Vytlačiť Poslať stránku

Faktúry do 15.05.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo ojednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručeniaFA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa,adresa) IČO Dátum zaplatenia
10467/2014 Vizitky - Tóth ČísOb. 6249 z 17.03.2014 22,00 EUR 9.4.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 2.5.2014
10476/2014 správny poriadok ČísOb. 5997 z 23.10.2013 214,50 EUR 10.4.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 2.5.2014
10492/2014 upratovacie práce 3/2014 ČísOb. 6284 z 31.03.2014 1 883,22 EUR 15.4.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 2.5.2014
10505/2014 autoservis BA-067IA ČísOb. 6303 z 15.04.2014 691,08 EUR 16.4.2014 AUTOCENTRUM Bystriansky, 990 01 Veľký Krtíš Štefana Tučeka 230 31641377 2.5.2014
10511/2014 požiarna kontrola Z č. 16/2011/1.9 374,58 EUR 15.4.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 2.5.2014
10515/2014 vodné,stočné Harmónia Z č. 130/2010/1.9 28,98 EUR 24.4.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 2.5.2014
10484/2014 kopírovací papier ČísOb. 6298 z 08.04.2014 1 041,60 EUR 14.4.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 5.5.2014
10494/2014 občianske právo ČísOb. 5997 z 23.10.2013 144,23 EUR 15.4.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 5.5.2014
10495/2014 občianske právo ČísOb. 5997 z 23.10.2013 27,59 EUR 15.4.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 5.5.2014
10513/2014 PHM 1.-15.4.2014 Z č. 101/2006/8.3 2 950,13 EUR 23.4.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 5.5.2014
10531/2014 členský príspevok IWA /14 dohoda o kolektív.členstve 331,94 EUR 24.4.2014 Slovenský národný komitét (IWA) 813 68 Bratislava Radlinského 11 31745415 5.5.2014
10217/2014 obálky tvrdé A2 ČísOb. 6175 z 13.02.2014
Z č. 163/2013/1.9
43,20 EUR 24.2.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 6.5.2014
10454/2014 stoličky ČísOb. 6260 z 20.03.2014 1 190,40 EUR 11.4.2014 Random Slovakia s.r.o. 925 84 Vlčany 1546 36530387 7.5.2014
10481/2014 koberec-výmena ČísOb. 6263 z 20.03.2014 4 329,46 EUR 11.4.2014 Random Slovakia s.r.o. 925 84 Vlčany 1546 36530387 7.5.2014
10516/2014 telefónne poplatky Z č. 295/2006/6.3 8 822,04 EUR 23.4.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 7.5.2014
10518/2014 publikácie TP ČísOb. 6277 z 25.03.2014 922,91 EUR 24.4.2014 Katarína Hrdá 951 17 Cabaj-Čápor Cabaj 897 44711905 7.5.2014
10530/2014 školenie-20 osôb ponuka otvoreného kurzu 840,00 EUR 9.4.2014 VIK s.r.o. 821 02 Bratislava Ružinovská 1 36680192 9.5.2014
10535/2014 služby STV,SRO 5/2014 zákonná povinnosť 199,16 EUR 30.4.2014 Rozhlas a televízia Slovenska 845 45 Bratislava Mlynská Dolina 47232480 9.5.2014
10536/2014 ŠGÚDŠ-nájom,služby 5/14 NZ č. 176/2008/6.4 1 957,27 EUR 30.4.2014 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 9.5.2014
10537/2014 zálohová platba 5/2014 zálohový predpis 89,87 EUR 30.4.2014 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 9.5.2014
10538/2014 preddavok el.energie 5/14 Z č. 142/2013/1.9 240,00 EUR 30.4.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 9.5.2014
10539/2014 preddavok el.energie 5/14 Z č. 141/2013/1.9 160,00 EUR 30.4.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 9.5.2014
10540/2014 preddavok el.energie 5/14 Z č. 140/2013/1.9 2 500,00 EUR 30.4.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 9.5.2014
10399/2014 Konferencia CEE a SEE Z č. 134/2013-5.4 7 532,60 EUR 15.4.2014 Congress Service Slovakia s.r.o. 811 00 Bratislava Medená 3 31390315 12.5.2014
10504/2014 USB token elektronická objednávka 99,58 EUR 17.4.2014 PosAm Bratislava s.r.o. 831 02 Bratislava Odborárska 21 31365078 12.5.2014
10509/2014 prezutie sl.vozidiel ČísOb. 6294 z 03.04.2014
Z č. 108/2002/8.3
239,22 EUR 22.4.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 12.5.2014
10517/2014 stavebný zákon ČísOb. 6179 z 14.02.2014 23,72 EUR 24.4.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 12.5.2014
10521/2014 patch kabel FTP ČísOb. 6296 z 04.04.2014 815,94 EUR 25.4.2014 AGEM Computers, spol. s.r.o. 851 01 Bratislava Panónska cesta 42 35692715 12.5.2014
10532/2014 zahraničné poistenie 4/14 Z č. 1/2009/4.3 115,50 EUR 30.4.2014 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 12.5.2014
10392/2014 Letenka p.Kocunová ČísOb. 6252 z 14.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
613,19 EUR 30.4.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 14.5.2014
10417/2014 Letenka p.Fančová ČísOb. 6261 z 18.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
559,49 EUR 30.4.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 14.5.2014
10534/2014 poplatok za zmenu letenky ČísOb. 6273 z 20.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
80,00 EUR 30.4.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 14.5.2014
10514/2014 servis telekom.zariadení Z č. 120/2004-8.3 382,84 EUR 24.4.2014 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 15.5.2014
10547/2014 upratovacie služby 4/2014 Z č. 271/2007/6.4 3 632,75 EUR 2.5.2014 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 15.5.2014
10548/2014 služby OPP,BOZP 4/2014 Z č. 16/2011/1.9 346,80 EUR 2.5.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 15.5.2014
10549/2014 Likvidácia odpadovej vody ČísOb. 6311 z 22.04.2014 136,66 EUR 2.5.2014 Eko-Salmo s.r.o. 821 06 Bratislava Závodná 8 31359647 15.5.2014
10552/2014 základný súbor 5/2014 Z č. 7375955 18,33 EUR 5.5.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 15.5.2014
10598/2014 seminár ponuka otvoreného kurzu 72,00 EUR 30.4.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 15.5.2014
10541/2014 plyn Klobučnícka 5/14 Z č. 58/2013/1.9 4,00 EUR 2.5.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 16.5.2014
10542/2014 plyn Harmónia 5/14 Z č. 58/2013/1.9 672,00 EUR 2.5.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 16.5.2014
10543/2014 plyn Donnerova 5/14 Z č. 58/2013/1.9 4,00 EUR 2.5.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 16.5.2014
10544/2014 plyn Klobučnícka 5/14 Z č. 58/2013/1.9 279,00 EUR 2.5.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 16.5.2014
10546/2014 nevyhrad.parkovanie 4/14 Z č. 129/2013/1.9 4 620,00 EUR 2.5.2014 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 16.5.2014
10551/2014 servis BA-946XR ČísOb. 6319 z 29.04.2014
Z č. 50/2012/1.9
326,08 EUR 6.5.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 16.5.2014
10553/2014 autoservis BA-665RD ČísOb. 6321 z 29.04.2014
Z č. 50/2012/1.9
419,88 EUR 6.5.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 16.5.2014