Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 11.10.2013

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum doučeniaFA. Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa,) IČO Dátum zaplatenia
5381/2013 podpora systému EU-TWIX Z č.111/2013-2.2 3 000,00 EUR 16.9.2013 TRAFFIC International 219a Huntingdon Road, Cambridge 27.9.2013
5560/2013 vodné,stočné,zrážky Z č.97/2009-1.11 56,81 EUR 19.9.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 1.10.2013
5561/2013 parkovné 4Q 2013 1.splátk Z č.136/2013-1.9 3.504,00 EUR 18.9.2013 BPS PARK a.s 811 08 Bratislava Cintorínska 2 35688025 1.10.2013
5562/2013 oprava BA245 NM ČísOb. 5855 z 20.08.2013 522,14 EUR 19.9.2013 ARAVER a.s. 912 56 Trenčín M.R.Štefánika 26 679291 1.10.2013
5563/2013 tel.popl.9/13-mobil Z č.295/2006-6.3 10.140,77 EUR 19.9.2013 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 1.10.2013
5570/2013 servis telekom. zariadení Z č.120/2004-8.3 556,27 EUR 20.9.2013 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 1.10.2013
5571/2013 servis telekom. zariadení Z č.120/2004-8.3 233,89 EUR 20.9.2013 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 1.10.2013
5572/2013 servis telekom. zariadení Z č.120/2004-8.3 154,32 EUR 20.9.2013 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 1.10.2013
5573/2013 servis telekom. zariadení Z č.120/2004-8.3 373,45 EUR 20.9.2013 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 1.10.2013
5577/2013 inzercia v tlači ČísOb. 5873 z 06.09.2013 180,00 EUR 19.9.2013 Spoločnosť 7 plus s.r.o. 852 32 Bratislava Panónska cesta 9 31347291 1.10.2013
5579/2013 prevádzka frank. stroj. Z č.113/2013-1.9 34,50 EUR 20.9.2013 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 010 01 Žilina Dolné Rudiny 1 31611630 1.10.2013
5567/2013 PHM služ. vozidlá Z č.101/2006-8.3 3.981,38 EUR 18.9.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 2.10.2013
5568/2013 Oprava kávovaru Jura Ena ČísOb. 5902 z 18.09.2013 43,20 EUR 19.9.2013 Decs Consulting,spol.s r.o. 821 05 Bratislava Mierová 83 31322271 2.10.2013
5574/2013 automatické dvere ČísOb. 5793 z 16.07.2013 5.562,00 EUR 20.9.2013 Adept - S Róbert Oravec 926 01 Sereď D.Štúra 1010/6 37630822 2.10.2013
5576/2013 Denná tlač predd. ČísOb. 5897 z 17.09.2013 503,01 EUR 20.9.2013 Slovenská pošta a.s. B.B. 975 99 Banská Bystrica Partizánska cesta 9 36631124 2.10.2013
5588/2013 vizitky Krafčíková,Koprda ČísOb. 5888 z 13.09.2013 22,00 EUR 20.9.2013 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 2.10.2013
5605/2013 lehot. poistenie budovy Z č.510014423 4.216,29 EUR 23.9.2013 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 2.10.2013
5598/2013 Zbierka nálezov a uznes. ČísOb. 5905 z 18.09.2013 46,04 EUR 23.9.2013 Katarína Hrdá 951 17 Cabaj-Čápor Cabaj 897 44711905 7.10.2013
5624/2013 oprava Canon ČísOb. 5886 z 13.09.2013 186,24 EUR 24.9.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 7.10.2013
5651/2013 oprava Octavia BA515KG ČísOb. 5885 z 13.09.2013 89,98 EUR 25.9.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 7.10.2013
5653/2013 oprava Fabia BA221HA ČísOb. 5899 z 17.09.2013 572,80 EUR 25.9.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 7.10.2013
5688/2013 frankovací stroj DM400c ČísOb. 5786 z 05.09.2013
Z č.112/2013-1.9
2.496,00 EUR 17.9.2013 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 010 01 Žilina Dolné Rudiny 1 31611630 7.10.2013
5696/2013 ročná kontrola EPS 2013 Z č.33/2003-8.3 348,13 EUR 26.9.2013 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 7.10.2013
5702/2013 oprava multifunkč. zar. ČísOb. 5887 z 13.09.2013 59,04 EUR 27.9.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 7.10.2013
5766/2013 Biodiversity 2014 1.007,00 USD 11.9.2013 UNEP, Office at Nairobi 00100 Nairobi . 7.10.2013
5738/2013 školenie pokl.agenda ponuka otvoreného kurzu 20,00 EUR 1.10.2013 Národný ústav celoživotného 841 01 Bratislava 699438 9.10.2013
5739/2013 3 dňový kurz k VO ponuka otvoreného kurzu 295,00 EUR 1.10.2013 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 9.10.2013
5692/2013 inzercia v HN 20.09. ČísOb. 5896 z 16.09.2013 551,04 EUR 26.9.2013 Ecopress a.s. 820 07 Bratislava Seberíniho 1 31333524 10.10.2013
5697/2013 brašna, batérie, blesk... ČísOb. 5901 z 17.09.2013 686,80 EUR 25.9.2013 PRO.Laika s.r.o. 811 02 Bratislava 31355218 10.10.2013
5700/2013 zbierka zák. 4.preddd. ČísOb. 5552 z 05.04.2013 160,00 EUR 27.9.2013 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503 10.10.2013
5733/2013 zahraničné poistenie 9/13 Z č.20714054 82,73 EUR 30.9.2013 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 10.10.2013
5734/2013 oprava,servis multif.zar. ČísOb. 5926 z 25.09.2013 258,94 EUR 30.9.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 10.10.2013
5764/2013 šk. Gabalcová ponuka otvoreného kurzu 69,00 EUR 2.10.2013 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 10.10.2013
5782/2013 právna pomoc Barbušová Z č.291/2006-7.2 138,72 EUR 3.10.2013 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 10.10.2013
5818/2013 letenka Ferencz ČísOb. 5893 z 11.09.2013
Z č. 81/2011-1.9
307,99 EUR 4.10.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 10.10.2013
5820/2013 letenka Ferencz ČísOb. 5893 z 11.09.2013
Z č. 81/2011-1.9
5.968,57 EUR 4.10.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 10.10.2013
5654/2013 aktualiz. právo soc.zab. ČísOb. 5129 z 15.10.2012 19,60 EUR 25.9.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 11.10.2013
5736/2013 kniha aplikácia FIDIC ČísOb. 5922 z 24.09.2013 19,80 EUR 1.10.2013 Katarína Hrdá 951 17 Cabaj-Čápor Cabaj 897 44711905 11.10.2013
5798/2013 upratovanie 9/2013-MZP Z č.271/2007-6.4 3.632,75 EUR 2.10.2013 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 11.10.2013
5807/2013 taburetka Monza ČísOb. 5938 z 30.09.2013 99,90 EUR 2.9.2013 Kika Nábytok Slovensko, s.r.o. 821 04 Bratislava Galványho 11 35883103 11.10.2013
5819/2013 letenka Janiga ČísOb. 5880 z 09.09.2013
Z č. 81/2011-1.9
1.235,42 EUR 4.10.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 11.10.2013
5781/2013 UPC 10/2013 Z č.7375955 18,33 EUR 2.10.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 15.10.2013
5783/2013 mesačné nájomné+služby Z č.91/N/2006-224 1.053,70 EUR 3.10.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 15.10.2013
5784/2013 mesačné nájomné+služby Z č.10/2010-6.3
2/N/2010/320
232,49 EUR 3.10.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 15.10.2013
5811/2013 oprava Passat BA241NM ČísOb. 5912 z 20.09.2013 2.135,63 EUR 4.10.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 15.10.2013
5898/2013 nájom,služby 10/2013 Z č.176/2008/6.4 1.957,27 EUR 3.10.2013 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 15.10.2013
5899/2013 el.energia 10/13 Z č.142/2010-1.9 5.000,00 EUR 3.10.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 15.10.2013
5900/2013 služby STV a SRO 10/13 zákonná povinnosť zo zákona č.68/2008 Z.z. 199,16 EUR 3.10.2013 RTVS s.r.o. 841 04 Bratislava Staré Grunty 2 36857432 15.10.2013
5901/2013 záloh.platba nájom 10/13 zálohový predpis 89,87 EUR 3.10.2013 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 15.10.2013
5919/2013 čl.prís.Aarhuský dohovor 500,00 EUR 2.10.2013 UNECE Palais des Nations 1211 Geneva 10 Bureau 332 15.10.2013
5920/2013 čl.prís.Aarhuský dohovor 760,00 EUR 25.9.2013 UNECE Palais des Nations 1211 Geneva 10 Bureau 332 15.10.2013
5921/2013 medz.protokol ITL fee2014 3.711,00 EUR 23.9.2013 UNFCCC 53175 Bonn Martin Luther-King-S 15.10.2013
5922/2013 Contribution SR 2013 2.000,00 EUR 2.10.2013 Council of Europe 67075 Strasbourg Cede Avenue de l Europe 15.10.2013