Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 27.11.2013

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy
alebo objednávky
Faktúrovaná
suma
Mena Dátum
doučeniaFA.
Identifikačné údaje dodávateľa
(názov dodávateľa, adresa,)
IČO Dátum
zaplatenia
6221/2013 pracovný obed ČísOb. 6008 z 28.10.2013 996,25 EUR 5.11.2013 Anassa s.r.o. Bratislava Medená 9 47054182 15.11.2013
6276/2013 nájom+služby 10/2013 4.949,71 EUR 7.11.2013 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 19.11.2013
6278/2013 el.energia 11/2013 Z č.94/2011-1.9 326,52 EUR 6.11.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 20.11.2013
5711/2013 odb. prehl. hasiac.príst. ČísOb. 5989 z 17.09.2013
Z č.16/2011-1.9
490,80 EUR 27.9.2013 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 21.11.2013
6205/2013 nevyhrad.parkovanie 10/13 Z č.129/2013-1.9 4.620,00 EUR 5.11.2013 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 21.11.2013
6273/2013 strážna služba 10/13 ČísOb. 5890 z 13.09.2013 1.366,20 EUR 6.11.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 21.11.2013
6274/2013 strážna služba 10/13 ČísOb. 5891 z 13.09.2013 5.383,80 EUR 6.11.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 21.11.2013
6289/2013 firemné karty DCI Z č.105/2010-8 485,78 EUR 7.11.2013 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 21.11.2013
6324/2013 komunálny odpad Nariadenie hl.m.SR BA č.13/2012 573,35 EUR 8.11.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne nám. 603481 21.11.2013
6328/2013 oprava multif.zariadenia ČísOb. 6019 z 30.10.2013 65,56 EUR 11.11.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 21.11.2013
6329/2013 údržba 2ks akvárií ČísOb. 5365 z 17.01.2013 186,50 EUR 11.11.2013 E.T.B. Eva Baranovičová 841 06 Bratislava Donská 60 32155646 21.11.2013
6360/2013 odb.zhromažd.-Hosp.mobil. ČísOb. 5934 z 30.09.2013 579,80 EUR 11.11.2013 Reštaurácia u Böhma 969 00 Banská Štiavnic Strieborná č.7 34547983 21.11.2013
6373/2013 školenie Vereš ponuka otvoreného kurzu 63,00 EUR 13.11.2013 Kongres STUDIO, s.r.o. 851 01 Bratislava Hálova 5 45384851 21.11.2013
6381/2013 školenie Fuzerova ponuka otvoreného kurzu 69,00 EUR 14.11.2013 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 21.11.2013
6441/2013 školenie Zvara,Vereš ponuka otvoreného kurzu 40,00 EUR 12.11.2013 Výskumné centrum Slovenskej 811 03 Bratislava Staromestská 6/D 36077534 21.11.2013
6442/2013 školenie Korl,Vozárová ponuka otvoreného kurzu 96,00 EUR 12.11.2013 MEDIA ONE 821 01 Bratislava Nevädzova 5 35874171 21.11.2013
6225/2013 poradenské služby VO ČísOb. 5976 z 09.10.2013 5.400,00 EUR 5.11.2013 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 22.11.2013
6271/2013 pohonné hmoty, dest.voda Z č.101/2006-8.3 5.613,17 EUR 6.11.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 22.11.2013
6286/2013 poradenské služby VO ČísOb. 5638 z 15.05.2013 5.400,00 EUR 7.11.2013 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 22.11.2013
6323/2013 Darčeková kniha ČísOb. 5825 z 02.08.2013 840,00 EUR 8.11.2013 Presco Group Slovakia, s.r.o. 821 06 Bratislava Vrakunská cesta 22 35772069 22.11.2013
6325/2013 Apple iPhone 4ks Z č.295/2006-6.3 1.196,00 EUR 8.11.2013 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 22.11.2013
6326/2013 hlavičkový papier VSÚ ČísOb. 6024 z 06.11.2013 100,00 EUR 11.11.2013 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 22.11.2013
6327/2013 el.energia 10/2013 Z č.91/N/2006-224 199,91 EUR 11.11.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 22.11.2013
6358/2013 letenka Klinda ČísOb. 6015 z 29.10.2013
Z č.81/2011-1.9
298,77 EUR 12.11.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 22.11.2013
6359/2013 letenka Fančová ČísOb. 6014 z 29.10.2013
Z č.81/2011-1.9
327,77 EUR 12.11.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 22.11.2013
6382/2013 hospodárska mobilizácia Z č.17/2013-1.2 675,50 EUR 14.11.2013 Oravská vodárenská spoločnosť 026 80 Dolný Kubín Bysterecká 2180 36672254 22.11.2013
6384/2013 zmluvné služby 11/13 Z č.95/2009-1.11 3.414,00 EUR 14.11.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 22.11.2013
6444/2013 školenie Šuttová ponuka otvoreného kurzu 190,00 EUR 13.11.2013 Ing. Viliam Šedo 013 13 Rajecké Teplice Školská 394/13 41561741 22.11.2013
6457/2013 Contribution SR AQC 2013 Contribution AQC 190,00 EUR 19.11.2013 ICPDR Permanent Secretariat 1400 Viena Viena International 22.11.2013
6481/2013 test DNA Falco peregrinus Z č.6137/2013-2.3 110,00 EUR 18.11.2013 Dominik Sloboda 916 26 Považany Považany 150 000000.. 22.11.2013
6209/2013 el.energia klimatiz.zar. Z č.95/2009-1.11 1.211,10 EUR 5.11.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 25.11.2013
6275/2013 strážna služba 10/13 Z č.182/2008-6.4 14.840,40 EUR 6.11.2013 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 25.11.2013
6285/2013 poradenské služby VO ČísOb. 5638 z 15.05.2013 5.400,00 EUR 7.11.2013 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 25.11.2013
6348/2013 letenka Škovranová ČísOb. 5948 z 02.10.2013
Z č.82/2011-1.9
583,10 EUR 11.11.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.11.2013
6350/2013 letenka Novomeská ČísOb. 5991 z 10.10.2013
Z č.82/2011-1.9
508,10 EUR 11.11.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.11.2013
6351/2013 letenka Bujnová,Strelková ČísOb. 5984 z 08.10.2013
Z č.82/2011-1.9
1.054,20 EUR 11.11.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.11.2013
6352/2013 letenka Kovácsová ČísOb. 6017 z 30.10.2013
Z č.82/2011-1.9
583,10 EUR 11.11.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.11.2013
6353/2013 letenka Novomeská ČísOb. 6006 z 24.10.2013
Z č.82/2011-1.9
543,10 EUR 11.11.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.11.2013
6354/2013 letenka Vereš ČísOb. 6005 z 24.10.2013
Z č.82/2011-1.9
603,10 EUR 11.11.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.11.2013
6355/2013 letenka Ilavský,Uhrínová ČísOb. 6004 z 23.10.2013
Z č.82/2011-1.9
3.856,36 EUR 11.11.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.11.2013
6356/2013 letenka Ambroš ČísOb. 6003 z 14.10.2013
Z č.82/2011-1.9
533,72 EUR 11.11.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.11.2013
6383/2013 nájomné 11/2013 Z č.95/2009-1.11 2.308,28 EUR 14.11.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 25.11.2013
6385/2013 nedoplatok za energiu Z č.142/2010-1.9 155,26 EUR 14.11.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 25.11.2013
6386/2013 upratov.práce 10/2013 ČísOb. 5906 z 18.09.2013 1.883,22 EUR 14.11.2013 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 25.11.2013
6389/2013 hospodárska mobilizácia Z č.21/2013-1.2 670,74 EUR 13.11.2013 Podtatranská vodárenská prev.spol 058 89 Poprad Hraničná 662/17 36500968 25.11.2013
6401/2013 spravod.servis TASR 10/13 Z č.6/2011-1.1.2 477,60 EUR 15.11.2013 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 25.11.2013
6411/2013 vyhradzovacia PK ČísOb. 6031 z 11.11.2013 551,20 EUR 18.11.2013 BPS PARK a.s 811 08 Bratislava Cintorínska 2 35688025 25.11.2013
6440/2013 fotograf.na služ.preukazy ČísOb. 5823 z 02.08.2013 270,00 EUR 18.11.2013 Life Moments, s.r.o. 841 05 Bratislava Hany Meličkovej 3 46336389 26.11.2013
6228/2013 vypracovanie odb.posudku ČísOb. 6001 z 18.10.2013 8.500,00 EUR 5.11.2013 KATRING 040 01 Košice Moldavská cesta II. 46685049 27.11.2013
6277/2013 el.energia 11/2013 Z č.138/2010-1.9 25,55 EUR 7.11.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 27.11.2013
6279/2013 el.energia 11/2013 Z č.140/2010-1.9 25,56 EUR 7.11.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 27.11.2013
6280/2013 el.energia 11/2013 Z č.139/2010-1.9 150,71 EUR 7.11.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 27.11.2013
6281/2013 el.energia 11/2013 Z č.141/2010-1.9 53,97 EUR 7.11.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 27.11.2013
6282/2013 el.energia 11/2013 Z č.136/2010-1.9 16,68 EUR 7.11.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 27.11.2013
6284/2013 ochranné prac.prostriedky ČísOb. 5872 z 04.09.2013 6.979,20 EUR 6.11.2013 JANOLI 082 66 Uzovce Uzovce 26 36515507 27.11.2013
6321/2013 tabelačný samoprepis ČísOb. 5990 z 16.10.2013 2.664,00 EUR 11.11.2013 Polygrafické centrum 811 06 Bratislava - St Palisády 33 43801111 27.11.2013
6402/2013 USB token, kábel USB ČísOb. 6028 z 06.11.2013 99,58 EUR 18.11.2013 PosAm Bratislava s.r.o. 831 02 Bratislava Odborárska 21 31365078 27.11.2013
6404/2013 letenka Pap.Majeská ČísOb. 5992 z 16.10.2013
Z č.82/2011-1.9
647,10 EUR 18.11.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 27.11.2013
6405/2013 letenka Mikulášková ČísOb. 6027 z 06.11.2013
Z č.82/2011-1.9
473,10 EUR 18.11.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 27.11.2013
6408/2013 servis vzduch.zariadenia 45,60 EUR 15.11.2013 Regotrans-rittmeyer s.r.o. 831 03 Bratislava 685780 27.11.2013
6409/2013 kalendáre 2014,vrec.diáre ČísOb. 6033 z 12.11.2013 186,56 EUR 18.11.2013 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 27.11.2013
6423/2013 nedoplatok za energiu Z č.142/2010-1.9 8,45 EUR 19.11.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 27.11.2013
6220/2013 moduly v apl.programe ČísOb. 5594 z 18.04.2013
Z č.54/2011-1.2
15.840,00 EUR 5.11.2013 VUJE a.s. 918 64 Trnava Okružná 5 31450474 28.11.2013
6387/2013 nálepky,samolepky ČísOb. 6034 z 12.11.2013 24,49 EUR 14.11.2013 EXPRES TLAČ 841 05 Bratislava Jána Stanislava 24 43954782 28.11.2013
6437/2013 telefónne poplatky Z č.295/2006-6.3 11.104,84 EUR 19.11.2013 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 28.11.2013
6424/2013 servis mot.vozidla ČísOb. 6023 z 06.11.2013 159,74 EUR 19.11.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 29.11.2013
6425/2013 servis mot.vozidla ČísOb. 6018 z 30.10.2013 43,20 EUR 19.11.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 29.11.2013
6426/2013 servis mot.vozidla ČísOb. 6021 z 05.11.2013 26,18 EUR 19.11.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 29.11.2013
6427/2013 servis mot.vozidla ČísOb. 6022 z 05.11.2013 11,62 EUR 19.11.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 29.11.2013
6435/2013 servis mot.vozidla ČísOb. 6030 z 11.11.2013 58,82 EUR 19.11.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 29.11.2013
6436/2013 prezutie pneumatík ČísOb. 5987 z 16.10.2013 1.284,64 EUR 19.11.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 29.11.2013
6458/2013 vodné,stočné,zrážky Z č.97/2009-1.11 56,81 EUR 19.11.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 29.11.2013
6465/2013 kontrola el.pož.signaliz. Z č.33/2003-8.3 47,80 EUR 21.11.2013 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 29.11.2013
6467/2013 servis mot.vozidla ČísOb. 6042 z 18.11.2013 19,16 EUR 21.11.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 29.11.2013