Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry do 14.08.2013

Faktúrovaná suma Mena Dátum doučeniaFA. Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa,) IČO Dátum zaplatenia
10.818,48 EUR 19.7.2013 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 29.7.2013
22,00 EUR 19.7.2013 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 29.7.2013
227,70 EUR 19.7.2013 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 29.7.2013
10.397,04 EUR 19.7.2013 SEKOM, s.r.o. 925 52 Šoporňa č. 1023 43975968 30.7.2013
8,40 EUR 22.7.2013 OMEGA PRINT s.r.o. 841 01 Bratislava Klimkovičova 7 36802905 30.7.2013
4.200,00 EUR 22.7.2013 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 31.7.2013
3.600,00 EUR 22.7.2013 Visions s.r.o. 917 01 Trnava J. Bottu 2 45394920 31.7.2013
719,00 EUR 22.7.2013 Alza.cz a.s. 170 00 Praha 7 Jateční 33 1.8.2013
1.019,92 EUR 24.7.2013 Kwapil & Co GmbH. 1210 Vienna Kammelweg 9 1.8.2013
395,10 EUR 17.7.2013 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 2.8.2013
56,81 EUR 24.7.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 2.8.2013
1.419,00 EUR 29.7.2013 LEXMAN, s.r.o. 821 01 Bratislava Haburská 49/A 36810657 2.8.2013
4.797,00 EUR 16.7.2013 Dimano a.s. 841 02 Bratislava Saratovská 26 30775094 5.8.2013
1.242,00 EUR 23.7.2013 Vodárenská spoločnosť Ružomberok 034 06 Ružomberok Pri Váhu 6 36672271 5.8.2013
489,22 EUR 24.7.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 5.8.2013
603,10 EUR 24.7.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 5.8.2013
140,00 EUR 24.7.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 5.8.2013
501,07 EUR 24.7.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 5.8.2013
583,10 EUR 24.7.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 5.8.2013
1.248,70 EUR 24.7.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 5.8.2013
443,10 EUR 29.7.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 5.8.2013
240,52 EUR 29.7.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 5.8.2013
120,00 EUR 26.7.2013 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503 8.8.2013
231,26 EUR 29.7.2013 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 8.8.2013
3.888,72 EUR 31.7.2013 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 8.8.2013
199,16 EUR 1.8.2013 RTVS s.r.o. 841 04 Bratislava Staré Grunty 2 36857432 8.8.2013
540,00 EUR 29.7.2013 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 9.8.2013
880,00 EUR 29.7.2013 European Commission 1049 Brussels . 12.8.2013
1.140,00 EUR 31.7.2013 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 12.8.2013
76,22 EUR 31.7.2013 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 12.8.2013
1.957,27 EUR 1.8.2013 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 12.8.2013
5.000,00 EUR 1.8.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 12.8.2013
2.000,00 EUR 24.7.2013 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 12.8.2013
477,60 EUR 16.7.2013 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 14.8.2013
768,00 EUR 25.7.2013 Európsky vzdelávací inštitút n.o. 811 02 Bratislava Štúrova 3 36076805 14.8.2013
1.053,70 EUR 29.7.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 14.8.2013
232,49 EUR 29.7.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 14.8.2013
123,84 EUR 30.7.2013 PEREX a.s. 831 04 Bratislava Trnavská cesta 39/A 685313 14.8.2013
110.925,00 CHF 24.7.2013 World Meteorological Organization 1211 Geneve 2 avenue de la Paix 7 14.8.2013
170,00 EUR 24.7.2013 H+H Group Vlastimil Holík 851 01 Bratislava Tupolevova 17 34445463 15.8.2013
15,52 EUR 1.8.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 15.8.2013
3.632,75 EUR 2.8.2013 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 15.8.2013
108,08 EUR 2.8.2013 Daniel Filo - ELEKTROHELP 851 01 Bratislava Farského 14 11818549 15.8.2013
52,02 EUR 2.8.2013 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 15.8.2013
8,39 EUR 8.8.2013 KIA Bratislava s.r.o. 831 07 Bratislava Tuhovská 7 35873647 15.8.2013
18,33 EUR 5.8.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 15.8.2013
4.949,71 EUR 6.8.2013 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 15.8.2013
5,00 EUR 9.8.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 15.8.2013
393,00 EUR 9.8.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 15.8.2013
2.982,00 EUR 12.8.2013 A - Z PLUS s.r.o. Košice 044 10 Košice Geča 55 3,67E+08 15.8.2013
5.376,00 EUR 12.8.2013 INTESA s.r.o. 841 03 Bratislava Heyrovského 16 46251243 15.8.2013
335,98 EUR 19.7.2013 SVP š.p. OZ KOŠICE 041 59 Košice Ďumbierska 14 3,6E+09 15.8.2013
5,00 EUR 9.8.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 15.8.2013
3.754,46 EUR 23.7.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 16.8.2013
89,87 EUR 1.8.2013 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 16.8.2013
25,55 EUR 6.8.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 16.8.2013
150,71 EUR 6.8.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 16.8.2013
53,97 EUR 6.8.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 16.8.2013
16,68 EUR 6.8.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 16.8.2013
47,80 EUR 7.8.2013 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 16.8.2013
326,52 EUR 6.8.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 16.8.2013
25,56 EUR 6.8.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 16.8.2013
5.989,42 EUR 30.7.2013 EFG Slovakia, s.r.o. 831 02 Bratislava Račianska 66 36224464 19.8.2013
1.023,00 EUR 9.8.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 19.8.2013
205,80 EUR 1.8.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 20.8.2013
38,50 EUR 31.7.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Oravská 17 31348262 20.8.2013
40,92 EUR 2.8.2013 KARPAT Agentúra - Kazimír Valach 831 03 Bratislava L. Dédera 10 37499220 20.8.2013
1.913,20 EUR 8.8.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 20.8.2013
2.850,00 EUR 5.8.2013 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 20.8.2013
573,35 EUR 7.8.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne nám. 603481 20.8.2013
477,60 EUR 12.8.2013 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 20.8.2013
2.872,80 EUR 31.7.2013 ARCHA TELECOM spol. s.r.o. 821 09 Bratislava Svätoplukova 5 35753382 21.8.2013
533,10 EUR 2.8.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 21.8.2013
588,10 EUR 2.8.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 21.8.2013
533,10 EUR 2.8.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 21.8.2013
638,10 EUR 2.8.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 21.8.2013
425,72 EUR 2.8.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 21.8.2013
468,10 EUR 2.8.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 21.8.2013
805,48 EUR 8.8.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 21.8.2013
3.853,31 EUR 8.8.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 21.8.2013
898,45 EUR 7.8.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 21.8.2013
1.306,80 EUR 5.8.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 21.8.2013
4.747,20 EUR 7.8.2013 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 21.8.2013
11.513,26 EUR 5.8.2013 AutoCont SK, a.s. 851 01 Bratislava Einsteinova 24 36396222 21.8.2013
210,00 EUR 7.8.2013 BOCA BB, s.r.o. 974 01 Banská Bystrica Dolná 52 46486933 21.8.2013
109,80 EUR 9.8.2013 OMEGA PRINT s.r.o. 841 01 Bratislava Klimkovičova 7 36802905 21.8.2013
1.029,00 EUR 7.8.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 22.8.2013
111,92 EUR 7.8.2013 Milan Rakický 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 22.8.2013
20,50 EUR 7.8.2013 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 23.8.2013
26,91 EUR 12.8.2013 Katarína Hrdá 951 17 Cabaj-Čápor Cabaj 897 44711905 23.8.2013
76.000,00 EUR 1.8.2013 DOXX-Stravné lístky 010 01 Žilina 36391000 23.8.2013
966,61 EUR 12.8.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 23.8.2013
180,00 EUR 14.8.2013 Spoločnosť 7 plus s.r.o. 852 32 Bratislava Panónska cesta 9 31347291 23.8.2013
346,80 EUR 5.8.2013 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 23.8.2013
14.820,48 EUR 5.8.2013 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 23.8.2013
48,96 EUR 14.8.2013 Mestav s.r.o. 831 04 Bratislava Stará Vajnorská 39 31369367 23.8.2013