Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry do 05.02.2014

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručenia Fa Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa,)   IČO Dátum zaplatenia
10060/2014 el.energia 12/2013-VUVH Z č.91/N/2006-224 215,42 EUR 17.1.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 24.1.2014
10061/2014 el.energia 11/2013-VUVH Z č.91/N/2006-224 223,58 EUR 17.1.2014 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 24.1.2014
10030/2014 transakcia fir.kariet DCI Z č.105/2010/8 2 440,23 EUR 9.1.2014 Diners Club Slovakia, s.r.o. Bratislava, Námestie Slobody 35757086 24.1.2014
10052/2014 letenka Mikulaskova ČísOb. 6121 z 09.01.2014
Z č.81/2011-1.9
588,19 EUR 14.1.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 29.1.2014
10056/2014 ročné sl.prevádzky DFS Z č.113/2013-1.9 118,80 EUR 16.1.2014 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 010 01 Žilina Dolné Rudiny 1 31611630 29.1.2014
10059/2014 nedoplatok energia 2013 Z č.141/2013-1.9 58,49 EUR 17.1.2014 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 29.1.2014
10062/2014 telefónne poplatky Z č.295/2006-6.3 11.014,31 EUR 20.1.2014 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 29.1.2014
10094/2014 ICPDR contribution 2014 ICPDR contribution 98.000,00 EUR 21.1.2014 ICPDR Permanent Secretariat 1400 Viena Viena International 30.1.2014
10095/2014 GBIF 2014 SLO 1 GBIF 2014-SLO-1 10.200,00 EUR 23.1.2014 Global Biodiversity Informatiom Fac 2100 Copenhagen Universitetsparken 1 30.1.2014
10097/2014 vodné,stočné,zrážky 2013 Z č.114/2004-8.3 492,68 EUR 21.1.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 30.1.2014
10038/2014 odb.prehl.hasiacich prís. ČísOb. 6092 z 10.12.2013
Z č.16/2011-1.9
374,40 EUR 13.1.2014 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 5.2.2014
10081/2014 mesač.kontrola EPS 1/14 Z č.33/2003-8.3 47,80 EUR 24.1.2014 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 5.2.2014
10067/2014 pohonné hmoty 01/2014 Z č.145/2013-1.9 2.641,95 EUR 21.1.2014 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 6.2.2014
10082/2014 letenka Kocunova ČísOb. 6116 z 10.01.2014
Z č.82/2011-1.9
651,19 EUR 24.1.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 6.2.2014
10083/2014 letenka Zvara, Rodina ČísOb. 6117 z 10.01.2014
Z č.82/2011-1.9
495,92 EUR 24.1.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 6.2.2014
10084/2014 letenka Grajcár ČísOb. 6118 z 10.01.2014
Z č.82/2011-1.9
588,19 EUR 24.1.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 6.2.2014
10085/2014 letenka Gnida ČísOb. 6119 z 10.01.2014
Z č.82/2011-1.9
588,19 EUR 24.1.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 6.2.2014
10086/2014 letenka Jánová ČísOb. 6120 z 10.01.2014
Z č.82/2011-1.9
677,07 EUR 24.1.2014 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 6.2.2014
10099/2014 vodné,stočné,zrážky Z č.97/2009-1.11 57,77 EUR 28.1.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 7.2.2014
10100/2014 vodné,stočné Z č.130/2010-1.9 28,98 EUR 28.1.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 7.2.2014
10091/2014 letenka Mikuláškova ČísOb. 6140 z 15.01.2014
Z č.81/2011-1.9
592,19 EUR 27.1.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 10.2.2014
10092/2014 letenka Janiga ČísOb. 6141 z 21.01.2014
Z č.81/2011-1.9
592,19 EUR 27.1.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 10.2.2014
10093/2014 letenka Jozsova ČísOb. 6134 z 21.01.2014
Z č.81/2011-1.9
553,19 EUR 27.1.2014 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 10.2.2014
10104/2014 školenie Tóth,Ondrejíček ponuka otvoreného kurzu 114,00 EUR 29.1.2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503 10.2.2014
10072/2014 omeškanie úhrady 2013 Z č.84/2012-1.9 226,80 EUR 22.1.2014 EXE s.r.o. 811 02 Bratislava Na Hrebienku 5 17321450 12.2.2014