Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry do 15.05.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo ojednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručeniaFA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa,adresa) IČO Dátum zaplatenia
10467/2014 Vizitky - Tóth ČísOb. 6249 z 17.03.2014 22,00 EUR 9.4.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 2.5.2014
10476/2014 správny poriadok ČísOb. 5997 z 23.10.2013 214,50 EUR 10.4.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 2.5.2014
10492/2014 upratovacie práce 3/2014 ČísOb. 6284 z 31.03.2014 1 883,22 EUR 15.4.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 2.5.2014
10505/2014 autoservis BA-067IA ČísOb. 6303 z 15.04.2014 691,08 EUR 16.4.2014 AUTOCENTRUM Bystriansky, 990 01 Veľký Krtíš Štefana Tučeka 230 31641377 2.5.2014
10511/2014 požiarna kontrola Z č. 16/2011/1.9 374,58 EUR 15.4.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 2.5.2014
10515/2014 vodné,stočné Harmónia Z č. 130/2010/1.9 28,98 EUR 24.4.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 2.5.2014
10484/2014 kopírovací papier ČísOb. 6298 z 08.04.2014 1 041,60 EUR 14.4.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 5.5.2014
10494/2014 občianske právo ČísOb. 5997 z 23.10.2013 144,23 EUR 15.4.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 5.5.2014
10495/2014 občianske právo ČísOb. 5997 z 23.10.2013 27,59 EUR 15.4.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 5.5.2014
10513/2014 PHM 1.-15.4.2014 Z č. 101/2006/8.3 2 950,13 EUR 23.4.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 5.5.2014
10531/2014 členský príspevok IWA /14 dohoda o kolektív.členstve 331,94 EUR 24.4.2014 Slovenský národný komitét (IWA) 813 68 Bratislava Radlinského 11 31745415 5.5.2014
10217/2014 obálky tvrdé A2 ČísOb. 6175 z 13.02.2014
Z č. 163/2013/1.9
43,20 EUR 24.2.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 6.5.2014
10454/2014 stoličky ČísOb. 6260 z 20.03.2014 1 190,40 EUR 11.4.2014 Random Slovakia s.r.o. 925 84 Vlčany 1546 36530387 7.5.2014
10481/2014 koberec-výmena ČísOb. 6263 z 20.03.2014 4 329,46 EUR 11.4.2014 Random Slovakia s.r.o. 925 84 Vlčany 1546 36530387 7.5.2014
10516/2014 telefónne poplatky Z č. 295/2006/6.3 8 822,04 EUR 23.4.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 7.5.2014
10518/2014 publikácie TP ČísOb. 6277 z 25.03.2014 922,91 EUR 24.4.2014 Katarína Hrdá 951 17 Cabaj-Čápor Cabaj 897 44711905 7.5.2014
10530/2014 školenie-20 osôb ponuka otvoreného kurzu 840,00 EUR 9.4.2014 VIK s.r.o. 821 02 Bratislava Ružinovská 1 36680192 9.5.2014
10535/2014 služby STV,SRO 5/2014 zákonná povinnosť 199,16 EUR 30.4.2014 Rozhlas a televízia Slovenska 845 45 Bratislava Mlynská Dolina 47232480 9.5.2014
10536/2014 ŠGÚDŠ-nájom,služby 5/14 NZ č. 176/2008/6.4 1 957,27 EUR 30.4.2014 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 9.5.2014
10537/2014 zálohová platba 5/2014 zálohový predpis 89,87 EUR 30.4.2014 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 9.5.2014
10538/2014 preddavok el.energie 5/14 Z č. 142/2013/1.9 240,00 EUR 30.4.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 9.5.2014
10539/2014 preddavok el.energie 5/14 Z č. 141/2013/1.9 160,00 EUR 30.4.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 9.5.2014
10540/2014 preddavok el.energie 5/14 Z č. 140/2013/1.9 2 500,00 EUR 30.4.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 9.5.2014
10399/2014 Konferencia CEE a SEE Z č. 134/2013-5.4 7 532,60 EUR 15.4.2014 Congress Service Slovakia s.r.o. 811 00 Bratislava Medená 3 31390315 12.5.2014
10504/2014 USB token elektronická objednávka 99,58 EUR 17.4.2014 PosAm Bratislava s.r.o. 831 02 Bratislava Odborárska 21 31365078 12.5.2014
10509/2014 prezutie sl.vozidiel ČísOb. 6294 z 03.04.2014
Z č. 108/2002/8.3
239,22 EUR 22.4.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 12.5.2014
10517/2014 stavebný zákon ČísOb. 6179 z 14.02.2014 23,72 EUR 24.4.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 12.5.2014
10521/2014 patch kabel FTP ČísOb. 6296 z 04.04.2014 815,94 EUR 25.4.2014 AGEM Computers, spol. s.r.o. 851 01 Bratislava Panónska cesta 42 35692715 12.5.2014
10532/2014 zahraničné poistenie 4/14 Z č. 1/2009/4.3 115,50 EUR 30.4.2014 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 12.5.2014
10392/2014 Letenka p.Kocunová ČísOb. 6252 z 14.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
613,19 EUR 30.4.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 14.5.2014
10417/2014 Letenka p.Fančová ČísOb. 6261 z 18.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
559,49 EUR 30.4.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 14.5.2014
10534/2014 poplatok za zmenu letenky ČísOb. 6273 z 20.03.2014
Z č. 82/2011/1.9
80,00 EUR 30.4.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 14.5.2014
10514/2014 servis telekom.zariadení Z č. 120/2004-8.3 382,84 EUR 24.4.2014 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 15.5.2014
10547/2014 upratovacie služby 4/2014 Z č. 271/2007/6.4 3 632,75 EUR 2.5.2014 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 15.5.2014
10548/2014 služby OPP,BOZP 4/2014 Z č. 16/2011/1.9 346,80 EUR 2.5.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 15.5.2014
10549/2014 Likvidácia odpadovej vody ČísOb. 6311 z 22.04.2014 136,66 EUR 2.5.2014 Eko-Salmo s.r.o. 821 06 Bratislava Závodná 8 31359647 15.5.2014
10552/2014 základný súbor 5/2014 Z č. 7375955 18,33 EUR 5.5.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 15.5.2014
10598/2014 seminár ponuka otvoreného kurzu 72,00 EUR 30.4.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 15.5.2014
10541/2014 plyn Klobučnícka 5/14 Z č. 58/2013/1.9 4,00 EUR 2.5.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 16.5.2014
10542/2014 plyn Harmónia 5/14 Z č. 58/2013/1.9 672,00 EUR 2.5.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 16.5.2014
10543/2014 plyn Donnerova 5/14 Z č. 58/2013/1.9 4,00 EUR 2.5.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 16.5.2014
10544/2014 plyn Klobučnícka 5/14 Z č. 58/2013/1.9 279,00 EUR 2.5.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 16.5.2014
10546/2014 nevyhrad.parkovanie 4/14 Z č. 129/2013/1.9 4 620,00 EUR 2.5.2014 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 16.5.2014
10551/2014 servis BA-946XR ČísOb. 6319 z 29.04.2014
Z č. 50/2012/1.9
326,08 EUR 6.5.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 16.5.2014
10553/2014 autoservis BA-665RD ČísOb. 6321 z 29.04.2014
Z č. 50/2012/1.9
419,88 EUR 6.5.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 16.5.2014