Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry do 08.03.2013

Identifikačný Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy Faktúrovaná Mena Dátum Identifikačné údaje dodávateľa IČO Dátum
údaj faktúry alebo objednávky suma doučeniaFA. (názov dodávateľa, adresa,) zaplatenia
686/2013 pitná voda, poháre ČísOb. 5361 z 16.01.2013 25,68 EUR 7.2.2013 Pure Water, s.r.o. 851 04 Bratislava Bosáková 7 45478830 14.2.2013
687/2013 elek.ener. 2/13 Z č. 136/2010/1.9 16,68 EUR 7.2.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 14.2.2013
688/2013 elek.ener. 2/13-Modra Z č. 94/2011/1.9 326,52 EUR 7.2.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 14.2.2013
689/2013 elek.ener. 2/13 Z č. 138/2010/1.9 25,55 EUR 7.2.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 14.2.2013
690/2013 elek.ener. 2/13 Z č. 141/2010/1.9 53,97 EUR 7.2.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 14.2.2013
691/2013 elek.ener. 2/13-Klobúč. Z č. 139/2010/1.9 150,71 EUR 7.2.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 14.2.2013
692/2013 elek.ener. 2/13-Klobúč. Z č. 140/2010/1.9 25,56 EUR 7.2.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 14.2.2013
693/2013 nevyhr.park. g.Opera 2/13 Z č. 38/2012/1.9 2.850,00 EUR 7.2.2013 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 14.2.2013
93/2013 základný súbor-UPC Z č. 7375955 25,56 EUR 9.1.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 15.2.2013
605/2013 serv.,opravy tel.zar.1/13 Z č. 120/2004/8.3 442,81 EUR 5.2.2013 Servis Telekos 811 07 Bratislava Karadžičova 57 11633506 15.2.2013
606/2013 nájom+sl. 1/13-SAZP 4.949,71 EUR 5.2.2013 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 15.2.2013
608/2013 nájom+sl. 1/13-VUVH Z č. 2/N/2010/320 232,49 EUR 5.2.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 15.2.2013
609/2013 nájom+sl. 1/12-VUVH Z č. 91/N/2006/224 1.053,70 EUR 5.2.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 15.2.2013
612/2013 základný súbor-UPC Z č. 7375955 16,7 EUR 4.2.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 15.2.2013
650/2013 vyhrad.park. 1.splátka Z č. 23/2013/1.9 6.132,00 EUR 6.2.2013 BPS PARK a.s 811 08 Bratislava Cintorínska 2 35688025 15.2.2013
695/2013 vodné,stočné,zrážky Z č. 241/2012/1.9 920,24 EUR 7.2.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 15.2.2013
713/2013 umytie vozidiel 1/13 Z č. 080/2011/1.9 181,87 EUR 7.2.2013 Milan Rakický Autoumyv.garáž Opera 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 15.2.2013
723/2013 kom.odpad 1/2013 Nariadenie Hl.m. SR BA č. 13/2012 573,35 EUR 8.2.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionálne námest 603481 15.2.2013
746/2013 šk. Urdová, Jány ponuka otvoreného kurzu 124,2 EUR 8.2.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 15.2.2013
747/2013 šk. Urdová ponuka otvoreného kurzu 62,1 EUR 8.2.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 15.2.2013
819/2013 šk. Hruštincová ponuka otvoreného kurzu 45 EUR 12.2.2013 CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS 844 10 Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ 42137004 15.2.2013
42/2013 letenka Janiga ČísOb. 5338 z 20.12.2012 Z č. 82/2011/1.9 592,98 EUR 4.1.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 18.2.2013
653/2013 práv.sl. rozkl. kom. min. Z č. 291/2006/7.2 52,02 EUR 6.2.2013 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 18.2.2013
766/2013 plyn 2/13-Modra Z č. 137/2010/1.9 910 EUR 11.2.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 18.2.2013
767/2013 plyn 2/13-Klobúčnicka Z č. 134/2009/6.3 393 EUR 11.2.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 18.2.2013
768/2013 plyn 2/13-MZP Z č. 80/2012/1.9 3.661,00 EUR 11.2.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 18.2.2013
769/2013 plyn 2/13-Donnerová Z č. 169/2004/1.9 5 EUR 11.2.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 18.2.2013
770/2013 uprat a čist. pries.1/13 ČísOb. 5386 z 29.01.2013 1.850,40 EUR 11.2.2013 CLEAN HAUS 821 07 Bratislava Bodrocká 10 36704679 18.2.2013
785/2013 školenie Lukáč ponuka otvoreného kurzu 121,46 EUR 11.2.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 18.2.2013
852/2013 šk. Lukáč 28.3.2013 ponuka otvoreného kurzu 121,46 EUR 12.2.2013 AGENTÚRA J&T MANAŽMENT 820 15 Bratislava 215 Radničné námestie 1 35817097 18.2.2013
853/2013 šk. Škovr.+Luciak+Koloč. ponuka otvoreného kurzu 180 EUR 13.2.2013 CÚZ, Stredisko Inštitút pre VS 844 10 Bratislava M.Sch. Trnavského 1/ 42137004 18.2.2013
607/2013 stráž.sl. 1/12-MZP Z č. 182/2008/6.4 14.820,48 EUR 5.2.2013 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 19.2.2013
649/2013 pohonné hm.+ost. Z č. 101/2006/8.3 5.279,34 EUR 6.2.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 20.2.2013
683/2013 stráž.sl. 1/13-SHMU ČísOb. 5389 z 29.01.2013 1.306,80 EUR 7.2.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 20.2.2013
684/2013 stráž.sl. 1/2013 ČísOb. 5388 z 29.01.2013 5.324,40 EUR 7.2.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 20.2.2013
685/2013 stráž.sl. 1/2013 ČísOb. 5387 z 29.01.2013 4.419,36 EUR 7.2.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 20.2.2013
771/2013 transak.kar. Din.Club Z č. 105/2010/8 477 EUR 11.2.2013 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 20.2.2013
826/2013 toner do kopirky canon ČísOb. 5411 z 07.02.2013 94,8 EUR 12.2.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 20.2.2013
729/2013 letenka Beriac ČísOb. 5393 z 31.01.2013 Z č. 81/2011/1.9 582,1 EUR 8.2.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 21.2.2013
730/2013 letenka Vilinovic ČísOb. 5396 z 01.02.2013 Z č. 81/2011/1.9 228 EUR 8.2.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 21.2.2013
735/2013 letenka Cudrakova ČísOb. 5392 z 31.01.2013 Z č. 81/2011/1.9 582,1 EUR 8.2.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 21.2.2013
821/2013 salky,pohare, lyzicky... ČísOb. 5403 z 04.02.2013 72,43 EUR 12.2.2013 Keko Trading, s.r.o. 821 06 Bratislava Pasienková 2E 17311454 21.2.2013
822/2013 letenka Ilavský-Uhrinová ČísOb. 5372 z 17.01.2013 Z č. 81/2011/1.9 3.220,38 EUR 12.2.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 21.2.2013
823/2013 letenka Gnida ČísOb. 5390 z 29.01.2013 Z č. 81/2011/1.9 522,1 EUR 12.2.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 21.2.2013
824/2013 letenka Uhrinova ČísOb. 5372 z 17.01.2013 Z č. 81/2011/1.9 1.637,38 EUR 12.2.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 21.2.2013
861/2013 rýchoviazač A4 ČísOb. 5421 z 12.02.2013 142,08 EUR 14.2.2013 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 21.2.2013
869/2013 mesač.kont. EPS 2/2013 042/97 a 33/2003/8.3 47,8 EUR 13.2.2013 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 21.2.2013
872/2013 Európske právo celkom 3ks ČísOb. 5400,5401,5399 z 04.02.2013 98,62 EUR 14.2.2013 Mgr. Miloš Matejovič 811 02 Bratislava Štúrova 9 32199465 21.2.2013
873/2013 aktualiz.obchod. právo ČísOb. 5134 z 15.10.2012 52,27 EUR 14.2.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Oravská 17 31348262 21.2.2013
727/2013 letenka Zvara, Rodina ČísOb. 5404 z 04.02.2013 Z č. 82/2011/1.9 1.184,20 EUR 8.2.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.2.2013
728/2013 letenka Ferencz ČísOb. 5405 z 05.02.2013 Z č. 82/2011/1.9 1.282,28 EUR 8.2.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 25.2.2013
825/2013 letenka Kovacsova ČísOb. 5395 z 31.01.2013 Z č. 81/2011/1.9 582,1 EUR 12.2.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 25.2.2013
866/2013 nájomné 2/2013-SHMU Z č. 95/2009/1.11 2.308,28 EUR 14.2.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 25.2.2013
867/2013 služby spoj.s nájmom 2/13 Z č. 95/2009/1.11 3.414,00 EUR 14.2.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 25.2.2013
870/2013 porad.sl vo VO 1/2013 Z č. 79/2011/1.9 1.140,00 EUR 13.2.2013 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 811 04 Bratislava Gaštanová 13 36356794 25.2.2013
566/2013 údrž.+nové ver.doch.sys. Z č. 104/2009/1.7 7.176,00 EUR 4.2.2013 ID.EST, s.r.o. 010 08 Žilina Karpatská 8420/9a 44460988 26.2.2013
652/2013 akr.kurz proj.riad.16 os. ČísOb. 5351 z 10.01.2013 9.993,60 EUR 6.2.2013 INBOX SK s.r.o. 821 03 Bratislava Seberíniho 1 44813295 26.2.2013
944/2013 šk. Novotková, Rendek ponuka otvoreného kurzu 118 EUR 19.2.2013 EDOS-PEM, Inštitút vzdelávania 851 05 Bratislava Tematínska 4 36287229 26.2.2013
946/2013 publ. Zelená ekonomika ČísOb. 5382 z 28.01.2013 12,42 EUR 19.2.2013 KNIHCENTRUM.SK s r.o. 821 06 Bratislava - Po Padlých hrdinov 60 45704881 26.2.2013
966/2013 kontrola hasiac.prístr. ČísOb. 5267 z r. 2012 Z č. 16/2011/1.9 374,4 EUR 28.12.2012 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 26.2.2013
1012/2013 školenie Jelínková ponuka otvoreného kurzu 45 EUR 20.2.2013 Agentúra Apollo s.r.o. 841 01 Bratislava Bazovského 19 36843741 27.2.2013
1026/2013 školenie Cinová,Medžová ponuka otvoreného kurzu 180 EUR 25.2.2013 JUDr. Emília Halmešová - 841 05 Bratislava H. Meličkovej 19A 40100685 28.2.2013
136/2013 telef.popl. 12/12/VUVH 455,16 EUR 10.1.2013 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 1.3.2013
896/2013 KASKO pois. voz. BA891PC Z č. 150/2004/8.3 285,19 EUR 15.2.2013 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 1.3.2013
897/2013 el. ener. 1/13-VUVH Z č. 91/N/2006/224 89,5 EUR 15.2.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 1.3.2013
918/2013 hlavičkový papier ČísOb. 5412 z 07.02.2012 200 EUR 18.2.2013 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 1.3.2013
959/2013 školenie od.geolog.správy ponuka otvoreného kurzu 540 EUR 20.2.2013 JUDr. Emília Halmešová - 841 05 Bratislava H. Meličkovej 19A 40100685 1.3.2013
698/2013 internet OÚ ŽP-1/13-KU Z č. 76/2004/1.13 125.606,83 EUR 7.2.2013 SWAN a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 4.3.2013
898/2013 oprava Audi BA191US ČísOb. 5397 z 04.02.2013 Z č. 108/2002/8.3 739,84 EUR 15.2.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 4.3.2013
899/2013 oprava Passat BA945XR ČísOb. 5398 z 04.02.2013 Z č. 108/2002/8.3 164,28 EUR 15.2.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 4.3.2013
901/2013 letenka Kelnarova ČísOb. 5419 z 08.02.2013 Z č. 81/2011/1.9 631,08 EUR 15.2.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 4.3.2013
919/2013 letenka Ďurkošová ČísOb. 5406 z 05.02.2013 Z č. 82/2011/1.9 637,1 EUR 18.2.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 4.3.2013
921/2013 letenka Gutman ČísOb. 5417 z 08.02.2013 Z č. 82/2011/1.9 592,1 EUR 18.2.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 4.3.2013
922/2013 letenka Janiga ČísOb. 5418 z 08.02.2013 Z č. 82/2011/1.9 207,36 EUR 18.2.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 4.3.2013
934/2013 el.ener. nedoplatok 1/13 Z č. 142/2010/1.9 828,12 EUR 19.2.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 4.3.2013
958/2013 školenie Ryšavý,Gabalcová ponuka otvoreného kurzu 260 EUR 20.2.2013 APUeN SK 810 01 Bratislava Zámocká 8 42262755 4.3.2013
721/2013 telef.popl.1/13 VUVH 489,88 EUR 8.2.2013 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 5.3.2013
933/2013 tel.popl.-mobil 2/13 Z č. 295/2006/6.3 9.788,00 EUR 19.2.2013 Orange a.s. 821 08 Bratislava Metodova 8 35697270 5.3.2013
956/2013 časopis Úspešní manažéri ČísOb. 5384 z 28.01.2013 100 EUR 20.2.2013 Alert, s.r.o. 040 11 Košice Obchodná 4 46431411 5.3.2013
957/2013 Kniha O mojom živote ČísOb. 5383 z 28.01.2013 20 EUR 20.2.2013 Alert, s.r.o. 040 11 Košice Obchodná 4 46431411 5.3.2013
992/2013 montáž vodomerov v MZP SR ČísOb. 5391 z 30.01.2013 453,6 EUR 22.2.2013 AVIP s.r.o. 821 06 Bratislava Petöfiho 39 35923903 5.3.2013
994/2013 vodné,stočné Klobučníc.7 Z č. 97/2009/1.11 71,06 EUR 22.2.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 5.3.2013
995/2013 vodné,stočné Harmónia Z č. 130/2010/1.9 30,72 EUR 22.2.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 5.3.2013
970/2013 brožúra zákonník práce ČísOb. 5394 z 31.1.2013 43,35 EUR 20.2.2013 Ing. Ladislav Méry-HEURÉKA Šamorín Gazdovský rad 35/49 11703776 5.3.2013
1031/2013 školenie odboru RIP 5.5 ponuka otvoreného kurzu 180 EUR 27.2.2013 JUDr. Emília Halmešová - 841 05 Bratislava H. Meličkovej 19A 40100685 5.3.2013
996/2013 servis s.vozidla BA-161PL ČísOb. 5410 z 07.02.2013 179,7 EUR 22.2.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 6.3.2013
997/2013 servis s.vozidla BA-348OL ČísOb. 5423 z 12.02.2013 39,96 EUR 22.2.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 6.3.2013
1003/2013 nábytkový trezor ČísOb. 5414 z 08.02.2013 638,18 EUR 22.2.2013 Eurosafe Slovakia s.r.o. 811 05 Bratislava Smrečianska 43 35783290 6.3.2013
1004/2013 servis s.vozidla BA-160TI ČísOb. 5429 z 14.02.2013 769,56 EUR 25.2.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 6.3.2013
1009/2013 servis s.vozidla BA-012AT ČísOb. 5428 z 14.02.2013 759,24 EUR 25.2.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 6.3.2013
1014/2013 výroba pečiatok ČísOb. 5440 z 19.02.2013 31,32 EUR 25.2.2013 OMEGA PRINT s.r.o. 841 01 Bratislava Klimkovičova 7 36802905 6.3.2013
1018/2013 samolepiace etikety,farba ČísOb. 5416 z 08.02.2013 226,56 EUR 26.2.2013 Ševt a.s. 821 09 Bratislava Plynárenská 6 31331131 6.3.2013
1013/2013 stravné lístky20000ks ČísOb. 5439 z 19.02.2013 Z č. 232/2007/6.4 76.000,00 EUR 22.2.2013 DOXX-Stravné lístky 010 01 Žilina 36391000 8.3.2013