Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 28.06.2013

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doučeniaFA. Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa,) IČO Dátum zaplatenia
3080/2013 spravodajský servis 5/13 Z.č. 6/2011-1.1.2 477,60 EUR 30.5.2013 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 14.6.2013
3197/2013 sl.v obl. OPP a BOZP 5/13 Z.č. 16/2011-1.9 346,80 EUR 4.6.2013 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 14.6.2013
3260/2013 právne sl. rozkl.kom.min. Z.č. 291/2006-7.2 104,04 EUR 5.6.2013 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 14.6.2013
3324/2013 kniha MS excel 2010 ČísOb. 5647 z 17.05.2013 18,45 EUR 7.6.2013 Martinus, s.r.o. 036 01 Martin Gorkého 4 36440531 14.6.2013
3346/2013 zdravotná služba 1.6. ČísOb. 5667 z 27.05.2013 55,00 EUR 10.6.2013 Slovenský Červený kríž 821 09 Bratislava Miletičova 59 584410 14.6.2013
3320/2013 upratovacie služby 05/13 Z.č. 271/2007-6.4 3.632,75 EUR 6.6.2013 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 17.6.2013
3333/2013 plast.poháre, pram. voda ČísOb. 5623 z 06.05.2013 99,60 EUR 7.6.2013 Pure Water, s.r.o. 851 04 Bratislava Bosáková 7 45478830 17.6.2013
3344/2013 uprat.a čist. práce 05/13 ČísOb. 5658 z 21.05.2013 1.850,40 EUR 10.6.2013 CLEAN HAUS 821 07 Bratislava Bodrocká 10 36704679 17.6.2013
3311/2013 hlavičkový papier ČisOb. 5676 z 30.5.2013 420,00 EUR 5.6.2013 Ofprint s.r.o. Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 17.6.2013
3139/2013 kopírovací papier A4 ČísOb. 5673 z 28.5.2013 1.350 EUR Ševt a.s. Bratislava Plynárenská 6 31331131 17.6.2013
3259/2013 nájomné + sl. 05/13 Dodatok č.2 k zmluve č.2/N/2010-320 232,49 EUR 5.6.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 18.6.2013
3318/2013 oprava Fabia BA067IA ČísOb. 5617 z 02.05.2013 768,50 EUR 6.6.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 18.6.2013
3322/2013 internet OÚ ŽP-5/13 Z.č. 76/2004-1.13 125.606,83 EUR 6.6.2013 SWAN a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 18.6.2013
3323/2013 aktualiz. právo.soc.zab. ČísOb. 5129 z 15.10.2012 38,50 EUR 7.6.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Oravská 17 31348262 18.6.2013
3327/2013 zákonník práce komentár ČísOb. 5666 z 27.05.2013 27,16 EUR 7.6.2013 Ing.Miroslav Mracko EPOS 851 01 Bratislava Pečnianska 6 11791519 18.6.2013
3328/2013 nájomné+sl. 05/13 4.949,71 EUR 7.6.2013 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 18.6.2013
3329/2013 strážna sl. 05/13 ČísOb. 5678 z 29.05.2013 4.419,36 EUR 7.6.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 18.6.2013
3330/2013 strážna sl. 05/13 ČísOb. 5680 z 29.05.2013 1.247,40 EUR 7.6.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 18.6.2013
3331/2013 strážna sl. 05/13 ČísOb. 5681 z 29.05.2013 5.265,00 EUR 7.6.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 18.6.2013
3257/2013 nevyhr.parkovanie 06/13 Dodatok č. 1 38/2012-1.9 2.850,00 EUR 5.6.2013 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 19.6.2013
3258/2013 nájomné + sl. 05/13 Dodatok č. 1
Z.č. 91/N/2006/224
1.053,70 EUR 5.6.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 19.6.2013
3312/2013 el. energia 06/13 Z.č. 141/2010-1.9 53,97 EUR 5.6.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 19.6.2013
3313/2013 el. energia 06/13 Z.č. 139/2010-1.9 150,71 EUR 5.6.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 19.6.2013
3314/2013 el. energia 06/13 Z.č. 94/2011-1.9 326,52 EUR 5.6.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 19.6.2013
3315/2013 el. energia 06/13 Z.č. 140/2010-1.9 25,56 EUR 5.6.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 19.6.2013
3316/2013 el. energia 06/13 Z.č. 136/2010-1.9 16,68 EUR 5.6.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 19.6.2013
3317/2013 el. energia 06/13 Z.č. 138/2010-1.9 25,55 EUR 5.6.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 19.6.2013
3343/2013 komun.odpad 05/13 Nariadenie hl.m.BA č. 13/2012 573,35 EUR 10.6.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne nám. 603481 19.6.2013
3350/2013 letenka Fáberová Z.č. 82/2011-1.9
ČísOb. 5677 z 28.05.2013
708,10 EUR 10.6.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.6.2013
3390/2013 plyn 06/13 Z.č. 58/2013-1.9 1.426,00 EUR 11.6.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 19.6.2013
3394/2013 oprava kopírky ČísOb. 5684 z 30.05.2013 186,24 EUR 11.6.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 19.6.2013
3196/2013 strážna sl. 05/13 Z.č. 182/2008-6.4 14.820,48 EUR 4.6.2013 IBeA3 a.s. Bratislava Vajnorská 135 31670571 19.6.2013
3131/2013 letenka Zvara,Rodina Z.č. 82/2011-1.9
ČísOb. 5663 z 24.05.2013
1.220,44 EUR 3.6.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.6.2013
3136/2013 letenka Malatínska Z.č. 82/2011-1.9
ČísOb. 5659 z 22.05.2013
284,44 EUR 3.6.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.6.2013
3137/2013 letenka Rodina Z.č. 82/2011-1.9
ČísOb. 5652 z 20.05.2013
693,10 EUR 3.6.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.6.2013
3266/2013 letenka Ferencz Z.č. 82/2011-1.9
ČísOb. 5669 z 24.05.2013
858,10 EUR 3.6.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.6.2013
3267/2013 letenka Ferencz, Jaceková Z.č. 82/2011-1.9
ČísOb. 5670 z 24.05.2013
1.477,08 EUR 5.6.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.6.2013
3268/2013 letenka Čajková,Tobiášová Z.č. 82/2011-1.9
ČísOb. 5671 z 28.05.2013
976,20 EUR 5.6.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.6.2013
3270/2013 letenka Jánová Z.č. 82/2011-1.9
ČísOb. 5621 z 02.05.2013
382,72 EUR 5.6.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 19.6.2013
3073/2013 OP Stred.Europa za r.2012 Central Europe 2007-2013 28.277,00 EUR 22.5.2013 City of Vienna 1080 Wien Schleissingerplatz 2 35787201 20.6.2013
3261/2013 tlmočenie v Nj 13.-17.5. ČísOb. 5636 z 13.05.2013 2.055,00 EUR 5.6.2013 Entrans s.r.o. 811 02 Bratislava Šafárikovo námestie 35868180 20.6.2013
3262/2013 tlmočenie v PJ 13.-17.5. ČísOb. 5620 z 02.05.2013 1.680,01 EUR 5.6.2013 Entrans s.r.o. 811 02 Bratislava Šafárikovo námestie 35868180 20.6.2013
2982/2013 tlmočenie Z.č. 109/2002-8.3
ČísOb. 5607 z 24.04.2013
20.620,73 EUR 24.5.2013 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 20.6.2013
3581/2013 workshop 7 účastníkov ponuka otvoreného kurzu 350,00 EUR 19.6.2013 Academia Istropolitana Nova 900 21 Sv.Jur Prostredná 47/A 31755976 21.6.2013
3253/2013 servis klimatizácie Z.č. 143/2009-6.3 4.432,64 EUR 5.6.2013 Skanska SK a.s. 821 04 Bratislava Krajná 29 31611788 24.6.2013
3332/2013 telefónne poplatky 05/13 Z.č. 131/2010-1.9 4.979,02 EUR 7.6.2013 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 24.6.2013
3345/2013 preklad z Aj/SJ ČísOb. 5691 z 03.06.2013 420,92 EUR 10.6.2013 Aspena, s.r.o. 831 04 Bratislava 3 Trnavská cesta 5 35845040 24.6.2013
3347/2013 transakcie kariet DC Z.č. 105/2010-8 630,00 EUR 10.6.2013 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 24.6.2013
3460/2013 vodné, stočné, zrážky Z.č. 241/2012-1.9 1.161,95 EUR 12.6.2013 Bratislavská vodárenská spol. 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 25.6.2013
3479/2013 kopírovací papier A4 ČísOb. 5693 z 04.06.2013 1.620,00 EUR 13.6.2013 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 25.6.2013
3494/2013 oprava kopírok ČísOb. 5697 z 05.06.2013 234,82 EUR 13.6.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 25.6.2013
3495/2013 oprava kop.stroja ČísOb. 5698 z 06.06.2013 29,52 EUR 13.6.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 25.6.2013
3499/2013 umytie vozidiel za 05/13 Z.č. 20/2011-1.9 147,12 EUR 14.6.2013 Milan Rakický 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 25.6.2013
3255/2013 kontola a obhl. aut.dverí 134,26 EUR 5.6.2013 A.T.S. s.r.o. 949 01 Nitra 31439039 26.6.2013
3321/2013 pohonné hmoty+ost. Z.č. 101/2006-8.3 5.573,71 EUR 6.6.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 26.6.2013
3326/2013 program. a nastav. práce ČísOb. 5587 z 15.04.2013 3.168,00 EUR 7.6.2013 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 26.6.2013
3396/2013 2 ks hasiace prístroje ČísOb. 5648 z 17.05.2013 82,02 EUR 11.6.2013 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 26.6.2013
3474/2013 oprava Fabia BA411KC ČísOb. 5687 z 30.05.2013 237,00 EUR 13.6.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 26.6.2013
3476/2013 nájmné 06/13-SHMU Z.č. 95/2009-1.11 2.308,28 EUR 13.6.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 26.6.2013
3477/2013 sl. spoj. s nájmom 06/13 Z.č. 95/2009-1.11 3.414,00 EUR 13.6.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 26.6.2013
3547/2013 Norma STN EN 14961-4 ČísOb. 5706 z 11.06.2013 15,18 EUR 17.6.2013 SÚTN 840 00 Bratislava Karloveská 63 31753990 26.6.2013
3548/2013 Norma STN 480057 ČísOb. 5707 z 11.06.2013 10,45 EUR 17.6.2013 SÚTN 840 00 Bratislava Karloveská 63 31753990 26.6.2013
3572/2013 telefónne poplatky Z.č. 295/2006-6.3 10.776,91 EUR 19.6.2013 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 26.6.2013
3493/2013 nedoplatok plyn 1-5/13 Z.č. 57/2013-1.9 8.204,27 EUR 14.6.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 26.6.2013
3480/2013 letenka Javorská Z.č. 81/2011-1.9
ČísOb. 5702 z 07.06.2013
663,10 EUR 13.6.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 27.6.2013
3481/2013 letenka Kovacsova Z.č. 81/2011-1.9
ČísOb. 5701 z 07.06.2013
583,10 EUR 13.6.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 27.6.2013
3482/2013 letenka Jankovicova Z.č. 81/2011-1.9
ČísOb. 5662 z 23.05.2013
999,00 EUR 13.6.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 27.6.2013
3580/2013 vodné, stočné, zrážky Z.č. 97/2009-1.11 56,81 EUR 19.6.2013 Bratislavská vodárenská spol. 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 27.6.2013
3595/2013 letenka Pichler Z.č. 81/2011-1.9
ČísOb. 5703 z 07.06.2013
1.571,77 EUR 20.6.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 27.6.2013
3597/2013 letenka Ilavský Z.č. 81/2011-1.9
ČísOb. 5703 z 07.06.2013
1.571,77 EUR 20.6.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 27.6.2013
3598/2013 letenka Durkosova Z.č. 81/2011-1.9
ČísOb. 5705 z 11.06.2013
583,10 EUR 20.6.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 27.6.2013
3603/2013 aktualiz. stavebný zákon ČísOb. 5130 z 15.10.2012 28,05 EUR 20.6.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Oravská 17 31348262 27.6.2013
3537/2013 spotreba el.energie 5/13 Z.č. 91/N/2006/224 201,47 EUR 18.6.2013 VÚVH Bratislava Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5 156850 27.6.2013
3348/2013 letenka Janiga Z.č. 82/2011-1.9
ČísOb. 5695 z 04.06.2013
663,10 EUR 10.6.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 28.6.2013
3349/2013 letenka Krčmáriková Z.č. 82/2011-1.9
ČísOb. 5660 z 22.05.2013
288,92 EUR 10.6.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 28.6.2013
3195/2013 letenka Gelleová Z.č. 82/2011-1.9
ČísOb. 5661 z 22.5.2013
687,81 EUR 3.6.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 28.6.2013
3535/2013 zariadenie interiéru ČísOb. 5689 z 30.05.2013 491,88 EUR 18.6.2013 FILIP kuchynské štúdio s.r.o 032 05 Smrečany Smrečany 323 36408662 28.6.2013
3540/2013 inzercia - oznam v Pravde ČísOb. 5708 z 11.06.2013 128,34 EUR 17.6.2013 PEREX a.s. 831 04 Bratislava Trnavská cesta 39/A 685313 28.6.2013
3574/2013 oprava Audi BA665RD ČísOb. 5696 z 05.06.2013 275,58 EUR 19.6.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 28.6.2013
3575/2013 oprava Fábia BA065IA ČísOb. 5699 z 06.06.2013 521,28 EUR 19.6.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 28.6.2013
3576/2013 oprava Peugeot BL285BC ČísOb. 5710 z 12.06.2013 163,14 EUR 19.6.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 28.6.2013