Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 10.10.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa) IČO Dátum zaplatenia
11263/2014 Kúpa vozidla: BL-583IB Z č. 89/2014/1.9 46 409,80 EUR 3.9.2014 Škoda Auto Slovensko,spol 821 02 Bratislava Sabinovská 6 31347215 3.10.2014
11264/2014 Kúpa vozidla: BL-406HZ Z č. 89/2014/1.9 46 409,80 EUR 3.9.2014 Škoda Auto Slovensko,spol 821 02 Bratislava Sabinovská 6 31347215 3.10.2014
11265/2014 Kúpa vozidla: BL-575IB Z č. 89/2014/1.9 46 409,80 EUR 3.9.2014 Škoda Auto Slovensko,spol 821 02 Bratislava Sabinovská 6 31347215 3.10.2014
11266/2014 Kúpa vozidla: BL-405HZ Z č. 89/2014/1.9 29 033,80 EUR 3.9.2014 Škoda Auto Slovensko,spol 821 02 Bratislava Sabinovská 6 31347215 3.10.2014
11267/2014 Kúpa vozidla: BL-586HY Z č. 89/2014/1.9 33 946,80 EUR 3.9.2014 Škoda Auto Slovensko,spol 821 02 Bratislava Sabinovská 6 31347215 3.10.2014
11287/2014 Kopírovací papier A4 ČísOb. 6366 z 19.05.2014, Z.č. 163/2013/1.9 195,30 EUR 9.9.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 1.10.2014
11304/2014 Upratovacie služby 8/2014 ČísOb. 6614 z 30.07.2014 1 883,22 EUR 16.9.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 30.9.2014
11311/2014 SPK-tlmočenie na zasadnutí ČísOb. 6597 z 27.08.2014 1 380,00 EUR 18.9.2014 Ing.Ryszard Jerzy Zwiewka LACTING 841 02 Bratislava Pri kríži 16 32158971 2.10.2014
11312/2014 SPK-tlmočenie na zasadnutí ČísOb. 6629 z 8.09.2014 773,89 EUR 18.9.2014 SVP š. p. 969 55 Banská Štiavnic Radničné námestie 8 36022047 10.10.2014
11313/2014 TP-tlmočenie na zasadnutí ČísOb. 6521 z 3.07.2014 444,00 EUR 16.9.2014 European Commission 1049 Brussels . 3.10.2014
11314/2014 Preddavok plyn 10/14 Z č. 57/2013/1.9 2 223,00 EUR 11.9.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 9.10.2014
11315/2014 Preklad materiálu z ukr.jaz. ČísOb. 6576 z 1.08.2014 360,00 EUR 18.9.2014 Slovensko ukrajinský inštitút 080 01 Prešov Sibírska 24 37882643 3.10.2014
11316/2014 Dochádzkový systém ČísOb. 6588 z 18.08.2014 931,20 EUR 19.9.2014 ID.EST, s.r.o. 010 08 Žilina Karpatská ul. 8402/9 44460988 30.9.2014
11319/2014 Ubytovanie Rybanič ČísOb. 6683/SL z 29.09.2014 3 291,20 EUR 18.9.2014 Kims Travel Service Co.Ltd. 135-27 Seoul Dogok-Dong,Kangnam-g 1.10.2014
11321/2014 Letenka p.Kurilla ČísOb. 6626 z 2.09.2014,Z.č. 62/2014/1.9 624,56 EUR 22.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.9.2014
11322/2014 Letenka p.Beriac ČísOb. 6631 z 8.09.2014,Z.č. 62/2014/1.9 624,56 EUR 22.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.9.2014
11323/2014 Letenka p.Žiga ČísOb. 6612 z 28.08.2014, Z.č. 62/2014/1.9 3 057,30 EUR 22.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.9.2014
11324/2014 Letenky-Trcková,Šulatová,Juríková ČísOb. 6632 z 4.09.2014 1 739,01 EUR 24.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.10.2014
11325/2014 Letenka p.Darmo ČísOb. 6624 z 4.09.2014, Z.č. 62/2014/1.9 348,40 EUR 22.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.9.2014
11326/2014 Letenka p.Jánová ČísOb. 6623 z 5.09.2014,Z.č. 62/2014/1.9 469,83 EUR 22.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.9.2014
11327/2014 Letenka p.Mikulášková ČísOb. 6620 z 4.09.2014 624,56 EUR 24.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 3.10.2014
11329/2014 Vodné,stočné,zrážky Z č. 97/2009/1.11 55,54 EUR 22.9.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 1.10.2014
11330/2014 Servis auta -BA-945XR ČísOb. 6630 z 9.09.2014, Dod.č. 1 k Z.č. 50/2012/1.9 216,60 EUR 23.9.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 2.10.2014
11331/2014 Perá s potlačou loga ČísOb. 6638 z 10.09.2014 276,00 EUR 23.9.2014 RESULT reklamná agentúra s.r.o. 040 01 Košice Hlavná 80 36189740 3.10.2014
11332/2014 Školenie Krbaťová,Sorkovská 138,00 EUR 23.9.2014 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 30.9.2014
11333/2014 Školenie-Gabalcová,Ivan 138,00 EUR 23.9.2014 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 30.9.2014
11334/2014 Školenie-p.Slováková 4 598,00 CZK 23.9.2014 Blue Events 152 00 Praha 5 Hlubočepská 701/38c 0000000. 30.9.2014
11335/2014 Spotrebný materiál ČísOb. 6589 z 19.08.2014 1 492,92 EUR 23.9.2014 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 851 01 Bratislava Panónska cesta 42 35692715 3.10.2014
11355/2014 Zábrany do okien ČísOb. 6585 z 13.08.2014 4 879,54 EUR 24.9.2014 BZK stav, s.r.o. 919 01 Suchá nad Parno Suchá nad Parnou 477 44415958 2.10.2014
11358/2014 PHM,diaľ.známky RD č.145/2013/1.9 2 984,63 EUR 25.9.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 13.10.2014
11359/2014 Telefónne poplatky RD č.64/2014/1.9 6 669,45 EUR 25.9.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 13.10.2014
11360/2014 Školenie-5 osôb 420,00 EUR 25.9.2014 CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS 844 10 Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ 42137004 1.10.2014
11361/2014 Poistenie budovy Poist.zmluva.č.: 510014423 4 216,29 EUR 25.9.2014 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 3.10.2014
11362/2014 Servis frankov.stroja-cestovné ČísOb. 6650 z 18.09.2014, Z.č. 113/2013/1.9 17,40 EUR 26.9.2014 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 010 01 Žilina Dolné Rudiny 1 31611630 13.10.2014
11364/2014 Servis-BA-495XS ČísOb. 6671. Z.č.133/2009 z 11.12.09 160,47 EUR 26.9.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647 7.10.2014
11365/2014 Vodné, stočné Z.č. 130/2010/1.9 13,38 EUR 25.9.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 7.10.2014
11366/2014 Mobilné telefóny ČísOb. 6506 z 3.07.2014,Z.č. 64/2014/1.9 9 126,00 EUR 25.9.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 7.10.2014
11367/2014 Zákonník práce ČísOb. 6636 z 11.09.2014 17,42 EUR 26.9.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 10.10.2014
11368/2014 Školenie Závodná,Fuzerová 40,00 EUR 23.9.2014 Národný ústav celoživotného 841 01 Bratislava 699438 1.10.2014
11374/2014 Umytie sl.vozidiel 8/2014 Z.č. 20/2011/1.9 153,89 EUR 29.9.2014 Milan Rakický 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 7.10.2014
11376/2014 Preddavok el.energie10/14 Z.č. 140/2013/1.9 2 500,00 EUR 29.9.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 9.10.2014
11377/2014 Preddavok el.energie10/14 Z.č. 141/2013/1.9 160,00 EUR 29.9.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 9.10.2014
11378/2014 Preddavok el.energie10/14 Z.č. 142/2013/1.9 240,00 EUR 29.9.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 9.10.2014
11379/2014 Zálohová platba 10/14-byt Donnerova 7 89,87 EUR 29.9.2014 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 9.10.2014
11383/2014 Test DNA-J.Capulič (rodičovstvo) Rozh.č.6774/2014-2.3 200,00 EUR 24.9.2014 Jednorázový dod. - 321100 2.10.2014
11384/2014 Zahraničné poistenie 9/14 Z.č. 20714054 234,15 EUR 30.9.2014 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 9.10.2014
11385/2014 AQC budget 2014-analytic.kontrola kvality 380,00 EUR 26.9.2014 ICPDR Permanent Secretariat 1400 Viena Viena International 9.10.2014
11386/2014 Preprava autobusom na rokovanie ČísOb. 6662 z 19.09.2014 240,00 EUR 1.10.2014 L&LIMOUSINE s.r.o. 841 04 Bratislava Dlhé Diely 16 35897139 13.10.2014
11388/2014 Propagačné materiály ČísOb. 6639 z 10.09.2014 2 988,00 EUR 1.10.2014 JaOnMi CreatureS s.r.o. 841 02 Bratislava Strmé sady 30 46837191 10.10.2014
11389/2014 Právna analýza novely ČísOb. 6642 z 11.09.2014 7 200,00 EUR 1.10.2014 EL Partners, s.r.o. 811 01 Bratislava Na Vŕšku 6 36657841 10.10.2014
11401/2014 Upratovacie služby 9/2014 Z.č. 271/2007/6.4 3 632,75 EUR 2.10.2014 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 10.10.2014
11402/2014 Servis - BL 410BR ČísOb. 6581/SL z 7.08.2014,Z.č. 145/2011 539,68 EUR 2.10.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647 10.10.2014
11404/2014 Čistenie kanalizácie ČísOb. 6613 z 3.09.2014 996,00 EUR 2.10.2014 Zoltán Rajcsányi - RAJMAL 925 23 Jelka Nová cesta 1287 17551609 10.10.2014
11405/2014 Montáž systému-Videovrátnik pre VSÚ,ŠT 1 ČísOb. 6554 z 18.07.2014 1 579,68 EUR 2.10.2014 PABASS s.r.o. 821 05 Bratislava Syslia 42 47612193 13.10.2014
11406/2014 Montáž systému-Videovrátnik pre KM ČísOb. 6381 z 22.05.2014 987,60 EUR 2.10.2014 PABASS s.r.o. 821 05 Bratislava Syslia 42 47612193 13.10.2014
11409/2014 Nájom+služby 10/2014 NZ č. 176/2008/6.4 1 957,27 EUR 2.10.2014 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 13.10.2014
11410/2014 Hav.poistenie vozidla 12/14 Dod.č.3 k Z.č. 128/2010/1.9 860,08 EUR 3.10.2014 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 13.10.2014
11411/2014 Poistenie vozidiel 9/2014 Dod.č.3 k Z.č. 129/2010/1.9 55,58 EUR 3.10.2014 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 13.10.2014
11412/2014 Poistenie vozidiel PZP Dod.č.3 k Z.č. 129/2010/1.9 724,67 EUR 3.10.2014 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 13.10.2014
11416/2014 Poistná udalosť-Spoluúčasť BL-575IB Dod.č.3 k Z.č. 128/2010/1.9 66,39 EUR 3.10.2014 IMPA a.s. 851 04 Bratislava Panónska cesta 23 35731851 13.10.2014
11442/2014 Služby STV,SRO 10/14 povinnosť zo Zák.č.68/2008 Z.z. 199,16 EUR 29.9.2014 Rozhlas a televízia Slovenska 845 45 Bratislava Mlynská Dolina 47232480 9.10.2014
11450/2014 Tlačená forma-norma STN ČísOb. 6652 z 18.09.2014 31,30 EUR 29.9.2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu 840 00 Bratislava Karloveská 63 30810710 10.10.2014
11451/2014 Školenie Mlynka 20,00 EUR 3.10.2014 Národný ústav celoživotného 841 01 Bratislava 699438 10.10.2014
440176/14 Predplatné čas."Verejná správa" na r. 2015 66,00 EUR 12.9.2014 Poradca, s.r.o. 010 01 Žilina, Pri Celulóze 40 36371271 8.9.2014