Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry do 23.05.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručeniaFA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa,adresa) IČO Dátum zaplatenia
10519/2014 čistenie kanalizácie 179,42 EUR 25.4.2014 Eva Fratričová 821 07 Bratislava Dudvážska 25 34983848 19.5.2014
10562/2014 servis BA493XS ČísOb. 6301 z 14.04.2014
Z č. 169/2009/6.3.
269,98 EUR 5.5.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647 19.5.2014
10565/2014 elektonické kurzy ČísOb. 6310 z 22.04.2014 1 188,00 EUR 6.5.2014 elektronickekurzy.sk, s.r.o. 040 11 Košice Toryská 3 46549684 19.5.2014
10566/2014 spoluúčasť BA493XS Z č. 128/2010/1.9. 66,39 EUR 5.5.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647 19.5.2014
10554/2014 príprava dokumentácie k VO Z č. 30/2013/1.9. 5 400,00 EUR 5.5.2014 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 20.5.2014
10559/2014 pohonné hmoty Z č. 145/2013/1.9. 5 439,09 EUR 6.5.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 20.5.2014
10561/2014 telefónne poplatky 4/2014 Z č. 131/2010/1.9. 4 066,28 EUR 7.5.2014 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 20.5.2014
10563/2014 laminovacia fólia ČísOb. 6322 z 29.04.2014 69,60 EUR 7.5.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 20.5.2014
10567/2014 pohonné hmoty Z č. 145/2013/1.9. 18,96 EUR 6.5.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 20.5.2014
10595/2014 VO a e-Aukčné fórum škol. ponuka otvoreného kurzu 58,80 EUR 12.5.2014 NAR marketing s.r.o. 811 06 Bratislava Šulekova 2 36694207 20.5.2014
10483/2014 operač.program hodnotenie Z č. 138/2013-5.1. 22 680,00 EUR 8.4.2014 D&D CONSULTING s.r.o. 841 02 Bratislava Talichova 2 35935944 21.5.2014
10587/2014 internet 4/2014 Z č. 76/2004/1.13. 59 451,18 EUR 9.5.2014 SWAN, a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 21.5.2014
10589/2014 ubytovanie ZSC Z č. 105/2010/8. 321,61 EUR 12.5.2014 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 21.5.2014
10555/2014 Rolo vrecia ČísOb. 6312 z 23.04.2014 457,20 EUR 2.5.2014 Ján Pčola FRAGOLA 069 01 Snina Pčolinská 1387/17 14292866 22.5.2014
10584/2014 diskrétne obálky ČísOb. 6330 z 02.05.2014 1 955,10 EUR 9.5.2014 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 22.5.2014
10588/2014 tvorba el.verzie Vestníka ČísOb. 6170 z 07.02.2014 62,40 EUR 9.5.2014 Agentúra Pardon-TN,s.r.o. 911 01 Trenčín Jilemnického 23 34141987 22.5.2014
10590/2014 nájomné 5/2014 Z č. 95/2009/1.11. 2 308,28 EUR 12.5.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 22.5.2014
10591/2014 sl.spojené s nájmom 5/14 Z č. 95/2009/1.11. 3 414,00 EUR 12.5.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 22.5.2014
10592/2014 nájom+služby 4/2014 Z č. 281/2007/6 4 949,71 EUR 12.5.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 22.5.2014
10593/2014 komunálny odpad 4/2014 Z č. 1327066 573,35 EUR 12.5.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 22.5.2014
10599/2014 národné e-Aukčné fórum ponuka otvoreného kurzu 58,80 EUR 13.5.2014 NAR marketing s.r.o. 811 06 Bratislava Šulekova 2 36694207 22.5.2014
10611/2014 Večera-medzinár.rokovanie ČísOb. 6353 z 12.05.2014 434,40 EUR 16.5.2014 Lokál s.r.o. 831 04 Bratislava Šancová 3563/100 47389176 22.5.2014
10450/2014 prieskum,sanácia Z č. 21/2014-1.9. 46 800,00 EUR 4.4.2014 Geotrend s.r.o. 010 01 Žilina 36411108 23.5.2014
10465/2014 odborný geologický dohľad ČísOb. 6189 z 18.02.2014 612,60 EUR 4.4.2014 EN-GEO Consult, s.r.o. 900 68 Plavecký Štvrto Plavecký Štvrtok 348 35836806 23.5.2014
10560/2014 servisné služby a opravy ČísOb. 6212 z 28.02.2014 648,00 EUR 7.5.2014 Techo, s.r.o. 925 22 Veľké Úľany Cintorínska 569/1 31436919 27.5.2014
10585/2014 nájom+služby 4/2014 Z č. 91/N/2006/224 1 053,70 EUR 9.5.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 23.5.2014
10586/2014 nájom+služby 4/2014 Z č. 10/2010/6.3. 232,49 EUR 9.5.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 23.5.2014
10594/2014 plyn-Nám.Ľ.Štúra 4/14 Z č. 57/2013-1.9. 370,92 EUR 12.5.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 23.5.2014
10596/2014 vodné,stočné,zrážky Z č. 114/2004/8.3. 1 271,83 EUR 12.5.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 23.5.2014
10597/2014 Obchodné právo ČísOb. 5997 z 23.10.2013 65,34 EUR 13.5.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 23.5.2014
10600/2014 školenie ponuka otvoreného kurzu 98,00 EUR 13.5.2014 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 23.5.2014
10624/2014 konferencia ponuka otvoreného kurzu 216,00 EUR 20.5.2014 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo 821 01 Bratislava Drieňová 3 36358771 23.5.2014
10501/2014 tonery do tlačiarní ČísOb. 6267 z 21.03.2014
Z č. 160/2013/1.9.
634,05 EUR 17.4.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 26.5.2014
10558/2014 vyúčtovanie služieb 2013 Z č. 281/2007/6 11 044,07 EUR 2.5.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 26.5.2014
10610/2014 Pracovné rukavice ČísOb. 6308 z 17.04.2014 1 056,00 EUR 16.5.2014 Slovenská chránená dielňa s.r.o. 921 01 Piešťany Kukorelliho 12 45885648 26.5.2014