Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry do 24.09.2013

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručenia Fa. Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa,) IČO Dátum zaplatenia
5124/2013 el.energia 9/13 Donnerova Z č. 136/2010-1.9 16,68 EUR 5.9.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 12.9.2013
5125/2013 el.energia 8/13 Klobučníc Z č. 141/2010-1.9 53,97 EUR 5.9.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 12.9.2013
5126/2013 el.energia 9/13 Klobučníc Z č. 139/2010-1.9 150,71 EUR 5.9.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 12.9.2013
5129/2013 el.energia 8/13 Klobučníc Z č. 140/2010-1.9 25,56 EUR 5.9.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 12.9.2013
5131/2013 nájom Donnerova 9/13 zálohový predpis 89,87 EUR 5.9.2013 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 12.9.2013
5132/2013 nájom+sl. ŠGÚDŠ 9/13 Z č. 176/2008-6.4 1.957,27 EUR 5.9.2013 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 12.9.2013
5133/2013 preddavok el.energie 9/13 Z č. 142/2010-1.9 5.000,00 EUR 5.9.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 12.9.2013
5134/2013 sl.verej.STV a SRO 9/13 zákonná povinnosť zo zákona č. 68/2008 Z.z 199,16 EUR 5.9.2013 RTVS s.r.o. 841 04 Bratislava Staré Grunty 2 36857432 12.9.2013
4904/2013 štvrťroč.kontrola SKV,EZS Z č. 010709 102 EUR 27.8.2013 UNITEC HOLDING spol.s.r.o. 831 01 Bratislava Vidlicová 14 31353371 13.9.2013
4962/2013 nájomné,ost.služby 8/2013 Z č. 10/2010-6.3 232,49 EUR 2.9.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 13.9.2013
4963/2013 nájomné,ost.služby 8/2013 Z č. 91/2006-224 1.053,70 EUR 2.9.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 13.9.2013
5054/2013 výmena pneumatík Z č. 108/2002-8.3 340,13 EUR 4.9.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 13.9.2013
5055/2013 strážna služba 8/13 ČísOb. 5818 z 31.07.2013 4.419,36 EUR 4.9.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 13.9.2013
5059/2013 strážna služba 8/13 ČísOb. 5817 z 31.07.2013 1.247,40 EUR 4.9.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 13.9.2013
5060/2013 strážna služba 8/13 ČísOb. 5816 z 31.07.2013 5.265,00 EUR 4.9.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 13.9.2013
5094/2013 parkov.v garáž Opera 9/13 Z č. 38/2012-1.9 2.850,00 EUR 5.9.2013 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 13.9.2013
5122/2013 el.energia Harmónia Z č. 94/2011-1.9 326,52 EUR 5.9.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 13.9.2013
5127/2013 el.energia 8/13 Klobučníc Z č. 138/2010-1.9 25,55 EUR 5.9.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 13.9.2013
5020/2013 základný súbor -UPC Z č. 7375955 18,33 EUR 3.9.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 16.9.2013
5022/2013 Rozšírený súbor-UPC Z č. 6904026 207,6 EUR 2.9.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 16.9.2013
5041/2013 sieťové rozbočovače ČísOb. 5754 z 27.06.2013 2.514,30 EUR 3.9.2013 bit-STUDIO Bratislava s.r.o 824 90 Bratislava Priemyselná 6 35702877 16.9.2013
5042/2013 strážna služba 8/13 Z č. 182/2008-6.4 14.820,48 EUR 4.9.2013 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 16.9.2013
5076/2013 hop.mobilizácia 1-6/13 Z č. 18/2013-1.2 1.317,50 EUR 4.9.2013 Turčianska vodárenská spoločnosť 036 80 Martin Kuzmányho 25 36672084 16.9.2013
5080/2013 kancelárske potreby ČísOb. 5851 z 19.08.2013
Z č. 109/2002-8.3
115,73 EUR 5.9.2013 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 16.9.2013
5145/2013 nájomné+služby 8/13 4.949,71 EUR 6.9.2013 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 16.9.2013
5296/2013 šk. Horváthová 7.10. ponuka otvoreného kurzu 50 EUR 10.9.2013 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 17.9.2013
5297/2013 šk. Porubčanský ponuka otvoreného kurzu 148 EUR 11.9.2013 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 17.9.2013
5298/2013 šk. Medveďová ponuka otvoreného kurzu 69 EUR 11.9.2013 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 17.9.2013
5184/2013 spoluúčasť - BL409BR Z č. 150/2004-8.3
7710006060/00043
79,27 EUR 6.9.2013 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647 18.9.2013
5205/2013 kontrola vnút.požiar.vod. ČísOb. 5745 z 01.07.2013
Z č. 16/2011-1.9
579,6 EUR 9.9.2013 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 18.9.2013
5305/2013 sedacia súprava MONZA ČísOb. 5874 z 06.09.2013 828,9 EUR 11.9.2013 Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. 821 04 Bratislava Galványho 11 35883103 18.9.2013
5200/2013 pohonné hmoty a ost. Z č. 101/2006-8.3 3.950,37 EUR 9.9.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 19.9.2013
5202/2013 telefónne poplatky Z č. 131/2010-1.9 4.489,31 EUR 9.9.2013 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 19.9.2013
5203/2013 komun.odpad 8/13 Nariadenie hl.m.SR Bratislavy č. 13/2012 573,35 EUR 9.9.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primac.námestie 603481 19.9.2013
5238/2013 nedopl. el. energia 8/13 Z č. 142/2010-1.9 1.773,35 EUR 10.9.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 19.9.2013
5239/2013 preddd. plyn 10/13 Z č. 57/2013-1.9 2.185,00 EUR 10.9.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 19.9.2013
5240/2013 nedopl. plyn 8/13 Z č. 57/2013-1.9 301,07 EUR 10.9.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 19.9.2013
5130/2013 spravodajský servis 8/13 Z č. 6/2011-1.1.2
dodatok č.4 z 27.12.2012
477,6 EUR 5.9.2013 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 23.9.2013
5196/2013 výroba diplomov ČísOb. 5853 z 20.08.2013 110,76 EUR 4.9.2013 ADDY SLOVAKIA s.r.o. 977 01 Brezno Klementisová 5 36624501 23.9.2013
5301/2013 plyn 9/13 Z č. 58/2013-1.9 393 EUR 11.9.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 23.9.2013
5302/2013 plyn 9/13 Z č. 58/2013-1.9 5 EUR 11.9.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 23.9.2013
5303/2013 plyn 9/13 Z č. 58/2013-1.9 1.023,00 EUR 11.9.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 23.9.2013
5304/2013 plyn 9/13 Z č. 58/2013-1.9 5 EUR 11.9.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 23.9.2013
5317/2013 umytie vozidiel 8/13 Z č. 20/2011-1.9 75,86 EUR 12.9.2013 Milan Rakický 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 23.9.2013
5359/2013 oprava kopírky Ricoh ČísOb. 5876 z 06.09.2013 262,18 EUR 13.9.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 23.9.2013
5262/2013 knihy pre sekciu geol. ČísOb. 5866 z 28.08.2013 998,2 EUR 10.9.2013 Slovenská banská komora 971 01 Prievidza Matice slovenskej 10 34058338 24.9.2013
5315/2013 vodné,stočné,zrážky Z č. 241/2012-1.9 1.218,85 EUR 12.9.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 24.9.2013
5356/2013 el. energia za 8/13 Z č. 91/2006-224 186,64 EUR 13.9.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 24.9.2013
5028/2013 letenka Kovacsova ČísOb. 5865 z 27.08.2013
Z č. 81/2011-1.9
433,1 EUR 3.9.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 25.9.2013
5029/2013 letenka Rusnakova ČísOb. 5862 z 28.08.2013
Z č. 81/2011-1.9
483,1 EUR 3.9.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 25.9.2013
5030/2013 letenka Pap.-Majeská ČísOb. 5864 z 27.08.2013
Z č. 81/2011-1.9
674,39 EUR 3.9.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 25.9.2013
5031/2013 letenka Pap.-Majeská ČísOb. 5863 z 27.08.2013
Z č. 81/2011-1.9
583,1 EUR 3.9.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 25.9.2013
5161/2013 firemné karty DCI Z č. 105/2010-8 185 EUR 6.9.2013 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 25.9.2013
5193/2013 spotrebný mat. pre IT ČísOb. 5824 z 02.08.2013 852 EUR 9.9.2013 IBEON s.r.o. 957 01 Bánovce nad Beb Sládkovičova 726/12 46346481 25.9.2013
5300/2013 umývanie okien a dverí ČísOb. 5775 z 04.07.2013 2.347,09 EUR 11.9.2013 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 25.9.2013
5353/2013 upratovanie 8/13 ČísOb. 5837 z 26.07.2013 1.883,22 EUR 13.9.2013 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 25.9.2013
5354/2013 oprava Audi A6 BA665RD ČísOb. 5839 z 14.08.2013 633,97 EUR 13.9.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 25.9.2013
5355/2013 oprava Audi A6 BA160TI ČísOb. 5875 z 06.09.2013 298,36 EUR 13.9.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 25.9.2013
5357/2013 nájomné 9/13-SHMU Z č. 95/2009-1.11 2.308,28 EUR 13.9.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 25.9.2013
5358/2013 sl. spoj. s nájmom 9/13 Z č. 95/2009-1.11 3.414,00 EUR 13.9.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 25.9.2013
4838/2013 Občerstvenie a obed ČísOb. 5813 z 30.07.2013 166,57 EUR 21.8.2013 SVP, š.p., OZ Bratislava 842 17 Bratislava Karloveská 2 3602204701 26.9.2013
5366/2013 pracovný obed 12.9. ČísOb. 5877 z 06.09.2013 126 EUR 13.9.2013 PLUS BA STRAVEX spol. s r.o. 821 03 Bratislava Exnárova 45 45368791 26.9.2013
5432/2013 tvorba elek. vestníka ČísOb. 5860 z 23.08.2013 98,4 EUR 17.9.2013 Agentúra Pardon-TN,s.r.o. 911 01 Trenčín Jilemnického 23 34141987 26.9.2013
5580/2013 letenka Rybanič ČísOb. 5878 z 06.09.2013
Z č. 82/2011-1.9
488,1 EUR 20.9.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 27.9.2013
5581/2013 letenka Zvara ČísOb. 5879 z 06.09.2013
Z č. 82/2011-1.9
533,1 EUR 20.9.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 27.9.2013
5583/2013 letenka Žiga ČísOb. 5843 z 14.08.2013
Z č. 82/2011-1.9
1.074,10 EUR 20.9.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 27.9.2013
5584/2013 letenka Jozsova ČísOb. 5882 z 10.09.2013
Z č. 82/2011-1.9
582,1 EUR 20.9.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 27.9.2013
5585/2013 letenka Rodina ČísOb. 5870 z 02.09.2013
Z č. 82/2011-1.9
663,1 EUR 20.9.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 27.9.2013
5586/2013 šk. Krafčíková 14.10 ponuka otvoreného kurzu 51 EUR 11.9.2013 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 27.9.2013
5587/2013 šk. Suchoňová, Prostredná ponuka otvoreného kurzu 102 EUR 11.9.2013 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 27.9.2013