Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry do 14.03.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručeniaFA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa,adresa) IČO Dátum zaplatenia
10219/2014 školenie Suchoňová,Fanč. ponuka otvoreného kurzu 98,00 EUR 19.2.2014 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 3.3.2014
10147/2014 internet OÚ ŽP 1/14 Z č. 76/2004/1.13 59.451,18 EUR 7.2.2014 SWAN, a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 4.3.2014
10173/2014 upratovacie práce 1/2014 ČísOb. 6103 z 17.12.2013 1.883,22 EUR 11.2.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 4.3.2014
10187/2014 nedoplatok za el.energiu Z č. 94/2011/1.9 9,60 EUR 14.2.2014 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 4.3.2014
10205/2014 hlavičkový papier ČísOb. 6160 z 05.02.2014 270,00 EUR 17.2.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 4.3.2014
10206/2014 mes.kontrola EPS 2/14 Z č. 33/2003/83 47,80 EUR 18.2.2014 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 4.3.2014
10209/2014 vodné,stočné,zrážky Z č. 114/2004/83 1.449,32 EUR 19.2.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 4.3.2014
10224/2014 školenie Lavo ponuka otvoreného kurzu 45,00 EUR 25.2.2014 CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS 844 10 Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ 42137004 4.3.2014
10225/2014 školenie 4 osoby ponuka otvoreného kurzu 180,00 EUR 25.2.2014 CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS 844 10 Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ 42137004 4.3.2014
10231/2014 daň z nehnuteľn.2014 rozhod.č.504602/2014 1.271,27 EUR 21.2.2014 Mesto Modra 900 01 Modra 304956 4.3.2014
10161/2014 preddavky - plyn 3/14 Z č. 57/2013-1.9 3.634,00 EUR 10.2.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 5.3.2014
10188/2014 kopírovací papier A4,A3 ČísOb. 6148 z 16.12.2013 Z č. 163/2013/1.9 784,80 EUR 14.2.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 5.3.2014
10208/2014 pohonné hmoty Z č. 145/2013/1.9 3.107,18 EUR 19.2.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 5.3.2014
10212/2014 nedoplatok za el.energiu Z č. 140/2013/1.9 2.256,57 EUR 20.2.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 5.3.2014
10226/2014 Viedenský dohovor, 2014 FUND 1030 SLO 855,00 USD 25.2.2014 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 5.3.2014
10227/2014 Dohovor o netopieroch General Trust Fund BT 1.392,00 EUR 25.2.2014 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 5.3.2014
10202/2014 oprava tel.zar. 1/14 Z č. 120/2004-8.3 288,19 EUR 17.2.2014 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 6.3.2014
10213/2014 vizitky ČísOb. 6169 z 07.02.2014 22,00 EUR 19.2.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 6.3.2014
10214/2014 vizitky na stôl ČísOb. 6172 z 11.02.2014 90,00 EUR 19.2.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 6.3.2014
10228/2014 Ramsarský dohovor, 2014 Contribution SR 8.345,00 CHF 25.2.2014 RAMSAR Convention on Wtlands 1196 GLAND Rue Mauvereney 28 6.3.2014
10210/2014 obchodný zákonník+judik. ČísOb. 5997 z 23.10.2013 45,01 EUR 19.2.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 7.3.2014
10220/2014 Zbierka zákonov SR 2013 ČísOb. 5970 z 24.02.2014 136,28 EUR 24.2.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503 7.3.2014
10221/2014 publikácie 3ks ČísOb. 6185 z 17.02.2014 154,15 EUR 24.2.2014 Katarína Hrdá 951 17 Cabaj-Čápor Cabaj 897 44711905 7.3.2014
10239/2014 čl.príspevok vod.vtáctvo FUND 9090 SLO 2.000,00 EUR 3.3.2014 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 7.3.2014
10248/2014 výdavky na test DNA rozhod.č.3100/2014-2.3 282,48 EUR 20.2.2014 Vladimír Kuzma 911 01 Trenčín Horeblatie 31 1 7.3.2014
10247/2014 Biosafety protokol FUND 9340 SLO 5.145,00 USD 18.2.2014 United Nations Office at Nairobi 10017 New York 270 Park Avenue 0000000Z 10.3.2014
10234/2014 spoluúčasť BA947XR Z č. 7710006060 66,39 EUR 26.2.2014 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 11.3.2014
10272/2014 školenie Šuttová ponuka otvoreného kurzu 45,00 EUR 25.2.2014 CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS 844 10 Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ 42137004 11.3.2014
10273/2014 zahranič.poistenie 2/14 Z č. 20 714 054 104,69 EUR 28.2.2014 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 11.3.2014
10274/2014 školenie Richterová ponuka otvoreného kurzu 54,00 EUR 3.3.2014 Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. 833 12 Bratislava 37 Bárdošova 33 35810700 11.3.2014
10223/2014 servis mot.vozidla BA065IA ČísOb. 6168 z 07.02.2014 Z č. 108/2002/8.3 369,12 EUR 25.2.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 13.3.2014
10222/2014 servis mot.vozidla BA063IA ČísOb. 6194 z 21.02.2014 Z č. 108/2002/8.3 261,07 EUR 25.2.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 14.3.2014