Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 1.12.2014

Identifikačný údaj faktúry    Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky     Faktúrovaná suma Mena   Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa,) IČO   Dátum zaplatenia
11637/2014 Školenie p. Šuláková ponuka otvoreného kurzu 60,00 EUR 6.11.2014 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 13.11.2014
11500/2014 El.energia-klimatizácia Z.č. 83-100-2009 1 181,86 EUR 16.10.2014 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 14.11.2014
11614/2014 Základný súbor 11/2014 Z.č. 7375955 18,33 EUR 3.11.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 14.11.2014
11615/2014 Digital Basic 11/2014 Z.č. 6903988 31,80 EUR 3.11.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 14.11.2014
11616/2014 Právne služby Z.č. 291/2006/7.2 140,93 EUR 3.11.2014 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 14.11.2014
11624/2014 Služby OPP,BOZP 10/2014 Z.č. 16/2011/1.9 346,80 EUR 6.11.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 14.11.2014
11626/2014 Oprava výťahov ČísOb. 6655 z 19.9.2014 1 186,68 EUR 6.11.2014 Global Facility s.r.o. 831 54 Bratislava Račianska 153 44286902 14.11.2014
11627/2014 Nevyhrad.parkovanie 10/14 Z.č.129/2013/1.9;111/2014/1.9 5 280,00 EUR 6.11.2014 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 14.11.2014
11628/2014 Servis - BA-347OL ČísOb. 6750 z 28.10.2014,Dod.č.1 k Z.č.50/2012/1.9 336,67 EUR 6.11.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 14.11.2014
11629/2014 Servis - BA-605AH ČísOb. 6749 z 28.10.2014,Dod.č.1 k Z.č.50/2012/1.9 309,62 EUR 6.11.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 14.11.2014
11630/2014 Servis - BA-891PC ČísOb. 6747 z 28.10.2014,Dod.č.1 k Z.č.50/2012/1.9 644,48 EUR 6.11.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 14.11.2014
11631/2014 Servis - BL-435BE ČísOb. 6743 z 28.10.2014,Dod.č.1 k Z.č.50/2012/1.9 133,20 EUR 6.11.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 14.11.2014
11632/2014 STK - BA-221HA,BA-507HC ČísOb. 6748 z 28.10.2014,Dod.č.1 k Z.č.50/2012/1.9 199,99 EUR 6.11.2014 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 14.11.2014
11623/2014 PHM RD č.145/2013/1.9 6 234,62 EUR 5.11.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 18.11.2014
11625/2014 Nájom+služby 10/2014 Z.č. 10/2010/6.3 232,49 EUR 6.11.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 18.11.2014
11635/2014 Komunálny odpad 10/2014 Z.č. 1327066 573,35 EUR 6.11.2014 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 18.11.2014
11636/2014 Nájom+služby 10/2014 Z.č.91/N/2006/224 1 053,70 EUR 6.11.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 18.11.2014
11638/2014 Letenka p.Vilinovič ČísOb. 6729 z 10.10.2014,Z.č.62/2014/1.9 175,26 EUR 10.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 18.11.2014
11642/2014 Nájom+služby 10/2014(Hanulova)   4 949,71 EUR 10.11.2014 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 18.11.2014
11643/2014 Upratovacie služby  10/14 ČísOb. 6751 z  28.10.2014 1 883,22 EUR 10.11.2014 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 18.11.2014
11644/2014 Preddavok plyn 12/2014 Z.č. 57/2013/1.9 4 104,00 EUR 10.11.2014 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 18.11.2014
11671/2014 Školenie p.Tóth ponuka otvoreného kurzu 55,00 EUR 6.11.2014 Úrad pre normalizáciu, metrológiu 840 00 Bratislava Karloveská 63 30810710 18.11.2014
11672/2014 Členský príspevok-Aarhuský dohovor 2014   760,00 EUR 3.11.2014 UNECE Palais des Nations 1211 Geneva 10 Bureau 332   18.11.2014
11673/2014 Členský príspevok-E 104 PRTR/UNECE, SR2014   500,00 EUR 5.11.2014 UNECE Palais des Nations 1211 Geneva 10 Bureau 332   18.11.2014
11535/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 17/2014/7.2 13 980,48 EUR 16.10.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 19.11.2014
11536/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 8/2014/7.2 14 512,44 EUR 16.10.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 19.11.2014
11537/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 7/2014/7.2 37 042,20 EUR 16.10.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 19.11.2014
11546/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 16/2014/7.2 52 344,00 EUR 16.10.2014 Cenvis s.r.o. 852 50 Bratislava Kutlíkova 17 35820551 19.11.2014
11646/2014 Preddavok el.energie11/14 Z.č. 140/2013/1.9 2 500,00 EUR 10.11.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 19.11.2014
11647/2014 Preddavok el.energie11/14 Z.č. 141/2013/1.9 160,00 EUR 10.11.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 19.11.2014
11648/2014 Preddavok el.energie11/14 Z.č. 142/2013/1.9 240,00 EUR 10.11.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 19.11.2014
11649/2014 Zálohová platba 11/2014   89,87 EUR 10.11.2014 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 19.11.2014
11650/2014 Služby STV,SRO 11/2014 zákonná povinnosť,č.68/2008 Z.z. 199,16 EUR 10.11.2014 Rozhlas a televízia Slovenska 845 45 Bratislava Mlynská Dolina 47232480 19.11.2014
11651/2014 Nájom+služby 11/2014 NZ č .176/2008/6.4 1 957,27 EUR 10.11.2014 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 19.11.2014
11666/2014 Školenie-3 účastníci ponuka otvoreného kurzu 270,00 EUR 10.11.2014 TASR 841 04 Bratislava Lamačská cesta 3 31320414 19.11.2014
11667/2014 Školenie-Váleková,Suchoň. ponuka otvoreného kurzu 128,00 EUR 10.11.2014 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 19.11.2014
11668/2014 Školenie-Vereš,Gnida ponuka otvoreného kurzu 40,00 EUR 10.11.2014 Výskumné centrum Slovenskej 811 03 Bratislava Staromestská 6/D 36077534 19.11.2014
11669/2014 Školenie-4 účastníci ponuka otvoreného kurzu 256,00 EUR 10.11.2014 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 19.11.2014
11679/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 8/2014/7.2 1 188,00 EUR 13.11.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 19.11.2014
11680/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 8/2014/7.2 1 188,00 EUR 13.11.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 19.11.2014
11683/2014 Prieskum environ. záťaží Z.č. 8/2014/7.2 1 188,00 EUR 13.11.2014 Geo Slovakia s.r.o. 040 01 Košice Rampová 4 36193241 19.11.2014
11562/2014 Letenky-Rodina,Grajcar ČísOb. 6668 z 22.09.2014,Z.č.62/2014/1.9 2 462,82 EUR 10.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 20.11.2014
11563/2014 Letenky Princová,Fischerová ČísOb. 6676 z 22.09.2014,Z.č.62/2014/1.9 2 462,82 EUR 10.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 20.11.2014
11639/2014 Ubytovanie zahran. Z.č. 105/2010/8 845,39 EUR 10.11.2014 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 20.11.2014
11652/2014 Stavebný zákon ČísOb. 6179/SL  30,25 EUR 10.11.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 20.11.2014
11655/2014 Letenka p.Novomeská ČísOb. 6730 z 13.10.2014,Z.č.62/2014/1.9 471,43 EUR 12.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 20.11.2014
11656/2014 Letenka p.Kmecová ČísOb. 6672 z 23.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 488,56 EUR 12.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 20.11.2014
11657/2014 Letenky p.Čertíková ČísOb. 6693 z 30.9.2014,Z.č.62/2014/1.9 348,81 EUR 12.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 20.11.2014
11658/2014 Letenka p.Kružicová ČísOb. 6740 z 21.10.2014,Z.č.62/2014/1.9 698,56 EUR 12.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 20.11.2014
11659/2014 Letenka p.Fibichová ČísOb. 6742 z 22.10.2014,Z.č.62/2014/1.9 698,56 EUR 12.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 20.11.2014
11660/2014 Letenky-Grajcar,Princová ČísOb. 6703 z 7.10.2014,Z.č.62/2014/1.9 1 397,12 EUR 12.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 20.11.2014
11662/2014 Letenka p.Beriac ČísOb. 6762 z 30.10.2014,Z.č.62/2014/1.9 698,56 EUR 12.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 20.11.2014
11663/2014 Letenky-Kurilla,Šuplatová ČísOb. 6754 z 23.10.2014,Z.č.62/2014/1.9 1 337,22 EUR 12.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 20.11.2014
11664/2014 Letenka p.Mikulášková ČísOb. 6739 z 21.10.2014,Z.č.62/2014/1.9 698,56 EUR 12.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 20.11.2014
11665/2014 Letenka p.Ferencz ČísOb. 6758 z 22.10.2014,Z.č.62/2014/1.9 1 116,61 EUR 12.11.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 20.11.2014
11690/2014 Školenie-4 účastníci ponuka otvoreného kurzu 80,00 EUR 11.11.2014 Národný ústav celoživotného 841 01 Bratislava 699438 20.11.2014
11633/2014 Internet 10/2014 Z.č. 76/2014/1.13 59 451,18 EUR 6.11.2014 SWAN, a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 21.11.2014
11654/2014 vodné,stočné,zrážky Z.č. 241/2012/1.9 531,95 EUR 12.11.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 21.11.2014
11609/2014 Strážna služba 10/2014 Z.č. 144/2013/1.9 14 416,27 EUR 3.11.2014 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 24.11.2014
11618/2014 Kancelárske potreby ČísOb. 6711 z 9.10.2014,Z.č.163/2013/1.9 724,73 EUR 4.11.2014 Xepap, spol. s. r.o. 960 01 Zvolen Jesenského 4703 31628605 24.11.2014
11640/2014 Hav.poistenie voz.2015 Dod.č.3 k Z.č.128/2010/1.9 14 188,08 EUR 10.11.2014 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 24.11.2014
11677/2014 Vizitky p. Jankovičová ČísOb. 6724 z 14.10.2014 22,00 EUR 5.11.2014 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 25.11.2014
11687/2014 Údržba akvárií ČísOb. 6469 z 19.6.2014 114,84 EUR 14.11.2014 E.T.B. Eva Baranovičová 841 06 Bratislava Donská 60 32155646 25.11.2014
11691/2014 Doplatok poistného Kolektívna zmluva na r.2014 50,40 EUR 13.11.2014 Sociálna poisťovňa 829 02 Bratislava Záhradnícka 31 30807484 25.11.2014
11692/2014 Oprava -BL-532HA ČísOb. 6769 z 7.11.2014,Z.č.22/2014/1.9 43,20 EUR 18.11.2014 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647 25.11.2014
11694/2014 Školenie p. Žiak ponuka otvoreného kurzu 63,00 EUR 13.11.2014 Kongres STUDIO, s.r.o. 851 01 Bratislava Hálova 5 45384851 25.11.2014
11695/2014 Školenie p. Ondrejiček ponuka otvoreného kurzu 60,00 EUR 12.11.2014 IBECA Bratislava spol. s r.o. 851 04 Bratislava Mamateyova12 35854693 25.11.2014
11735/2014 predplatné časopisu-2015 ČísOb. 6756 z 25.11.2014 72,00 EUR 25.11.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 25.11.2014
11634/2014 Propagačné materiály ČísOb. 6454/SL z 13.6.2014 4 320,00 EUR 6.11.2014 Katarína Kluková -GIGA, 958 41 Veľké Uherce Veľké Uherce 178 40267393 26.11.2014
11675/2014 spotreba el.energie 10/14 Z.č.91/N/2006/224 191,11 EUR 13.11.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 26.11.2014
11676/2014 Servis telekom.zariadení Z.č.120/2004/8.3 655,53 EUR 13.11.2014 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 26.11.2014
11678/2014 Slovenský RYBÁR 2015 ČísOb. 6773 z 10.11.2014 25,00 EUR 13.11.2014 Slovenský rybár s.r.o. 051 01 Revúca Andreja Hlinku 1039 36390313 26.11.2014
11685/2014 Vyúčt. el.energie 10/2014 Z.č. 140/2013/1.9 1 073,77 EUR 14.11.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 26.11.2014
11693/2014 Telefónne poplatky RD 64/2014/1.9 6 374,31 EUR 18.11.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 26.11.2014
11720/2014 Telefónne poplatky RD 64/2014/1.9 1 814,82 EUR 18.11.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 26.11.2014
11641/2014 Telefónne poplatky 10/14 Z.č. 131/2010/1.9 3 608,71 EUR 10.11.2014 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 27.11.2014
11670/2014 Samolepiace štítky ČísOb. 6764 z 4.11.2014,Z.č. 113/2013/1.9 165,67 EUR 14.11.2014 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 010 01 Žilina Dolné Rudiny 1 31611630 27.11.2014
11745/2014 Členský peíspevok-SR-ETS Support Facilities Z.č. 12/2011/3.1 500,75 EUR 14.11.2014 European Organozation for Safety 1130 Brussels Rue de la Fasee 96   27.11.2014
11746/2014 Členský príspevok-Contribution SR 2014 2 000,00 EUR 18.11.2014 Council of Europe 67075 Strasbourg Cede Avenue de l Europe   27.11.2014
11653/2014 Spravodajský servis 10/14 Z.č. 6/2011/1.1.2 816,00 EUR 12.11.2014 TASR 841 04 Bratislava Lamačská cesta 3 31320414 28.11.2014
11732/2014 časopis:Odpady 1-12/2015 ČísOb. 6800 z 12.11.2014 178,44 EUR 24.11.2014 Ing.Miroslav Mracko EPOS 851 01 Bratislava Pečnianska 6 11791519 28.11.2014
11734/2014 Manag.a propagácia projektu SNAP-SEE ČísOb. 6551 z 18.7.2014 3 300,00 EUR 24.11.2014 Slovenská geotechnická spol 813 68 Bratislava Radlinského 11 42176271 28.11.2014
11749/2014 Školenie-p.Helmich ponuka otvoreného kurzu 60,00 EUR 18.11.2014 Academia Istropolitana Nova 900 21 Sv.Jur Prostredná 47/A 31755976 28.11.2014
11750/2014 Školenie-Word ponuka otvoreného kurzu 316,80 EUR 10.11.2014 IVIT - Inštitút vzdelávania 949 01 Nitra Farská 1342/50 46950079 28.11.2014
11759/2014 Príručka o zbere-Projekt  SNAP - SEE ČísOb. 6549 z 18.7.2014 6 900,00 EUR 25.11.2014 Slovenské združenie 040 17 Košice Osloboditeľov 66 31309356 28.11.2014
11760/2014 Príručka pre bud.kapacít-Projekt  SNAP - SEE ČísOb. 6550 z 18.7.2014 8 320,00 EUR 25.11.2014 Slovenské združenie 040 17 Košice Osloboditeľov 66 31309356 28.11.2014
11767/2014 Výroba vstup.materiálov-Projekt  SNAP - SEE ČísOb. 6817 z 25.11.2014 10 532,40 EUR 26.11.2014 DRIFT, s.r.o. 831 03 Bratislava Kutuzovova 21 35834803 28.11.2014
11772/2014 Školenie-p.Trojanová ponuka otvoreného kurzu 1 150,00 EUR 26.11.2014 Public Impact Management 75009 Paris 90 rue de la Victoir   28.11.2014
11780/2014 Školenie-Kellenbergerová ponuka otvoreného kurzu 1 150,00 EUR 27.11.2014 Public Impact Management 75009 Paris 90 rue de la Victoir   28.11.2014
11782/2014 Predplatné časopisu 2015 ČísOb. 6775 72,00 EUR 28.11.2014 Wolters Kluwer s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 28.11.2014
11719/2014 Toaletný papier, útierky ČísOb. 6737 z 23.10.2014 11 688,60 EUR 19.11.2014 CONVERTIS, s.r.o. 943 02 Štúrovo Železničný rad 2 34099867 1.12.2014
11527/2014 Udelenie licencií-spoty Z.č. 125/2014/5.4 23 100,00 EUR 20.10.2014 Promea Communication, s.r.o. 811 03 Bratislava Tvarožkova 8 35772638 1.12.2014
11776/2014 UNFCCC-Core budget SR 2015 Členský príspevok 2015 30 617,00 EUR 18.11.2014 UNFCCC-CLIMATE CHANGE SEKRETARIAT 53113 Bonn Platz der Vereinten Nationen 1 Z 1.12.2014
11777/2014 Kjótsky protokol-UNFCCC Členský príspevok 2015 16 514,00 EUR 14.11.2014 UNFCCC-CLIMATE CHANGE SEKRETARIAT 53113 Bonn Platz der Vereinten Nationen 1 Z 1.12.2014