Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry do 18.04.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručeniaFA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa,adresa) IČO Dátum zaplatenia
10293/2014 nájom+služby 2/14 Z č. 281/2007/6 4 949,71 EUR 7.3.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 21.3.2014
10336/2014 nájomné SHMÚ Koliba Z č. 83-100-2009 2 308,28 EUR 13.3.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 21.3.2014
10337/2014 sl.spojené s nájmom 3/14 Z č. 83-100-2009 3.414,00 EUR 13.3.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 21.3.2014
10342/2014 workshop Lukáč ponuka otvoreného kurzu 1 605,31 EUR 14.3.2014 European Academy for Taxes 10117 Berlín Hausvogteiplatz 13 9215132 21.3.2014
10311/2014 letenka Žiga ČísOb. 6202 z 24.02.2014
Z č. 82/2011/1.9
978,19 EUR 10.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.3.2014
10321/2014 plyn 4/2014 Z č. 57/2013-1.9 1 752,00 EUR 10.3.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 24.3.2014
10323/2014 kopírovací papier A4 ČísOb. 6221 z 16.12.2013 Z č. 163/2013/1.9 520,80 EUR 11.3.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 24.3.2014
10326/2014 oprava mot. vozidla ČísOb. 6225 z 05.03.2014
Z č. 108/2002/8.3
69,96 EUR 11.3.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 24.3.2014
10334/2014 vodné,stočné,zrážky Z č. 241/2012/1.9 1 192,81 EUR 12.3.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 24.3.2014
10322/2014 plyn 2/2014 Z č. 57/2013-1.9 792,85 EUR 10.3.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 25.3.2014
10329/2014 poštové služby 2/2014 Z č. 118/2013/1.9 3 214,25 EUR 12.3.2014 Slovenská pošta a.s. B.B. 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 36631124 25.3.2014
10330/2014 upratovacie práce 2/2014 ČísOb. 6136 z 27.01.2014 1 883,22 EUR 12.3.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 25.3.2014
10331/2014 štvrťročná kontrola EPS Z č. 33/2003/8.3 140,40 EUR 13.3.2014 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 25.3.2014
10332/2014 mesačná kontrola EPS Z č. 33/2003/8.3 47,80 EUR 13.3.2014 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 25.3.2014
10333/2014 servis a prekládky liniek Z č. 120/2004-8.3 324,08 EUR 13.3.2014 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 25.3.2014
10346/2014 školenie 20 osôb ponuka otvoreného kurzu 840,00 EUR 7.3.2014 VIK s.r.o. 821 02 Bratislava Ružinovská 1 36680192 25.3.2014
10297/2014 občerst.rokovanie ČísOb. 6207 z 27.02.2014 90,00 EUR 7.3.2014 H+H Group Vlastimil Holík 851 01 Bratislava Tupolevova 17 34445463 27.3.2014
10338/2014 občerstvenie-konferencia ČísOb. 6180 z 14.02.2014 599,40 EUR 13.3.2014 HIMEX PLUS 835 27 Bratislava Mudrochova 2 35837187 27.3.2014
10185/2014 webreport 1/2014 Z č. 6/2011-1.1.2 816,00 EUR 18.2.2014 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 28.3.2014
10262/2014 oprava multif.zariadenia ČísOb. 6147 z30.01.2014
Z č. 160/2013/1.9.
83,99 EUR 4.3.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 28.3.2014
10275/2014 Právo sociál.zabezpečenia ČísOb. 5997 z 23.10.2013 32,19 EUR 4.3.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 28.3.2014
10324/2014 bežný preklad z Aj do Sj ČísOb. 6229 z 05.03.2014 476,00 EUR 11.3.2014 LEXMAN SK, s.r.o. 831 03 Bratislava Škultétyho 1 44391455 28.3.2014
10335/2014 tlmočenie v jaz.nemeckom ČísOb. 6204 z 27.02.2014 312,00 EUR 13.3.2014 Agentúra VKM s.r.o. 811 09 Bratislava Grosslingova 69 35736763 28.3.2014
10348/2014 dodávka,odber-info 2/14 Z č. 6/2011-1.1.2 816,00 EUR 17.3.2014 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 28.3.2014
10349/2014 časopis Odpad.fórum 2014 ČísOb. 6217 z 03.03.2014 26,53 EUR 17.3.2014 Mediaprint -Kapa Pressegrosso, a.s. 831 04 Bratislava Vajnorská 137 35792281 28.3.2014
10350/2014 Vizitky Klapáková 200ks ČísOb. 6222 z 05.03.2014 100,00 EUR 17.3.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 28.3.2014
10355/2014 telefónne poplatky Z č. 295/2006/6.3 9 988,38 EUR 18.3.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 28.3.2014
10131/2014 strážna služba 1/2014 Z č. 144/2013/1.9 15 155,57 EUR 5.2.2014 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 31.3.2014
10245/2014 strážna služba 2/14 Z č. 144/2013/1.9 13 771,20 EUR 4.3.2014 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 31.3.2014
10369/2014 spotr.el.energie 2/2014 Z č. 91/N/2006/224 173,66 EUR 19.3.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 31.3.2014
10375/2014 Letenka Fibichová ČísOb. 6209 z 28.02.2014
Z č. 81/2011/1.9
488,19 EUR 20.3.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 31.3.2014
10381/2014 seminár - 5 osôb ponuka otvoreného kurzu 378,00 EUR 18.3.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 31.3.2014
10383/2014 Vizitky Jurík, 50ks ČísOb. 6200 z 25.02.2014 11,00 EUR 21.3.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 31.3.2014
10354/2014 nedoplatok el.energia Z č. 140/2013/1.9 1 093,14 EUR 18.3.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 2.4.2014
10374/2014 Letenka Mikulášková ČísOb. 6218 z 03.03.2014
Z č. 81/2011/1.9
592,19 EUR 20.3.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 2.4.2014
10376/2014 Letenka Lukáč ČísOb. 6237 z11.03.2014
Z č. 81/2011/1.9
194,59 EUR 20.3.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 2.4.2014
10377/2014 Letenka Grajcár ČísOb. 6233 z 10.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
655,19 EUR 20.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.4.2014
10378/2014 Letenka Vidová ČísOb. 6235 z10.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
218,03 EUR 20.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.4.2014
10384/2014 oprava zar.Canon IR3300 ČísOb. 6226 z 05.03.2014 259,31 EUR 21.3.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 2.4.2014
10385/2014 Letenka p.Mišíková ČísOb. 6236 z 10.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
289,60 EUR 24.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.4.2014
10386/2014 Letenka p.Princová ČísOb. 6247 z 14.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
592,19 EUR 24.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.4.2014
10387/2014 Letenka p.Ďurkošová ČísOb. 6246 z 14.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
648,19 EUR 24.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.4.2014
10388/2014 Letenka p.Rusnáková ČísOb. 6244 z 12.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
522,54 EUR 24.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.4.2014
10390/2014 Letenka p.Mikulášková ČísOb. 6231 z 04.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
781,90 EUR 24.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.4.2014
10407/2014 Bazilejský dohovor 2014 10 421,00 USD 19.3.2014 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 2.4.2014
10408/2014 Štokholmský dohovor, 2014 10 781,00 USD 19.3.2014 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 2.4.2014
10405/2014 test DNA 100,00 EUR 18.3.2014 Georg Hosner 321100 072 55 Svätuš Svätuš 44 3.4.2014
10379/2014 pohonné hmoty 03/14 Z č. 145/2013/1.9 2 340,57 EUR 20.3.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 8.4.2014
10382/2014 Daň z nehnuteľností 2014 11 445,69 EUR 20.3.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 8.4.2014
10394/2014 Letenka p.Rybanič ČísOb. 6266 z19.03.2014
Z č. 81/2011/1.9
592,19 EUR 25.3.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 8.4.2014
10395/2014 Letenka p.Veres ČísOb. 6253 z17.03.2014
Z č. 81/2011/1.9
603,60 EUR 25.3.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 8.4.2014
10396/2014 Letenka p.Zvara ČísOb. 6274 z21.03.2014
Z č. 81/2011/1.9
592,19 EUR 25.3.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 8.4.2014
10397/2014 pneumatiky 28ks ČísOb. 6245 z 14.03.2014 4 160,00 EUR 24.3.2014 Pneumotive s.r.o. 821 08 Bratislava Záhradnícka 26 44593490 8.4.2014
10406/2014 školenie p.Vršanská ponuka otvoreného kurzu 50,00 EUR 26.3.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 8.4.2014
10409/2014 odborný seminár p.Ružička ponuka otvoreného kurzu 240,00 EUR 27.3.2014 BPM Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Viedenská cesta 3-7 35861886 8.4.2014
10410/2014 zálohová platba 4/2014 zálohový predpis 89,87 EUR 27.3.2014 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 8.4.2014
10411/2014 nájom,služby 4/14 ŠGÚDŠ Z č. 176/2008/6.4 1 957,27 EUR 27.3.2014 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 8.4.2014
10412/2014 služby STV,SRO 4/2014 zákonná povinnosť 199,16 EUR 27.3.2014 RTVS s.r.o. 841 04 Bratislava Staré Grunty 2 36857432 8.4.2014
10414/2014 preddavok el.energie4/14 Z č. 140/2013/1.9 2 500,00 EUR 27.3.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 8.4.2014
10415/2014 preddavok el.energie4/14 Z č. 141/2013/1.9 160,00 EUR 27.3.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 8.4.2014
10416/2014 preddavok el.energie4/14 Z č. 142/2013/1.9 240,00 EUR 27.3.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 8.4.2014
10444/2014 Karpatský dohovor 30 000,00 EUR 13.3.2014 UNEP Geneva 1219 Chatelaine - Ge chemin des Anémones 8.4.2014
10389/2014 dodávka,odber info 3/2014 Z č. 11/2011/1.1.2 1 140,00 EUR 2.4.2014 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 16.4.2014
10391/2014 základný súbor 4/2014 Z č. 7375955 18,33 EUR 2.4.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 16.4.2014
10393/2014 Čistenie kanalizácie 149,52 EUR 24.3.2014 Eva Fratričová 821 07 Bratislava Dudvážska 25 34983848 16.4.2014
10401/2014 Bežný preklad z nemčiny ČísOb. 6258 z 19.03.2014 377,40 EUR 27.3.2014 LEXMAN SK, s.r.o. 831 03 Bratislava Škultétyho 1 44391455 16.4.2014
10403/2014 vybavenie interiéru ČísOb. 6224 z 05.03.2014 8 309,88 EUR 27.3.2014 RENT TECHNOLOGY, s.r.o. 032 05 Žiar Žiar 500 44991274 16.4.2014
10413/2014 preklad do angličtiny ČísOb. 6230 z 10.03.2014 2 350,00 EUR 28.3.2014 LEXMAN SK, s.r.o. 831 03 Bratislava Škultétyho 1 44391455 16.4.2014
10418/2014 Letenka p.Kružicová ČísOb. 6264 z 20.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
862,85 EUR 31.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 16.4.2014
10419/2014 Letenka p.Grajcár ČísOb. 6232 z 10.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
553,19 EUR 31.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 16.4.2014
10420/2014 Letenka p.Mišíková ČísOb. 6275 z 20.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
796,19 EUR 31.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 16.4.2014
10421/2014 Letenka p.Mogelska ČísOb. 6243 z 12.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
592,54 EUR 31.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 16.4.2014
10422/2014 Letenka p.Kružicová ČísOb. 6265 z 20.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
602,19 EUR 31.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 16.4.2014
10424/2014 školenie SENSE TIMES ČísOb. 6256 z 19.03.2014
Z č. 008/ID/2009
384,00 EUR 31.3.2014 ID.EST, s.r.o. 010 08 Žilina Karpatská ul. 8402/9 44460988 16.4.2014
10426/2014 manažérske príručky ČísOb. 6270 z 21.03.2014 55,00 EUR 1.4.2014 Medzinárodný klub SR 921 01 Piešťany Furdekova 5 30843979 16.4.2014
10428/2014 povinné zmluvné poistenie Z č. 2080029401 124,90 EUR 1.4.2014 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 16.4.2014
10433/2014 pracovné právo ČísOb. 5997 z 23.10.2013 48,95 EUR 2.4.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 16.4.2014
10440/2014 Letenka p.Darmo ČísOb. 6155 z29.01.2014
Z č. 81/2011/1.9
259,86 EUR 3.4.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 16.4.2014
10427/2014 zahraničné poistenie Z č. 1/2009/4.3 123,87 EUR 31.3.2014 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 17.4.2014
10430/2014 plyn 4/2014 Z č. 58/2013/1.9 672,00 EUR 2.4.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.4.2014
10434/2014 BL-042DR -servis ČísOb. 6276 z 25.03.2014
Z č. 108/2002/8.3
598,67 EUR 2.4.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 17.4.2014
10435/2014 plyn-Donnerova 4/2014 Z č. 58/2013/1.9 4,00 EUR 3.4.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.4.2014
10436/2014 plyn-Klobučnícka 4/2014 Z č. 58/2013/1.9 279,00 EUR 3.4.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.4.2014
10437/2014 plyn-Klobučnícka 4/2014 Z č. 58/2013/1.9 4,00 EUR 3.4.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.4.2014
10445/2014 nevyhradené parkovanie Z č. 129/2013/1.9 4 620,00 EUR 4.4.2014 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 17.4.2014
10449/2014 upratovacie služby 3/2014 Z č. 271/2007/6.4 3 632,75 EUR 4.4.2014 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 17.4.2014
10451/2014 pohonné hmoty 03/14 Z č. 145/2013/1.9 5 631,37 EUR 4.4.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 17.4.2014
10460/2014 vybavenie interiéru ČísOb. 6227 z 05.03.2014 1 807,32 EUR 27.3.2014 RENT TECHNOLOGY, s.r.o. 032 05 Žiar Žiar 500 44991274 17.4.2014
10423/2014 BL532HA servis.prehliadka ČísOb. 6268 z 21.03.2014 151,34 EUR 31.3.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647 22.4.2014
10425/2014 Stravné lístky ČísOb. 6259 z 19.03.2014
Z č. 07K22029
76 000,00 EUR 2.4.2014 DOXX-Stravné lístky 010 01 Žilina 36391000 22.4.2014
10429/2014 právne služby Z č.291/2006-7.2 35,23 EUR 1.4.2014 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 22.4.2014
10431/2014 daňové právo ČísOb. 6179 z 14.02.2014 42,90 EUR 1.4.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 22.4.2014
10446/2014 nájomné,služby 3/2014 Z č. 281/2007/6 4 949,71 EUR 4.4.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 22.4.2014
10447/2014 údržba akvárií,krmivo ČísOb. 6239 z 12.03.2014 266,64 EUR 4.4.2014 E.T.B. Eva Baranovičová 841 06 Bratislava Donská 60 32155646 22.4.2014
10452/2014 pracovné stretnutie ČísOb. 6257 z 19.03.2014 130,00 EUR 3.4.2014 H+H Group Vlastimil Holík 851 01 Bratislava Tupolevova 17 34445463 22.4.2014
10456/2014 komunálne odpady Z č. 1327066 509,64 EUR 7.4.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 22.4.2014
10458/2014 vodné,stočné Klobučnícka Z č. 97/2009/1.11 39,56 EUR 7.4.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 22.4.2014
10461/2014 pečiatka-výroba ČísOb. 6283 z 31.03.2014 7,40 EUR 8.4.2014 Eduard Polakovič - FOTOPOLY 831 06 Bratislava Koľajná 29/A 11648783 22.4.2014
10463/2014 služby OPP,BOZP 3/2014 Z č. 16/2011/1.9 346,80 EUR 8.4.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 22.4.2014