Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 13.02.2013

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doučenia FA. Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa,) IČO Dátum zaplatenia
78/2013 telef.popl. 12/2012 Z č. 131/2010/1.9 3.469,84 EUR 9.1.2013 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 21.1.2013
103/2013 sl.VOYO 1-12/2013 6 pris. ČísOb. 5324 z 18.12.2012 431,28 EUR 8.1.2013 Markíza Slovakia s.r.o. 843 56 Bratislava 48 - Bratislavská 1 31444873 21.1.2013
138/2013 vyúčt. plyn 12/12 Z č. 210/2008/6 1.157,72 EUR 10.1.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 21.1.2013
142/2013 nevyhrad.park. 01/2013 Z č. 38/2012/1.9 + dodatok č. 1 2.850,00 EUR 10.1.2013 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 21.1.2013
144/2013 trans. kar. DinersClub Z č. 105/2010/8 1.893,17 EUR 10.1.2013 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 21.1.2013
204/2013 sl. spoj. s nájmom 1/2012 Z č. 95/2009/1.11 3.414,00 EUR 14.1.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 21.1.2013
205/2013 nájomné 1/2013-SHMU Z č. 95/2009/1.11 2.308,28 EUR 14.1.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 21.1.2013
41/2013 internet KÚ ŽP 12/12 Z č. 76/2004/1.13 125.606,83 EUR 7.1.2013 SWAN a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 22.1.2013
35/2013 toner do faxu ČísOb. 5337 z 20.12.2012 36,95 EUR 7.1.2013 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 23.1.2013
167/2013 nedoplatok Klobučnícka Z č. 138/2010/1.9 21,42 EUR 11.1.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 23.1.2013
168/2013 nedoplatok Donnerova 7 Z č. 136/2010/1.9 51,69 EUR 11.1.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 23.1.2013
169/2013 nedoplatok Klobučnícka Z č. 140/2010/1.9 99,22 EUR 11.1.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 23.1.2013
207/2013 časop. 1-12/13 ČísOb. 5145 z 16.10.2012 41,69 EUR 11.1.2013 Media Print - Kapa Pressegrosso 831 04 Bratislava Vajnorská 137 35792281 23.1.2013
218/2013 nár.prísp. k TA SEE 2013 Memorandum o porozumení 30.221,00 EUR 8.1.2013 Nemzeti Fejlesztesi Ugynokseg 1077 Budapest Wesselenyi u 20-22 23.1.2013
90/2013 skartovač 12ks-TP24 ČísOb. 5345 z 03.01.2013 5.025,60 EUR 9.1.2013 Gratex International a.s. 821 04 Bratislava Galvaniho 17/C 35743468 24.1.2013
92/2013 pohonné hmoty+ost. 12/12 Z č. 101/2006/6.3 3.698,76 EUR 8.1.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 24.1.2013
101/2013 let. Tobias.+Cajk.+Trcka ČísOb. 5344 z 02.01.2013 Z č. 82/2011/1.9 1.176,30 EUR 8.1.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.1.2013
102/2013 let. Malatinska ČísOb. 5343 z 02.01.2013 Z. č. 82/2011/1.9 592,1 EUR 8.1.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 24.1.2013
206/2013 porad.sl vo verej.obst. Z č. 79/2011/1.9 1.950,00 EUR 11.1.2013 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 811 04 Bratislava Gaštanová 13 36356794 24.1.2013
239/2013 nedop.el.energia 12/12 Z č. 141/2010/1.9 85,22 EUR 15.1.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 24.1.2013
241/2013 tvorba elek.verz.vestnika ČísOb. 5306 z 11.12.2012 19 EUR 15.1.2013 Peter Sajkala PIERKO 831 01 Bratislava Bellova 38A 17468264 24.1.2013
11/2013 tlak.skúšky-únik chlad. Z č. 143/2009/6.3 428,4 EUR 31.12.2012 Skanska SK a.s. 821 04 Bratislava Krajná 29 31611788 25.1.2013
242/2013 sprac.platieb-emis.kv. SR ČísOb. 5273 z 28.11.2012 9.900,00 EUR 15.1.2013 EXIMBANKA SR 813 50 Bratislava Grősslingová 1 35722959 25.1.2013
268/2013 spotr.el.en. 12/12 Z č. 91/2006/224 dod.č.1 160,09 EUR 16.1.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 25.1.2013
291/2013 let. Princova, Zvara ČísOb. 5347 z 3.01.2013 Z č. 82/2011/1.9 480 EUR 17.1.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.1.2013
325/2013 let. Beriac, Lopatnik ČísOb. 5346 z 3.01.2013 Z č. 81/2011/1.9 1.184,20 EUR 18.1.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 25.1.2013
427/2013 šk.+odb.spôs. Korl ponuka otvoreného kurzu 200 EUR 24.1.2013 UNIKA 821 09 Bratislava 2 Ruzova ulica c.6 14025400 25.1.2013
269/2013 vyúčt. finan.sprav. 2012 ČísOb. 4026 z 6.9.2011 11,3 EUR 16.1.2013 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503 29.1.2013
360/2013 toner do HP ČísOb. 5355 z 11.01.2013 134,16 EUR 21.1.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 29.1.2013
364/2013 šk. Prostredná ponuka otvoreného kurzu 45 EUR 21.1.2013 Agentúra Apollo s.r.o. 841 01 Bratislava Bazovského 19 36843741 29.1.2013
365/2013 šk Tvarožeková ponuka otvoreného kurzu 45 EUR 21.1.2013 Agentúra Apollo s.r.o. 841 01 Bratislava Bazovského 19 36843741 29.1.2013
382/2013 vyúčt. plyn. 12/12-Modra Z č. 137/2010/1.9 465,18 EUR 22.1.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 29.1.2013
385/2013 trovy exekúcie uznesenie Okr.súdu Ba 436 EUR 21.1.2013 Danubia Invest, a.s. 811 06 Bratislava Námestie SNP 14 31369596 29.1.2013
320/2013 el.energia 1/13 Z č. 141/2010/1.9 53,97 EUR 18.1.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 30.1.2013
321/2013 el.energia 1/13 Z č. 139/2010/1.9 150,71 EUR 18.1.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 30.1.2013
322/2013 el.energia 1/13 Z č. 138/2010/1.9 25,55 EUR 18.1.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 30.1.2013
323/2013 el.energia 1/13 Z č. 140/2010/1.9 25,56 EUR 18.1.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 30.1.2013
324/2013 el.energia 1/13 Z č. 136/2010/1.9 16,68 EUR 18.1.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 30.1.2013
361/2013 el.energia 1/13 Z č. 94/2011/1.9 326,52 EUR 21.1.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 30.1.2013
362/2013 mesacna kontrola EPS 1/13 Z č. 33/2003/8.3 47,8 EUR 21.1.2013 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 30.1.2013
363/2013 šk. Kollárová, Krafčíková ponuka otvoreného kurzu 138 EUR 21.1.2013 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 30.1.2013
375/2013 kúpa mobil. audiotech. ČísOb. 5331 z 18.12.2012 840 EUR 22.1.2013 CONTEST 821 04 Bratislava Pestovateľská 2 11674334 30.1.2013
384/2013 šk. Medveďová,Porubčanský ponuka otvoreného kurzu 138 EUR 22.1.2013 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 30.1.2013
402/2013 vodné, stočné, zrážky Z č. 97/2009/1.11 71,06 EUR 23.1.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 30.1.2013
456/2013 šk. Ondrejíček ponuka otvoreného kurzu 94,8 EUR 22.1.2013 Nakladateľstvo Fórum, s.r.o. 821 08 Bratislava Zahradnícka 46 46490213 30.1.2013
457/2013 šk. Ondrejíček ponuka otvoreného kurzu 58,8 EUR 16.1.2013 Nakladateľstvo Fórum, s.r.o. 821 08 Bratislava Zahradnícka 46 46490213 30.1.2013
290/2013 letenka Kovacsova ČísOb. 5349 z 8.01.2013 Z č. 82/2011/1.9 462,1 EUR 17.1.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 31.1.2013
423/2013 školenie Toth ponuka otvoreného kurzu 199,2 EUR 22.1.2013 Agentúra Tempo, s.r.o. 010 01 Žilina Jánosíkova 1 36433292 31.1.2013
429/2013 oprava kopírky ČísOb. 5367 z 17.01.2013 57,22 EUR 24.1.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 31.1.2013
473/2013 šk. Kollárová ponuka otvoreného kurzu 53 EUR 28.1.2013 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 31.1.2013
474/2013 šk. Krafčíková ponuka otvoreného kurzu 53 EUR 28.1.2013 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 31.1.2013
299/2013 letenka Janiga ČísOb. 5312 z 13.12.2012 Z č. 81/2011/1.9 357,23 EUR 17.1.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 1.2.2013
438/2013 vrecia s potlačou MŽP ČísOb. 5328 z 18.12.2012 246,6 EUR 24.1.2013 Ján Pčola FRAGOLA 069 01 Snina Pčolinská 1387/17 14292866 1.2.2013
466/2013 oprava kopírky Canon ČísOb. 5369 z 17.01.2013 237,42 EUR 25.1.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 1.2.2013
515/2013 kontr.požiar. zariadení Z č. 16/2011/1.9 378,9 EUR 30.12.2012 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 1.2.2013
251/2013 spotr. mat výp. techn. ČísOb. 5326 z 18.12.2013 1.306,05 EUR 15.1.2013 Alza.cz a.s. 170 00 Praha 7 Jateční 33 4.2.2013
410/2013 fotovalec ČísOb. 5362 z 16.01.2013 105,9 EUR 23.1.2013 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 4.2.2013
431/2013 tonery ČísOb. 5366 z 17.01.2013 154,56 EUR 24.1.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 4.2.2013
432/2013 papier kopírovací A4, A3 ČísOb. 5356 z 11.01.2013 2.430,00 EUR 24.1.2013 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 4.2.2013
433/2013 vodné, stočné, zrážky Z č. 130/2010/1.9 30,72 EUR 24.1.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 4.2.2013
404/2013 pohon.hm.+ostatné1/13 Z č. 101/2006/8.3 2.642,69 EUR 23.1.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 6.2.2013
434/2013 odber info 1/2013 Z č. 11/2011/1.1.2 1.140,00 EUR 24.1.2013 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 6.2.2013
435/2013 letenka Gutman ČísOb. 5363 z 15.01.2013 Z č. 81/2011/1.9 482,1 EUR 24.1.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 6.2.2013
436/2013 letenka Kelnarova ČísOb. 5360 z 11.01.2013 Z č. 81/2011/1.9 582,1 EUR 24.1.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 6.2.2013
437/2013 letenka Balaz ČísOb. 5359 z 11.01.2013 Z č. 81/2011/1.9 582,1 EUR 24.1.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 6.2.2013
463/2013 letenka Cudráková ČísOb. 5353 z 10.01.2013 Z č. 82/2011/1.9 592,1 EUR 25.1.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 6.2.2013
468/2013 prekl. z Aj+prekl. do Aj ČísOb. 5375 z 21.01.2013 3.931,32 EUR 28.1.2013 Entrans s.r.o. 811 02 Bratislava Šafárikovo námestie 35868180 6.2.2013
485/2013 šk. Tóth, Ondrejíček ponuka otvoreného kurzu 135 EUR 28.1.2013 CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS 844 10 Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ 42137004 6.2.2013
461/2013 letenka Červenáková ČísOb. 5370 z 18.01.2013 Z č. 82/2011/1.9 547,1 EUR 25.1.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 7.2.2013
462/2013 let. Šurina, Fančová ČísOb. 5364 z 16.01.2013 Z č. 82/2011/1.9 1.184,20 EUR 25.1.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 7.2.2013
464/2013 letenka Darmo ČísOb. 5354 z 10.01.2013 Z č. 82/2011/1.9 177,36 EUR 25.1.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 7.2.2013
465/2013 letenka Mikulášková ČísOb. 5352 z 10.01.2013 Z č. 82/2011/1.9 467,1 EUR 25.1.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 7.2.2013
479/2013 tel.popl.1/13-Mobil Z č. 295/2006/6.3 7.876,62 EUR 29.1.2013 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 7.2.2013
480/2013 serv.,opr.na tel.za.12/12 Z č. 120/2004/8.3 175,96 EUR 29.1.2013 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 7.2.2013
500/2013 letenka Rodina ČísOb. 5373 z 21.01.2013 Z č. 81/2011/1.9 637,1 EUR 30.1.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 7.2.2013
529/2013 zahranič.pois. 1/2013 Z č. 20714054 108,8 EUR 31.1.2013 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 8.2.2013
537/2013 spravodaj.servis 1/2013 Z. č. 6/2011/1.1.2 477,6 EUR 1.2.2013 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 8.2.2013
569/2013 Oprava kop.stroja CANON ČísOb. 5368 z 17.01.2013 343,63 EUR 4.2.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 8.2.2013
574/2013 škod.ud.+pád ľadu-MA862CI v zmysle Občiansky zákonníka 296 EUR 30.1.2013 JUDr. Karol Miklušičák Záhorácka 67, Malacky 8.2.2013
594/2013 šk. Fernandes, Rohaľová ponuka otvoreného kurzu 180 EUR 5.2.2013 CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS 844 10 Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ 42137004 8.2.2013
377/2013 nalep. tmav.fólií na sklá ČísOb. 5206 z 6.11.2012 94,28 EUR 22.1.2013 NEXT Dvere, s.r.o. 821 04 Bratislava Galvaniho 15/A 44401558 11.2.2013
460/2013 letenka Ferencz ČísOb. 5371 z 18.01.2013 Z č. 81/2011/1.9 957,1 EUR 28.1.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 11.2.2013
495/2013 vyúčt.flotily PZP-BA891PC Z č. 129/2010/1.9 86,08 EUR 30.1.2013 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 11.2.2013
496/2013 oprava Fabia BA410KC ČísOb. 5376 z 22.01.2013 240,43 EUR 30.1.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 11.2.2013
526/2013 oprava BA160TI ČísOb. 5380 z 23.01.2013 2.492,60 EUR 31.1.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 11.2.2013
170/2013 elek.ener.1/13-Modra Z č. 94/2011/1.9 702,66 EUR 5.2.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 12.2.2013
467/2013 aktualiz. poplatok 2013 Z č. 68/2012/1.8 11.415,00 EUR 28.1.2013 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 12.2.2013
481/2013 oprava Š-Superb BL042DR ČísOb. 5348 z 4.01.2013 200,18 EUR 29.1.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 12.2.2013
535/2013 upratovacie 1/13-MZP Z č. 271/2007/6.4 3.632,75 EUR 1.2.2013 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 12.2.2013
570/2013 plyn 2/13-Donnerová Z č. 169/2004/1.9 5 EUR 4.2.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 12.2.2013
502/2013 aktualiz. daň.právo ČísOb. 5125 z 15.10.2012 28,07 EUR 30.1.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Oravská 17 31348262 13.2.2013
610/2013 údrž.akvárií,krmivo,rybky ČísOb. 5365 z 17.01.2013 105,8 EUR 5.2.2013 E.T.B. Eva Baranovičová 841 06 Bratislava Donská 60 32155646 13.2.2013
651/2013 sl. OPP a BOZP 1/13 Z č. 16/2011/1.9 346,8 EUR 6.2.2013 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 13.2.2013
703/2013 nájom+sl. 2/2013 Z. č. 176/2008/6.4 1.957,27 EUR 7.2.2013 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 13.2.2013
704/2013 el.en. 2/13-MZP Z č. 142/2010/1.9 5.000,00 EUR 7.2.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 13.2.2013
705/2013 sl.verej.STV a SRO 2/13 Zákonná povinnosť zo zákona č. 68/2008 Z. z. 199,16 EUR 7.2.2013 RTVS s.r.o. 841 04 Bratislava Staré Grunty 2 36857432 13.2.2013
706/2013 nájom+sl. 2/2013 zálohový predpis 122,81 EUR 7.2.2013 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 13.2.2013
498/2013 letenka Grajcar ČísOb. 5374 z 21.01.2013 Z č. 81/2011/1.9 542,1 EUR 30.1.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 15.2.2013
538/2013 letenka Kmecová ČísOb. 5381 z 24.01.2013 Z č. 82/2011/1.9 492,1 EUR 1.2.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 15.2.2013
539/2013 letenka Kelnarova ČísOb. 5378 z 22.01.2013 Z č. 82/2011/1.9 592,1 EUR 1.2.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 15.2.2013
542/2013 letenka Plesnikova ČísOb. 5379 z 22.01.2013 Z č. 82/2011/1.9 576 EUR 1.2.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 15.2.2013
543/2013 letenka Trcková ČísOb. 5377 z 22.01.2013 Z č. 82/2011/1.9 592,1 EUR 1.2.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 15.2.2013
565/2013 aktualiz. obč. právo ČísOb. 4214 z 28.10.2011 25,65 EUR 4.2.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Oravská 17 31348262 15.2.2013
680/2013 telef.popl.1/13 Z č. 131/2010/1.9 4.183,19 EUR 7.2.2013 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 15.2.2013