Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 10.09.2013

Identifikačný údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Faktúrovaná suma Mena Dátum Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa,) IČO Dátum zaplatenia
4590/2013 Norma STN EN 15169 ČísOb. 5821 z 02.08.2013 15,18 EUR 8.8.2013 SÚTN Bratislava Karloveská 63 31753990 20.8.2013
4589/2013 Norma STN EN 13137 ČísOb. 5822 z 2.8.2013 15,18 EUR 8.8.2013 SÚTN Bratislava Karloveská 63 31753990 20.8.2013
4805/2013 kontrola a čist. komínov ČísOb. 5806 z 23.07.2013 85,00 EUR 19.8.2013 Kominárstvo s.r.o. 841 03 Bratislava Pod násypom 12 44998074 23.8.2013
4807/2013 el. energia 7/13-VUVH Z.č. 91/N/2006-224 161,68 EUR 19.8.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 23.8.2013
4826/2013 kniha Face2Face-Intermed. ČísOb. 5834 z 12.08.2013 22,86 EUR 20.8.2013 Martinus.sk, s.r.o. 036 01 Martin M.R.Štefánika 58 36440531 26.8.2013
4827/2013 kniha Face2Face-Element. ČísOb. 5833 z 12.08.2013 23,31 EUR 20.8.2013 Martinus.sk, s.r.o. 036 01 Martin M.R.Štefánika 58 36440531 26.8.2013
4722/2013 vizitky sekcia 5 ČísOb. 5820 z 02.08.2013 72,60 EUR 14.8.2013 Ofprint s.r.o. Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 27.8.2013
4828/2013 kniha Face2FacePre-interm ČísOb. 5835 z 12.08.2013 23,31 EUR 20.8.2013 Martinus.sk, s.r.o. 036 01 Martin M.R.Štefánika 58 36440531 26.8.2013
4565/2013 strážna služba 07/13 ČísOb. 5758 z 28.06.2013 5.324,40 EUR 5.8.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 27.8.2013
4566/2013 strážna služba 07/13 ČísOb. 5760 z 28.06.2013 4.419,36 EUR 5.8.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 27.8.2013
4739/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 20/2013-1.2 1.165,50 EUR 26.7.2013 Liptovská vodárenská spoločnosť 031 05 Liptovský Mikul Revolučná 595 36672441 27.8.2013
4740/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 16/2013-1.2 1.688,00 EUR 2.8.2013 Severoslovenské vodárne a kanaliz 010 57 Žilina Bôrická cesta 1960 36672297 27.8.2013
4748/2013 euro obal A4 ČísOb. 5831 z 12.08.2013 46,44 EUR 16.8.2013 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 27.8.2013
4816/2013 hovorné mobily Z.č. 295/2006-6.3 10.476,34 EUR 20.8.2013 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 27.8.2013
4847/2013 údržba akvárií 6,7,8/13 ČísOb. 5365 z 17.01.2013 256,50 EUR 20.8.2013 E.T.B. Eva Baranovičová 841 06 Bratislava Donská 60 32155646 27.8.2013
4734/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 9/2013-1.2 2.423,50 EUR 13.8.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 28.8.2013
4735/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 13/2013-1.2 1.487,50 EUR 15.7.2013 Trnavská vodárenská spoločnosť 921 79 Piešťany Priemyselná 10 36252484 28.8.2013
4736/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 10/2013-1.2 10.396,50 EUR 2.8.2013 Západoslovenská vodárenská spol. 949 60 Nitra 36550949 28.8.2013
4737/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 12/2013-1.2 9.891,00 EUR 17.7.2013 Východoslovenská vodárenská spol. 042 48 Košice 36570460 28.8.2013
4738/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 22/2013-1.2 1.298,50 EUR 22.7.2013 KOMVaK, a.s. 945 01 Komárno 36537870 28.8.2013
4741/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 21/2013-1.2 1.341,50 EUR 12.8.2013 Podtatranská vodárenská prev.spol 058 89 Poprad Hraničná 662/17 36500968 28.8.2013
4742/2013 Eset ročný upd. ČísOb. 5798 z 16.07.2013 4.554,00 EUR 15.8.2013 LYNX spol. s r.o. 040 17 Košice Gavlovičova 9 692069 28.8.2013
4743/2013 nájomné 08/13-SHMU Z.č. 95/2009-1.11 2.308,28 EUR 15.8.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 28.8.2013
4744/2013 sl. spojené s nájmom 8/13 Z.č. 95/2009-1.11 3.414,00 EUR 15.8.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 28.8.2013
4818/2013 vodné,stočné,zrážky Z.č. 97/2009-1.11 56,81 EUR 20.8.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 28.8.2013
4144/2013 občerstvenie-zasadnutie ČísOb. 5675 z 28.05.2013 153,00 EUR 16.7.2013 H+H Group Vlastimil Holík 851 01 Bratislava Tupolevova 17 34445463 30.8.2013
4844/2013 oprava kopírky HP ČísOb. 5832 z 12.08.2013 109,82 EUR 22.8.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 30.8.2013
4905/2013 konferencia och.os.údajov ponuka otvoreného kurzu 633,14 EUR 26.8.2013 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 010 01 Žilina Martina Rázusa 23A 31592503 30.8.2013
4846/2013 inzercia v HN 12.8.2013 ČísOb. 5826 z 06.08.2013 523,20 22.8.2013 Ecopress a.s. Bratislava Seberíniho 1 31333524 3.9.2013
4842/2013 výdajník vody Agam čierny Z.č. 93/2013-1.9 10.068,00 EUR 21.8.2013 KÁVOMATY, s.r.o. 060 01 Kežmarok Nižná brána 2 31735657 3.9.2013
4848/2013 šk. Korl ponuka otvoreného kurzu 69,00 EUR 22.8.2013 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 3.9.2013
4849/2013 šk. Korl ponuka otvoreného kurzu 295,00 EUR 22.8.2013 PROEKO BA s.r.o. 841 06 Bratislava Strmý vŕšok 18 35900831 3.9.2013
4579/2013 upratovanie 07/12 ČísOb. 5774 z 04.07.2013 1.883,22 EUR 7.8.2013 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 4.9.2013
4846/2013 inzercia v HN 12.8.2013 ČísOb. 5826 z 06.08.2013 523,20 EUR 22.8.2013 Ecopress a.s. 820 07 Bratislava Seberíniho 1 31333524 4.9.2013
4863/2013 Face2Face-Elementary ČísOb. 5836 z 12.08.2013 23,31 EUR 23.8.2013 Martinus.sk, s.r.o. 036 01 Martin M.R.Štefánika 58 36440531 4.9.2013
4898/2013 oprava mot.voz. BA515AG ČísOb. 5845 z 15.08.2013 1.458,82 EUR 27.8.2013 AUTOSERVIS JUTOMA, s.r.o. 969 01 Banská Štiavnic Lintich 1/B 44622805 4.9.2013
4901/2013 hosp.mobilizácia 1-6/13 Z.č. 17/2013-1.2 1.351,00 EUR 27.8.2013 Oravská vodárenská spoločnosť 026 80 Dolný Kubín Bysterecká 2180 36672254 4.9.2013
4861/2013 Vizitky-Ryšavý ČísOb. 5854 z 20.08.2013 22,00 EUR 22.8.2013 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 9.9.2013
4862/2013 Vizitky-Šuplatová ČísOb. 5830 z 12.08.2013 22,00 EUR 22.8.2013 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 9.9.2013
4896/2013 Účtovníctvo ROPO a Obcí ČísOb. 5846 z 16.08.2013 69,60 EUR 26.8.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Mlynské nivy 48 31348262 9.9.2013
4897/2013 kontrola+oprava svetiel ČísOb. 5838 z 14.08.2013 128,77 EUR 26.8.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 9.9.2013
4924/2013 čistenie kanalizácie 89,71 EUR 28.8.2013 Eva Fratričová 821 07 Bratislava Dudvážska 25 34983848 9.9.2013
4925/2013 technic.a emisná kontrola ČísOb. 5422 z 12.02.2013 48,96 EUR 28.8.2013 Mestav s.r.o. 831 04 Bratislava Stará Vajnorská 39 31369367 9.9.2013
4926/2013 servis multifunkč. zar. ČísOb. 5850 z 19.08.2013
Z.č. 104/2007-6.4
185,52 EUR 28.8.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 9.9.2013
4843/2013 pohonné hmoty a ost. Z.č. 101/2006-8.3 2.805,84 EUR 22.8.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 10.9.2013
4921/2013 zahraničné poist.8/13 Z.č. 20714054 49,79 EUR 27.8.2013 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 10.9.2013
4923/2013 servis mot.voz.BA-947XR ČísOb. 5858 z 22.08.2013 1.059,98 EUR 28.8.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 10.9.2013
4167/2013 oprava kávovaru ČísOb. 5782 z 08.07.2013 67,32 EUR 16.7.2013 Decs Consulting,spol.s r.o. 821 05 Bratislava Mierová 83 31322271 11.9.2013
4930/2013 biele tek.mydlo antibak. ČísOb. 5848 z 16.08.2013 97,31 EUR 30.8.2013 Nettis s.r.o. 060 01 Kežmarok Garbiarska 1355/12 46391215 11.9.2013
4932/2013 zverej.inzerátu 14.8.13 ČísOb. 5829 z 12.08.2013 151,02 EUR 30.8.2013 PEREX a.s. 831 04 Bratislava Trnavská cesta 39/A 685313 11.9.2013
4960/2013 dodávka a odber info 8/13 Z.č. 11/2011-1.1.2 1.140,00 EUR 2.9.2013 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 11.9.2013
4964/2013 servis multifunkč. zar. ČísOb. 5849 z 16.08.2013
Z.č. 104/2007-6.4
420,00 EUR 30.8.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 11.9.2013
5026/2013 služby v ob.OPP,BOZP 8/13 Z.č. 16/2011-1.9 346,80 EUR 3.9.2013 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 11.9.2013
5027/2013 právne služby Z.č. 291/2006-7.2 86,70 EUR 3.9.2013 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 11.9.2013
5053/2013 upratovacie služby 8/13 Z.č. 271/2007-6.4 3.632,75 EUR 4.9.2013 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 11.9.2013
5078/2013 inzerát v Plus JEDEN DEŇ ČísOb. 5867 z 28.08.2013 180,00 EUR 4.9.2013 Spoločnosť 7 plus s.r.o. 852 32 Bratislava Panónska cesta 9 31347291 11.9.2013