Vytlačiť Poslať stránku

Faktúry do 10.09.2013

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa,) IČO Dátum zaplatenia
4590/2013 Norma STN EN 15169 ČísOb. 5821 z 02.08.2013 15,18 EUR 8.8.2013 SÚTN Bratislava Karloveská 63 31753990 20.8.2013
4589/2013 Norma STN EN 13137 ČísOb. 5822 z 2.8.2013 15,18 EUR 8.8.2013 SÚTN Bratislava Karloveská 63 31753990 20.8.2013
4805/2013 kontrola a čist. komínov ČísOb. 5806 z 23.07.2013 85,00 EUR 19.8.2013 Kominárstvo s.r.o. 841 03 Bratislava Pod násypom 12 44998074 23.8.2013
4807/2013 el. energia 7/13-VUVH Z.č. 91/N/2006-224 161,68 EUR 19.8.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 23.8.2013
4826/2013 kniha Face2Face-Intermed. ČísOb. 5834 z 12.08.2013 22,86 EUR 20.8.2013 Martinus.sk, s.r.o. 036 01 Martin M.R.Štefánika 58 36440531 26.8.2013
4827/2013 kniha Face2Face-Element. ČísOb. 5833 z 12.08.2013 23,31 EUR 20.8.2013 Martinus.sk, s.r.o. 036 01 Martin M.R.Štefánika 58 36440531 26.8.2013
4722/2013 vizitky sekcia 5 ČísOb. 5820 z 02.08.2013 72,60 EUR 14.8.2013 Ofprint s.r.o. Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 27.8.2013
4828/2013 kniha Face2FacePre-interm ČísOb. 5835 z 12.08.2013 23,31 EUR 20.8.2013 Martinus.sk, s.r.o. 036 01 Martin M.R.Štefánika 58 36440531 26.8.2013
4565/2013 strážna služba 07/13 ČísOb. 5758 z 28.06.2013 5.324,40 EUR 5.8.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 27.8.2013
4566/2013 strážna služba 07/13 ČísOb. 5760 z 28.06.2013 4.419,36 EUR 5.8.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 27.8.2013
4739/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 20/2013-1.2 1.165,50 EUR 26.7.2013 Liptovská vodárenská spoločnosť 031 05 Liptovský Mikul Revolučná 595 36672441 27.8.2013
4740/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 16/2013-1.2 1.688,00 EUR 2.8.2013 Severoslovenské vodárne a kanaliz 010 57 Žilina Bôrická cesta 1960 36672297 27.8.2013
4748/2013 euro obal A4 ČísOb. 5831 z 12.08.2013 46,44 EUR 16.8.2013 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 27.8.2013
4816/2013 hovorné mobily Z.č. 295/2006-6.3 10.476,34 EUR 20.8.2013 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 27.8.2013
4847/2013 údržba akvárií 6,7,8/13 ČísOb. 5365 z 17.01.2013 256,50 EUR 20.8.2013 E.T.B. Eva Baranovičová 841 06 Bratislava Donská 60 32155646 27.8.2013
4734/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 9/2013-1.2 2.423,50 EUR 13.8.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 28.8.2013
4735/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 13/2013-1.2 1.487,50 EUR 15.7.2013 Trnavská vodárenská spoločnosť 921 79 Piešťany Priemyselná 10 36252484 28.8.2013
4736/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 10/2013-1.2 10.396,50 EUR 2.8.2013 Západoslovenská vodárenská spol. 949 60 Nitra 36550949 28.8.2013
4737/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 12/2013-1.2 9.891,00 EUR 17.7.2013 Východoslovenská vodárenská spol. 042 48 Košice 36570460 28.8.2013
4738/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 22/2013-1.2 1.298,50 EUR 22.7.2013 KOMVaK, a.s. 945 01 Komárno 36537870 28.8.2013
4741/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 21/2013-1.2 1.341,50 EUR 12.8.2013 Podtatranská vodárenská prev.spol 058 89 Poprad Hraničná 662/17 36500968 28.8.2013
4742/2013 Eset ročný upd. ČísOb. 5798 z 16.07.2013 4.554,00 EUR 15.8.2013 LYNX spol. s r.o. 040 17 Košice Gavlovičova 9 692069 28.8.2013
4743/2013 nájomné 08/13-SHMU Z.č. 95/2009-1.11 2.308,28 EUR 15.8.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 28.8.2013
4744/2013 sl. spojené s nájmom 8/13 Z.č. 95/2009-1.11 3.414,00 EUR 15.8.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 28.8.2013
4818/2013 vodné,stočné,zrážky Z.č. 97/2009-1.11 56,81 EUR 20.8.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 28.8.2013
4144/2013 občerstvenie-zasadnutie ČísOb. 5675 z 28.05.2013 153,00 EUR 16.7.2013 H+H Group Vlastimil Holík 851 01 Bratislava Tupolevova 17 34445463 30.8.2013
4844/2013 oprava kopírky HP ČísOb. 5832 z 12.08.2013 109,82 EUR 22.8.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 30.8.2013
4905/2013 konferencia och.os.údajov ponuka otvoreného kurzu 633,14 EUR 26.8.2013 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503 30.8.2013
4846/2013 inzercia v HN 12.8.2013 ČísOb. 5826 z 06.08.2013 523,20 22.8.2013 Ecopress a.s. Bratislava Seberíniho 1 31333524 3.9.2013
4842/2013 výdajník vody Agam čierny Z.č. 93/2013-1.9 10.068,00 EUR 21.8.2013 KÁVOMATY, s.r.o. 060 01 Kežmarok Nižná brána 2 31735657 3.9.2013
4848/2013 šk. Korl ponuka otvoreného kurzu 69,00 EUR 22.8.2013 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 3.9.2013
4849/2013 šk. Korl ponuka otvoreného kurzu 295,00 EUR 22.8.2013 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 3.9.2013
4579/2013 upratovanie 07/12 ČísOb. 5774 z 04.07.2013 1.883,22 EUR 7.8.2013 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 4.9.2013
4846/2013 inzercia v HN 12.8.2013 ČísOb. 5826 z 06.08.2013 523,20 EUR 22.8.2013 Ecopress a.s. 820 07 Bratislava Seberíniho 1 31333524 4.9.2013
4863/2013 Face2Face-Elementary ČísOb. 5836 z 12.08.2013 23,31 EUR 23.8.2013 Martinus.sk, s.r.o. 036 01 Martin M.R.Štefánika 58 36440531 4.9.2013
4898/2013 oprava mot.voz. BA515AG ČísOb. 5845 z 15.08.2013 1.458,82 EUR 27.8.2013 AUTOSERVIS JUTOMA, s.r.o. 969 01 Banská Štiavnic Lintich 1/B 44622805 4.9.2013
4901/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 17/2013-1.2 1.351,00 EUR 27.8.2013 Oravská vodárenská spoločnosť 026 80 Dolný Kubín Bysterecká 2180 36672254 4.9.2013
4861/2013 Vizitky-Ryšavý ČísOb. 5854 z 20.08.2013 22,00 EUR 22.8.2013 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 9.9.2013
4862/2013 Vizitky-Šuplatová ČísOb. 5830 z 12.08.2013 22,00 EUR 22.8.2013 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 9.9.2013
4896/2013 Účtovníctvo ROPO a Obcí ČísOb. 5846 z 16.08.2013 69,60 EUR 26.8.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 9.9.2013
4897/2013 kontrola+oprava svetiel ČísOb. 5838 z 14.08.2013 128,77 EUR 26.8.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 9.9.2013
4924/2013 čistenie kanalizácie 89,71 EUR 28.8.2013 Eva Fratričová 821 07 Bratislava Dudvážska 25 34983848 9.9.2013
4925/2013 technic.a emisná kontrola ČísOb. 5422 z 12.02.2013 48,96 EUR 28.8.2013 Mestav s.r.o. 831 04 Bratislava Stará Vajnorská 39 31369367 9.9.2013
4926/2013 servis multifunkč. zar. ČísOb. 5850 z 19.08.2013
Z.č. 104/2007-6.4
185,52 EUR 28.8.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 9.9.2013
4843/2013 pohonné hmoty a ost. Z.č. 101/2006-8.3 2.805,84 EUR 22.8.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 10.9.2013
4921/2013 zahraničné poist.8/13 Z.č. 20714054 49,79 EUR 27.8.2013 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 10.9.2013
4923/2013 servis mot.voz.BA-947XR ČísOb. 5858 z 22.08.2013 1.059,98 EUR 28.8.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 10.9.2013
4167/2013 oprava kávovaru ČísOb. 5782 z 08.07.2013 67,32 EUR 16.7.2013 Decs Consulting,spol.s r.o. 821 05 Bratislava Mierová 83 31322271 11.9.2013
4930/2013 biele tek.mydlo antibak. ČísOb. 5848 z 16.08.2013 97,31 EUR 30.8.2013 Nettis s.r.o. 060 01 Kežmarok Garbiarska 1355/12 46391215 11.9.2013
4932/2013 zverej.inzerátu 14.8.13 ČísOb. 5829 z 12.08.2013 151,02 EUR 30.8.2013 PEREX a.s. 831 04 Bratislava Trnavská cesta 39/A 685313 11.9.2013
4960/2013 dodávka a odber info 8/13 Z.č. 11/2011-1.1.2 1.140,00 EUR 2.9.2013 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 11.9.2013
4964/2013 servis multifunkč. zar. ČísOb. 5849 z 16.08.2013
Z.č. 104/2007-6.4
420,00 EUR 30.8.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 11.9.2013
5026/2013 služby v ob.OPP,BOZP 8/13 Z.č. 16/2011-1.9 346,80 EUR 3.9.2013 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 11.9.2013
5027/2013 právne služby Z.č. 291/2006-7.2 86,70 EUR 3.9.2013 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 11.9.2013
5053/2013 upratovacie služby 8/13 Z.č. 271/2007-6.4 3.632,75 EUR 4.9.2013 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 11.9.2013
5078/2013 inzerát v Plus JEDEN DEŇ ČísOb. 5867 z 28.08.2013 180,00 EUR 4.9.2013 Spoločnosť 7 plus s.r.o. 852 32 Bratislava Panónska cesta 9 31347291 11.9.2013