/2014 šk.24 osôb odbor 5.2 TP20 Ponuka otvoreného kurzu 480,00 EUR 28.2.2014 Národný ústav celoživotného vzdelávania 841 01 Bratislava 699438 28.2.2014