Vytlačiť Poslať stránku

Faktúry do 18.04.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručeniaFA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa,adresa) IČO Dátum zaplatenia
10293/2014 nájom+služby 2/14 Z č. 281/2007/6 4 949,71 EUR 7.3.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 21.3.2014
10336/2014 nájomné SHMÚ Koliba Z č. 83-100-2009 2 308,28 EUR 13.3.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 21.3.2014
10337/2014 sl.spojené s nájmom 3/14 Z č. 83-100-2009 3.414,00 EUR 13.3.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 21.3.2014
10342/2014 workshop Lukáč ponuka otvoreného kurzu 1 605,31 EUR 14.3.2014 European Academy for Taxes 10117 Berlín Hausvogteiplatz 13 9215132 21.3.2014
10311/2014 letenka Žiga ČísOb. 6202 z 24.02.2014
Z č. 82/2011/1.9
978,19 EUR 10.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.3.2014
10321/2014 plyn 4/2014 Z č. 57/2013-1.9 1 752,00 EUR 10.3.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 24.3.2014
10323/2014 kopírovací papier A4 ČísOb. 6221 z 16.12.2013 Z č. 163/2013/1.9 520,80 EUR 11.3.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 24.3.2014
10326/2014 oprava mot. vozidla ČísOb. 6225 z 05.03.2014
Z č. 108/2002/8.3
69,96 EUR 11.3.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 24.3.2014
10334/2014 vodné,stočné,zrážky Z č. 241/2012/1.9 1 192,81 EUR 12.3.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 24.3.2014
10322/2014 plyn 2/2014 Z č. 57/2013-1.9 792,85 EUR 10.3.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 25.3.2014
10329/2014 poštové služby 2/2014 Z č. 118/2013/1.9 3 214,25 EUR 12.3.2014 Slovenská pošta a.s. B.B. 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 36631124 25.3.2014
10330/2014 upratovacie práce 2/2014 ČísOb. 6136 z 27.01.2014 1 883,22 EUR 12.3.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 25.3.2014
10331/2014 štvrťročná kontrola EPS Z č. 33/2003/8.3 140,40 EUR 13.3.2014 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 25.3.2014
10332/2014 mesačná kontrola EPS Z č. 33/2003/8.3 47,80 EUR 13.3.2014 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 25.3.2014
10333/2014 servis a prekládky liniek Z č. 120/2004-8.3 324,08 EUR 13.3.2014 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 25.3.2014
10346/2014 školenie 20 osôb ponuka otvoreného kurzu 840,00 EUR 7.3.2014 VIK s.r.o. 821 02 Bratislava Ružinovská 1 36680192 25.3.2014
10297/2014 občerst.rokovanie ČísOb. 6207 z 27.02.2014 90,00 EUR 7.3.2014 H+H Group Vlastimil Holík 851 01 Bratislava Tupolevova 17 34445463 27.3.2014
10338/2014 občerstvenie-konferencia ČísOb. 6180 z 14.02.2014 599,40 EUR 13.3.2014 HIMEX PLUS 835 27 Bratislava Mudrochova 2 35837187 27.3.2014
10185/2014 webreport 1/2014 Z č. 6/2011-1.1.2 816,00 EUR 18.2.2014 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 28.3.2014
10262/2014 oprava multif.zariadenia ČísOb. 6147 z30.01.2014
Z č. 160/2013/1.9.
83,99 EUR 4.3.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 28.3.2014
10275/2014 Právo sociál.zabezpečenia ČísOb. 5997 z 23.10.2013 32,19 EUR 4.3.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 28.3.2014
10324/2014 bežný preklad z Aj do Sj ČísOb. 6229 z 05.03.2014 476,00 EUR 11.3.2014 LEXMAN SK, s.r.o. 831 03 Bratislava Škultétyho 1 44391455 28.3.2014
10335/2014 tlmočenie v jaz.nemeckom ČísOb. 6204 z 27.02.2014 312,00 EUR 13.3.2014 Agentúra VKM s.r.o. 811 09 Bratislava Grosslingova 69 35736763 28.3.2014
10348/2014 dodávka,odber-info 2/14 Z č. 6/2011-1.1.2 816,00 EUR 17.3.2014 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 28.3.2014
10349/2014 časopis Odpad.fórum 2014 ČísOb. 6217 z 03.03.2014 26,53 EUR 17.3.2014 Mediaprint -Kapa Pressegrosso, a.s. 831 04 Bratislava Vajnorská 137 35792281 28.3.2014
10350/2014 Vizitky Klapáková 200ks ČísOb. 6222 z 05.03.2014 100,00 EUR 17.3.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 28.3.2014
10355/2014 telefónne poplatky Z č. 295/2006/6.3 9 988,38 EUR 18.3.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 28.3.2014
10131/2014 strážna služba 1/2014 Z č. 144/2013/1.9 15 155,57 EUR 5.2.2014 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 31.3.2014
10245/2014 strážna služba 2/14 Z č. 144/2013/1.9 13 771,20 EUR 4.3.2014 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 31.3.2014
10369/2014 spotr.el.energie 2/2014 Z č. 91/N/2006/224 173,66 EUR 19.3.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 31.3.2014
10375/2014 Letenka Fibichová ČísOb. 6209 z 28.02.2014
Z č. 81/2011/1.9
488,19 EUR 20.3.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 31.3.2014
10381/2014 seminár - 5 osôb ponuka otvoreného kurzu 378,00 EUR 18.3.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 31.3.2014
10383/2014 Vizitky Jurík, 50ks ČísOb. 6200 z 25.02.2014 11,00 EUR 21.3.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 31.3.2014
10354/2014 nedoplatok el.energia Z č. 140/2013/1.9 1 093,14 EUR 18.3.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 2.4.2014
10374/2014 Letenka Mikulášková ČísOb. 6218 z 03.03.2014
Z č. 81/2011/1.9
592,19 EUR 20.3.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 2.4.2014
10376/2014 Letenka Lukáč ČísOb. 6237 z11.03.2014
Z č. 81/2011/1.9
194,59 EUR 20.3.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 2.4.2014
10377/2014 Letenka Grajcár ČísOb. 6233 z 10.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
655,19 EUR 20.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.4.2014
10378/2014 Letenka Vidová ČísOb. 6235 z10.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
218,03 EUR 20.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.4.2014
10384/2014 oprava zar.Canon IR3300 ČísOb. 6226 z 05.03.2014 259,31 EUR 21.3.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 2.4.2014
10385/2014 Letenka p.Mišíková ČísOb. 6236 z 10.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
289,60 EUR 24.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.4.2014
10386/2014 Letenka p.Princová ČísOb. 6247 z 14.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
592,19 EUR 24.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.4.2014
10387/2014 Letenka p.Ďurkošová ČísOb. 6246 z 14.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
648,19 EUR 24.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.4.2014
10388/2014 Letenka p.Rusnáková ČísOb. 6244 z 12.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
522,54 EUR 24.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.4.2014
10390/2014 Letenka p.Mikulášková ČísOb. 6231 z 04.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
781,90 EUR 24.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.4.2014
10407/2014 Bazilejský dohovor 2014 10 421,00 USD 19.3.2014 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 2.4.2014
10408/2014 Štokholmský dohovor, 2014 10 781,00 USD 19.3.2014 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 2.4.2014
10405/2014 test DNA 100,00 EUR 18.3.2014 Georg Hosner 321100 072 55 Svätuš Svätuš 44 3.4.2014
10379/2014 pohonné hmoty 03/14 Z č. 145/2013/1.9 2 340,57 EUR 20.3.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 8.4.2014
10382/2014 Daň z nehnuteľností 2014 11 445,69 EUR 20.3.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 8.4.2014
10394/2014 Letenka p.Rybanič ČísOb. 6266 z19.03.2014
Z č. 81/2011/1.9
592,19 EUR 25.3.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 8.4.2014
10395/2014 Letenka p.Veres ČísOb. 6253 z17.03.2014
Z č. 81/2011/1.9
603,60 EUR 25.3.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 8.4.2014
10396/2014 Letenka p.Zvara ČísOb. 6274 z21.03.2014
Z č. 81/2011/1.9
592,19 EUR 25.3.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 8.4.2014
10397/2014 pneumatiky 28ks ČísOb. 6245 z 14.03.2014 4 160,00 EUR 24.3.2014 Pneumotive s.r.o. 821 08 Bratislava Záhradnícka 26 44593490 8.4.2014
10406/2014 školenie p.Vršanská ponuka otvoreného kurzu 50,00 EUR 26.3.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 8.4.2014
10409/2014 odborný seminár p.Ružička ponuka otvoreného kurzu 240,00 EUR 27.3.2014 BPM Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Viedenská cesta 3-7 35861886 8.4.2014
10410/2014 zálohová platba 4/2014 zálohový predpis 89,87 EUR 27.3.2014 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 8.4.2014
10411/2014 nájom,služby 4/14 ŠGÚDŠ Z č. 176/2008/6.4 1 957,27 EUR 27.3.2014 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 8.4.2014
10412/2014 služby STV,SRO 4/2014 zákonná povinnosť 199,16 EUR 27.3.2014 RTVS s.r.o. 841 04 Bratislava Staré Grunty 2 36857432 8.4.2014
10414/2014 preddavok el.energie4/14 Z č. 140/2013/1.9 2 500,00 EUR 27.3.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 8.4.2014
10415/2014 preddavok el.energie4/14 Z č. 141/2013/1.9 160,00 EUR 27.3.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 8.4.2014
10416/2014 preddavok el.energie4/14 Z č. 142/2013/1.9 240,00 EUR 27.3.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 8.4.2014
10444/2014 Karpatský dohovor 30 000,00 EUR 13.3.2014 UNEP Geneva 1219 Chatelaine - Ge chemin des Anémones 8.4.2014
10389/2014 dodávka,odber info 3/2014 Z č. 11/2011/1.1.2 1 140,00 EUR 2.4.2014 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 16.4.2014
10391/2014 základný súbor 4/2014 Z č. 7375955 18,33 EUR 2.4.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 16.4.2014
10393/2014 Čistenie kanalizácie 149,52 EUR 24.3.2014 Eva Fratričová 821 07 Bratislava Dudvážska 25 34983848 16.4.2014
10401/2014 Bežný preklad z nemčiny ČísOb. 6258 z 19.03.2014 377,40 EUR 27.3.2014 LEXMAN SK, s.r.o. 831 03 Bratislava Škultétyho 1 44391455 16.4.2014
10403/2014 vybavenie interiéru ČísOb. 6224 z 05.03.2014 8 309,88 EUR 27.3.2014 RENT TECHNOLOGY, s.r.o. 032 05 Žiar Žiar 500 44991274 16.4.2014
10413/2014 preklad do angličtiny ČísOb. 6230 z 10.03.2014 2 350,00 EUR 28.3.2014 LEXMAN SK, s.r.o. 831 03 Bratislava Škultétyho 1 44391455 16.4.2014
10418/2014 Letenka p.Kružicová ČísOb. 6264 z 20.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
862,85 EUR 31.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 16.4.2014
10419/2014 Letenka p.Grajcár ČísOb. 6232 z 10.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
553,19 EUR 31.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 16.4.2014
10420/2014 Letenka p.Mišíková ČísOb. 6275 z 20.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
796,19 EUR 31.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 16.4.2014
10421/2014 Letenka p.Mogelska ČísOb. 6243 z 12.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
592,54 EUR 31.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 16.4.2014
10422/2014 Letenka p.Kružicová ČísOb. 6265 z 20.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
602,19 EUR 31.3.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 16.4.2014
10424/2014 školenie SENSE TIMES ČísOb. 6256 z 19.03.2014
Z č. 008/ID/2009
384,00 EUR 31.3.2014 ID.EST, s.r.o. 010 08 Žilina Karpatská ul. 8402/9 44460988 16.4.2014
10426/2014 manažérske príručky ČísOb. 6270 z 21.03.2014 55,00 EUR 1.4.2014 Medzinárodný klub SR 921 01 Piešťany Furdekova 5 30843979 16.4.2014
10428/2014 povinné zmluvné poistenie Z č. 2080029401 124,90 EUR 1.4.2014 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 16.4.2014
10433/2014 pracovné právo ČísOb. 5997 z 23.10.2013 48,95 EUR 2.4.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 16.4.2014
10440/2014 Letenka p.Darmo ČísOb. 6155 z29.01.2014
Z č. 81/2011/1.9
259,86 EUR 3.4.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 16.4.2014
10427/2014 zahraničné poistenie Z č. 1/2009/4.3 123,87 EUR 31.3.2014 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 17.4.2014
10430/2014 plyn 4/2014 Z č. 58/2013/1.9 672,00 EUR 2.4.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.4.2014
10434/2014 BL-042DR -servis ČísOb. 6276 z 25.03.2014
Z č. 108/2002/8.3
598,67 EUR 2.4.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 17.4.2014
10435/2014 plyn-Donnerova 4/2014 Z č. 58/2013/1.9 4,00 EUR 3.4.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.4.2014
10436/2014 plyn-Klobučnícka 4/2014 Z č. 58/2013/1.9 279,00 EUR 3.4.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.4.2014
10437/2014 plyn-Klobučnícka 4/2014 Z č. 58/2013/1.9 4,00 EUR 3.4.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.4.2014
10445/2014 nevyhradené parkovanie Z č. 129/2013/1.9 4 620,00 EUR 4.4.2014 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 17.4.2014
10449/2014 upratovacie služby 3/2014 Z č. 271/2007/6.4 3 632,75 EUR 4.4.2014 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 17.4.2014
10451/2014 pohonné hmoty 03/14 Z č. 145/2013/1.9 5 631,37 EUR 4.4.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 17.4.2014
10460/2014 vybavenie interiéru ČísOb. 6227 z 05.03.2014 1 807,32 EUR 27.3.2014 RENT TECHNOLOGY, s.r.o. 032 05 Žiar Žiar 500 44991274 17.4.2014
10423/2014 BL532HA servis.prehliadka ČísOb. 6268 z 21.03.2014 151,34 EUR 31.3.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647 22.4.2014
10425/2014 Stravné lístky ČísOb. 6259 z 19.03.2014
Z č. 07K22029
76 000,00 EUR 2.4.2014 DOXX-Stravné lístky 010 01 Žilina 36391000 22.4.2014
10429/2014 právne služby Z č.291/2006-7.2 35,23 EUR 1.4.2014 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 22.4.2014
10431/2014 daňové právo ČísOb. 6179 z 14.02.2014 42,90 EUR 1.4.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 22.4.2014
10446/2014 nájomné,služby 3/2014 Z č. 281/2007/6 4 949,71 EUR 4.4.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 22.4.2014
10447/2014 údržba akvárií,krmivo ČísOb. 6239 z 12.03.2014 266,64 EUR 4.4.2014 E.T.B. Eva Baranovičová 841 06 Bratislava Donská 60 32155646 22.4.2014
10452/2014 pracovné stretnutie ČísOb. 6257 z 19.03.2014 130,00 EUR 3.4.2014 H+H Group Vlastimil Holík 851 01 Bratislava Tupolevova 17 34445463 22.4.2014
10456/2014 komunálne odpady Z č. 1327066 509,64 EUR 7.4.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 22.4.2014
10458/2014 vodné,stočné Klobučnícka Z č. 97/2009/1.11 39,56 EUR 7.4.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 22.4.2014
10461/2014 pečiatka-výroba ČísOb. 6283 z 31.03.2014 7,40 EUR 8.4.2014 Eduard Polakovič - FOTOPOLY 831 06 Bratislava Koľajná 29/A 11648783 22.4.2014
10463/2014 služby OPP,BOZP 3/2014 Z č. 16/2011/1.9 346,80 EUR 8.4.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 22.4.2014