Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 31.12.2013

Identifikačný údaj Fa Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa
(názov dodávateľa,adresa)
  IČO Dátum zaplatenia
6593/2013 antibakt.tekuté mydlo ČísOb. 6043 z 18.11.2013 171,72 EUR 3.12.2013 Nettis s.r.o. 060 01 Kežmarok Garbiarska 1355/12 46391215 19.12.2013
6683/2013 telefónne poplatky 11/13 Z č.131/2010-1.9 4.271,51 EUR 9.12.2013 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 19.12.2013
6732/2013 prehliadka výťahov 12/13 ČísOb. 6086 z 06.12.2013 576,00 EUR 11.12.2013 Global Facility s.r.o. 831 54 Bratislava Račianska 153 44286902 19.12.2013
440222/2013 Hospodárske noviny r. 2014 ČísOb. 6059 z 30.12.2013 783,68 EUR 10.12.2013 Ecopress a.s. 820 07 Bratislava 31333524 19.12.2013
440223/2013 denníky,týždenníky ČísOb. 6075 z 29.11.2013 2 763,51 EUR 10.12.2013 Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica 366311124 19.12.2013
440226/2013 čas.Úspešní manažéri r.2014 ČísOb. 5980 z 10.10.2013 34,80 EUR 12.12.2013 Alert s.r.o. 040 11 Košice Obchodná 4 46431411 20.12.2013
440225/2013 čas.Verejná správa r.2014 ČísOb. 5900 z 17.9.2013 66,00 EUR 12.12.2013 Poradca s.r.o. 010 01 Žilina Pri Celulózke 36371271 20.12.2013
6612/2013 strážna služba 11/2013 Z č.144/2013-1.9 14.640,96 EUR 4.12.2013 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 27.12.2013
6627/2013 služby OPP a BOZP 11/13 Z č.16/2011-1.9 346,80 EUR 5.12.2013 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 27.12.2013
6729/2013 stornopoplatok ČísOb. 6093 z 11.12.2013
Z č.81/2011-1.9
312,00 EUR 11.12.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 27.12.2013
6734/2013 DOXX stravné lístky ČísOb. 6038 z 14.11.2013 76.000,00 EUR 10.12.2013 DOXX-Stravné lístky 010 01 Žilina 36391000 27.12.2013
6735/2013 propag.projektu SNAP-SEE ČísOb. 6039 z 13.11.2013 4.500,00 EUR 11.12.2013 Slovenská geotechnická spol 813 68 Bratislava Radlinského 11 42176271 27.12.2013
6736/2013 Právo sociál.zabezpečenia ČísOb. 5997 z 23.10.2013 38,50 EUR 11.12.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 27.12.2013
6803/2013 sl.spojené s nájmom 12/13 Z č.95/2009-1.11 3.414,00 EUR 13.12.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 27.12.2013
6804/2013 nájomné 12/13 Z č.95/2009-1.11 2.308,28 EUR 13.12.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 27.12.2013
6805/2013 vodné,stočné,zrážky Z č.241/2012-1.9 1.218,78 EUR 13.12.2013 Bratislavská vodárenská spoloč. 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 27.12.2013
6808/2013 rečnícky pult,doprava ČísOb. 6055 z 21.11.2013 960,00 EUR 11.12.2013 Integra - chránené dielne, n.o. 976 11 Selce Priechod 283 31908918 27.12.2013
6810/2013 diáre,kalendáre ČísOb. 6060 z 26.11.2013 1.573,96 EUR 13.12.2013 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 27.12.2013
6811/2013 prac.zasadnutie zam.SEPP ČísOb. 6090 z 19.11.2013 4.603,60 EUR 12.12.2013 Kancelária NR SR 900 89 Častá 151491 27.12.2013
6826/2013 spravodaj.servis 11/2013 Z č.6/2011-1.1.2 477,60 EUR 16.12.2013 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 27.12.2013
6827/2013 údržba,servis sys.NUNTIO Z č.148/2007-1.4 4.797,00 EUR 16.12.2013 Dimano a.s. 841 02 Bratislava Saratovská 26 30775094 27.12.2013
6829/2013 autobusová doprava ČísOb. 6081 z 03.12.2013 576,00 EUR 16.12.2013 RENAR SLOVAKIA s.r.o. 821 05 Bratislava Hraničná 16 46088369 27.12.2013
6836/2013 vizitky Húska ČísOb. 6050 z 20.11.2013 44,00 EUR 16.12.2013 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 27.12.2013
6855/2013 roč.kontrola sys.SKV,EZS SZ 010709 330,00 EUR 17.12.2013 UNITEC HOLDING spol.s.r.o. 831 01 Bratislava Vidlicová 14 31353371 27.12.2013
6862/2013 upratovacie práce 11/2013 ČísOb. 6016 z 28.10.2013 1.883,22 EUR 17.12.2013 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 27.12.2013
6867/2013 inzercia Plus JEDEN DEŇ ČísOb. 6066 z 27.11.2013 360,00 EUR 17.12.2013 Spoločnosť 7 plus s.r.o. 852 32 Bratislava Panónska cesta 9 31347291 27.12.2013
6872/2013 telef. poplatky MT Z č.295/2006-6.3 11.409,78 EUR 18.12.2013 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 27.12.2013
6873/2013 vizitky VSU ČísOb. 6056 z 22.11.2013 44,00 EUR 16.12.2013 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 27.12.2013
6874/2013 sl.spojené s nájmom 2011 3.322,16 EUR 18.12.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 27.12.2013
6875/2013 vyúčt. el. energie 11/13 Z č.140/2013-1.9 1.828,72 EUR 18.12.2013 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 27.12.2013
6876/2013 Oprava multifunkč. zar. ČísOb. 6087 z 09.12.2013 201,84 EUR 18.12.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 27.12.2013
6877/2013 Oprava multifunkč. zar ČísOb. 5998 z 23.10.2013 247,44 EUR 18.12.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 27.12.2013
6878/2013 poradenské sl. pre VO ČísOb. 5638 z 15.05.2013 5.400,00 EUR 18.12.2013 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 27.12.2013
6887/2013 prehliadka klim. zariad. ČísOb. 6097 z 13.12.2013 679,38 EUR 18.12.2013 SEKOM, s.r.o. 925 52 Šoporňa č. 1023 43975968 27.12.2013
6905/2013 konzultácie vo VO ČísOb. 5978 z 10.10.2013 2.400,00 EUR 19.12.2013 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 27.12.2013
6906/2013 konzultácie vo VO ČísOb. 5977 z 09.10.2013 2.400,00 EUR 19.12.2013 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 27.12.2013
6907/2013 konzultácie vo VO ČísOb. 5641 z 16.05.2013 5.400,00 EUR 19.12.2013 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 27.12.2013
6908/2013 konzultácie vo VO ČísOb. 5780 z 08.07.2013 1.440,00 EUR 19.12.2013 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 27.12.2013
6909/2013 konzultácie vo VO ČísOb. 5638 z 15.05.2013 5.400,00 EUR 19.12.2013 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 27.12.2013
6953/2013 zahranič. poistenie 12/13 Z č.20714054 458/96-1.5 78,80 EUR 23.12.2013 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 27.12.2013
6954/2013 doplatok k fa č.22013598 Z č.150/2004-8.3 77,42 EUR 23.12.2013 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 27.12.2013
6667/2013 letenka Janiga ČísOb. 6084 z 03.12.2013
Z č.81/2011-1.9
225,00 EUR 9.12.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 30.12.2013
6858/2013 letenka Gerhátova,Kocunov ČísOb. 6101 z 13.12.2013
Z č.81/2011-1.9
1.440,36 EUR 17.12.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 30.12.2013
6888/2013 vizitky Rybanič, Zvara ČísOb. 6091 z 10.12.2013 55,00 EUR 19.12.2013 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 30.12.2013
6901/2013 Pracovný obed 18.12. ČísOb. 6102 z 17.12.2013 668,87 EUR 19.12.2013 Anassa, s.r.o. 811 02 Bratislava Medená 9 47054182 30.12.2013
6911/2013 digitálny audioprocesor ČísOb. 6083 z 06.12.2013 3.555,24 EUR 19.12.2013 MediaTech Central Europe, a.s. 821 02 Bratislava Drieňova 34 35772581 30.12.2013
6914/2013 Oprava chladiacich okruho ČísOb. 6032 z 11.11.2013 4.084,56 EUR 19.12.2013 SEKOM, s.r.o. 925 52 Šoporňa č. 1023 43975968 30.12.2013
6915/2013 Rozšírenie kamerového sys ČísOb. 6036 z 13.11.2013 5.664,75 EUR 19.12.2013 EKO BUSSINES, s.r.o. 010 01 Žilina M.R. Štefánika 7 46847839 30.12.2013
6917/2013 vodné,stočné,zrážky Z č.97/2009-1.11 56,81 EUR 19.12.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 30.12.2013
6919/2013 letenka Rodina, Rybanič ČísOb. 6095 z 10.12.2013
Z č.82/2011-1.9
1.206,20 EUR 19.12.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.12.2013
6920/2013 letenka Ilavský ČísOb. 6096 z 10.12.2013
Z č.82/2011-1.9
858,10 EUR 19.12.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.12.2013
6921/2013 letenka Kovacsová ČísOb. 6085 z 14.12.2013
Z č.82/2011-1.9
583,10 EUR 19.12.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 30.12.2013
6935/2013 Plánovacie dokumenty ČísOb. 6078 z 02.12.2013 5.000,00 EUR 20.12.2013 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 30.12.2013
6937/2013 aktualiz. správ.poriadok ČísOb. 5133 z 15.10.2013 198,00 EUR 19.12.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 30.12.2013
6938/2013 Prenájom priestorov a obč ČísOb. 6104 z 17.12.2013 82,00 EUR 20.12.2013 Hotel Armales 067 61 Stakčín Duchnovičova 282/1 36475726 30.12.2013
6940/2013 toalet.pap., mydlo +ost. ČísOb. 6107 z 18.12.2013 4.267,20 EUR 20.12.2013 Nettis s.r.o. 060 01 Kežmarok Garbiarska 1355/12 46391215 30.12.2013
6942/2013 Polepy pre vstupné dvere ČísOb. 6089 z 09.12.2013 119,11 EUR 20.12.2013 Bittner print, s.r.o. 821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C 35736534 30.12.2013
6944/2013 odkaldacia mapa OM3 ČísOb. 6098 z 13.12.2013 81,04 EUR 20.12.2013 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 30.12.2013
6964/2013 EUMETSAT Contr.2014 prísp contribution SR 2014 1.172.271,00 EUR 27.12.2013 EUMETSAT 64295 Darmstadt Am Kavalleriesand 31 30.12.2013
6857/2013 štúdia kompl. elektroniz. ČísOb. 6061 z 26.11.2013 23.400,00 EUR 17.12.2013 dFlex Nitra spol. s r.o. 949 01 Nitra Kláštorná 40 31445080 31.12.2013
6870/2013 analýza tlačového prostr. ČísOb. 5795 z 16.07.2013 11.196,00 EUR 17.12.2013 bit-STUDIO Bratislava s.r.o 824 90 Bratislava Priemyselná 6 35702877 31.12.2013
6891/2013 štúdia kompl. elektroniz. ČísOb. 5796 z 16.07.2013 11.664,00 EUR 17.10.2013 CHIRASYS, spol. s.r.o. 916 01 Stará Turá Nám. Dr. A. Schweitz 31444458 31.12.2013
6904/2013 pohonné hmoty+ost. Z č.101/2006-8.3 3.146,26 EUR 18.12.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 31.12.2013
6910/2013 Ozvuč.a konferenčný systé ČísOb. 6082 z 06.12.2013 19.879,92 EUR 19.12.2013 MediaTech Central Europe, a.s. 821 02 Bratislava Drieňova 34 35772581 31.12.2013
6913/2013 výmena kotla a oprava ČísOb. 6035 z 13.11.2013 22.837,20 EUR 19.12.2013 BC KLIMA, spol. s r.o. 915 00 Nové Mesto nad Športová 45 36303020 31.12.2013
6939/2013 biela technika ČísOb. 6047 z 19.11.2013 23.387,64 EUR 20.12.2013 INTESA s.r.o. 841 03 Bratislava Heyrovského 16 46251243 31.12.2013
6941/2013 interiér.vyb. zasad. 204 ČísOb. 6079 z 03.12.2013 23.901,60 EUR 20.12.2013 Techo, s.r.o. 925 22 Veľké Úľany Cintorínska 569/1 31436919 31.12.2013
6943/2013 kancelárske potreby ČísOb. 6074 z 02.12.2013 13.796,29 EUR 20.12.2013 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 31.12.2013
6945/2013 novoroč.pozdr., obálky ČísOb. 6088 z 09.12.2013 873,16 EUR 20.12.2013 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 31.12.2013
6946/2013 Úprava a obnova soc.zar. ČísOb. 6062 z 26.11.2013 34.680,79 EUR 20.12.2013 BZK stav, s.r.o. 919 01 Suchá nad Parno Suchá n.Parnou 477 44415958 31.12.2013
6947/2013 Ochrana odkvap. a zvodov ČísOb. 6080 z 03.12.2013 13.588,49 EUR 20.12.2013 Golden Tree, s.r.o. 017 01 Povážská Bystri Tatranská 296 44826591 31.12.2013
6948/2013 tonery ČísOb. 6106 z 18.12.2013 15.608,17 EUR 20.12.2013 Bicorex s.r.o. 040 11 Košice Pražská 4 47024127 31.12.2013
6956/2013 deratizácia,dezinsekcia ČísOb. 6099 z 13.12.2013 1.020,00 EUR 23.12.2013 MR SERVIS spol. s r.o. 831 08 Bratislava Klincova 37/B 36170305 31.12.2013
6958/2013 povolenie,rybár.poriadok ČísOb. 6112 z 20.12.2013 2.868,00 EUR 23.12.2013 BROPRINT 018 41 Dubnica nad Váh J. Kráľa 604/9 31595570 31.12.2013
6959/2013 VO na VO softvér ČísOb. 6057 z 25.11.2013 23.520,00 EUR 23.12.2013 Lomtec.com, a.s. 841 04 Bratislava Líščie údolie 5 35795174 31.12.2013
6962/2013 budovanie kapacít a konz. ČísOb. 6077 z 02.12.2013 6.667,00 EUR 27.12.2013 Slovenské združenie 040 17 Košice Osloboditeľov 66 31309356 31.12.2013
6963/2013 zber,analýza údajov ČísOb. 6076 z 29.11.2013 5.000,00 EUR 27.12.2013 Slovenské združenie 040 17 Košice Osloboditeľov 66 31309356 31.12.2013
6965/2013 PC zostava Z č.169/2013-1.11 4.644,00 EUR 27.12.2013 Tempest a.s. 821 04 Bratislava Galvaniho 17/B 31326650 31.12.2013
6966/2013 servis mot.vozidla ČísOb. 6051 z 21.11.2013 667,78 EUR 27.12.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 31.12.2013
6968/2013 servis mot.vozidla ČísOb. 6108 z 18.12.2013 459,95 EUR 27.12.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 31.12.2013
6971/2013 apple Z č.295/2006-6.3 1.197,00 EUR 30.12.2013 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 31.12.2013
6973/2013 pečiatka typ 6 ČísOb. 6105 z 18.12.2013 435,00 EUR 30.12.2013 OMEGA PRINT s.r.o. 841 01 Bratislava Klimkovičova 7 36802905 31.12.2013
6975/2013 stravné lístky doxx ČísOb. 6111 z 19.12.2013 76.000,00 EUR 30.12.2013 DOXX-Stravné lístky 010 01 Žilina 36391000 31.12.2013
42009, 401783/2013 migrácia účtov.terminálu, výpočtová technika Z č.169/2013-1.11 272 510,53 EUR 27.12.2013 Tempest a.s. 821 04 Bratislava Galvaniho 17/B 31326650 31.12.2013