Vytlačiť Poslať stránku

Faktúry do 14.03.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručeniaFA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa,adresa) IČO Dátum zaplatenia
10219/2014 školenie Suchoňová,Fanč. ponuka otvoreného kurzu 98,00 EUR 19.2.2014 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 3.3.2014
10147/2014 internet OÚ ŽP 1/14 Z č. 76/2004/1.13 59.451,18 EUR 7.2.2014 SWAN, a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 4.3.2014
10173/2014 upratovacie práce 1/2014 ČísOb. 6103 z 17.12.2013 1.883,22 EUR 11.2.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 4.3.2014
10187/2014 nedoplatok za el.energiu Z č. 94/2011/1.9 9,60 EUR 14.2.2014 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 4.3.2014
10205/2014 hlavičkový papier ČísOb. 6160 z 05.02.2014 270,00 EUR 17.2.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 4.3.2014
10206/2014 mes.kontrola EPS 2/14 Z č. 33/2003/83 47,80 EUR 18.2.2014 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 4.3.2014
10209/2014 vodné,stočné,zrážky Z č. 114/2004/83 1.449,32 EUR 19.2.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 4.3.2014
10224/2014 školenie Lavo ponuka otvoreného kurzu 45,00 EUR 25.2.2014 CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS 844 10 Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ 42137004 4.3.2014
10225/2014 školenie 4 osoby ponuka otvoreného kurzu 180,00 EUR 25.2.2014 CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS 844 10 Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ 42137004 4.3.2014
10231/2014 daň z nehnuteľn.2014 rozhod.č.504602/2014 1.271,27 EUR 21.2.2014 Mesto Modra 900 01 Modra 304956 4.3.2014
10161/2014 preddavky - plyn 3/14 Z č. 57/2013-1.9 3.634,00 EUR 10.2.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 5.3.2014
10188/2014 kopírovací papier A4,A3 ČísOb. 6148 z 16.12.2013 Z č. 163/2013/1.9 784,80 EUR 14.2.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 5.3.2014
10208/2014 pohonné hmoty Z č. 145/2013/1.9 3.107,18 EUR 19.2.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 5.3.2014
10212/2014 nedoplatok za el.energiu Z č. 140/2013/1.9 2.256,57 EUR 20.2.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 5.3.2014
10226/2014 Viedenský dohovor, 2014 FUND 1030 SLO 855,00 USD 25.2.2014 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 5.3.2014
10227/2014 Dohovor o netopieroch General Trust Fund BT 1.392,00 EUR 25.2.2014 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 5.3.2014
10202/2014 oprava tel.zar. 1/14 Z č. 120/2004-8.3 288,19 EUR 17.2.2014 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 6.3.2014
10213/2014 vizitky ČísOb. 6169 z 07.02.2014 22,00 EUR 19.2.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 6.3.2014
10214/2014 vizitky na stôl ČísOb. 6172 z 11.02.2014 90,00 EUR 19.2.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 6.3.2014
10228/2014 Ramsarský dohovor, 2014 Contribution SR 8.345,00 CHF 25.2.2014 RAMSAR Convention on Wtlands 1196 GLAND Rue Mauvereney 28 6.3.2014
10210/2014 obchodný zákonník+judik. ČísOb. 5997 z 23.10.2013 45,01 EUR 19.2.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 7.3.2014
10220/2014 Zbierka zákonov SR 2013 ČísOb. 5970 z 24.02.2014 136,28 EUR 24.2.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503 7.3.2014
10221/2014 publikácie 3ks ČísOb. 6185 z 17.02.2014 154,15 EUR 24.2.2014 Katarína Hrdá 951 17 Cabaj-Čápor Cabaj 897 44711905 7.3.2014
10239/2014 čl.príspevok vod.vtáctvo FUND 9090 SLO 2.000,00 EUR 3.3.2014 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 7.3.2014
10248/2014 výdavky na test DNA rozhod.č.3100/2014-2.3 282,48 EUR 20.2.2014 Vladimír Kuzma 911 01 Trenčín Horeblatie 31 1 7.3.2014
10247/2014 Biosafety protokol FUND 9340 SLO 5.145,00 USD 18.2.2014 United Nations Office at Nairobi 10017 New York 270 Park Avenue 0000000Z 10.3.2014
10234/2014 spoluúčasť BA947XR Z č. 7710006060 66,39 EUR 26.2.2014 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 11.3.2014
10272/2014 školenie Šuttová ponuka otvoreného kurzu 45,00 EUR 25.2.2014 CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS 844 10 Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ 42137004 11.3.2014
10273/2014 zahranič.poistenie 2/14 Z č. 20 714 054 104,69 EUR 28.2.2014 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 11.3.2014
10274/2014 školenie Richterová ponuka otvoreného kurzu 54,00 EUR 3.3.2014 Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. 833 12 Bratislava 37 Bárdošova 33 35810700 11.3.2014
10223/2014 servis mot.vozidla BA065IA ČísOb. 6168 z 07.02.2014 Z č. 108/2002/8.3 369,12 EUR 25.2.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 13.3.2014
10222/2014 servis mot.vozidla BA063IA ČísOb. 6194 z 21.02.2014 Z č. 108/2002/8.3 261,07 EUR 25.2.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 14.3.2014