Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 12.8.2014

Identifikačný Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy Faktúrovaná Mena Dátum Identifikačné údaje dodávateľa IČO Dátum
údaj faktúry alebo objednávky suma doručenia FA (názov dodávateľa, adresa,) zaplatenia
10666/2014 Letenka p. Čertíková ČísOb. 6350 z 7.05.2014 624,56 EUR 23.5.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 31.7.2014
10954/2014 Prieskum environ. záťaží Z č. 7/2014/7.2 2 640,00 EUR 7.7.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 30.7.2014
10955/2014 Prieskum environ. záťaží Z č. 7/2014/7.2 2 640,00 EUR 7.7.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 30.7.2014
10956/2014 Prieskum environ. záťaží Z č. 17/2014/7.2 1 188,00 EUR 7.7.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 30.7.2014
10957/2014 Prieskum environ. záťaží Z č. 8/2014/7.2 1 188,00 EUR 7.7.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 30.7.2014
10958/2014 Prieskum environ. záťaží Z č. 8/2014/7.2 348,00 EUR 7.7.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 30.7.2014
10959/2014 Prieskum environ. záťaží Z č. 17/2014/7.2 1 188,00 EUR 7.7.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 30.7.2014
10960/2014 Prieskum environ. záťaží Z č. 17/2014/7.2 5 040,00 EUR 7.7.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 30.7.2014
10977/2014 Odbor.prehliadka výťahov ČísOb. 6460 z 16.06.2014 372,00 EUR 9.7.2014 Global Facility s.r.o. 831 54 Bratislava Račianska 153 44286902 30.7.2014
10982/2014 Upratovacie služby 6/2014 ČísOb. 6395 z 26.05.2014 1 883,22 EUR 25.7.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 1.8.2014
10987/2014 Prieskum environ.záťaží Z č. 7/2014/7.2 2 640,00 EUR 9.7.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 30.7.2014
10988/2014 Geologické práce Z č. 4/2014/7.2 15 258,00 EUR 9.7.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 8.8.2014
10989/2014 Geologické práce Z č. 14/2014/7.2 10 990,80 EUR 9.7.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 8.8.2014
10994/2014 Servis telekom.zariadení Z č. 120/2004-8.3 k 149/2013/1.9 217,98 EUR 16.7.2014 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 4.8.2014
10995/2014 Stolová UPS Z č. 101/2014-1.11 3 310,92 EUR 16.7.2014 Tempest a.s. 821 04 Bratislava Galvaniho 17/B 31326650 30.7.2014
10996/2014 Geologické práce Z č. 3/2014/7.2 13 370,40 EUR 15.7.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 14.8.2014
10997/2014 Geologické práce Z č. 14/2014/7.2 61 946,40 EUR 15.7.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 13.8.2014
10998/2014 Geologické práce Z č. 4/2014/7.2 3 975,60 EUR 15.7.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 14.8.2014
10999/2014 Geologické práce Z č. 14/2014/7.2 42 518,40 EUR 15.7.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 30.7.2014
11000/2014 Geologické práce Z č. 3/2014/7.2 21 304,80 EUR 15.7.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 14.8.2014
11001/2014 Geologické práce Z č. 4/2014/7.2 7 717,20 EUR 15.7.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 14.8.2014
11002/2014 Geologické práce Z č. 4/2014/7.2 5 118,00 EUR 15.7.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 14.8.2014
11003/2014 Prieskum environ.záťaží Z č. 9/2014/7.2 59 576,40 EUR 14.7.2014 DEKONTA Slovensko,s. r. o. 821 06 Bratislava Odeská 49 31698476 14.8.2014
11004/2014 Prieskum environ.záťaže Z č. 5/2014/7.2 40 087,20 EUR 8.7.2014 ENVIGEO, a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 13.8.2014
11005/2014 Prieskum environ.záťaže Z č. 10/2014/7.2 5 251,20 EUR 8.7.2014 ENVIGEO, a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 13.8.2014
11009/2014 Portrét prezidenta SR ČísOb. 6459 z 16.06.2014 405,60 EUR 17.7.2014 TASR 841 04 Bratislava, Lamačská cesta 3 31320414 30.7.2014
11010/2014 Letenka p.Kocunová ČísOb. 6447 z 11.06.2014, Z.č. 62/2014/1.9 624,56 EUR 18.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.7.2014
11011/2014 Letenka p.Janiga ČísOb. 6435 z 4.06.2014, Z.č. 62/2014/1.9 864,56 EUR 18.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.7.2014
11012/2014 Letenka p.Ilavský ČísOb. 6441 z 9.06.2014, Z.č. 62/2014/1.9 1 106,09 EUR 18.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.7.2014
11013/2014 storno poplatok p.Ferencz ČísOb. 6442 z 9.06.2014, Z.č. 62/2014/1.9 140,00 EUR 18.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.7.2014
11014/2014 Letenky-storno poplatok ČísOb. 6476 z 17.06.2014, Z.č. 62/2014/1.9 440,00 EUR 18.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 31.7.2014
11015/2014 Letenky-Jankovičová,Žiak ČísOb. 6489 z 26.06.2014, Z.č. 62/2014/1.9 1 239,04 EUR 18.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 31.7.2014
11016/2014 Letenka p.Kocunová ČísOb. 6495 z 27.06.2014, Z.č. 62/2014/1.9 624,56 EUR 18.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 4.8.2014
11017/2014 Letenka p.Darnady ČísOb. 6486 z 24.06.2014, Z.č. 62/2014/1.9 624,56 EUR 18.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 31.7.2014
11018/2014 Letenka p.Darmo ČísOb. 6487 z 25.06.2014, Z.č. 62/2014/1.9 245,50 EUR 18.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 31.7.2014
11019/2014 Letenky-Lehocká,Trojanová ČísOb. 6496 z 27.06.2014, Z.č. 62/2014/1.9 1 249,12 EUR 18.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 31.7.2014
11020/2014 Letenka p.Vilinovič ČísOb. 6445 z 6.06.2014, Z.č. 62/2014/1.9 489,56 EUR 18.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.7.2014
11021/2014 Kopírovací papier A4 ČísOb. 6528 z 14.07.2014, Z.č. 163/2013/1.9 1 041,60 EUR 17.7.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 4.8.2014
11022/2014 Telefónne poplatky Z č. 64/2014/1.9 9 025,05 EUR 18.7.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 30.7.2014
11024/2014 PHM Z č. 145/2013/1.9 3 773,40 EUR 18.7.2014 Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 31322832 30.7.2014
11025/2014 Obnova dát z harddisku ČísOb. 6517 z 8.07.2014 360,00 EUR 21.7.2014 ALPHA TECH - Ing. Dalibor Hladík 851 01 Bratislava, Kopčianska 14 32191391 4.8.2014
11027/2014 Financovanie HM 1-6/14 Z č. 29/2014/1.2 1 662,00 EUR 21.7.2014 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 921 79 Piešťany, Priemyselná 10 36252484 30.7.2014
11028/2014 Financovanie HM 1-6/14 Z č. 33/2014/1.2 1 590,00 EUR 21.7.2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 026 80 Dolný Kubín, Bysterecká 2180 36672254 30.7.2014
11029/2014 Financovanie HM 1-6/14 Z č. 32/2014/1.2 1 812,00 EUR 21.7.2014 Severoslovenské vodárne a kanal., a.s. 010 57 Žilina, Bôrická cesta 1960 36672297 30.7.2014
11030/2014 Financovanie HM 1-6/14 Z č. 36/2014/1.2 1 314,00 EUR 21.7.2014 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 031 05 Liptovský Mikuláš, Revolučná 595 36672441 30.7.2014
11031/2014 Financovanie HM 1-6/14 Z č. 35/2014/1.2 1 248,00 EUR 21.7.2014 Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 034 06 Ružomberok,Pri Váhu 6 36672271 30.7.2014
11032/2014 Financovanie HM 1-6/14 Z č. 38/2014/1.2 1 356,00 EUR 21.7.2014 KOMVaK, a.s. 945 01 Komárno 36537870 30.7.2014
11033/2014 Financovanie HM 1-6/14 Z č. 30/2014/1.2 1 608,00 EUR 21.7.2014 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 017 01 Považská Bystrica,Nová 133 36672076 30.7.2014
11034/2014 Financovanie HM 1-6/14 Z č. 31/2014/1.2 1 008,00 EUR 9.7.2014 Trenčianska vodohospodárska spol., a.s. 911 01 Trenčín, 1. mája 11 36306410 30.7.2014
11035/2014 Poistné-služobné vozidlá Z č. 8080029401,Dod.č.3,129/2010/1.9 3 548,26 EUR 3.1.1900 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 12.8.2014
11036/2014 Odbor.prehliadka výťahov ČísOb. 6485 z 24.06.2014 204,00 EUR 22.7.2014 Global Facility s.r.o. 831 54 Bratislava Račianska 153 44286902 30.7.2014
11037/2014 Kontrola požiar.klapiek Z č. 16/2011/1.9 227,70 EUR 22.7.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 4.8.2014
11038/2014 Pravidelná pož.kontrola ČísOb. 6514 z 4.07.2014, Z.č. 16/2011/1.9 579,60 EUR 29.7.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 4.8.2014
11041/2014 Umytie vozidiel 6/2014 Z.č. 20/2011/1.9 183,09 EUR 23.7.2014 Milan Rakický 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 30.7.2014
11042/2014 Kniha ČísOb. 6498 z 1.07.2014 13,30 EUR 23.7.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 31.7.2014
11043/2014 Počítače Z č. 101/2014/1.11 91 743,00 EUR 23.7.2014 Tempest a.s. 821 04 Bratislava Galvaniho 17/B 31326650 5.8.2014
11044/2014 Počítače Z č. 101/2014/1.11 67 334,83 EUR 23.7.2014 Tempest a.s. 821 04 Bratislava Galvaniho 17/B 31326650 8.8.2014
11047/2014 Kniha-Environment.výchova ČísOb. 6513 z 4.07.2014 17,24 EUR 23.7.2014 Martinus.sk, s.r.o. 036 01 Martin M.R.Štefánika 58 36440531 1.8.2014
11048/2014 Stavebný zákon ČísOb. 6179, z 14.2.2014 22,00 EUR 24.7.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 4.8.2014
11058/2014 Vodné,stočné,zrážky Z č. 97/2009/1.11 55,54 EUR 25.7.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 4.8.2014
11059/2014 Financovanie HM 1-6/14 Z č. 24/2014/1.2 1 608,00 EUR 24.7.2014 Vodohospodárska výstavba, 842 04 Bratislava Karloveská 2 156752 4.8.2014
11060/2014 Financovanie HM 1-6/14 Z č. 26/2014/1.2 10 429,19 EUR 24.7.2014 Západoslovenská vodárenská spoločno 949 60 Nitra 36550949 5.8.2014
11061/2014 Financovanie HM 1-6/14 Z č. 28/2014/1.2 11 196,00 EUR 24.7.2014 Východoslovenská vodárenská spoloč 042 48 Košice 36570460 5.8.2014
11062/2014 Financovanie HM 1-6/14 Z č. 37/2014/1.2 1 458,00 EUR 24.7.2014 Podtatranská vodárenská prev.spol 058 89 Poprad Hraničná 662/17 36500968 1.8.2014
11063/2014 Oprava multif.zariadenia ČísOb. 6526 z 10.07.2014, Z.č. 160/2013/1.9 55,99 EUR 25.7.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 5.8.2014
11064/2014 Služby - HM 1-6/2014 Z č. 25/2014/1.2 2 610,00 EUR 25.7.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 4.8.2014
11065/2014 Služby - HM 1-6/2014 Z č. 27/2014/1.2 9 840,00 EUR 25.7.2014 Stredoslovenská vodáren.prevád.spol 974 01 Banská Bystrica Partizánska cesta 5 36644030 5.8.2014
11066/2014 Servis- BL-012AT ČísOb. 6535 z 16.07.2014, Dod.č. 1 k 50/2012/1.9 49,91 EUR 28.7.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 5.8.2014
11067/2014 Servis- BA-947XR ČísOb. 6557 z 23.07.2014, Dod.č. 1 k 50/2012/1.9 1 362,49 EUR 28.7.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 5.8.2014
11068/2014 Servis- BA-348OL ČísOb. 6558 z 23.07.2014, Dod.č. 1 k 50/2012/1.9 491,09 EUR 28.7.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 11.8.2014
11069/2014 Eset Endpoint-licencie ČísOb. 6463 z 17.06.2014 4 788,00 EUR 28.7.2014 LYNX spol. s r.o. 040 17 Košice Gavlovičova 9 692069 5.8.2014
11079/2014 Oprava multif.zariadenia ČísOb. 6553 z 17.07.2014 138,79 EUR 29.7.2014 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 11.8.2014
11080/2014 Zbierka zákonov SR r.2014 ČísOb. 6262/SL z 20.03.2014 60,00 EUR 30.7.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503 12.8.2014
11081/2014 Právne služby Z č. 165/2013/5.4 3 000,00 EUR 21.7.2014 White & Case s.r.o. 811 01 Bratislava Hlavné námestie 5 35908891 11.8.2014
11082/2014 Prístup-www.judikaty.info ČísOb. 6536 z 16.07.2014 170,00 EUR 29.7.2014 EURO - BRANCH, s.r.o. 069 01 Snina Kukučínova 2043 36444685 12.8.2014
11083/2014 Predplatné-Piano Media ČísOb. 6522 z 9.07.2014 374,26 EUR 30.7.2014 Piano Media, a.s. 811 05 Bratislava Štefánikova 14 46103406 31.7.2014
11084/2014 Financovanie HM 1-6/14 Z č. 34/2014/1.2 1 416,00 EUR 30.7.2014 Turčianska vodárenská spoločnosť 036 80 Martin Kuzmányho 25 36672084 11.8.2014
11087/2014 Samsung Galaxy S4 ČísOb. 6506 z 7.04.2014, Z.č. 64/2014/1.9 2 162,70 EUR 31.7.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 13.8.2014
11088/2014 Letenka p. Rybanič ČísOb. 6449 z 11.06.2014, Z.č. 62/2014/1.9 934,66 EUR 31.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 12.8.2014
11089/2014 Letenka p. Rusnáková ČísOb. 6440 z 19.06.2014, Z.č. 62/2014/1.9 534,49 EUR 31.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 12.8.2014
11090/2014 Letenka p. Grajcár ČísOb. 6451 z 11.06.2014, Z.č. 62/2014/1.9 624,56 EUR 31.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 12.8.2014
11091/2014 Letenka p. Jankovičová ČísOb. 6448 z 10.06.2014, Z.č. 62/2014/1.9 624,56 EUR 31.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 12.8.2014
11092/2014 Guspan,Paška,Strýčková ČísOb. 6548 z 9.07.2014 3 514,53 EUR 31.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 12.8.2014
11093/2014 Letenka p. Ilavský ČísOb. 6474 z 20.06.2014, Z.č. 62/2014/1.9 4 084,33 EUR 31.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 11.8.2014
11094/2014 Letenky-Kolesík,Drahošová ČísOb. 6497 z 30.06.2014 399,60 EUR 31.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 11.8.2014
11095/2014 Zahraničné poistenie 7/14 Z č. 20714054, Ev.č. 1/2009/4.3 149,19 EUR 31.7.2014 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 11.8.2014
11096/2014 Upratovacie služby 7/2014 Z č. 271/2007/6.4 3 632,75 EUR 1.8.2014 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 8.8.2014
11097/2014 Letenky-Čertíková,Ďuračka ČísOb. 6350 z 7.05.2014 1 249,12 EUR 31.7.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 8.8.2014
11099/2014 Dodávka,odber,info 7/14 Z č. 11/2011/1.1.2 1 140,00 EUR 1.8.2014 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 11.8.2014
11100/2014 Preklad z NJ do SJ ČísOb. 6559 z 27.06.2014 68,48 EUR 31.7.2014 SKRIVANEK SLOVENSKO s.r.o. 811 05 Bratislava Karpatská 8 36409812 8.8.2014
11101/2014 Právne služby Z č. 291/2006/7.2 35,23 EUR 1.8.2014 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 13.8.2014
11108/2014 služby OPP a BOZP 7/14 Z č. 16/2011/1.9 346,80 EUR 4.8.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 14.8.2014
11109/2014 plyn 8/14 Modra Harmónia Z č. 58/2013/1.9 672,00 EUR 4.8.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 13.8.2014
11110/2014 plyn 8/14 Klobučnícka Z č. 58/2013/1.9 4,00 EUR 4.8.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 13.8.2014
11111/2014 plyn 8/14 Klobučnícka Z č. 58/2013/1.9 279,00 EUR 4.8.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 13.8.2014
11112/2014 plyn 8/14 Donnerova Z č. 58/2013/1.9 4,00 EUR 4.8.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 13.8.2014
11115/2014 nevyhrad. parkovanie 7/14 Z č. 129/2013/1.9 4 620,00 EUR 4.8.2014 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 13.8.2014
11116/2014 prevádzkové náklady 8/14 Z č. 85/2014/1.9 180,00 EUR 4.8.2014 Ministerstvo pôdohospodárstva SR 812 66 Bratislava Dobrovičova 12 156621 13.8.2014
11121/2014 test DNA Rozh.MŽP SR č.5875a/2014-2.3 120,00 EUR 25.7.2014 Jednorázový dod. - 321100 7.8.2014
11122/2014 základný súbor 8/14 Z.č. 7375955 z 14.12.2012 18,33 EUR 4.8.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 13.8.2014
11123/2014 preddavok el.energia 8/14 Z.č. 421130014,ev.č. 140/2013/1.9 2 500,00 EUR 4.8.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 11.8.2014
11124/2014 preddavok el.energia 8/14 Z.č. 421130013,ev.č. 141/2013/1.9 160,00 EUR 4.8.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 11.8.2014
11125/2014 preddavok el.energia 8/14 Z.č. 421130012,ev.č. 142/2013/1.9 240,00 EUR 4.8.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 11.8.2014
11126/2014 zálohová platba 8/14 89,87 EUR 4.8.2014 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 11.8.2014
11127/2014 nájom a služby za 8/14 v ŠGÚDŠ 1 957,27 EUR 4.8.2014 Štátny geolog.ústav Dionýza Štúra 817 04 Bratislava, Mlynská dolina 1 31753604 15.8.2014
11128/2014 služby STV + RO 08/14 199,16 EUR 4.8.2014 RTVS s.r.o. 841 04 Bratislava Staré Grunty 2 36857432 11.8.2014
11129/2014 (b.Hanulová) nájomné+služby 7/14 4 949,71 EUR 7.8.2014 SAŽP, p.o. 975 90 Banská Bystrica, Tajovského 28 626031 15.8.2014
11132/2014 (b. VUVH) nájomné a služby 7/14 Z.č. 10/2010/6.3 232,49 EUR 6.8.2014 VÚVH, p.o. 812 49 Bratislava, Nábr. arm. Gen. L.Svobodu 156850 15.8.2014
11133/2014 (b. VUVH) nájomné a služby 7/14 Z.č. 91/N/2006/224 1 053,70 EUR 6.8.2014 VÚVH, p.o. 812 49 Bratislava, Nábr. arm. Gen. L.Svobodu 156850 15.8.2014
11135/2014 Ľ. Štúra, vodné, stočné, zrážky Z.č. 241/2012/1.9 1 054,61 EUR 5.8.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 826 46 Bratislava, Prešovská 48 35850370 15.8.2014
11136/2014 Modra-Harmónia- vodné, stočné, Z.č. 130/2010/1.9 74,95 EUR 5.8.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 826 46 Bratislava, Prešovská 48 35850370 15.8.2014
11171/2014 Projektová činnosť ČísOb. 6295 z 31.07.2014 6 792,00 EUR 31.7.2014 A - DESIGN s.r.o. 821 01 Bratislava Haburská 20 36181889 12.8.2014