Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 13.06.2013

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa IČO Dátum zaplatenia
2746/2013 spotreba el.energie 04/13 Z č. 91/N/2006-224 174,76 EUR 13.5.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 22.5.2013
2766/2013 nájomné 05/13 - SHMU Z č. 95/2009-1.11 2.308,28 EUR 14.5.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 22.5.2013
2767/2013 sl.spoj. s nájmom 05/13 Z č. 95/2009-1.11 3.414,00 EUR 14.5.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 22.5.2013
2837/2013 spravodaj. servis 04/13 Z č. 6/2011-1.1.2 477,6 EUR 16.5.2013 TASR 811 09 Bratislava Pribinova 25 31320414 22.5.2013
2869/2013 školenie mzdová problem. ponuka otvoreného kurzu 683,1 EUR 17.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 22.5.2013
2870/2013 školenie podvoj.účtov. ponuka otvoreného kurzu 124,2 EUR 17.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 22.5.2013
2545/2013 stráž.sl. 04/13-Jeséniova ČísOb. 5603 z 24.04.2013 1.247,40 EUR 6.5.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 23.5.2013
2546/2013 stráž.sl.04/13 Modra-Har. ČísOb. 5601 z 24.04.2013 4.276,80 EUR 6.5.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 23.5.2013
2547/2013 stráž.sl.04/13 - Bukureš. ČísOb. 5602 z 24.04.2013 5.135,40 EUR 6.5.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 23.5.2013
2553/2013 letenka Bohers ČísOb. 5554 z 04.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
427,24 EUR 6.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2699/2013 telefónne poplatky 04/13 Z č. 131/2010-1.9 4.729,45 EUR 9.5.2013 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 23.5.2013
2755/2013 kontrola pož. vodovodov ČísOb. 5614 z 30.04.2013 242,64 EUR 10.5.2013 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 23.5.2013
2756/2013 el.energia 05/13 Z č. 141/2010-1.9 53,97 EUR 10.5.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 23.5.2013
2757/2013 el.energia 05/13 Z č. 139/2010-1.9 150,71 EUR 10.5.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 23.5.2013
2759/2013 el.energia 05/13 Z č. 140/2010-1.9 25,56 EUR 13.5.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 23.5.2013
2760/2013 el.energia 05/13 Z č. 138/2010-1.9 25,55 EUR 13.5.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 23.5.2013
2761/2013 el.energia 05/13 Z č. 136/2010-1.9 16,68 EUR 13.5.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 23.5.2013
2762/2013 el.energia 05/13 Z č. 94/2011-1.9 326,52 EUR 13.5.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 23.5.2013
2333/2013 letenka Kovacsova ČísOb. 5574 z 10.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
726,1 EUR 24.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2334/2013 letenka Janiga ČísOb. 5570 z 10.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
538,1 EUR 24.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2336/2013 letenka Bobis ČísOb. 5568 z 10.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
583,1 EUR 24.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2337/2013 letenka Kmecova ČísOb. 5569 z 10.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
458,1 EUR 10.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2338/2013 letenka Stankovsky ČísOb. 5567 z 10.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
583,1 EUR 10.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2339/2013 letenka Celuch ČísOb. 5556 z 8.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
338,32 EUR 29.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2350/2013 letenka Uhrin.,Jankovicova ČísOb. 5581 z 12.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
1763,6 EUR 25.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2351/2013 letenka Rodina ČísOb. 5580 z 12.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
583,1 EUR 25.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2352/2013 letenka Grajcar ČísOb. 5582 z 12.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
603,1 EUR 25.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2446/2013 letenka Ilavský ČísOb. 5575 z 10.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
986,49 EUR 2.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2331/2013 letenka Princova ČísOb. 5565 z 9.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
331,49 EUR 24.4.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 23.5.2013
2799/2013 vizitky Jánová, Greifová ČísOb. 5618 z 02.05.2013 66 EUR 15.5.2013 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 23.5.2013
2830/2013 oprava kopírky HP ČísOb. 5624 z 07.05.2013 326,52 EUR 16.5.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 23.5.2013
2701/2013 transakcie fir.kariet DC Z č. 105/2010-8 155,72 EUR 9.5.2013 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 24.5.2013
2702/2013 transakcie fir.kariet DC Z č. 105/2010-8 91,91 EUR 9.5.2013 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 24.5.2013
2768/2013 tlmočenie v NJ 30.4. ČísOb. 5612 z 29.04.2013 300 EUR 14.5.2013 Entrans s.r.o. 811 02 Bratislava Šafárikovo námestie 35868180 24.5.2013
2792/2013 šk. Kollárová ponuka otvoreného kurzu 51 EUR 15.5.2013 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 24.5.2013
2995/2013 oprava BA245NM ČísOb. 5592 z 18.04.2013 1.339,91 EUR 15.5.2013 IMPA a.s. 851 04 Bratislava Panónska cesta 23 35731851 24.5.2013
2891/2013 konfer.manazment bez krav ponuka otvoreného kurzu 216 EUR 17.5.2013 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo 821 01 Bratislava Drieňová 3 36358771 24.5.2013
2698/2013 pohonné hm. + ost. Z č. 101/2006-8.3 5.862,88 EUR 9.5.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 27.5.2013
2745/2013 odvoz a likvid. odpadu ČísOb. 5595 z 18.04.2013 1.679,04 EUR 13.5.2013 JUPAL - sťahovanie, s.r.o. 851 04 Bratislava Bulíkova 21 44914091 27.5.2013
2753/2013 oprava Ducato BA605AH ČísOb. 5610 z 29.04.2013 134,8 EUR 13.5.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 27.5.2013
3003/2013 vodné,stočné,zrážky Z č. 241/2012-1.9 1.095,90 EUR 13.5.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 27.5.2013
2798/2013 prezutie pneumatík ČísOb. 5583 z 15.04.2013 1.363,73 EUR 15.5.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 27.5.2013
2800/2013 aktualiz.obchod. zákonník ČísOb. 5132 z 15.10.2012 145,2 EUR 15.5.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Oravská 17 31348262 27.5.2013
2890/2013 školenie rozpoč.pravidlá ponuka otvoreného kurzu 102 EUR 17.5.2013 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 27.5.2013
2892/2013 konferencia Kučarova ponuka otvoreného kurzu 70 EUR 17.5.2013 Ústav hydrologie 831 02 Bratislava 166600 27.5.2013
2910/2013 mesačná kontrola EPS 5/13 Z č. 33/2003-8.3 47,8 EUR 20.5.2013 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 27.5.2013
2929/2013 šk. Slováková Zdenka ponuka otvoreného kurzu 62,1 EUR 21.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 27.5.2013
2909/2013 tel.popl.za 4/13 Z č. 295/2006-6.3 10.471,26 EUR 20.5.2013 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 28.5.2013
2976/2013 šk. Tkáč, Seman,.Kautman. ponuka otvoreného kurzu 186,3 EUR 23.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 28.5.2013
2975/2013 šk.Dobrovič,Radová,Korbeľ ponuka otvoreného kurzu 186,3 EUR 23.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 28.5.2013
2977/2013 šk. 6 osôb odbor 5.5 ponuka otvoreného kurzu 372,6 EUR 23.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 28.5.2013
2979/2013 šk.Onufer,Kokuľa, Malaga ponuka otvoreného kurzu 186,3 EUR 23.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 28.5.2013
2980/2013 šk. Pračko,Cipl.,Dobrovič ponuka otvoreného kurzu 186,3 EUR 23.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 28.5.2013
3004/2013 vodné,stočné,zrážky Z č. 97/2009-1.11 56,81 EUR 21.5.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 28.5.2013
2554/2013 letenka Kelnarova ČísOb. 5599 z 22.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
423,1 EUR 6.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.5.2013
2567/2013 letenka Ziak ČísOb. 5600 z 22.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
612,28 EUR 6.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.5.2013
2703/2013 letenka Beriac ČísOb. 5608 z 24.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
673,1 EUR 9.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 29.5.2013
2796/2013 stravné lístky DOXX ČísOb. 5593 z 18.04.2013 76.000,00 EUR 14.5.2013 DOXX-Stravné lístky 010 01 Žilina 36391000 29.5.2013
2828/2013 oprava Superb BL012AT ČísOb. 5628 z 07.05.2013 1.520,33 EUR 16.5.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 29.5.2013
2829/2013 oprava Superb BL042DR ČísOb. 5627 z 07.05.2013 345,54 EUR 16.5.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 29.5.2013
2832/2013 letenka Kelnarova ČísOb. 5632 z 13.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
427,52 EUR 16.5.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 29.5.2013
2833/2013 letenka Papajova-Majeska ČísOb. 5630 z 07.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
508,1 EUR 16.5.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 29.5.2013
2836/2013 letenka Niznansky ČísOb. 5629 z 07.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
583,1 EUR 16.5.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 29.5.2013
2913/2013 refakturácia ZPC-Žiga USA Uznesenie vl.SR č.201 z 24.4.2013 4.853,34 EUR 17.5.2013 ÚV SR 813 70 Bratislava Námestie slobody 1 151513 29.5.2013
2965/2013 šk.Domsitz.,Pokor.,Prelec ponuka otvoreného kurzu 270 EUR 21.5.2013 CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS 844 10 Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ 42137004 29.5.2013
2969/2013 Protokol o biolog. bezp. trust fund 9340 SLO 5.070,00 USD 13.5.2013 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 30.5.2013
2704/2013 letenka Rybanič ČísOb. 5609 z 26.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
337,52 EUR 9.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 31.5.2013
2763/2013 letenka Znášik ČísOb. 5622 z 02.05.2013
Z č. 82/2011-1.9
701,1 EUR 13.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 31.5.2013
2764/2013 letenka Fabian ČísOb. 5615 z 30.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
306,72 EUR 13.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 31.5.2013
2872/2013 letenka Ambros 10.-11.5. ČísOb. 5616 z 30.04.2013
Z č. 82/2011-1.9
378,88 EUR 17.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 31.5.2013
2996/2013 tonery do kopírok ČísOb. 5649 z 17.05.2013 650,26 EUR 24.5.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 31.5.2013
2765/2013 občerstvenie ČísOb. 5619 z 30.04.2013 126 EUR 13.5.2013 H+H Group Vlastimil Holík 851 01 Bratislava Tupolevova 17 34445463 4.6.2013
2968/2013 EUMETSAT 2013 contribution SR 2013 221.284,00 EUR 15.5.2013 EUMETSAT 64295 Darmstadt Am Kavalleriesand 31 4.6.2013
2970/2013 Dohovor o biol. div. GBIF fund 5080 SLO 20.833,00 USD 13.5.2013 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 4.6.2013
2988/2013 stravovovacie služby ČísOb. 5642 z 16.05.2013 588 EUR 23.5.2013 Reštaurácia u Böhma 969 00 Banská Štiavnic Strieborná č.7 34547983 4.6.2013
3036/2013 nedopl.plyn Klobučnícka Z č. 134/2009-6.3 591,66 EUR 27.5.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 4.6.2013
3037/2013 nedopl.plyn Klobučnícka Z č. 181/2009-1.9 46,24 EUR 27.5.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 4.6.2013
3044/2013 šk. Kováč, Turčeková ponuka otvoreného kurzu 124,2 EUR 24.5.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 4.6.2013
3045/2013 školenie Šuttová ponuka otvoreného kurzu 45 EUR 24.5.2013 CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS 844 10 Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ 42137004 4.6.2013
3049/2013 servis tel. zar. 03/13 Z č. 120/2004-8.3 105,89 EUR 28.5.2013 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 5.6.2013
3050/2013 servis tel. zar. 04/13 Z č. 120/2004-8.3 115,51 EUR 28.5.2013 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 5.6.2013
2920/2013 rokovanie S-PK hr. vody ČísOb. 5625 z 07.05.2013 438,9 EUR 21.5.2013 SVP š.p. OZ KOŠICE 041 59 Košice Ďumbierska 14 3,6E+09 6.6.2013
2939/2013 toal.papier, pap. utierky ČísOb. 5578 z 11.04.2013 2.187,26 EUR 22.5.2013 Nettis s.r.o. 060 01 Kežmarok Garbiarska 1355/12 46391215 6.6.2013
2962/2013 výroba diplomov ČísOb. 5633 z 14.05.2013 136,32 EUR 22.5.2013 ADDY SLOVAKIA s.r.o. 977 01 Brezno Klementisová 5 36624501 6.6.2013
2966/2013 pohonné hmoty+ost. Z č. 101/2006-8.3 2.508,99 EUR 23.5.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 6.6.2013
2984/2013 letenka Kmecova ČísOb. 5644 z 16.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
463,1 EUR 24.5.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 6.6.2013
2985/2013 letenka Huska ČísOb. 5651 z 17.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
583,1 EUR 24.5.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 6.6.2013
3034/2013 vodné, stočné Z č. 130/2010-1.9 30,72 EUR 27.5.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 6.6.2013
3038/2013 ubyt.+prenájom rok.miest. ČísOb. 5643 z 16.05.2013 572 EUR 27.5.2013 Vodohospodárska výstavba š.p. 842 04 Bratislava Karloveská 2 4 156752 6.6.2013
3047/2013 Inzercia v HN z 24.05. ČísOb. 5657 z 21.05.2013 922,8 EUR 28.5.2013 Ecopress a.s. 820 07 Bratislava Seberíniho 1 31333524 6.6.2013
3048/2013 deratizácia ČísOb. 5646 z 14.05.2013 138,6 EUR 28.5.2013 Radoslav Juráček 841 07 Bratislava Devínske jazero 1 37080741 6.6.2013
3097/2013 zahranič.pois. 05/13 Z č. 20714054 142,72 EUR 31.5.2013 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 7.6.2013
3109/2013 šk. Medveďová, Korl ponuka otvoreného kurzu 296 EUR 24.5.2013 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 7.6.2013
3110/2013 šk.Chudíková, Kralovičová ponuka otvoreného kurzu 102 EUR 30.5.2013 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 7.6.2013
3140/2013 cena za pripojenie do DS Z č. 121313495 261,89 EUR 3.6.2013 Západoslovenská distribučná, a.s. 816 47 Bratislava Čulenova 6 36361518 7.6.2013
3141/2013 nájomné Donnerova 6/13 zálohový predpis 122,81 EUR 3.6.2013 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 7.6.2013
3142/2013 nájomné + sl. 06/13 Z č. 176/2008-6.4 1.957,27 EUR 3.6.2013 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 7.6.2013
3143/2013 el. energia 06/13 Z č. 142/2010-1.9 5.000,00 EUR 3.6.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 7.6.2013
3144/2013 sl. verej. STV a SRO 6/13 zákonná povinnosť zo zákona č. 68/2008 Z.z. 199,16 EUR 3.6.2013 RTVS s.r.o. 841 04 Bratislava Staré Grunty 2 36857432 7.6.2013
2983/2013 letenka Darmo ČísOb. 5635 z 10.05.2013
Z č. 82/2011-1.9
307,77 EUR 24.5.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 10.6.2013
3039/2013 vykon. kontroly SKV a EZS SZ 010709 102 EUR 27.5.2013 UNITEC HOLDING spol.s.r.o. 831 01 Bratislava Vidlicová 14 31353371 10.6.2013
3062/2013 sklenené gravír. plakety ČísOb. 5634 z 14.05.2013 258,4 EUR 29.5.2013 Firma Košík - siete s.r.o. 940 67 Nové Zámky Detvianska 6 36556858 10.6.2013
3079/2013 reklamné predmety ČísOb. 5640 z 15.05.2013 2.665,60 EUR 30.5.2013 Richard Kopún 921 01 Piešťany Kukorelliho 12 43415610 10.6.2013
3084/2013 hlavičkový papier ČísOb. 5674 z 28.05.2013 250 EUR 30.5.2013 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 10.6.2013
3111/2013 odber informácií 05/13 Z č. 11/2011-1.1.2 1.140,00 EUR 31.5.2013 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 12.6.2013
3138/2013 externý pútač ČísOb. 5656 z 21.05.2013 191,52 EUR 3.6.2013 Bittner print, s.r.o. 821 04 Bratislava Ivanská cesta 2C 35736534 12.6.2013
3193/2013 inzercia v HN 31.05. ČísOb. 5668 z 28.05.2013 691,74 EUR 4.6.2013 Ecopress a.s. 820 07 Bratislava Seberíniho 1 31333524 12.6.2013
3194/2013 rozšírený súbor do 8/13 Z č. 6904026 200,4 EUR 3.6.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 12.6.2013
3198/2013 základný súbor 06/13 Z č. 7375955 17,7 EUR 4.6.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 12.6.2013
3082/2013 letenka Papajova-Majeska ČísOb. 5655 z 21.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
1.072,43 EUR 30.5.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 13.6.2013
3083/2013 storno pop.let. Papajova ČísOb. 5655 z 21.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
350,5 EUR 30.5.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 13.6.2013
3161/2013 tlačivá ČísOb. 5626 z 07.05.2013 2.794,74 EUR 4.6.2013 Polygrafické centrum 811 06 Bratislava - St Palisády 33 43801111 13.6.2013
3263/2013 letenka Gerhatova ČísOb. 5664 z 21.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
168,86 EUR 5.6.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 13.6.2013
3264/2013 letenka Niznanský ČísOb. 5654 z 21.05.2013
Z č. 81/2011-1.9
795 EUR 5.6.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 13.6.2013