Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry do 21.01.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručenia Identifikačné údaje dodávateľa
(názov dodávateľa, adresa)
  IČO Dátum zaplatenia
10002/2014 upratov.služby 12/2013 Z č.271/2007-6.4 3.632,75 EUR 2.1.2014 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 15.1.2014
10004/2014 umytie vozidiel 12/2013 Z č.20/2011-1.9 167,89 EUR 2.1.2014 Milan Rakický 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 15.1.2014
10046/2014 právne služby Z č.291/2006-7.2 17,34 EUR 3.1.2014 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 15.1.2014
10035/2014 školenie Chudíková,Kral. ponuka otvoreného kurzu 98,00 EUR 7.1.2014 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 15.1.2014
10048/2014 dodávka,odber inf. 12/13 Z č. 11/2011-1.1.2 1.140,00 EUR 23.12.2013 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 15.1.2014
10001/2014 oprava multif.zariadenia ČísOb. 6109 z 18.12.2013 346,32 EUR 2.1.2014 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 17.1.2014
10009/2014 Stavebný zákon s vysvetl. ČísOb. 5744 z 27.06.2013 37,95 EUR 2.1.2014 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 17.1.2014
10014/2014 el.energia 12/13 Modra Z č.94/2011-1.9 208,27 EUR 7.1.2014 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 17.1.2014
10025/2014 predd.el.energia 1/14 Z č.140/2013-1.9 2.500,00 EUR 16.1.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 17.1.2014
10026/2014 predd.el.energia 1/14 Z č.141/2013-1.9 160,00 EUR 8.1.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 17.1.2014
10027/2014 predd.el.energia 1/14 Z č.142/2013-1.9 240,00 EUR 8.1.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 17.1.2014
10029/2014 apple iPhone Z č.295/2006-6.3 399,00 EUR 9.1.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 17.1.2014
10031/2014 nájomné+služby 12/2013 4.949,71 EUR 16.1.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 17.1.2014
10032/2014 nájomné+služby 12/2013 Z č.10/2010-6.3 232,49 EUR 10.1.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 17.1.2014
10033/2014 nájomné+služby 12/2013 Z č. 91N/2006-224
dodatok č.1
1.053,70 EUR 10.1.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 17.1.2014
440013/2013 preddavky na ob. 2/14 Z č.57/2013-1.9 3 804,00 EUR 14.1.2014 SPP a.s. Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.1.2014
10003/2014 zákonné,havarijné poist. Z č.72/2012-1.9 296,59 EUR 2.1.2014 Kia Motors Slovakia 013 01 Teplička n/V Sv. Jána Nepomuckého 35876832 20.1.2014
10005/2014 parkovanie za 12/2013 Z č.129/2013-1.9 4.620,00 EUR 3.1.2014 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 20.1.2014
10006/2014 základný súbor 1/2014 Z č.7375955 18,33 EUR 3.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 20.1.2014
10008/2014 Daňové právo ČísOb. 5997 z 23.10.2013 42,90 EUR 2.1.2014 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 20.1.2014
10012/2014 PHM 12/2013 Z č.145/2013-1.9 3.281,63 EUR 16.1.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 20.1.2014
10015/2014 komunálny odpad 12/13 Z č.1327066 573,35 EUR 7.1.2014 Hlavné mesto SR Bratislava Bratislava Primacionálne námestie 1 603481 20.1.2014
10017/2014 rozšírený súbor na r.2014 Z č.6912321 208,60 EUR 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 20.1.2014
10018/2014 rozšírený súbor na r.2014 Z č.6912345 208,60 EUR 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 20.1.2014
10019/2014 rozšírený súbor na r.2014 Z č.6912333 208,60 EUR 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 20.1.2014
10020/2014 rozšírený súbor na r.2014 Z č.6912310 208,60 EUR 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 20.1.2014
10021/2014 rozšírený súbor na r.2014 Z č.6912369 208,60 EUR 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 20.1.2014
10022/2014 rozšírený súbor na r.2014 Z č.6912370 208,60 EUR 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 20.1.2014
10028/2014 telefónne poplatky Z č.131/2010-1.9 3.661,46 EUR 9.1.2014 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 20.1.2014
10034/2014 nedoplatok za elektrinu Z č.140/2013-1.9 1.905,66 EUR 16.1.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 20.1.2014
10039/2014 služby OPP aBOZP 12/13 Z č.16/2011-1.9 346,80 EUR 13.1.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 20.1.2014
10043/2014 plyn 12/2013 Z č.57/2013-1.9 1.644,06 EUR 13.1.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 20.1.2014
10044/2014 školenie Hruštincová ponuka vzdelávacieho podujatia 59,00 EUR 16.1.2014 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 20.1.2014
10007/2014 strážna služba 12/2013 Z č.144/2013-1.9 14.996,11 EUR 2.1.2014 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 22.1.2014
10013/2014 nájom parkovné 1.spl. Z č.158/2013-1.9 15.024,00 EUR 7.1.2014 BPS PARK a.s 811 08 Bratislava Cintorínska 2 35688025 22.1.2014
10016/2014 internet 12/13 Z č.76/2004-1.13 59.451,18 EUR 7.1.2014 SWAN, a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 22.1.2014
10041/2014 servis t.z.preklád.liniek Z č.120/2004-8.3 353,44 EUR 13.1.2014 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 22.1.2014
10047/2014 dodávka,odber info 12/13 Z č.6/2011-1.1.2
dodatok č.5
477,60 EUR 13.1.2014 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 22.1.2014
10010/2014 Obchodné právo ČísOb. 5997 z 23.10.2013 59,53 EUR 2.1.2014 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 22.1.2014
10037/2014 školenie Horváthová ponuka otvoreného kurzu 50,00 EUR 13.1.2014 Agentúra Apollo s.r.o. 841 01 Bratislava Bazovského 19 36843741 23.1.2014
10040/2014 upratovacie služby 12/13 ČísOb. 6067 z 27.11.2013 1.883,22 EUR 13.1.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 23.1.2014
10049/2014 inzerát v Pravde 2.1.2014 ČísOb. 6110 z 19.12.2013 531,36 EUR 13.1.2014 PEREX a.s. 831 04 Bratislava Trnavská cesta 39/A 685313 23.1.2014
10050/2014 inzerát v Pravde 9.1.2014 ČísOb. 6113 z 02.01.2014 504,00 EUR 13.1.2014 PEREX a.s. 831 04 Bratislava Trnavská cesta 39/A 685313 23.1.2014
10053/2014 sl.spojené s nájmom 1/14 Z č.95/2009-1.11 3.414,00 EUR 15.1.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 23.1.2014
10054/2014 nájomné 1/2014 Z č.95/2009-1.11 2.308,28 EUR 15.1.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 23.1.2014
10057/2014 školenie Prostredná ponuka otvoreného kurzu 49,00 EUR 16.1.2014 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 23.1.2014
10058/2014 škol.Suchoňová,Fančovič. ponuka otvoreného kurzu 147,00 EUR 16.1.2014 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 23.1.2014