Vytlačiť Poslať stránku

Faktúry do 13.06.2013

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa IČO Dátum zaplatenia
2746/2013 spotreba el.energie 04/13 Z č. 91/N/2006-224 174,76 EUR 13.5.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 22.5.2013
2766/2013 nájomné 05/13 - SHMU Z č. 95/2009-1.11 2.308,28 EUR 14.5.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 22.5.2013
2767/2013 sl.spoj. s nájmom 05/13 Z č. 95/2009-1.11 3.414,00 EUR 14.5.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 22.5.2013
2837/2013 spravodaj. servis 04/13 Z č. 6/2011-1.1.2 477,6 EUR 16.5.2013 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 22.5.2013
2869/2013 školenie mzdová problem. ponuka otvoreného kurzu 683,1 EUR 17.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 22.5.2013
2870/2013 školenie podvoj.účtov. ponuka otvoreného kurzu 124,2 EUR 17.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 22.5.2013
2545/2013 stráž.sl. 04/13-Jeséniova ČísOb. 5603 z 24.04.2013 1.247,40 EUR 6.5.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 23.5.2013
2546/2013 stráž.sl.04/13 Modra-Har. ČísOb. 5601 z 24.04.2013 4.276,80 EUR 6.5.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 23.5.2013
2547/2013 stráž.sl.04/13 - Bukureš. ČísOb. 5602 z 24.04.2013 5.135,40 EUR 6.5.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 23.5.2013
2553/2013 letenka Bohers ČísOb. 5554 z 04.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
427,24 EUR 6.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2699/2013 telefónne poplatky 04/13 Z č. 131/2010-1.9 4.729,45 EUR 9.5.2013 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 23.5.2013
2755/2013 kontrola pož. vodovodov ČísOb. 5614 z 30.04.2013 242,64 EUR 10.5.2013 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 23.5.2013
2756/2013 el.energia 05/13 Z č. 141/2010-1.9 53,97 EUR 10.5.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 23.5.2013
2757/2013 el.energia 05/13 Z č. 139/2010-1.9 150,71 EUR 10.5.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 23.5.2013
2759/2013 el.energia 05/13 Z č. 140/2010-1.9 25,56 EUR 13.5.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 23.5.2013
2760/2013 el.energia 05/13 Z č. 138/2010-1.9 25,55 EUR 13.5.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 23.5.2013
2761/2013 el.energia 05/13 Z č. 136/2010-1.9 16,68 EUR 13.5.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 23.5.2013
2762/2013 el.energia 05/13 Z č. 94/2011-1.9 326,52 EUR 13.5.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 23.5.2013
2333/2013 letenka Kovacsova ČísOb. 5574 z 10.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
726,1 EUR 24.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2334/2013 letenka Janiga ČísOb. 5570 z 10.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
538,1 EUR 24.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2336/2013 letenka Bobis ČísOb. 5568 z 10.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
583,1 EUR 24.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2337/2013 letenka Kmecova ČísOb. 5569 z 10.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
458,1 EUR 10.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2338/2013 letenka Stankovsky ČísOb. 5567 z 10.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
583,1 EUR 10.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2339/2013 letenka Celuch ČísOb. 5556 z 8.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
338,32 EUR 29.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2350/2013 letenka Uhrin.,Jankovicova ČísOb. 5581 z 12.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
1763,6 EUR 25.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2351/2013 letenka Rodina ČísOb. 5580 z 12.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
583,1 EUR 25.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2352/2013 letenka Grajcar ČísOb. 5582 z 12.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
603,1 EUR 25.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2446/2013 letenka Ilavský ČísOb. 5575 z 10.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
986,49 EUR 2.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2331/2013 letenka Princova ČísOb. 5565 z 9.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
331,49 EUR 24.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2799/2013 vizitky Jánová, Greifová ČísOb. 5618 z 02.05.2013 66 EUR 15.5.2013 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 23.5.2013
2830/2013 oprava kopírky HP ČísOb. 5624 z 07.05.2013 326,52 EUR 16.5.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 23.5.2013
2701/2013 transakcie fir.kariet DC Z č. 105/2010-8 155,72 EUR 9.5.2013 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 24.5.2013
2702/2013 transakcie fir.kariet DC Z č. 105/2010-8 91,91 EUR 9.5.2013 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 24.5.2013
2768/2013 tlmočenie v NJ 30.4. ČísOb. 5612 z 29.04.2013 300 EUR 14.5.2013 Entrans s.r.o. 811 02 Bratislava Šafárikovo námestie 35868180 24.5.2013
2792/2013 šk. Kollárová ponuka otvoreného kurzu 51 EUR 15.5.2013 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 24.5.2013
2995/2013 oprava BA245NM ČísOb. 5592 z 18.04.2013 1.339,91 EUR 15.5.2013 IMPA a.s. 851 04 Bratislava Panónska cesta 23 35731851 24.5.2013
2891/2013 konfer.manazment bez krav ponuka otvoreného kurzu 216 EUR 17.5.2013 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo 821 01 Bratislava Drieňová 3 36358771 24.5.2013
2698/2013 pohonné hm. + ost. Z č. 101/2006-8.3 5.862,88 EUR 9.5.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 27.5.2013
2745/2013 odvoz a likvid. odpadu ČísOb. 5595 z 18.04.2013 1.679,04 EUR 13.5.2013 JUPAL - sťahovanie, s.r.o. 851 04 Bratislava Bulíkova 21 44914091 27.5.2013
2753/2013 oprava Ducato BA605AH ČísOb. 5610 z 29.04.2013 134,8 EUR 13.5.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 27.5.2013
3003/2013 vodné,stočné,zrážky Z č. 241/2012-1.9 1.095,90 EUR 13.5.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 27.5.2013
2798/2013 prezutie pneumatík ČísOb. 5583 z 15.04.2013 1.363,73 EUR 15.5.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 27.5.2013
2800/2013 aktualiz.obchod. zákonník ČísOb. 5132 z 15.10.2012 145,2 EUR 15.5.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Oravská 17 31348262 27.5.2013
2890/2013 školenie rozpoč.pravidlá ponuka otvoreného kurzu 102 EUR 17.5.2013 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 27.5.2013
2892/2013 konferencia Kučarova ponuka otvoreného kurzu 70 EUR 17.5.2013 Ústav hydrologie 831 02 Bratislava 166600 27.5.2013
2910/2013 mesačná kontrola EPS 5/13 Z č. 33/2003-8.3 47,8 EUR 20.5.2013 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 27.5.2013
2929/2013 šk. Slováková Zdenka ponuka otvoreného kurzu 62,1 EUR 21.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 27.5.2013
2909/2013 tel.popl.za 4/13 Z č. 295/2006-6.3 10.471,26 EUR 20.5.2013 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 28.5.2013
2976/2013 šk. Tkáč, Seman,.Kautman. ponuka otvoreného kurzu 186,3 EUR 23.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 28.5.2013
2975/2013 šk.Dobrovič,Radová,Korbeľ ponuka otvoreného kurzu 186,3 EUR 23.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 28.5.2013
2977/2013 šk. 6 osôb odbor 5.5 ponuka otvoreného kurzu 372,6 EUR 23.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 28.5.2013
2979/2013 šk.Onufer,Kokuľa, Malaga ponuka otvoreného kurzu 186,3 EUR 23.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 28.5.2013
2980/2013 šk. Pračko,Cipl.,Dobrovič ponuka otvoreného kurzu 186,3 EUR 23.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 28.5.2013
3004/2013 vodné,stočné,zrážky Z č. 97/2009-1.11 56,81 EUR 21.5.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 28.5.2013
2554/2013 letenka Kelnarova ČísOb. 5599 z 22.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
423,1 EUR 6.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.5.2013
2567/2013 letenka Ziak ČísOb. 5600 z 22.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
612,28 EUR 6.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.5.2013
2703/2013 letenka Beriac ČísOb. 5608 z 24.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
673,1 EUR 9.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.5.2013
2796/2013 stravné lístky DOXX ČísOb. 5593 z 18.04.2013 76.000,00 EUR 14.5.2013 DOXX-Stravné lístky 010 01 Žilina 36391000 29.5.2013
2828/2013 oprava Superb BL012AT ČísOb. 5628 z 07.05.2013 1.520,33 EUR 16.5.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 29.5.2013
2829/2013 oprava Superb BL042DR ČísOb. 5627 z 07.05.2013 345,54 EUR 16.5.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 29.5.2013
2832/2013 letenka Kelnarova ČísOb. 5632 z 13.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
427,52 EUR 16.5.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 29.5.2013
2833/2013 letenka Papajova-Majeska ČísOb. 5630 z 07.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
508,1 EUR 16.5.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 29.5.2013
2836/2013 letenka Niznansky ČísOb. 5629 z 07.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
583,1 EUR 16.5.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 29.5.2013
2913/2013 refakturácia ZPC-Žiga USA Uznesenie vl.SR č.201 z 24.4.2013 4.853,34 EUR 17.5.2013 ÚV SR 813 70 Bratislava Námestie slobody 1 151513 29.5.2013
2965/2013 šk.Domsitz.,Pokor.,Prelec ponuka otvoreného kurzu 270 EUR 21.5.2013 CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS 844 10 Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ 42137004 29.5.2013
2969/2013 Protokol o biolog. bezp. trust fund 9340 SLO 5.070,00 USD 13.5.2013 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 30.5.2013
2704/2013 letenka Rybanič ČísOb. 5609 z 26.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
337,52 EUR 9.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 31.5.2013
2763/2013 letenka Znášik ČísOb. 5622 z 02.05.2013
Z č. 82/2011-1.9
701,1 EUR 13.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 31.5.2013
2764/2013 letenka Fabian ČísOb. 5615 z 30.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
306,72 EUR 13.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 31.5.2013
2872/2013 letenka Ambros 10.-11.5. ČísOb. 5616 z 30.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
378,88 EUR 17.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 31.5.2013
2996/2013 tonery do kopírok ČísOb. 5649 z 17.05.2013 650,26 EUR 24.5.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 31.5.2013
2765/2013 občerstvenie ČísOb. 5619 z 30.04.2013 126 EUR 13.5.2013 H+H Group Vlastimil Holík 851 01 Bratislava Tupolevova 17 34445463 4.6.2013
2968/2013 EUMETSAT 2013 contribution SR 2013 221.284,00 EUR 15.5.2013 EUMETSAT 64295 Darmstadt Am Kavalleriesand 31 4.6.2013
2970/2013 Dohovor o biol. div. GBIF fund 5080 SLO 20.833,00 USD 13.5.2013 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 4.6.2013
2988/2013 stravovovacie služby ČísOb. 5642 z 16.05.2013 588 EUR 23.5.2013 Reštaurácia u Böhma 969 00 Banská Štiavnic Strieborná č.7 34547983 4.6.2013
3036/2013 nedopl.plyn Klobučnícka Z č. 134/2009-6.3 591,66 EUR 27.5.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 4.6.2013
3037/2013 nedopl.plyn Klobučnícka Z č. 181/2009-1.9 46,24 EUR 27.5.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 4.6.2013
3044/2013 šk. Kováč, Turčeková ponuka otvoreného kurzu 124,2 EUR 24.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 4.6.2013
3045/2013 školenie Šuttová ponuka otvoreného kurzu 45 EUR 24.5.2013 CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS 844 10 Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ 42137004 4.6.2013
3049/2013 servis tel. zar. 03/13 Z č. 120/2004-8.3 105,89 EUR 28.5.2013 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 5.6.2013
3050/2013 servis tel. zar. 04/13 Z č. 120/2004-8.3 115,51 EUR 28.5.2013 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 5.6.2013
2920/2013 rokovanie S-PK hr. vody ČísOb. 5625 z 07.05.2013 438,9 EUR 21.5.2013 SVP š.p. OZ KOŠICE 041 59 Košice Ďumbierska 14 3,6E+09 6.6.2013
2939/2013 toal.papier, pap. utierky ČísOb. 5578 z 11.04.2013 2.187,26 EUR 22.5.2013 Nettis s.r.o. 060 01 Kežmarok Garbiarska 1355/12 46391215 6.6.2013
2962/2013 výroba diplomov ČísOb. 5633 z 14.05.2013 136,32 EUR 22.5.2013 ADDY SLOVAKIA s.r.o. 977 01 Brezno Klementisová 5 36624501 6.6.2013
2966/2013 pohonné hmoty+ost. Z č. 101/2006-8.3 2.508,99 EUR 23.5.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 6.6.2013
2984/2013 letenka Kmecova ČísOb. 5644 z 16.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
463,1 EUR 24.5.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 6.6.2013
2985/2013 letenka Huska ČísOb. 5651 z 17.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
583,1 EUR 24.5.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 6.6.2013
3034/2013 vodné, stočné Z č. 130/2010-1.9 30,72 EUR 27.5.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 6.6.2013
3038/2013 ubyt.+prenájom rok.miest. ČísOb. 5643 z 16.05.2013 572 EUR 27.5.2013 Vodohospodárska výstavba š.p. 842 04 Bratislava Karloveská 2 4 156752 6.6.2013
3047/2013 Inzercia v HN z 24.05. ČísOb. 5657 z 21.05.2013 922,8 EUR 28.5.2013 Ecopress a.s. 820 07 Bratislava Seberíniho 1 31333524 6.6.2013
3048/2013 deratizácia ČísOb. 5646 z 14.05.2013 138,6 EUR 28.5.2013 Radoslav Juráček 841 07 Bratislava Devínske jazero 1 37080741 6.6.2013
3097/2013 zahranič.pois. 05/13 Z č. 20714054 142,72 EUR 31.5.2013 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 7.6.2013
3109/2013 šk. Medveďová, Korl ponuka otvoreného kurzu 296 EUR 24.5.2013 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 7.6.2013
3110/2013 šk.Chudíková, Kralovičová ponuka otvoreného kurzu 102 EUR 30.5.2013 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 7.6.2013
3140/2013 cena za pripojenie do DS Z č. 121313495 261,89 EUR 3.6.2013 Západoslovenská distribučná, a.s. 816 47 Bratislava Čulenova 6 36361518 7.6.2013
3141/2013 nájomné Donnerova 6/13 zálohový predpis 122,81 EUR 3.6.2013 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 7.6.2013
3142/2013 nájomné + sl. 06/13 Z č. 176/2008-6.4 1.957,27 EUR 3.6.2013 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 7.6.2013
3143/2013 el. energia 06/13 Z č. 142/2010-1.9 5.000,00 EUR 3.6.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 7.6.2013
3144/2013 sl. verej. STV a SRO 6/13 zákonná povinnosť zo zákona č. 68/2008 Z.z. 199,16 EUR 3.6.2013 RTVS s.r.o. 841 04 Bratislava Staré Grunty 2 36857432 7.6.2013
2983/2013 letenka Darmo ČísOb. 5635 z 10.05.2013
Z č. 82/2011-1.9
307,77 EUR 24.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 10.6.2013
3039/2013 vykon. kontroly SKV a EZS SZ 010709 102 EUR 27.5.2013 UNITEC HOLDING spol.s.r.o. 831 01 Bratislava Vidlicová 14 31353371 10.6.2013
3062/2013 sklenené gravír. plakety ČísOb. 5634 z 14.05.2013 258,4 EUR 29.5.2013 Firma Košík - siete s.r.o. 940 67 Nové Zámky Detvianska 6 36556858 10.6.2013
3079/2013 reklamné predmety ČísOb. 5640 z 15.05.2013 2.665,60 EUR 30.5.2013 Richard Kopún 921 01 Piešťany Kukorelliho 12 43415610 10.6.2013
3084/2013 hlavičkový papier ČísOb. 5674 z 28.05.2013 250 EUR 30.5.2013 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 10.6.2013
3111/2013 odber informácií 05/13 Z č. 11/2011-1.1.2 1.140,00 EUR 31.5.2013 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 12.6.2013
3138/2013 externý pútač ČísOb. 5656 z 21.05.2013 191,52 EUR 3.6.2013 Bittner print, s.r.o. 821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C 35736534 12.6.2013
3193/2013 inzercia v HN 31.05. ČísOb. 5668 z 28.05.2013 691,74 EUR 4.6.2013 Ecopress a.s. 820 07 Bratislava Seberíniho 1 31333524 12.6.2013
3194/2013 rozšírený súbor do 8/13 Z č. 6904026 200,4 EUR 3.6.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 12.6.2013
3198/2013 základný súbor 06/13 Z č. 7375955 17,7 EUR 4.6.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 12.6.2013
3082/2013 letenka Papajova-Majeska ČísOb. 5655 z 21.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
1.072,43 EUR 30.5.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 13.6.2013
3083/2013 storno pop.let. Papajova ČísOb. 5655 z 21.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
350,5 EUR 30.5.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 13.6.2013
3161/2013 tlačivá ČísOb. 5626 z 07.05.2013 2.794,74 EUR 4.6.2013 Polygrafické centrum 811 06 Bratislava - St Palisády 33 43801111 13.6.2013
3263/2013 letenka Gerhatova ČísOb. 5664 z 21.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
168,86 EUR 5.6.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 13.6.2013
3264/2013 letenka Niznanský ČísOb. 5654 z 21.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
795 EUR 5.6.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 13.6.2013