Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 18.01.2013

Identif. Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy Faktúr. Mena Dátum Identifikačné údaje dodávateľa IČO Dátum
údaj alebo objednávky suma doučeniaFA. (názov dodávateľa, adresa,) zaplatenia
faktúry
12/2013 pokuta - rozhod. Ú pre VO rozhodnutie UVO č. 6-6000/2012-SK/5 z 14.12.2012 podľa § 149 ods. 2 písmeno a) 1.000,00 EUR 2.1.2013 Úrad pre verejné obstarávanie 820 04 Bratislava Dunajská 68 36021091 7.1.2013
14/2013 nájomné+sl. 1/2013 NZ č. 176/2008/6.4 1.957,27 EUR 2.1.2013 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 7.1.2013
15/2013 sl. verej. SRO+STV 1/2013 zákonná povinnosť- z. č. 68/2008 Z.z. 199,16 EUR 2.1.2013 RTVS s.r.o. 841 04 Bratislava Staré Grunty 2 36857432 7.1.2013
13/2013 zál.pl. nájomné 1/2013 zálohový predpis 122,81 EUR 2.1.2013 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 9.1.2013
1/2013 aktualizácia ZP ČísOb. 4220 z 28.10.2011 16,50 EUR 2.1.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Oravská 17 31348262 14.1.2013
3/2013 aktualiz. prav.soc.zab. ČísOb. 4217 z 28.10.2011 27,35 EUR 3.1.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Oravská 17 31348262 14.1.2013
9/2013 rýchloviazač ČísOb. 5342 z 20.12.2012 74,18 EUR 31.12.2012 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 14.1.2013
33/2013 uprat.a čist. pr. 12/12 ČísOb. 5316 z 17.12.2012 1.850,40 EUR 4.1.2013 CLEAN HAUS 821 07 Bratislava Bodrocká 10 36704679 14.1.2013
40/2013 spravod. servis 12/2012 6/2011-1.1.2 477,60 EUR 7.1.2013 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 14.1.2013
73/2013 služby v OPP a BOZP 12/12 16/2011/1.9 346,80 EUR 28.12.2012 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 14.1.2013
2/2013 aktualiz. sprav. por. ČísOb. 4218 z 28.10.2011 185,86 EUR 3.1.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Oravská 17 31348262 15.1.2013
5/2013 plyn 1/2013 169/2004/1.9 5,00 EUR 3.1.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 15.1.2013
7/2013 upratovacie sluzby 1212 271/2007/6.4 3.632,75 EUR 3.1.2013 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 15.1.2013
16/2013 tlak skúšky, únik chlad. ČísOb. 5335 z 19.12.2012 254,44 EUR 31.12.2012 Skanska SK a.s. 821 04 Bratislava Krajná 29 31611788 15.1.2013
17/2013 servisný zásah-klim. zar. ČísOb. 5050 z 18.09..2012 78,95 EUR 31.12.2012 Skanska SK a.s. 821 04 Bratislava Krajná 29 31611788 15.1.2013
34/2013 oprava faxu ČísOb. 5336 z 19.12.2012 58,55 EUR 7.1.2013 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 15.1.2013
38/2013 stráž.sl. 12/2012 182/2008-6.4 14.820,48 EUR 7.1.2013 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 15.1.2013
74/2013 školenie Toth ponuka otvoreného kurzu 53,88 EUR 4.1.2013 Agentúra Tempo, s.r.o. 010 01 Žilina 36433292 15.1.2013
10/2013 mesač.popl. SFK 295/2006/6.3 4,07 EUR 31.12.2012 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 16.1.2013
39/2013 tr. exek.SLOGOLD-SLOVAKIA Uznesenie OS Spišská Nová Ves 5Er/460/2007-22 z 4.10.2012 27,80 EUR 4.1.2013 JUDr. Václav Kuna 949 01 Nitra Piaristická 2 36100251 16.1.2013
76/2013 preddd. el.en. 1/13 ČZ - 142/2010/1.9 5.000,00 EUR 7.1.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 16.1.2013
86/2013 plyn 01/13 137/2010/1.9 910,00 EUR 9.1.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 16.1.2013
87/2013 plyn 01/13 80/2012-1.9 3.661,00 EUR 9.1.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 16.1.2013
88/2013 plyn 01/13 134/2009/6.3 393,00 EUR 9.1.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 16.1.2013
89/2013 plyn 01/13 181/2009/1.9 5,00 EUR 9.1.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 16.1.2013
91/2013 umytie vozidiel 12/12 080/2011/1.9 161,71 EUR 9.1.2013 Milan Rakický Autoumyv.garáž Opera 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 16.1.2013
94/2013 anal. retrans. 2013 6912345 200,40 EUR 8.1.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 16.1.2013
95/2013 anal. retrans. 2013 6912369 200,40 EUR 8.1.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 16.1.2013
96/2013 anal. retrans. 2013 6912333 200,40 EUR 8.1.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 16.1.2013
97/2013 anal. retrans. 2013 6912310 200,40 EUR 8.1.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 16.1.2013
98/2013 anal. retrans. 2013 6912370 200,40 EUR 8.1.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 16.1.2013
99/2013 anal. retrans. 2013 6912321 200,40 EUR 8.1.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 16.1.2013
161/2013 náhrada trov konania rozsudok NS SR č. k. 3Sžp/31/2012 z 13.11.2012 202,67 EUR 7.1.2013 JUDr. Iveta Rajtáková 042 83 Košice Štúrova 20 35514892 16.1.2013
199/2013 tlmoč na rokovani sj/aj ČísOb. 5090 z 03.10.2012 884,00 EUR 27.12.2012 European Commission 1049 Brussels . 16.1.2013
80/2013 nájomné+sl. 12/2012 4 949,71 EUR 9.1.2013 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 17.1.2013
4/2013 spravod. servis 10/2012 6/2011-1.1.2 477,60 EUR 3.1.2013 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 17.1.2013
36/2013 nájom+sl. 12/2012 10/2010/6.3 232,49 EUR 7.1.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 17.1.2013
37/2013 nájom+sl. 12/2012 dodatok č. 1 k zml. Č. 91/N/2006/224 1.053,70 EUR 7.1.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 17.1.2013
77/2013 odvoz odpadu 12/12 nariadenie hl. mesta Bratislava č. 13/2004 a 13/2007 509,64 EUR 9.1.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 17.1.2013
100/2013 vodné, stočné, zrážky 241/2012/1.9 803,70 EUR 8.1.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 17.1.2013
104/2013 šk.Chudíková, Kralovičová ponuka otvoreného kurzu 90,00 EUR 9.1.2013 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 17.1.2013
43/2013 trans. kar. Diners Club 105/2010/8 519,61 EUR 7.1.2013 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 18.1.2013