Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 14.11.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky     Faktúrovaná suma Mena   Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa,) IČO   Dátum zaplatenia
11106/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 1/2014/7.2 8 659,20 EUR 31.7.2014 Cenvis s.r.o. 852 50 Bratislava Kutlíkova 17 35820551 4.11.2014
11192/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 9/2014/7.2 12 240,00 EUR 14.8.2014 DEKONTA Slovensko,s. r. o. 821 06 Bratislava Odeská 49 31698476 4.11.2014
11193/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 2/2014/7.2 11 853,60 EUR 14.8.2014 DEKONTA Slovensko,s. r. o. 821 06 Bratislava Odeská 49 31698476 4.11.2014
11194/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 15/2014/7.2 28 163,57 EUR 14.8.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 4.11.2014
11195/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 20/2014/7.2 83 820,00 EUR 14.8.2014 Esprit s.r.o. 969 01 Banská Štiavnic 31563538 4.11.2014
11273/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 13/2014/7.2 25 430,40 EUR 8.9.2014 ENVIGEO,  a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 4.11.2014
11274/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 7/2014/7.2 27 211,68 EUR 8.9.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 4.11.2014
11306/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 2/2014/7.2 32 985,60 EUR 12.9.2014 DEKONTA Slovensko,s. r. o. 821 06 Bratislava Odeská 49 31698476 4.11.2014
11307/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 18/2014/7.2 10 464,00 EUR 12.9.2014 DEKONTA Slovensko,s. r. o. 821 06 Bratislava Odeská 49 31698476 4.11.2014
11346/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 15/2014/7.2 51 380,03 EUR 24.9.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 4.11.2014
11347/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 17/2014/7.2 19 353,60 EUR 24.9.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 4.11.2014
11348/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 17/2014/7.2 5 040,00 EUR 24.9.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 4.11.2014
11349/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 7/2014/7.2 32 732,76 EUR 24.9.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 4.11.2014
11350/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 4/2014/7.2 20 786,40 EUR 24.9.2014 Cenvis s.r.o. 852 50 Bratislava Kutlíkova 17 35820551 4.11.2014
11351/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 4/2014/7.2 15 244,80 EUR 24.9.2014 Cenvis s.r.o. 852 50 Bratislava Kutlíkova 17 35820551 4.11.2014
11352/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 4/2014/7.2 19 305,60 EUR 24.9.2014 Cenvis s.r.o. 852 50 Bratislava Kutlíkova 17 35820551 4.11.2014
11353/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 3/2014/7.2 80 721,60 EUR 24.9.2014 Cenvis s.r.o. 852 50 Bratislava Kutlíkova 17 35820551 4.11.2014
11354/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 3/2014/7.2 19 470,00 EUR 24.9.2014 Cenvis s.r.o. 852 50 Bratislava Kutlíkova 17 35820551 4.11.2014
11369/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 5/2014/7.2 74 052,00 EUR 29.9.2014 ENVIGEO,  a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 5.11.2014
11370/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 10/2014/7.2 31 401,60 EUR 29.9.2014 ENVIGEO,  a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 5.11.2014
11371/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 11/2014/7.2 3 600,00 EUR 29.9.2014 ENVIGEO,  a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 5.11.2014
11372/2014 Prieskum envir.záťaží Z.č. 11/2014/7.2 11 320,80 EUR 29.9.2014 ENVIGEO,  a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 4.11.2014
11500/2014 El.energia,klimatizácia 10/13-8/14 Z.č. 83-100-2009 1 181,86 EUR 16.10.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 14.11.2014
11502/2014 Údržba-NUNTIO 7-9/14 Z.č. 148/2007/1.4 4 797,00 EUR 16.10.2014 Dinamo,a.s. 841 02 Bratislave Saratovská 26 30775094 4.11.2014
11503/2014 Stravné lístky DOXX ČísOb. 6686 z 30.09.2014 76 000,00 EUR 16.10.2014 DOXX-Stravné lístky 010 01 Žilina 36391000 10.11.2014
11521/2014 Súťaž grafic.škôl-logo Z.č. 45/2014/5.1 10 512,00 EUR 17.10.2014 LEOPARD PRODUCTION, s. r. o. 831 03 Bratislava Sreznevského 3 44387407 11.11.2014
11530/2014 PHM,voda, DN Z.č. 145/2013/1.9 3 752,28 EUR 20.10.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 4.11.2014
11534/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 17/2014/7.2 23 915,46 EUR 16.10.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 7.11.2014
11539/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 17/2014/7.2 16 913,52 EUR 16.10.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 7.11.2014
11543/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 11/2014/7.2 8 996,40 EUR 16.10.2014 ENVIGEO,  a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 7.11.2014
11544/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 5/2014/7.2 10 900,80 EUR 16.10.2014 ENVIGEO,  a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 7.11.2014
11545/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 13/2014/7.2 18 892,80 EUR 16.10.2014 ENVIGEO,  a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 7.11.2014
11547/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 6/2014/7.2 14 916,00 EUR 16.10.2014 Cenvis s.r.o. 852 50 Bratislava Kutlíkova 17 35820551 7.11.2014
11548/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 6/2014/7.2 18 442,80 EUR 16.10.2014 Cenvis s.r.o. 852 50 Bratislava Kutlíkova 17 35820551 7.11.2014
11549/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 4/2014/7.2 14 828,40 EUR 16.10.2014 Cenvis s.r.o. 852 50 Bratislava Kutlíkova 17 35820551 7.11.2014
11550/2014 Kontrola požiar.klapiek Z.č. 16/2011/1.9 578,88 EUR 22.10.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 10.11.2014
11557/2014 Odborné zhromaždenie ČísOb. 6593 z 25.8.2014 2 448,50 EUR 22.10.2014 SVP š. p. 969 55 Banská Štiavnic Radničné námestie 8 36022047 5.11.2014
11558/2014 Striešky na komíny ČísOb. 6719 z 13.10.2014 1 062,12 EUR 21.10.2014 BZK stav, s.r.o. 919 01 Suchá nad Parno Suchá nad Parnou 477 44415958 4.11.2014
11559/2014 Servis BA-065IA ČísOb. 6731 z 17.10.2014,Dod.č.1 k Z.č.50/2012/1.9 298,03 EUR 23.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 4.11.2014
11560/2014 Tlačivá ČísOb. 6704 z 8.10.2014 338,40 EUR 23.10.2014 Polygrafické centrum 811 06 Bratislave Palisády 33 43801111 4.11.2014
11561/2014 Sťahovacie služby ČísOb. 6555 z 18.7.2014 19 284,72 EUR 24.10.2014 MO Slovakia s.r.o. 831 03 Bratislava Ľudové námestie 4/48 35852933 10.11.2014
11574/2014 Vodné,stočné-Harmónia Z.č. 130/2010/1.9 13,38 EUR 27.10.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 4.11.2014
11575/2014 Moduly v programe EPSIS ČísOb. 6228 z 6.3.2014,Z.č. 54/2011/1.2 15 682,80 EUR 28.10.2014 VUJE a.s. 918 64 Trnava Okružná 5 31450474 11.11.2014
11576/2014 Oprava multif.zariadenia ČísOb. 6708 z 9.10.2014 289,27 EUR 28.10.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 4.11.2014
11577/2014 Členský príspevok ITL2015   2 479,00 EUR 17.10.2014 UNECE Palais des Nations 1211 Geneva 10 Bureau 332 Z 4.11.2014
11579/2014 Vyúčtovane el.energie8/14 Z.č. 140/2013/1.9 831,45 EUR 28.10.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 5.11.2014
11580/2014 Telefónne poplatky Z.č. 64/2014/1.9 1 334,52 EUR 28.10.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 4.11.2014
11582/2014 Nájom-parkovné 1.splátka ČísOb. 6744 z 27.10.2014 960,00 EUR 30.10.2014 BPS PARK a.s 811 08 Bratislava Cintorínska 2 35688025 11.11.2014
11583/2014 Zahranič.poistenie 10/14 Z.č. 20714054, Ev.č.1/2009/4.3 217,47 EUR 31.10.2014 Union poisťovňa a.s. 821 08 Bratislava Bajkalská 29/A 36284831 7.11.2014
11592/2014 Letenka p. Kurilla ČísOb. 6701 z 3.10.2014,Z.č. 62/2014/1.9 1 396,21 EUR 31.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 7.11.2014
11593/2014 Letenky p.Princová,Kurilla,Ferenc ČísOb. 6713 z 2.10.2014,Z.č. 62/2014/1.9 1 539,17 EUR 31.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 7.11.2014
11594/2014 Letenka p. Vilinovič ČísOb. 6714 z 8.10.2014,Z.č. 62/2014/1.9 698,56 EUR 31.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 7.11.2014
11595/2014 Letenka p. Grajcar ČísOb. 6715 z 8.10.2014,Z.č. 62/2014/1.9 698,56 EUR 31.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 7.11.2014
11596/2014 Letenka p. Jánová ČísOb. 6717 z 8.10.2014,Z.č. 62/2014/1.9 897,29 EUR 31.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 7.11.2014
11597/2014 Letenka p. Janiga ČísOb. 6718 z 8.10.2014,Z.č. 62/2014/1.9 698,56 EUR 31.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 7.11.2014
11598/2014 Letenka p. Janiga ČísOb. 6684 z 26.09.2014,Z.č. 62/2014/1.9 883,56 EUR 31.10.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 7.11.2014
11599/2014 Dodávka,odber,info 10/14 Z.č. 11/2011/1.1.2 1 140,00 EUR 31.10.2014 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 12.11.2014
11600/2014 Servis- BA-945XR ČísOb. 6734 z 22.10.2014,Dod.č.1,Z.č.50/2012/1.9 630,74 EUR 31.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 12.11.2014
11601/2014 Servis- BA-493XS ČísOb. 6733 z 22.10.2014,Dod.č.1 k Z.č. 50/2012/1.9 72,36 EUR 31.10.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 12.11.2014
11602/2014 Oprava tlačiarne ČísOb. 6687 z 30.9.2014 94,00 EUR 31.10.2014 JoSal & PqR s.r.o. 821 04 Bratislava Nerudova 16640/9 46037209 5.11.2014
11603/2014 Edukačný materiál Z.č. 96/2014/1.1 5 000,00 EUR 31.10.2014 Slovenská technická univerzita 812 43 Bratislava Vazovova 5 397687 12.11.2014
11604/2014 Letenka p.Šutriepka ČísOb. 6721 z 9.10.2014,Z.č.62/2014/1.9 698,56 EUR 3.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 12.11.2014
11605/2014 Letenky-Šikutová,Fischer. ČísOb. 6722 z 08.10.2014,Z.č.62/2014/1.9 706,12 EUR 3.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 12.11.2014
11606/2014 Letenka p.Gutman ČísOb. 6728 z 14.10.2014,Z.č.62/2014/1.9 698,56 EUR 3.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 12.11.2014
11607/2014 Letenka p.Mikulášková ČísOb. 6716 z 08.10.2014,Z.č.62/2014/1.9 529,61 EUR 3.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 12.11.2014
11608/2014 Letenka p.Novák ČísOb. 6720 z 08.10.2014,Z.č.62/2014/1.9 311,80 EUR 3.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 12.11.2014
11610/2014 Plyn-Harmónia 11/2014 Z.č. 58/2013/1.9 672,00 EUR 3.11.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 12.11.2014
11611/2014 Plyn-Klobučnícka 11/2014 Z.č. 58/2013/1.9 4,00 EUR 3.11.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 12.11.2014
11612/2014 Plyn-Klobučnícka 11/2014 Z.č. 58/2013/1.9 279,00 EUR 3.11.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 12.11.2014
11613/2014 Plyn-Donnerova 11/2014 Z.č. 58/2013/1.9 4,00 EUR 3.11.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 12.11.2014
11614/2014 UPC-základný súbor 11/14 Z.č. 7375955 18,33 EUR 3.11.2014 UPC Broadband Slovakia,s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 14.11.2014
11615/2014 UPS-Digital Basic 11/14 Z.č. 6903988 31,80 EUR 3.11.2014 UPC Broadband Slovakia,s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 14.11.2014
10616/2014 Právne služby Z.č.291/2006-7.2 140,93 EUR 3.11.2014 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 14.11.2014
11617/2014 Plast.poháre+fľaše (voda) ČísOb. 6707 z 09.10.2014 37,20 EUR 3.11.2014 Pure Water, s.r.o. 851 04 Bratislava Bosáková 7 45478830 12.11.2014
11620/2014 Výučba anglického jazyka ponuka otvoreného kurzu 858,00 EUR 3.11.2014 The Bridge-English Language Centre 951 77 Ladice Ladice 330 42208483 10.11.2014
11621/2014 Vizitky - p.Kurilla ČísOb. 6726 z 15.10.2014 55,00 EUR 4.11.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 10.11.2014
11622/2014 Upratovacie služby 10/14 Z.č. 271/2007/6.4 3 632,75 EUR 5.11.2014 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 12.11.2014
11624/2014 Služby OPP,BOZP 10/14 Z.č. 16/2011/1.9 346,80 EUR 6.11.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 14.11.2014
11626/2014 Oprava výťahov ČísOb. 6655 z 19.09.2014 1 186,68 EUR 6.11.2014 Global Facility s.r.o. 831 54 Bratislava Račianska 142/A 44286902 14.11.2014
11627/2014 Nevyhrad. Parkovanie 10/14 Z.č. 129/2013/1.9+111/2014/1.9 5 280,00 EUR 6.11.2014 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 14.11.2014
11628/2014 Servis auta BA-347OL ČísOb. 6750 z 28.10.2014,Dod.č.1 k Z.č. 50/2012/1.9 336,67 EUR 6.11.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 14.11.2014
11629/2014 Servis auta BA-605AH ČísOb. 6749 z 28.10.2014,Dod.č.1 k Z.č. 50/2012/1.9 309,62 EUR 6.11.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 14.11.2014
11630/2014 Servis auta BA-891PC ČísOb. 6747 z 28.10.2014,Dod.č.1 k Z.č. 50/2012/1.9 644,48 EUR 6.11.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 14.11.2014
11631/2014 Servis auta BA-435BE ČísOb. 6743 z 28.10.2014,Dod.č.1 k Z.č. 50/2012/1.9 133,20 EUR 6.11.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 14.11.2014
11632/2014 STK-BA-221HA;BA-507HC ČísOb. 6748 z 28.10.2014,Dod.č.1 k Z.č. 50/2012/1.9 199,99 EUR 6.11.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 14.11.2014
11637/2014 Školenie ponuka otvoreného kurzu 60,00 EUR 10.11.2014 PROEKO s.r.o.-Inštitút vzdelávania 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 12.11.2014