Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry do 30.10.2013

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doučeniaFA. Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa,) IČO Dátum zaplatenia
5878/2013 škol. PR Summit 2013 ponuka otvoreného kurzu 2.299,00 CZK 8.10.2013 Blue Events 152 00 Praha 5 Hlubočepská 701/38c 0000000. 16.10.2013
5599/2013 letenka Malatínska ČísOb. 5908 z 17.09.2013
Z č.81/2011-1.9
323,00 EUR 23.9.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 17.10.2013
5735/2013 prac.stretnut.obed 5.9.13 90,54 EUR 30.9.2013 Castle Restaurant 811 01 Bratislava Gorkého 11 44330286 17.10.2013
5765/2013 šk. Sorkovská ponuka otvoreného kurzu 59,00 EUR 2.10.2013 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 17.10.2013
5788/2013 SBS Jeséniova ČísOb. 5841 z 14.08.2013 1.247,40 EUR 3.10.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 17.10.2013
5789/2013 SBS Bukureštská ČísOb. 5840 z 14.08.2013 5.135,40 EUR 3.10.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 17.10.2013
5792/2013 plyn za 10/2013 Z č.58/2013-1.9 5,00 EUR 2.10.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.10.2013
5793/2013 plyn za 10/2013 Z č.58/2013-1.9 1.023,00 EUR 2.10.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.10.2013
5795/2013 plyn za 10/2013-Donnerová Z č.58/2013-1.9 5,00 EUR 2.10.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.10.2013
5796/2013 plyn Klobučníc. 10/2013 Z č.58/2013-1.9 393,00 EUR 2.10.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.10.2013
5812/2013 sl. OPP a BOZP 9/13 Z č.16/2011-1.9 346,80 EUR 4.10.2013 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 17.10.2013
5813/2013 parkovacie karty Z č.129/2013-1.9 120,00 EUR 4.10.2013 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 17.10.2013
5816/2013 letenka Jozsova ČísOb. 5930 z 25.09.2013
Z č.81/2011-1.9
637,00 EUR 4.10.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 17.10.2013
5817/2013 letenka Uhrinová ČísOb. 5892 z 10.09.2013
Z č.81/2011-1.9
2.034,14 EUR 4.10.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 17.10.2013
5860/2013 voda, plastové poháre ČísOb. 5884 z 13.09.2013 45,12 EUR 8.10.2013 Pure Water s.r.o. Bratislava Bosáková 7 45478830 17.10.2013
5873/2013 odplata za vec.bremeno Z č.286503021300/0099 3 693,74 EUR 7.10.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námes. 603481 17.10.2013
5703/2013 letenka Hackerová ČísOb. 5883 z 10.09.2013
Z č.82/2011-1.9
585,81 EUR 27.9.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 17.10.2013
5704/2013 letenka Baláž ČísOb. 5894 z 16.09.2013
Z č.82/2011-1.9
717,10 EUR 27.9.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 17.10.2013
5780/2013 umývanie vozidiel 9/2013 Z č.20/2011-1.9 69,95 EUR 3.10.2013 Milan Rakický 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 18.10.2013
5814/2013 nájomné + sl . 9/13 4.949,71 EUR 4.10.2013 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 18.10.2013
5852/2013 el.energia 10/13 Z č.141/2010-1.9 53,97 EUR 7.10.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 18.10.2013
5853/2013 el.energia 10/13 Z č.139/2010-1.9 150,71 EUR 7.10.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 18.10.2013
5854/2013 el.energia 10/13 Z č.138/2010-1.9 25,55 EUR 7.10.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 18.10.2013
5855/2013 el.energia 10/13 Z č.140/2010-1.9 25,56 EUR 7.10.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 18.10.2013
5857/2013 el.energia 10/13 Z č.94/2011-1.9 326,52 EUR 7.10.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 18.10.2013
5861/2013 odvoz komun.odpadu Nariadenie hl.m.SR BA č.13/2012 509,64 EUR 8.10.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námes. 603481 18.10.2013
5804/2013 letenka Chovancova ČísOb. 5895 z 16.09.2013
Z č.82/2011-1.9
700,10 EUR 3.10.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 21.10.2013
5805/2013 letenka Mišikova ČísOb. 5923 z 24.09.2013
Z č.82/2011-1.9
361,00 EUR 3.10.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 21.10.2013
5705/2013 letenka Grajcar ČísOb. 5881 z 10.09.2013
Z č.82/2011-1.9
583,10 EUR 27.9.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 21.10.2013
5870/2013 preddavok plyn 11/2013 Z č.57/2013-1.9 3.341,00 EUR 8.10.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 21.10.2013
5701/2013 tonery ČísOb. 5869 z 03.09.2013 16.966,94 EUR 27.9.2013 AutoCont SK a.s. Bratislava Einsteinova 24 36396222 21.10.2013
5242/2013 odstrán. závad-havar.stav ČísOb. 5224 z 13.11.2013 22.981,20 EUR 10.9.2013 TECHNEX-M spol.s.r.o. 917 00 Trnava Mikovíniho 4 36223115 22.10.2013
5785/2013 strážna služba 9/2013 Z č.182/2008-6.4 14.342,40 EUR 3.10.2013 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 22.10.2013
5856/2013 el.energia 10/13 Z č.136/2010-1.9 16,68 EUR 7.10.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 22.10.2013
5864/2013 súbor informácií 9/13 Z č.11/2011-1.1.2 1.140,00 EUR 7.10.2013 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 22.10.2013
5891/2013 rokovanie slov.-mad.komis ČísOb. 5929 z 26.09.2013 63,00 EUR 9.10.2013 PLUS BA STRAVEX spol. s r.o. 821 03 Bratislava Exnárova 45 45368791 22.10.2013
5893/2013 odbor.prehliadka zdv. zar ČísOb. 5928 z 25.09.2013 2.232,00 EUR 9.10.2013 Global Facility s.r.o. 831 54 Bratislava Račianska 153 44286902 22.10.2013
5894/2013 ubytovanie min. ČísOb. 5937 z 30.09.2013 337,20 EUR 9.10.2013 BAD, s.r.o. 976 31 Vlkanová Matuškova 49 31631045 22.10.2013
5895/2013 predplat. PaM 2014 ČísOb. 5904 z 18.09.2013 58,00 EUR 9.10.2013 PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina Pri Celulózke 40 36371271 22.10.2013
5897/2013 kontrola požiar. signaliz Z č.33/2003-8.3 47,80 EUR 9.10.2013 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 22.10.2013
5905/2013 pap.ručníky,toal.papier ČísOb. 5847 z 16.08.2013 2.156,06 EUR 10.10.2013 Nettis s.r.o. 060 01 Kežmarok Garbiarska 1355/12 46391215 22.10.2013
5941/2013 kúpa knihy DBD Contract ČísOb. 5915 z 24.09.2013 47,45 EUR 10.10.2013 Eurobooks, s.r.o. 811 01 Bratislava Jesenského 5-9 36657701 22.10.2013
5944/2013 kúpa knihy EIC Contract. ČísOb. 5917 z 24.09.2013 47,45 EUR 10.10.2013 Eurobooks, s.r.o. 811 01 Bratislava Jesenského 5-9 36657701 22.10.2013
5946/2013 kúpa knihy Model Repres. ČísOb. 5920 z 24.09.2013 47,45 EUR 10.10.2013 Eurobooks, s.r.o. 811 01 Bratislava Jesenského 5-9 36657701 22.10.2013
5949/2013 kúpa knihy FIDIC Condit. ČísOb. 5914 z 24.09.2013 47,45 EUR 10.10.2013 Eurobooks, s.r.o. 811 01 Bratislava Jesenského 5-9 36657701 22.10.2013
5951/2013 kúpa knihy The FIDIC DBO ČísOb. 5916 z 24.09.2013 75,36 EUR 10.10.2013 Eurobooks, s.r.o. 811 01 Bratislava Jesenského 5-9 36657701 22.10.2013
5957/2013 kniha Short Form of Con. ČísOb. 5919 z 24.09.2013 33,50 EUR 10.10.2013 Eurobooks, s.r.o. 811 01 Bratislava Jesenského 5-9 36657701 22.10.2013
5958/2013 kniha EPC Turnkey Con. ČísOb. 5921 z 24.09.2013 47,45 EUR 10.10.2013 Eurobooks, s.r.o. 811 01 Bratislava Jesenského 5-9 36657701 22.10.2013
5918/2013 Interreg III B 5C 117 Z o NFP č. 003/2006 50.544,44 EUR 9.10.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 23.10.2013
6064/2013 prísp.do envir.fondu UNEP Envinment Fund 2013 55.000,00 USD 11.9.2013 United Nations Office at nairobi 10017 New York 270 Park Avenue 0000000Z 23.10.2013
6065/2013 člen.prísp.IWC 2013-2014 Contribution SR 17.482,00 GBP 26.9.2013 IWC CB24 9 CAMBRIDGE 135 The Red House 23.10.2013
5808/2013 aktualiz. obch. právo ČísOb. 5134 z 15.10.2013 108,90 EUR 4.10.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 24.10.2013
5809/2013 aktualiz. daňové právo ČísOb. 5125 z 15.10.2013 7,99 EUR 4.10.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 24.10.2013
5815/2013 stornopop..let. Novomeská ČísOb. 5909 z 17.09.2013
Z č.81/2011-1.9
30,00 EUR 4.10.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 24.10.2013
5883/2013 predpl.aktualiz.zákonov ČísOb. 5931 z 26.09.2013 27,60 EUR 8.10.2013 PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina Pri Celulózke 40 36371271 24.10.2013
5892/2013 stravné lístky DOXX ČísOb. 5907 z 20.09.2013 76.000,00 EUR 2.10.2013 DOXX-Stravné lístky 010 01 Žilina 36391000 24.10.2013
5896/2013 telefón. popl. 09/13 Z č.131/2010-1.9 4.816,49 EUR 9.10.2013 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 24.10.2013
5906/2013 džbány,šálky,poháre ČísOb. 5903 z 18.09.2013 53,40 EUR 10.10.2013 Kinekus, s.r.o. 010 08 Bratislava Rosinská cesta 13 36011037 24.10.2013
5961/2013 kopírovací papier ČísOb. 5973 z 11.10.2013
Z č.109/2002-8.3
5.670,00 EUR 11.10.2013 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 24.10.2013
5962/2013 servis telek.zariadenia Z č.120/2004-8.3 247,61 EUR 11.10.2013 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 24.10.2013
5963/2013 servis multif.zariadenia ČísOb. 5898 z 17.09.2013
Z č.125/2001-8.3
93,24 EUR 14.10.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 24.10.2013
5994/2013 toner Canon C-EXV9 Bk ČísOb. 5974 z 09.10.2013 119,28 EUR 15.10.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 24.10.2013
5995/2013 vodné,stočné,zrážky Z č.241/2012-1.9 1.110,04 EUR 14.10.2013 Bratislavská vodárenská spoloč. 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 24.10.2013
5996/2013 prestížna cena MŽP SR ČísOb. 5950 z 01.10.2013 1.278,00 EUR 14.10.2013 Ing. Pavol Lím - EKOTOPFILM 821 03 Bratislava Štefunkova 23 1,4E+08 24.10.2013
6007/2013 spravodajský servis 9/13 Z č.6/2011-1.1.2 477,60 EUR 16.10.2013 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 24.10.2013
6008/2013 oprava multif.zariadenia ČísOb. 5952 z 07.10.2013
Z č.125/2001-8.3
232,92 EUR 16.10.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 24.10.2013
6063/2013 projektová dokumentácia ČísOb. 5735 z 24.06.2013 1.738,00 EUR 8.10.2013 JT Architect, s.r.o. 831 07 Bratislava Tomanova 70 45601356 24.10.2013
5299/2013 oprava kamer. systému ČísOb. 5733 z 24.06.2013 11.570,40 EUR 11.9.2013 EKO BUSSINES, s.r.o. 010 01 Žilina M.R. Štefánika 7 46847839 25.10.2013
5787/2013 strážna služba 9/13 ČísOb. 5842 z 14.08.2013 4.276,80 EUR 3.10.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 28.10.2013
5858/2013 pohonné hmoty Z č.101/2006-8.3 6.145,05 EUR 7.10.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 28.10.2013
5862/2013 firemné karty DCI Z č.105/2011-1.9 1.565,93 EUR 8.10.2013 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 28.10.2013
5863/2013 firemné karty DCI Z č.105/2011-1.9 1.475,93 EUR 8.10.2013 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 28.10.2013
5971/2013 škol.Krafčíková,Suchoňová ponuka otvoreného kurzu 168,00 EUR 14.10.2013 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 28.10.2013
5992/2013 služby spojené s nájmom Z č.95/2009-1.11 3.414,00 EUR 15.10.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 28.10.2013
5993/2013 nájomné SHMÚ 10/2013 Z č.95/2009-1.11 2.308,28 EUR 15.10.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 28.10.2013
6049/2013 upratovacie práce 9/13 ČísOb. 5844 z 15.08.2013 1.883,22 EUR 17.10.2013 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 28.10.2013
5865/2013 leten.Šedová 21-22.10.13 ČísOb. 5910 z 18.09.2013
Z č.82/2011-1.9
259,77 EUR 8.10.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.10.2013
5867/2013 letenka Princová 15.10.13 ČísOb. 5932 z 26.09.2013
Z č.82/2011-1.9
602,10 EUR 8.10.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.10.2013
5868/2013 letenka Javorská 15.10.13 ČísOb. 5924 z 24.09.2013
Z č.82/2011-1.9
602,10 EUR 8.10.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.10.2013
5903/2013 oprava defektu ČísOb. 5945 z 02.10.2013 12,16 EUR 10.10.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 29.10.2013
5904/2013 servis mot.vozid.BL-012AT ČísOb. 5946 z 02.10.2013 569,36 EUR 10.10.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 29.10.2013
5964/2013 letenka Baláž,Rodina ČísOb. 5954 z 03.10.2013
Z č.81/2011-1.9
636,46 EUR 11.10.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 29.10.2013
5965/2013 letenka Princová,Zvara ČísOb. 5955 z 03.10.2013
Z č.81/2011-1.9
596,46 EUR 11.10.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 29.10.2013
5966/2013 letenka Jankovicova,Jurik ČísOb. 5959 z 07.10.2013
Z č.81/2011-1.9
1.204,20 EUR 11.10.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 29.10.2013
5967/2013 letenka Durisova ČísOb. 5942 z 01.10.2013
Z č.81/2011-1.9
722,52 EUR 11.10.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 29.10.2013
5968/2013 letenka Durkosova ČísOb. 5943 z 01.10.2013
Z č.81/2011-1.9
533,10 EUR 11.10.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 29.10.2013
5969/2013 letenka Kmecova ČísOb. 5944 z 01.10.2013
Z č.81/2011-1.9
458,10 EUR 11.10.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 29.10.2013
5997/2013 pečiatka typ 4 ČísOb. 5941 z 01.10.2013 3,60 EUR 15.10.2013 OMEGA PRINT s.r.o. 841 01 Bratislava Klimkovičova 7 36802905 29.10.2013
6005/2013 časopis Podzemná voda ČísOb. 5960 z 09.10.2013 16,60 EUR 16.10.2013 Slovenská asociácia hydrogeol. 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 17320798 29.10.2013