Vytlačiť Poslať stránku

Faktúry do 10.10.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa) IČO Dátum zaplatenia
11263/2014 Kúpa vozidla: BL-583IB Z č. 89/2014/1.9 46 409,80 EUR 3.9.2014 Škoda Auto Slovensko,spol 821 02 Bratislava Sabinovská 6 31347215 3.10.2014
11264/2014 Kúpa vozidla: BL-406HZ Z č. 89/2014/1.9 46 409,80 EUR 3.9.2014 Škoda Auto Slovensko,spol 821 02 Bratislava Sabinovská 6 31347215 3.10.2014
11265/2014 Kúpa vozidla: BL-575IB Z č. 89/2014/1.9 46 409,80 EUR 3.9.2014 Škoda Auto Slovensko,spol 821 02 Bratislava Sabinovská 6 31347215 3.10.2014
11266/2014 Kúpa vozidla: BL-405HZ Z č. 89/2014/1.9 29 033,80 EUR 3.9.2014 Škoda Auto Slovensko,spol 821 02 Bratislava Sabinovská 6 31347215 3.10.2014
11267/2014 Kúpa vozidla: BL-586HY Z č. 89/2014/1.9 33 946,80 EUR 3.9.2014 Škoda Auto Slovensko,spol 821 02 Bratislava Sabinovská 6 31347215 3.10.2014
11287/2014 Kopírovací papier A4 ČísOb. 6366 z 19.05.2014, Z.č. 163/2013/1.9 195,30 EUR 9.9.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 1.10.2014
11304/2014 Upratovacie služby 8/2014 ČísOb. 6614 z 30.07.2014 1 883,22 EUR 16.9.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 30.9.2014
11311/2014 SPK-tlmočenie na zasadnutí ČísOb. 6597 z 27.08.2014 1 380,00 EUR 18.9.2014 Ing.Ryszard Jerzy Zwiewka LACTING 841 02 Bratislava Pri kríži 16 32158971 2.10.2014
11312/2014 SPK-tlmočenie na zasadnutí ČísOb. 6629 z 8.09.2014 773,89 EUR 18.9.2014 SVP š. p. 969 55 Banská Štiavnic Radničné námestie 8 36022047 10.10.2014
11313/2014 TP-tlmočenie na zasadnutí ČísOb. 6521 z 3.07.2014 444,00 EUR 16.9.2014 European Commission 1049 Brussels . 3.10.2014
11314/2014 Preddavok plyn 10/14 Z č. 57/2013/1.9 2 223,00 EUR 11.9.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 9.10.2014
11315/2014 Preklad materiálu z ukr.jaz. ČísOb. 6576 z 1.08.2014 360,00 EUR 18.9.2014 Slovensko ukrajinský inštitút 080 01 Prešov Sibírska 24 37882643 3.10.2014
11316/2014 Dochádzkový systém ČísOb. 6588 z 18.08.2014 931,20 EUR 19.9.2014 ID.EST, s.r.o. 010 08 Žilina Karpatská ul. 8402/9 44460988 30.9.2014
11319/2014 Ubytovanie Rybanič ČísOb. 6683/SL z 29.09.2014 3 291,20 EUR 18.9.2014 Kims Travel Service Co.Ltd. 135-27 Seoul Dogok-Dong,Kangnam-g 1.10.2014
11321/2014 Letenka p.Kurilla ČísOb. 6626 z 2.09.2014,Z.č. 62/2014/1.9 624,56 EUR 22.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.9.2014
11322/2014 Letenka p.Beriac ČísOb. 6631 z 8.09.2014,Z.č. 62/2014/1.9 624,56 EUR 22.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.9.2014
11323/2014 Letenka p.Žiga ČísOb. 6612 z 28.08.2014, Z.č. 62/2014/1.9 3 057,30 EUR 22.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.9.2014
11324/2014 Letenky-Trcková,Šulatová,Juríková ČísOb. 6632 z 4.09.2014 1 739,01 EUR 24.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 2.10.2014
11325/2014 Letenka p.Darmo ČísOb. 6624 z 4.09.2014, Z.č. 62/2014/1.9 348,40 EUR 22.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.9.2014
11326/2014 Letenka p.Jánová ČísOb. 6623 z 5.09.2014,Z.č. 62/2014/1.9 469,83 EUR 22.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.9.2014
11327/2014 Letenka p.Mikulášková ČísOb. 6620 z 4.09.2014 624,56 EUR 24.9.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 3.10.2014
11329/2014 Vodné,stočné,zrážky Z č. 97/2009/1.11 55,54 EUR 22.9.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 1.10.2014
11330/2014 Servis auta -BA-945XR ČísOb. 6630 z 9.09.2014, Dod.č. 1 k Z.č. 50/2012/1.9 216,60 EUR 23.9.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 2.10.2014
11331/2014 Perá s potlačou loga ČísOb. 6638 z 10.09.2014 276,00 EUR 23.9.2014 RESULT reklamná agentúra s.r.o. 040 01 Košice Hlavná 80 36189740 3.10.2014
11332/2014 Školenie Krbaťová,Sorkovská 138,00 EUR 23.9.2014 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 30.9.2014
11333/2014 Školenie-Gabalcová,Ivan 138,00 EUR 23.9.2014 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 30.9.2014
11334/2014 Školenie-p.Slováková 4 598,00 CZK 23.9.2014 Blue Events 152 00 Praha 5 Hlubočepská 701/38c 0000000. 30.9.2014
11335/2014 Spotrebný materiál ČísOb. 6589 z 19.08.2014 1 492,92 EUR 23.9.2014 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 851 01 Bratislava Panónska cesta 42 35692715 3.10.2014
11355/2014 Zábrany do okien ČísOb. 6585 z 13.08.2014 4 879,54 EUR 24.9.2014 BZK stav, s.r.o. 919 01 Suchá nad Parno Suchá nad Parnou 477 44415958 2.10.2014
11358/2014 PHM,diaľ.známky RD č.145/2013/1.9 2 984,63 EUR 25.9.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 13.10.2014
11359/2014 Telefónne poplatky RD č.64/2014/1.9 6 669,45 EUR 25.9.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 13.10.2014
11360/2014 Školenie-5 osôb 420,00 EUR 25.9.2014 CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS 844 10 Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ 42137004 1.10.2014
11361/2014 Poistenie budovy Poist.zmluva.č.: 510014423 4 216,29 EUR 25.9.2014 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 3.10.2014
11362/2014 Servis frankov.stroja-cestovné ČísOb. 6650 z 18.09.2014, Z.č. 113/2013/1.9 17,40 EUR 26.9.2014 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 010 01 Žilina Dolné Rudiny 1 31611630 13.10.2014
11364/2014 Servis-BA-495XS ČísOb. 6671. Z.č.133/2009 z 11.12.09 160,47 EUR 26.9.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647 7.10.2014
11365/2014 Vodné, stočné Z.č. 130/2010/1.9 13,38 EUR 25.9.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 7.10.2014
11366/2014 Mobilné telefóny ČísOb. 6506 z 3.07.2014,Z.č. 64/2014/1.9 9 126,00 EUR 25.9.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 7.10.2014
11367/2014 Zákonník práce ČísOb. 6636 z 11.09.2014 17,42 EUR 26.9.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 10.10.2014
11368/2014 Školenie Závodná,Fuzerová 40,00 EUR 23.9.2014 Národný ústav celoživotného 841 01 Bratislava 699438 1.10.2014
11374/2014 Umytie sl.vozidiel 8/2014 Z.č. 20/2011/1.9 153,89 EUR 29.9.2014 Milan Rakický 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 7.10.2014
11376/2014 Preddavok el.energie10/14 Z.č. 140/2013/1.9 2 500,00 EUR 29.9.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 9.10.2014
11377/2014 Preddavok el.energie10/14 Z.č. 141/2013/1.9 160,00 EUR 29.9.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 9.10.2014
11378/2014 Preddavok el.energie10/14 Z.č. 142/2013/1.9 240,00 EUR 29.9.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 9.10.2014
11379/2014 Zálohová platba 10/14-byt Donnerova 7 89,87 EUR 29.9.2014 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 9.10.2014
11383/2014 Test DNA-J.Capulič (rodičovstvo) Rozh.č.6774/2014-2.3 200,00 EUR 24.9.2014 Jednorázový dod. - 321100 2.10.2014
11384/2014 Zahraničné poistenie 9/14 Z.č. 20714054 234,15 EUR 30.9.2014 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 9.10.2014
11385/2014 AQC budget 2014-analytic.kontrola kvality 380,00 EUR 26.9.2014 ICPDR Permanent Secretariat 1400 Viena Viena International 9.10.2014
11386/2014 Preprava autobusom na rokovanie ČísOb. 6662 z 19.09.2014 240,00 EUR 1.10.2014 L&LIMOUSINE s.r.o. 841 04 Bratislava Dlhé Diely 16 35897139 13.10.2014
11388/2014 Propagačné materiály ČísOb. 6639 z 10.09.2014 2 988,00 EUR 1.10.2014 JaOnMi CreatureS s.r.o. 841 02 Bratislava Strmé sady 30 46837191 10.10.2014
11389/2014 Právna analýza novely ČísOb. 6642 z 11.09.2014 7 200,00 EUR 1.10.2014 EL Partners, s.r.o. 811 01 Bratislava Na Vŕšku 6 36657841 10.10.2014
11401/2014 Upratovacie služby 9/2014 Z.č. 271/2007/6.4 3 632,75 EUR 2.10.2014 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 10.10.2014
11402/2014 Servis - BL 410BR ČísOb. 6581/SL z 7.08.2014,Z.č. 145/2011 539,68 EUR 2.10.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647 10.10.2014
11404/2014 Čistenie kanalizácie ČísOb. 6613 z 3.09.2014 996,00 EUR 2.10.2014 Zoltán Rajcsányi - RAJMAL 925 23 Jelka Nová cesta 1287 17551609 10.10.2014
11405/2014 Montáž systému-Videovrátnik pre VSÚ,ŠT 1 ČísOb. 6554 z 18.07.2014 1 579,68 EUR 2.10.2014 PABASS s.r.o. 821 05 Bratislava Syslia 42 47612193 13.10.2014
11406/2014 Montáž systému-Videovrátnik pre KM ČísOb. 6381 z 22.05.2014 987,60 EUR 2.10.2014 PABASS s.r.o. 821 05 Bratislava Syslia 42 47612193 13.10.2014
11409/2014 Nájom+služby 10/2014 NZ č. 176/2008/6.4 1 957,27 EUR 2.10.2014 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 13.10.2014
11410/2014 Hav.poistenie vozidla 12/14 Dod.č.3 k Z.č. 128/2010/1.9 860,08 EUR 3.10.2014 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 13.10.2014
11411/2014 Poistenie vozidiel 9/2014 Dod.č.3 k Z.č. 129/2010/1.9 55,58 EUR 3.10.2014 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 13.10.2014
11412/2014 Poistenie vozidiel PZP Dod.č.3 k Z.č. 129/2010/1.9 724,67 EUR 3.10.2014 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 13.10.2014
11416/2014 Poistná udalosť-Spoluúčasť BL-575IB Dod.č.3 k Z.č. 128/2010/1.9 66,39 EUR 3.10.2014 IMPA a.s. 851 04 Bratislava Panónska cesta 23 35731851 13.10.2014
11442/2014 Služby STV,SRO 10/14 povinnosť zo Zák.č.68/2008 Z.z. 199,16 EUR 29.9.2014 Rozhlas a televízia Slovenska 845 45 Bratislava Mlynská Dolina 47232480 9.10.2014
11450/2014 Tlačená forma-norma STN ČísOb. 6652 z 18.09.2014 31,30 EUR 29.9.2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu 840 00 Bratislava Karloveská 63 30810710 10.10.2014
11451/2014 Školenie Mlynka 20,00 EUR 3.10.2014 Národný ústav celoživotného 841 01 Bratislava 699438 10.10.2014
440176/14 Predplatné čas."Verejná správa" na r. 2015 66,00 EUR 12.9.2014 Poradca, s.r.o. 010 01 Žilina, Pri Celulóze 40 36371271 8.9.2014