Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry do 17.12.2013

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy
alebo objednávky
Faktúrovaná
suma
Mena Dátum
doučeniaFA.
Identifikačné údaje dodávateľa
(názov dodávateľa, adresa,)
IČO Dátum
zaplatenia
6388/2013 odbor.zhromaždenie HM ČísOb. 5933 z 30.09.2013 600,50 EUR 13.11.2013 Vodohospodárska výstavba š.p. 842 04 Bratislava Karloveská 2 4 156752 2.12.2013
6524/2013 nedoplatok za energiu Z č. 141/2010/1.9.
zo dňa 3.11.2010
7,62 EUR 18.11.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 2.12.2013
6525/2013 Contribution SR AQC 2013 190,00 EUR 28.11.2013 ICPDR Permanent Secretariat 1400 Viena Viena International 2.12.2013
6461/2013 pohonné hmoty Z.č.101/2006/8.3
zo dňa 1.6.2006
3 896,83 EUR 20.11.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 3.12.2013
6510/2013 test DNA Falco cherrug Z.č.6017/2013-2.3 zo dňa 20.8.2013 150,00 EUR 25.11.2013 Ján Hrušecký 908 45 Gbely Medlenova 1474 00000... 3.12.2013
6514/2013 letenka Darmo ČísOb. 6041 zo 14.11.2013
Z č. 82/2011/1.9
259,77 EUR 25.11.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 3.12.2013
6515/2013 letenka Janiga ČísOb. 6037 z 13.11.2013
Z č. 81/2011/1.9
718,10 EUR 25.11.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 3.12.2013
6516/2013 letenka Pap.Majeská ČísOb. 6025 z 5.11.2013
Z č. 81/2011/1.9
653,09 EUR 25.11.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 3.12.2013
6518/2013 letenka Hackerova ČísOb. 6029 z 11.11.2013
Z č. 81/2011/1.9
576,00 EUR 25.11.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 3.12.2013
6519/2013 letenka Kelnarova ČísOb. 6026 z 5.11.2013
Z č. 81/2011/1.9
363,39 EUR 25.11.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 3.12.2013
6520/2013 škol.Prostredná,Jelínková ponuka otvoreného kurzu 40,00 EUR 26.11.2013 Národný ústav celoživotného 841 01 Bratislava 699438 3.12.2013
6224/2013 tlmočnícke,preklad.služby ČísOb. 5638 z 15.5.2013 3 600,00 EUR 5.11.2013 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 5.12.2013
6536/2013 poštov.frankovací stroj Z č. 118/2013/1.9 1 000,00 EUR 28.11.2013 Slovenská pošta a.s. B.B. 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 36631124 5.12.2013
6361/2013 preddavky plyn na 12/2013 Z č. 57/2013-1.9.
zo dňa 28.5.2013
4 035,00 EUR 12.11.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 10.12.2013
6362/2013 spotreba plynu 10/2013 Z č. 57/2013-1.9.
zo dňa 28.5.2013
670,08 EUR 12.11.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 10.12.2013
6406/2013 kurz francúzštiny Zvara ČísOb. 5510 z 18.11.2013 105,00 EUR 18.11.2013 Francúzsky inštitút v Bratislave 811 01 Bratislava - St Sedlárska 7 31783112 10.12.2013
6513/2013 letenka Ilavský,Uhrínová ČísOb. 6040 z 12.11.2013
Z č. 82/2011/1.9.
1 706,82 EUR 25.11.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 10.12.2013
6539/2013 zahranič. poistenie 11/13 Z č. 458/96/1.5. 174,38 EUR 29.11.2013 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 10.12.2013
6555/2013 letenka Šedová ČísOb. 6048 z 20.11.2013
Z č. 82/2011/1.9.
593,10 EUR 2.12.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 10.12.2013
6559/2013 IAD contribution SR 2013 1 500,00 EUR 29.11.2013 IAD General Secretary 1010 Wien AM Zunderfeld 12 10.12.2013
6466/2013 sada tonerov ČísOb.5999
zo dňa 23.10.2013
18 512,06 EUR 21.11.2013 Bicorex 040 11 Košice Pražská 4 47024127 10.12.2013
6537/2013 filtre,čistiace tablety ČísOb. 6044 z 18.11.2013 203,86 EUR 28.11.2013 KÁVOMATY, s.r.o. 060 01 Kežmarok Nižná brána 2 31735657 11.12.2013
6578/2013 Odpady 1-12/2014 ČísOb. 5979 z 10.10.2013 237,92 EUR 3.12.2013 Ing.Miroslav Mracko EPOS 851 01 Bratislava Pečnianska 6 11791519 11.12.2013
6584/2013 upratovacie sl. 11/2013 Z.č. 271/2007/6.4.
zo dňa 21.12.2007
3 632,75 EUR 3.12.2013 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 11.12.2013
6595/2013 servis,prekládky liniek Z č. 120/2004-8.3
zo dňa 22.11.2004
206,20 EUR 3.12.2013 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 11.12.2013
6613/2013 právne služby- Barbušová Z č. 291/2006-7.2.
zo dňa 20.11.2006
86,70 EUR 4.12.2013 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 11.12.2013
6626/2013 doména denzeme.eu ČísOb. 6068 z 28.11.2013 8,00 EUR 5.12.2013 WEBHOUSE 586 01 Jihlava Masarykovo námestie 25327054 11.12.2013
6526/2013 servis mot.vozidla ČísOb. 6052 z 21.11.2013 593,17 EUR 28.11.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 12.12.2013
6538/2013 týždenník TREND ČísOb. 6058 z 26.11.2013 220,32 EUR 29.11.2013 Trend Representative, spol s r.o. 821 01 Bratislava Tomášikova 23 43824706 12.12.2013
6552/2013 strážna služ.-poraden.sl. ČísOb. 5638 z 15.05.2013 5 400,00 EUR 2.12.2013 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 12.12.2013
6554/2013 tonery ČísOb. 6045 z 19.11.2013 4 035,47 EUR 2.12.2013 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 12.12.2013
6577/2013 Občianske právo s vysvet. ČísOb. 5131 z 15.10.2012 46,95 EUR 2.12.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 12.12.2013
6587/2013 nájomné+služby 11/2013 Z č. 91/N/2006/224
zo dňa 10.3.2006
1 053,70 EUR 3.12.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 12.12.2013
6588/2013 nájomné+služby 11/2013 Z č. 10/2010/6.3,
2/N/2010/320
zo dňa 03.03.2010
232,49 EUR 3.12.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 12.12.2013
6589/2013 plyn Harmónia Z č. 58/2013/1.9.
zo dňa 28.5.2013
1 023,00 EUR 3.12.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 12.12.2013
6590/2013 plyn Klobučnícka Z č. 58/2013/1.9
zo dňa 28.5.2013
5,00 EUR 3.12.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 12.12.2013
6591/2013 plyn Klobučnícka Z č. 58/2013/1.9.
zo dňa 28.5.2013
393,00 EUR 3.12.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 12.12.2013
6592/2013 plyn Donnerova 7 Z č. 58/2013/1.9.
zo dňa 28.5.2013
5,00 EUR 3.12.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 12.12.2013
6602/2013 Občianske právo+Judik. ČísOb. 5997 z 23.10.2013 238,13 EUR 3.12.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 12.12.2013
6614/2013 umytie vozidiel 11/2013 T č. 20/2011/1.9.
zo dňa 30.6.2011
97,93 EUR 3.12.2013 Milan Rakický 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 12.12.2013
6553/2013 dodávka,odber info. 11/13 Z č. 11/2011/1.1.2
zo dňa 28.2.2011
1 140,00 EUR 2.12.2013 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 13.12.2013
6556/2013 Contribution SR 2014 10 568,00 USD 29.11.2013 International Environment House 1219 Geneva Chemin des Anemones 13.12.2013
6557/2013 Core budget SR 2014 39 089,00 EUR 2.12.2013 UNFCCC 53175 Bonn Martin Luther-King-S 13.12.2013
6558/2013 KP budget SR 2014 17 934,00 EUR 29.11.2013 UNFCCC 53175 Bonn Martin Luther-King-S 13.12.2013
6624/2013 audiotechnika,osvetlenie ČísOb. 6071 z 29.11.2013 787,80 EUR 4.12.2013 Icebreaker, spol. s r.o. 851 04 Bratislava Alžbety Gwerkovej 9 46035591 13.12.2013
6688/2013 el.energia za 12/2013 Z č. 141/2013/1.9. 160,00 EUR 9.12.2013 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 13.12.2013
6689/2013 služby STV a SRO 12/2013 zákonná povinnosť
zo zákona č.68/2008 Z.z.
199,16 EUR 9.12.2013 RTVS s.r.o. 841 04 Bratislava Staré Grunty 2 36857432 13.12.2013
6690/2013 el.energia za 12/2013 Z č. 140/2013/1.9. 2 500,00 EUR 9.12.2013 ENERGA Slovakia 811 01 Bratislava Zámocká 30 36362727 13.12.2013
6691/2013 nájomné+služby 12/2013 z.č. 176/2008/6.4. 1 957,27 EUR 9.12.2013 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 13.12.2013
6692/2013 užívanie bytu Donnerova 89,87 EUR 9.12.2013 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 13.12.2013
6801/2013 predpl.časopisu Papoušci ČísOb. 5961/SL 15,00 EUR 13.12.2013 Magnet Press Slovakia s.r.o. 821 02 Bratislava Teslova 12 31356958 13.12.2013
6594/2013 nevyhr.parkovanie 11/2013 Z.č. 38/2012/1.9.
zo dňa 28.6.2012
4 620,00 EUR 3.12.2013 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 16.12.2013
6628/2013 nájomné+služby 11/2013 4 949,71 EUR 5.12.2013 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 16.12.2013
6647/2013 transakcie fir.kariet DCI Z č. 105/2010/8
zo dňa 13.10.2010
115,00 EUR 6.12.2013 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 16.12.2013
6650/2013 KO 11/2013 Nariadenie hl mesta SR
č.13/2012
573,35 EUR 6.12.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 16.12.2013
6651/2013 transakcie fir.kariet DCI Z č. 105/2010/8
zo dňa 13.10.2010
431,01 EUR 6.12.2013 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 16.12.2013
6663/2013 mesač.kontrola EPS 12/13 Z č. 33/2003/8.3.
zo dňa 1.10.1997
47,80 EUR 9.12.2013 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 16.12.2013
6665/2013 štvrťročná kontrola EPS Z č. 33/2003/8.3.
zo dňa 1.10.1997
140,40 EUR 9.12.2013 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 16.12.2013
6668/2013 letenka Rybanic ČísOb. 6073 z 29.11.2013
Z č. 81/2011/1.9.
709,10 EUR 9.12.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 16.12.2013
6710/2013 letenka Rak,Jurík,Ferencz ČísOb. 6049 z 19.11.2013
Z č. 82/2011/1.9.
5 976,31 EUR 10.12.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 16.12.2013
6781/2013 servis mot.vozidla ČísOb. 6069 z 29.11.2013 789,24 EUR 6.12.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 16.12.2013
6782/2013 servis mot.vozidla ČísOb. 6070 z 29.11.2013 328,55 EUR 6.12.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 16.12.2013
6783/2013 plyn 11/2013 Z č. 57/2013-1.9.
zo dňa 28.5.2013
927,75 EUR 9.12.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 16.12.2013
6788/2013 letenka Rusnáková ČísOb. 6072 z 28.11.2013
Z č. 82/2011/1.9.
508,10 EUR 10.12.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 16.12.2013
6789/2013 letenka Nižnanský,Majeská ČísOb. 6063 z 26.11.2013
Z č. 82/2011/1.9.
1 824,30 EUR 10.12.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 16.12.2013
6790/2013 letenka Darmo ČísOb. 6065 z 26.11.2013
Z č. 82/2011/1.9.
284,77 EUR 10.12.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 16.12.2013
6791/2013 letenka Ďurišová,Demeter. ČísOb. 6064 z 26.11.2013
Z č. 82/2011/1.9.
1 122,44 EUR 10.12.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 16.12.2013
6824/2013 služby VOYO rok 2014 ČísOb. 6053/SL 431,28 EUR 16.12.2013 Markíza Slovakia s.r.o. 843 56 Bratislava 48 - Bratislavská 1 31444873 16.12.2013
6666/2013 plyn 01/2014 Z č. 57/2013/1.9. 4 731,00 EUR 9.12.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.12.2013
6684/2013 servis telek.zariadení Z č. 120/2004-8.3.
zo dňa 22.11.2004
168,11 EUR 9.12.2013 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 17.12.2013
6703/2013 PHM pre autom.MŽP SR ČísOb. 5638 z 15.5.2013 5 400,00 EUR 9.12.2013 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 17.12.2013
6708/2013 úprava systémov CITIES ČísOb. 5975 z 09.10.2013 5 400,00 EUR 9.12.2013 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 17.12.2013
6793/2013 pohonné hmoty Z č. 145/2013/1.9.
zo dňa 22.11.2013
4 633,61 EUR 5.12.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 17.12.2013
6794/2013 predpl.časopisu Rybářství ČísOb. 5962/SL 29,50 EUR 12.12.2013 Magnet Press Slovakia s.r.o. 821 02 Bratislava Teslova 12 31356958 17.12.2013
6795/2013 účastnícky poplatok 550,00 EUR 12.12.2013 Europäische ARGE 1010 Wien Bartensteingasse 4/1 17.12.2013
6288/2013 internet OÚ ŽP 10/13 Z č. 76/2004/1.13
zo dňa 24.6.2004
125 606,83 EUR 7.11.2013 SWAN, a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 18.12.2013
6410/2013 el.energia pre klimat.zar Z č. 95/2009/1.11
zo dňa 10.2.2010
1 115,80 EUR 18.11.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 18.12.2013
6460/2013 sl.spojené s nájmom 2012 Z č. 95/2009/1.11
zo dňa 27.8.2009
3 511,34 EUR 20.11.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 18.12.2013
6517/2013 letenka Zvara ČísOb. 6013 z 29.10.2013
Z č. 81/2011/1.9.
648,00 EUR 25.11.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 18.12.2013
6579/2013 Rozšírený súbor Z č. 6904063
zo dňa 5.12.2003
1 453,20 EUR 3.12.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 18.12.2013
6580/2013 Rozšírený súbor Z č. 6903990
zo dňa 3.6.1997
207,60 EUR 3.12.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 18.12.2013
6581/2013 Rozšírený súbor Z č. 6903988
zo dňa 22.11.2010
415,20 EUR 3.12.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 18.12.2013
6583/2013 Rozšírený súbor Z č. 6904026
zo dňa 22.11.2010
207,60 EUR 3.12.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 18.12.2013
6585/2013 Základný súbor Z č. 7375955
zo dňa 14.12.2012
18,33 EUR 3.12.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 18.12.2013
6646/2013 čistenie pisoáru 180,00 EUR 6.12.2013 Eva Fratričová 821 07 Bratislava Dudvážska 25 34983848 18.12.2013
6682/2013 internet OÚ ŽP 11/13 Z č. 76/2004/1.13
zo dňa 24.6.2004
59 451,18 EUR 9.12.2013 SWAN, a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 18.12.2013
6733/2013 technické,emisné kontroly ČísOb. 5422 z 12.02.2013 489,60 EUR 11.12.2013 Mestav s.r.o. 831 04 Bratislava Stará Vajnorská 39 31369367 18.12.2013