Vytlačiť Poslať stránku

Faktúry do 23.05.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručeniaFA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa,adresa) IČO Dátum zaplatenia
10519/2014 čistenie kanalizácie 179,42 EUR 25.4.2014 Eva Fratričová 821 07 Bratislava Dudvážska 25 34983848 19.5.2014
10562/2014 servis BA493XS ČísOb. 6301 z 14.04.2014
Z č. 169/2009/6.3.
269,98 EUR 5.5.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647 19.5.2014
10565/2014 elektonické kurzy ČísOb. 6310 z 22.04.2014 1 188,00 EUR 6.5.2014 elektronickekurzy.sk, s.r.o. 040 11 Košice Toryská 3 46549684 19.5.2014
10566/2014 spoluúčasť BA493XS Z č. 128/2010/1.9. 66,39 EUR 5.5.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647 19.5.2014
10554/2014 príprava dokumentácie k VO Z č. 30/2013/1.9. 5 400,00 EUR 5.5.2014 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 20.5.2014
10559/2014 pohonné hmoty Z č. 145/2013/1.9. 5 439,09 EUR 6.5.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 20.5.2014
10561/2014 telefónne poplatky 4/2014 Z č. 131/2010/1.9. 4 066,28 EUR 7.5.2014 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 20.5.2014
10563/2014 laminovacia fólia ČísOb. 6322 z 29.04.2014 69,60 EUR 7.5.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 20.5.2014
10567/2014 pohonné hmoty Z č. 145/2013/1.9. 18,96 EUR 6.5.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 20.5.2014
10595/2014 VO a e-Aukčné fórum škol. ponuka otvoreného kurzu 58,80 EUR 12.5.2014 NAR marketing s.r.o. 811 06 Bratislava Šulekova 2 36694207 20.5.2014
10483/2014 operač.program hodnotenie Z č. 138/2013-5.1. 22 680,00 EUR 8.4.2014 D&D CONSULTING s.r.o. 841 02 Bratislava Talichova 2 35935944 21.5.2014
10587/2014 internet 4/2014 Z č. 76/2004/1.13. 59 451,18 EUR 9.5.2014 SWAN, a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 21.5.2014
10589/2014 ubytovanie ZSC Z č. 105/2010/8. 321,61 EUR 12.5.2014 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 21.5.2014
10555/2014 Rolo vrecia ČísOb. 6312 z 23.04.2014 457,20 EUR 2.5.2014 Ján Pčola FRAGOLA 069 01 Snina Pčolinská 1387/17 14292866 22.5.2014
10584/2014 diskrétne obálky ČísOb. 6330 z 02.05.2014 1 955,10 EUR 9.5.2014 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 22.5.2014
10588/2014 tvorba el.verzie Vestníka ČísOb. 6170 z 07.02.2014 62,40 EUR 9.5.2014 Agentúra Pardon-TN,s.r.o. 911 01 Trenčín Jilemnického 23 34141987 22.5.2014
10590/2014 nájomné 5/2014 Z č. 95/2009/1.11. 2 308,28 EUR 12.5.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 22.5.2014
10591/2014 sl.spojené s nájmom 5/14 Z č. 95/2009/1.11. 3 414,00 EUR 12.5.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 22.5.2014
10592/2014 nájom+služby 4/2014 Z č. 281/2007/6 4 949,71 EUR 12.5.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 22.5.2014
10593/2014 komunálny odpad 4/2014 Z č. 1327066 573,35 EUR 12.5.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 22.5.2014
10599/2014 národné e-Aukčné fórum ponuka otvoreného kurzu 58,80 EUR 13.5.2014 NAR marketing s.r.o. 811 06 Bratislava Šulekova 2 36694207 22.5.2014
10611/2014 Večera-medzinár.rokovanie ČísOb. 6353 z 12.05.2014 434,40 EUR 16.5.2014 Lokál s.r.o. 831 04 Bratislava Šancová 3563/100 47389176 22.5.2014
10450/2014 prieskum,sanácia Z č. 21/2014-1.9. 46 800,00 EUR 4.4.2014 Geotrend s.r.o. 010 01 Žilina 36411108 23.5.2014
10465/2014 odborný geologický dohľad ČísOb. 6189 z 18.02.2014 612,60 EUR 4.4.2014 EN-GEO Consult, s.r.o. 900 68 Plavecký Štvrto Plavecký Štvrtok 348 35836806 23.5.2014
10560/2014 servisné služby a opravy ČísOb. 6212 z 28.02.2014 648,00 EUR 7.5.2014 Techo, s.r.o. 925 22 Veľké Úľany Cintorínska 569/1 31436919 27.5.2014
10585/2014 nájom+služby 4/2014 Z č. 91/N/2006/224 1 053,70 EUR 9.5.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 23.5.2014
10586/2014 nájom+služby 4/2014 Z č. 10/2010/6.3. 232,49 EUR 9.5.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 23.5.2014
10594/2014 plyn-Nám.Ľ.Štúra 4/14 Z č. 57/2013-1.9. 370,92 EUR 12.5.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 23.5.2014
10596/2014 vodné,stočné,zrážky Z č. 114/2004/8.3. 1 271,83 EUR 12.5.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 23.5.2014
10597/2014 Obchodné právo ČísOb. 5997 z 23.10.2013 65,34 EUR 13.5.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 23.5.2014
10600/2014 školenie ponuka otvoreného kurzu 98,00 EUR 13.5.2014 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 23.5.2014
10624/2014 konferencia ponuka otvoreného kurzu 216,00 EUR 20.5.2014 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo 821 01 Bratislava Drieňová 3 36358771 23.5.2014
10501/2014 tonery do tlačiarní ČísOb. 6267 z 21.03.2014
Z č. 160/2013/1.9.
634,05 EUR 17.4.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 26.5.2014
10558/2014 vyúčtovanie služieb 2013 Z č. 281/2007/6 11 044,07 EUR 2.5.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 26.5.2014
10610/2014 Pracovné rukavice ČísOb. 6308 z 17.04.2014 1 056,00 EUR 16.5.2014 Slovenská chránená dielňa s.r.o. 921 01 Piešťany Kukorelliho 12 45885648 26.5.2014