Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry do 11.9.2014

Identifikačný Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy Faktúrovaná Mena Dátum Identifikačné údaje dodávateľa IČO Dátum
údaj faktúry alebo objednávky suma doučeniaFA. (názov dodávateľa, adresa,) zaplatenia
11026/2014 Financovanie HM 1-6/14 Z č. 23/2014/1.2 34 800,73 EUR 21.7.2014 SVP š. p. 969 55 Banská Štiavnica Radničné námestie 8 36022047 18.8.2014
11113/2014 strážna služba 7/14 Z č. 144/2013/1.9 15 315,02 EUR 4.8.2014 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 18.8.2014
11114/2014 oprava klimatizácie ČísOb. 6477 z 23.06.2014 5 564,40 EUR 4.8.2014 SEKOM, s.r.o. 925 52 Šoporňa Krásna 1023 43975968 18.8.2014
11131/2014 výroba pečiatok ČísOb. 6570 z 31.07.2014 157,67 EUR 6.8.2014 Eduard Polakovič - FOTOPOLY 831 06 Bratislava Koľajná 29/A 11648783 18.8.2014
11137/2014 PHM Z č. 145/2013/1.9 5 134,09 EUR 5.8.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 19.8.2014
11142/2014 letenka Kružicová ČísOb. 6523 z 09.07.2014, Z.č.62/2014/1.9 719,54 EUR 6.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.8.2014
11143/2014 letenka Ličková ČísOb. 6530 z 07.07.2014,Z.č. 62/2014/1.9 1 202,17 EUR 6.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.8.2014
11144/2014 let.Mikulášková, Mogelská ČísOb. 6519 z 08.07.2014,Z.č.62/2014/1.9 1 239,12 EUR 6.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.8.2014
11145/2014 letenky 5 osôb ČísOb. 6537 z 11.07.2014,Z.č.62/2014/1.9 2 299,34 EUR 6.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.8.2014
11147/2014 letenka Šurina ČísOb. 6547 z 15.07.2014,Z.č.62/2014/1.9 624,56 EUR 6.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.8.2014
11148/2014 letenka Štefková ČísOb. 6546 z 15.7.2014,Z.č.62/2014/1.9 649,56 EUR 6.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.8.2014
11149/2014 letenka Ružička ČísOb. 6544 z 15.07.2014,Z.č.62/2014/1.9 624,56 EUR 6.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.8.2014
11150/2014 letenka Beriac ČísOb. 6539 z 15.07.2014,Z.č.62/2014/1.9 624,56 EUR 6.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.8.2014
11151/2014 letenka Trcková ČísOb. 6534 z 15.07.2014,Z.č.62/2014/1.9 624,56 EUR 6.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.8.2014
11152/2014 let. Lukáč, Slovák, Húska ČísOb. 6508 z 02.07.2014,Z.č.62/2014/1.9 2 203,68 EUR 6.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.8.2014
11070/2014 Prieskum environ.záťaží Z č. 7/2014/7.2 8 306,40 EUR 29.7.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 20.8.2014
11071/2014 Prieskum environ.záťaží Z č. 17/2014/7.2 15 944,52 EUR 29.7.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 20.8.2014
11072/2014 Prieskum environ.záťaže Z č. 1/2014/7.2 720,00 EUR 28.7.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 20.8.2014
11073/2014 Prieskum environ.záťaže Z č. 1/2014/7.2 3 120,00 EUR 28.7.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 20.8.2014
11074/2014 Prieskum environ.záťaže Z č. 1/2014/7.2 1 920,00 EUR 28.7.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 20.8.2014
11075/2014 Prieskum environ.záťaže Z č. 14/2014/7.2 3 120,00 EUR 28.7.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 20.8.2014
11076/2014 Prieskum environ.záťaží Z č. 17/2014/7.2 42 763,68 EUR 25.7.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 20.8.2014
11077/2014 Prieskum environ.záťaží Z č. 12/2014/7.2 42 984,88 EUR 25.7.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 20.8.2014
11078/2014 Prieskum environ.záťaží Z č. 8/2014/7.2 1 188,00 EUR 25.7.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 20.8.2014
11164/2014 údržba akvárií - KM ČísOb. 6469 z 19.06.2014 122,71 EUR 11.8.2014 E.T.B. Eva Baranovičová 841 06 Bratislava Donská 60 32155646 20.8.2014
11166/2014 oprava BA410KC ČísOb. 6572 z 31.07.2014,Dod.č.1 k Z.č.50/2012/1.9 300,37 EUR 11.8.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 20.8.2014
11167/2014 oprava BA245NM ČísOb. 6571 z 31.07.2014,Dod.č.1 k Z.č.50/2012/1.9 800,22 EUR 11.8.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 20.8.2014
11168/2014 Telefónne poplatky 7/2014 Z č. 131/2010/1.9 4 053,08 EUR 11.8.2014 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 20.8.2014
11169/2014 preddavok plyn 9/14 Z č. 57/2013/1.9 1 047,00 EUR 11.8.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 20.8.2014
11173/2014 spravodaj. servis 7/14 Dod.č. 5 k Z č. 6/2011/1.1.2 816,00 EUR 11.8.2014 TASR 841 04 Bratislava Lamačská cesta 3 31320414 21.8.2014
11186/2014 komunálny odpad 7/14 Z č.1327066 z 20.7.1998 573,35 EUR 14.8.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 21.8.2014
11045/2014 Inzeráty v HN-č.HN11205 ČísOb. 6545 z 16.07.2014 808,08 EUR 24.7.2014 ECOPRESS a.s. 820 07 Bratislava Seberíniho 1, P.O.B 31333524 22.8.2014
11170/2014 vyúčtovanie plyn 7/14 Z č. 57/2013/1.9 572,32 EUR 11.8.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 22.8.2014
11138/2014 Príprava dokumentácie-VO ČísOb. 5638/SL z 15.05.2013, Z.č.30/2013/1.9 3 600,00 EUR 5.8.2014 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 25.8.2014
11174/2014 letenky 3 osoby ČísOb. 6404 z 23.05.2014,Z.č.62/2014/1.9 2 986,88 EUR 12.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.8.2014
11176/2014 vyúčt. el. energie 7/14 Z č.140/2013/1.9 2 004,07 EUR 12.8.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 25.8.2014
11185/2014 kopírovací paier A4 ČísOb. 6578 z 5.08.2014,Z.č.163/2013/1.9 325,50 EUR 14.8.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 25.8.2014
11188/2014 SATUR-letenka M. Grajcar ČísOb. 6511 z 03.07.2014,Z.č.62/2014/1.9 629,56 EUR 14.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.8.2014
11189/2014 letenka Janiga ČísOb. 6507 z 3.07.2014,Z.č.62/2014/1.9 714,56 EUR 14.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.8.2014
11190/2014 letenka Rybanič,Vršanská ČísOb. 6512 z 3.07.2014,Z.č.62/2014/1.9 1 429,12 EUR 14.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.8.2014
11191/2014 letenka Ziak, Lickova ČísOb. 6520 z 4.07.2014,Z.č.62/2014/1.9 576,44 EUR 14.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.8.2014
11117/2014 tonery ČísOb. 6556 z 22.07.2014 23 508,62 EUR 4.8.2014 abiX s.r.o. 972 26 Nitrianske Rudn Športová 26/23 36360821 27.8.2014
11141/2014 internet 7/14 Z č. 76/2004/1.13 59 451,18 EUR 7.8.2014 SWAN, a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 27.8.2014
11175/2014 stravné lístky DOXX ČísOb. 6532 z 15.07.2014 76 000,00 EUR 12.8.2014 DOXX-Stravné lístky 010 01 Žilina 36391000 27.8.2014
11182/2014 nájomné 8/14 Z č.95/2009/1.11 2 308,28 EUR 13.8.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 27.8.2014
11183/2014 služby spoj.s nájmom 8/14 Z č.95/2009/1.11 3 414,00 EUR 13.8.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 27.8.2014
10975/2014 Kancelárske stoličky ČísOb. 6458 z 13.06.2014 2 241,60 EUR 10.7.2014 Random Slovakia s.r.o. 925 84 Vlčany 1546 36530387 28.8.2014
11146/2014 úprava+obnova soc.zariad. ČísOb. 6438 z 05.06.2014 35 191,04 EUR 7.8.2014 GK- Building & Consulting, s.r.o. 082 74 Brezovica Brezovica 403 46645012 28.8.2014
11153/2014 aktualizácia soc.zabezp. ČísOb. 5997 z 23.10.2013 22,51 EUR 6.8.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 28.8.2014
11154/2014 Prieskum environ. záťaží Z č.16/2014/7.2 3 120,00 EUR 7.8.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 28.8.2014
11155/2014 Prieskum environ. záťaží Z č.1/2014/7.2 3 120,00 EUR 7.8.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 28.8.2014
11156/2014 Prieskum environ. záťaží Z č.3/2014/7.2 3 600,00 EUR 7.8.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 28.8.2014
11157/2014 Prieskum environ. záťaží Z č.19/2014/7.2 7 200,00 EUR 7.8.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 28.8.2014
11158/2014 Prieskum environ. záťaží Z č.6/2014/7.2 21 446,40 EUR 7.8.2014 Cenvis s.r.o. 841 05 Bratislava 35820551 28.8.2014
11159/2014 Prieskum environ. záťaží Z č.11/2014/7.2 16 755,60 EUR 7.8.2014 ENVIGEO, a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 28.8.2014
11160/2014 Prieskum environ. záťaží Z č.11/2014/7.2 1 248,00 EUR 8.8.2014 ENVIGEO, a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 28.8.2014
11161/2014 Prieskum environ. záťaží Z č.13/2014/7.2 1 248,00 EUR 8.8.2014 ENVIGEO, a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 28.8.2014
11162/2014 Prieskum environ. záťaží Z č.5/2014/7.2 9 984,00 EUR 8.8.2014 ENVIGEO, a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 28.8.2014
11163/2014 Prieskum environ. záťaží Z č.10/2014/7.2 7 488,00 EUR 8.8.2014 ENVIGEO, a.s. 974 11 Banská Bystrica Kynceľová 2 31600891 28.8.2014
11172/2014 upratovanie 7/14 ČísOb. 6483 z 24.06.2014 1 883,22 EUR 11.8.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 28.8.2014
11197/2014 Výroba diplomov ČísOb. 6580/SL z 5.08.2014 78,84 EUR 15.8.2014 ADDY SLOVAKIA s.r.o. 977 01 Brezno Clementisova 5 36624501 28.8.2014
11202/2014 Oprava kávovaru ČísOb. 6583 z 12.08.2014 91,17 EUR 19.8.2014 DECS CONSULTING spol. s r.o. 821 05 Bratislava Mierová 83 31322271 28.8.2014
11199/2014 Spotreba el.energie 7/14 Z č.91/N/2006/224 151,58 EUR 18.8.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 2.9.2014
11205/2014 Servis BA-412KC ČísOb. 6584 z 12.08.2014 365,48 EUR 20.8.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 2.9.2014
11206/2014 Vodné,stočné,zrážky Z č.97/2009/1.11 55,54 EUR 20.8.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 2.9.2014
11215/2014 Obaly na životné jubileá ČísOb. 6533 z 15.07.2014 177,60 EUR 21.8.2014 KRPA Slovakia spol. s r.o. 014 01 Bytča Hrabové 299 30229138 2.9.2014
11216/2014 Vodné,stočné-Harmónia Z č.130/2010/1.9 13,38 EUR 21.8.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 2.9.2014
11218/2014 Školenie-Danková Blanka 69,00 EUR 20.8.2014 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 2.9.2014
11219/2014 Školenie-Gavačová 49,00 EUR 21.8.2014 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 2.9.2014
11220/2014 školenie Gavačová,Váleková 112,00 EUR 21.8.2014 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 2.9.2014
11140/2014 zasadnutie 28.7.-31.7. ČísOb. 6579 z 28.07.2014 480,00 EUR 5.8.2014 SVP š. p. 969 55 Banská Štiavnic Radničné námestie 8 36022047 4.9.2014
11198/2014 Huawei B593 Z č.64/2014/1.9 53,10 EUR 18.8.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 4.9.2014
11201/2014 Telefónne poplatky Z č.64/2014/1.9 8 441,56 EUR 19.8.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 4.9.2014
11226/2014 Umytie sl.vozidiel 7/14 Z č.20/2011/1.9 178,30 EUR 22.8.2014 Milan Rakický 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 4.9.2014
11184/2014 šatníková skriňa ČísOb. 6574 z 31.07.2014 447,60 EUR 13.8.2014 FILIP kuchynské štúdio s.r.o 032 05 Smrečany Smrečany 323 36408662 5.9.2014
11134/2014 letenka p. Grajcar ČísOb. 6510 z 3.07.2014,Z.č. 62/2014/1.9 624,56 EUR 28.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 8.9.2014
11187/2014 letenka Trcková ČísOb. 6418 z 30.05.2014 624,56 EUR 14.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 8.9.2014
11208/2014 PHM Z č.145/2013/1.9 2 091,77 EUR 20.8.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 8.9.2014
11227/2014 WMO Contribution SR 2015 110 925,00 CHF 11.8.2014 World Meteorological Organization 1211 Geneve 2 avenue de la Paix 7 8.9.2014
11230/2014 Zahraničná poistenie 8/14 49,79 EUR 27.8.2014 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 9.9.2014
11234/2014 Stojan pre bicykle ČísOb. 6561 z 29.07.2014 261,6 EUR 28.8.2014 KWESTO s.r.o 949 01 Nitra Cintorínska 12 35833289 10.9.2014
11139/2014 porady, rokovania ČísOb. 6462 z 17.06.2014 240,00 EUR 5.8.2014 SVP š. p. 969 55 Banská ŠtiavnicaRadničné námestie 36022047 11.9.2014
11233/2014 Letenky ČísOb. 6524 z 8.07.2014,Z.č.62/2014/1.9 2 655,68 EUR 28.8.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 11.9.2014
11252/2014 Preddavok el.energie 9/14 Z č.140/2013/1.9 2 500,00 EUR 28.8.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 11.9.2014
11253/2014 Preddavok el.energie 9/14 Z č.141/2013/1.9 160,00 EUR 28.8.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 11.9.2014
11254/2014 Preddavok el.energie 9/14 Z č.142/2013/1.9 240,00 EUR 28.8.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 11.9.2014
11255/2014 Zálohová platba 9/14 89,87 EUR 28.8.2014 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 11.9.2014
11256/2014 Nájom+služby 9/2014 Z č.176/2008/6.4 1 957,27 EUR 28.8.2014 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 11.9.2014
11257/2014 koncesionárske poplatky 199,16 EUR 28.8.2014 Rozhlas a televízia Slovenska 845 45 Bratislava Mlynská Dolina 47232480 11.9.2014
11275/2014 Úrok z omeškania 25C62/2008-356 5 257,69 EUR 2.9.2014 Mgr.Ivan Grauzel 841 01 Bratislava Valachovej 3 11.9.2014