Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry do 18.07.2013

Identifikačný
údaj faktúry
Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy
alebo objednávky
Faktúrovaná
suma
Mena Dátum
doručenia FA
Identifikačné údaje dodávateľa (názov dodávateľa, adresa) IČO Dátum
zaplatenia
3545/2013 letenka Tokolyova,
Plesnikova
ČísOb. 5672 z 10.06.2013
Z č. 82/2011-1.9
963,66 EUR 18.6.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 3.7.2013
3626/2013 STK a EK vozidlo BA065IA ČísOb. 5422 z 12.2.2013 48,96 EUR 21.6.2013 Mestav s.r.o. Bratislava Stará Vajnorská39 31369367 3.7.2013
3496/2013 toner do kopírky 2 ks ČísOb. 5690 z 10.06.2013 302,28 EUR 13.6.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 3.7.2013
3620/2013 pohonné hmoty +ost. Z.č. 101/2006-8.3 3.764,77 EUR 21.6.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 3.7.2013
3683/2013 1/4ročná kontorla EPS Z.č. 33/2003-8.3 140,4 EUR 26.6.2013 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 3.7.2013
3684/2013 mesačná kontrola EPS 6/13 Z.č. 33/2003-8.3
42/97
47,8 EUR 26.6.2013 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 3.7.2013
3686/2013 denná tlač III.Q/2013 ČísOb. 5728 z 21.06.2013 521,22 EUR 26.6.2013 Slovenská pošta a.s. B.B. 975 99 Banská B. Partizánska cesta 9 36631124 3.7.2013
3633/2013 LRA-ECE/EMEP 2012, 2013 Contribution SR
LRA-ECE/EMEP
15.100,00 USD 24.6.2013 UNECE Palais des Nations 1211 Geneva 10 Bureau 332 8.7.2013
3663/2013 časopis Revue CO obyv. ČísOb. 5500 z 18.03.2013 7,8 EUR 25.6.2013 MV SR 812 72 Bratislava Pribinova 2 151866 8.7.2013
3674/2013 vodné, stočné Z.č. 130/2010-1.9 30,72 EUR 25.6.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 8.7.2013
3676/2013 let. Demeterová, Durišová ČísOb. 5711 z 12.06.2013
Z.č. 82/2011-1.9
833,76 EUR 25.6.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 8.7.2013
3677/2013 let. Ferencz, Jurík ČísOb. 5715 z 12.06.2013
Z.č. 82/2011-1.9
1.575,02 EUR 25.6.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 8.7.2013
3693/2013 preklad z Aj/Sj ČísOb. 5650 z 17.05.2013 162 EUR 27.6.2013 Entrans s.r.o. 811 02 Bratislava Šafárikovo námestie 35868180 8.7.2013
3710/2013 zahranic. poistenie 06/13 Z.č. 20714054-458/96-1.5 176,87 EUR 28.6.2013 Union poisťovacia a.s. 813 60 Bratislava Paričkova 18 31322051 8.7.2013
3822/2013 seminár pre 54 účastníkov ponuka otvoreného kurzu 240 EUR 3.7.2013 F.CON, s.r.o. 821 07 Bratislava Podzáhradná 49 44524056 8.7.2013
3358/2013 letenka Papajová-Majeská ČísOb. 5694 z 04.06.2013
Z.č. 82/2011-1.9
638,1 EUR 10.6.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 9.7.2013
3661/2013 toal.papier, pap. ručníky ČísOb. 5713 z 13.06.2013 2.187,26 EUR 25.6.2013 Nettis s.r.o. 060 01 Kežmarok Garbiarska 1355/12 46391215 9.7.2013
3662/2013 tekuté mydlo ČísOb. 5714 z 13.06.2013 91,58 EUR 25.6.2013 Nettis s.r.o. 060 01 Kežmarok Garbiarska 1355/12 46391215 9.7.2013
3682/2013 odbor.preklad Sj/Aj ČísOb. 5722 z 19.06.2013 607,5 EUR 26.6.2013 Agentúra VKM s.r.o. 811 09 Bratislava Grosslingova 69 35736763 9.7.2013
3690/2013 oprava Fábia BA348OL ČísOb. 5719 z 19.06.2013 163,91 EUR 27.6.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 9.7.2013
3691/2013 oprava AUDI BA191US ČísOb. 5718 z 19.06.2013 118,56 EUR 27.6.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 9.7.2013
3692/2013 preklad z NJ/SJ ČísOb. 5712 z 13.06.2013 986,04 EUR 27.6.2013 LEXMAN, s.r.o. 821 01 Bratislava Haburská 49/A 36810657 9.7.2013
3718/2013 nedoplatok plyn 05/13 Z.č. 58/2013-1.9 12,53 EUR 1.7.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 9.7.2013
3675/2013 školenie 3 skupiny ČísOb. 5717 z 18.06.2013 4.500,00 EUR 25.6.2013 Easy-Comm, s.r.o. 086 45 Marhaň Marhaň 141 46588990 10.7.2013
3790/2013 hlavičkový papier ČísOb. 5731 z 24.06.2013 280 EUR 2.7.2013 Ofprint s.r.o. 821 07 Bratislava Vlčie Hrdlo 22 31350879 10.7.2013
3805/2013 oprava kop. stroja ČísOb. 5720 z 19.06.2013 396,66 EUR 3.7.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 10.7.2013
3807/2013 oprava kop.stroja ČísOb. 5721 z 19.06.2013 170,95 EUR 3.7.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 10.7.2013
3799/2013 upratovacie služby 06/13 Z.č. 271/2007-6.4 3.632,75 EUR 3.7.2013 Ing. Jozef Micenko, B-plus 085 50 Bardejov Janka Matušku 11 37581830 11.7.2013
3809/2013 nevyhr. parkovanie 07/13 Z.č. 38/2012-1.9 Dodat.č.9 2.850,00 EUR 3.7.2013 VINCI Park Slovakia s.r.o. 821 06 Bratislava Pri trati 25 35844256 11.7.2013
3840/2013 nájomné+sl. 07/13 Z.č. 176/2008-6.4 1.957,27 EUR 3.7.2013 ŠGÚDŠ 817 04 Bratislava Mlynská dolina 1 31753604 11.7.2013
3843/2013 preddavok el.energia 7/13 Z.č. 142/2010-1.9 5.000,00 EUR 3.7.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 11.7.2013
3847/2013 služby STV aSRO 07/13 zák.povinnosť zo zákona č.68/2008 Z.z. 199,16 EUR 3.7.2013 RTVS s.r.o. 841 04 Bratislava Staré Grunty 2 36857432 11.7.2013
3851/2013 nájomné+sl. 07/13 zálohový predpis 122,81 EUR 3.7.2013 SBYT, s.r.o. 821 08 Bratislava Paričkova 24 44239025 11.7.2013
3703/2013 tlmočenie z/do Pj ČísOb. 5692 z 03.06.2013 1.081,00 EUR 28.6.2013 Entrans s.r.o. 811 02 Bratislava Šafárikovo námestie 35868180 12.7.2013
3775/2013 nájomné+sl. 06/13 Z.č. 10/2010-6.3 232,49 EUR 2.7.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 12.7.2013
3776/2013 súbor informácií Z.č. 11/2011-1.1.2 1.140,00 EUR 2.7.2013 SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. 811 07 Bratislava Mýtna 15 35745274 12.7.2013
3798/2013 základný súbor 07/13 Z.č. 7375955 17,7 EUR 2.7.2013 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 851 01 Bratislava Ševčenkova 36 35971967 12.7.2013
3815/2013 služby OPP a BOZP 06/13 Z.č. 16/2011-1.9 346,8 EUR 3.7.2013 SEPO, s.r.o. 962 01 Zvolenská Slati ul. SNP 152/108 31605931 12.7.2013
3868/2013 OPM 27.-28.06.2013 ČísOb. 5724 z 03.07.2013 864,5 EUR 3.7.2013 Kancelária NR SR 900 89 Častá 151491 12.7.2013
3870/2013 OPM 27.-28.06.2013 ČísOb. 5724 z 03.07.2013 70 EUR 3.7.2013 Kancelária NR SR 900 89 Častá 151491 12.7.2013
3944/2013 oprava kopírky ČísOb. 5742 z 27.06.2013 59,04 EUR 8.7.2013 Kontura Slovakia s.r.o. 821 04 Bratislava Vietnamská 3 35726440 12.7.2013
3982/2013 nájomné+sl. 06/13 4.949,71 EUR 3.7.2013 SAŽP 975 90 Banská Bystrica Tajovského 28 626031 12.7.2013
3983/2013 nájomné+sl. 06/13 Z.č. 91/N/2006-224 1.053,70 EUR 2.7.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 12.7.2013
3777/2013 tvorba el. Vestníka MŽP ČísOb. 5727 z 21.06.2013 59,88 EUR 2.7.2013 Agentúra Pardon-TN,s.r.o. 911 01 Trenčín Jilemnického 23 34141987 15.7.2013
3778/2013 právne služby Z.č. 291/2006-7.2 173,4 EUR 2.7.2013 JUDr. Renáta Barbušová 831 07 Bratislava Čierny chodník 27 30811481 15.7.2013
3802/2013 strážna služba 06/13 Z.č. 182/2008-6.4 14.342,40 EUR 3.7.2013 IBeA3, a.s. 832 34 Bratislava Vajnorská 135 31670571 15.7.2013
3837/2013 Carpat. Convention 2013 CB FUND 9630 30.000,00 EUR 28.6.2013 UNEP Geneva 1219 Chatelaine - Ge chemin des Aném. 15.7.2013
3930/2013 videokamera Sony s prísl. ČísOb. 5755 z 01.07.2013 849,8 EUR 4.7.2013 Elektrosped, a.s. 821 04 Bratislava Pestovateľská 13 35765038 15.7.2013
3940/2013 plyn 07/13 Z.č. 58/2013-1.9 393 EUR 4.7.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 15.7.2013
3941/2013 plyn 07/13 Z.č. 58/2013-1.9 1.023,00 EUR 4.7.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 15.7.2013
3942/2013 plyn 07/13 Z.č. 58/2013-1.9 5 EUR 4.7.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 15.7.2013
3943/2013 plyn 07/13 Z.č. 58/2013-1.9 5 EUR 4.7.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 15.7.2013
3945/2013 odb. prehliadka výťahov ČísOb. 5743 z 27.06.2013 708 EUR 8.7.2013 LUKO-SK, s.r.o. 900 52 Kuchyňa Kuchyňa 469 44492588 15.7.2013
4004/2013 10 jednodňových školení ČísOb. 5637 z 15.05.2013 4.760,00 EUR 9.7.2013 Academia Istropolitana Nova 900 21 Sv.Jur Prostredná 47/A 31755976 15.7.2013
4007/2013 nedopl. el. energia 06/13 Z.č. 142/2010-1.9 448,16 EUR 9.7.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 15.7.2013
4008/2013 upratovanie 06/13 ČísOb. 5688 z 30.05.2013 1.789,99 EUR 9.7.2013 SLOVCLEAN, spol. s r.o. 811 08 Bratislava Špitálska 27 35956526 15.7.2013
4009/2013 komunálny odpad 6/13 Nariadenie hl.m.SR BA č. 13/2012 509,64 EUR 9.7.2013 Hlavné mesto SR Bratislava 814 99 Bratislava Primacionál.námestie 603481 15.7.2013
3931/2013 el. energia 07/13 Z.č. 94/2011-1.9 326,52 EUR 8.7.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 16.7.2013
3932/2013 el. energia 07/13 Z.č. 140/2010-1.9 25,56 EUR 8.7.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 16.7.2013
3933/2013 el. energia 07/13 Z.č. 141/2010-1.9 53,97 EUR 8.7.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 16.7.2013
3934/2013 el. energia 07/13 Z.č. 136/2010-1.9 16,68 EUR 8.7.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 16.7.2013
3935/2013 el. energia 07/13 Z.č. 139/2010-1.9 150,71 EUR 8.7.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 16.7.2013
3936/2013 el. energia 07/13 Z.č. 138/2010-1.9 25,55 EUR 8.7.2013 ZSE Energia a.s. 816 47 Bratislava Čulenová 6 36677281 16.7.2013
3779/2013 letenka Princová ČísOb. 5737 z 25.06.2013
Z.č. 81/2011-1.9
471,22 EUR 2.7.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 17.7.2013
3780/2013 letenka Licková ČísOb. 5736 z 25.06.2013
Z.č. 81/2011-1.9
663,1 EUR 2.7.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 17.7.2013
3787/2013 letenky Jánová, Fabian ČísOb. 5729 z 20.06.2013
Z.č. 81/2011-1.9
1.346,20 EUR 2.7.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 17.7.2013
3788/2013 letenka Jankovičová ČísOb. 5738 z 25.06.2013
Z.č. 81/2011-1.9
630,13 EUR 2.7.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 17.7.2013
3801/2013 oprava klimatizácie Z.č. 143/2009-6.3 45 EUR 3.7.2013 Skanska SK a.s. 821 04 Bratislava Krajná 29 31611788 17.7.2013
3925/2013 monitoring médií- prístup ČísOb. 5752 z 27.06.2013 374,26 EUR 4.7.2013 Piano Media a.s. 811 09 Bratislava Pribinova 25 46103406 17.7.2013
3928/2013 letenka Bohers ČísOb. 5730 z 24.06.2013
Z.č. 82/2011-1.9
583,1 EUR 4.7.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 17.7.2013
3929/2013 letenka Jánová ČísOb. 5740 z 26.06.2013
Z.č. 82/2011-1.9
583,1 EUR 4.7.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 17.7.2013
3938/2013 plyn 06/13 Z.č. 87/2013-1.9 874,91 EUR 8.7.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 17.7.2013
3946/2013 strážna služba 06/13 ČísOb. 5682 z 29.05.2013 5.076,00 EUR 4.7.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 17.7.2013
3947/2013 strážna služba 06/13 ČísOb. 5683 z 29.05.2013 1.188,00 EUR 4.7.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 17.7.2013
3948/2013 strážna služba 06/13 ČísOb. 5679 z 29.05.2013 4.276,80 EUR 4.7.2013 BONUL, spol. s.r.o. 949 05 Nitra Novozámocká 224 36528170 17.7.2013
3996/2013 časpopis poradca ČísOb. 5631 z 07.05.2013 79 EUR 8.7.2013 PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina Pri Celulózke 40 36371271 17.7.2013
4010/2013 umytie vozidiel 06/13 Z.č. 20/2011/1.9 83,94 EUR 9.7.2013 Milan Rakický 811 06 Bratislava Obchodná 15 32070896 17.7.2013
3922/2013 predpl. on-line prístup ČísOb. 5749 z 27.06.2013 170 EUR 8.7.2013 Euro - Branch, s.r.o. 069 01 Snina Kukučínova 2043 36444685 18.7.2013
3923/2013 školenie JISHM-EPSIS ČísOb. 5741 z 25.06.2013 86,4 EUR 8.7.2013 VUJE a.s. 918 64 Trnava Okružná 5 31450474 18.7.2013
3926/2013 transakcie kariet DC Z.č. 105/2010-8 581,57 EUR 8.7.2013 Diners Club Slovakia s.r.o. 811 06 Bratislava Námestie Slobody 11 35757086 18.7.2013
3927/2013 letenka Grajcar ČísOb. 5726 z 20.06.2013
Z.č. 82/2011-1.9
542 EUR 4.7.2013 SATUR TRAVEL a.s. 824 72 Bratislava Miletičova 1 35787201 18.7.2013
3939/2013 preddavok plyn 08/13 Z.č. 57/2013-1.9 567 EUR 8.7.2013 SPP a.s. 825 17 Bratislava Mlynské Nivy 44/a 35815256 18.7.2013
4033/2013 letenka Kelnarová ČísOb. 5751 z 27.06.2013
Z.č. 81/2011-1.9
587,13 EUR 10.7.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 18.7.2013
4034/2013 letenka Greifová ČísOb. 5750 z 27.06.2013
Z.č. 81/2011-1.9
822,98 EUR 10.7.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 18.7.2013
4035/2013 štočky -výroba ČísOb. 5756,5757 z 27.06.13 12 EUR 10.7.2013 OMEGA PRINT s.r.o. 841 01 Bratislava Klimkovičova 7 36802905 18.7.2013
4032/2013 telefónne poplatky 06/13 Z.č. 131/2010-1.9 4.840,34 EUR 10.7.2013 Slovak Telecom a.s. 825 13 Bratislava Karadžičova 10 35763469 22.7.2013
4064/2013 mesačná kontola EPS 7/13 Z.č. 33/2003-8.3 47,8 EUR 11.7.2013 DAD-Tel. s.r.o. 821 08 Bratislava Pavlovova 10 698881 22.7.2013
4129/2013 vodné,stočné, zrážky Z.č. 241/2012-1.9 988,56 EUR 12.7.2013 Bratislavská vodárenská spoločnosť 826 46 Bratislava Prešovská 48 35850370 22.7.2013
4132/2013 pitná voda+plast.poháre ČísOb. 5773 z 04.07.2013 46,68 EUR 15.7.2013 Pure Water, s.r.o. 851 04 Bratislava Bosáková 7 45478830 22.7.2013
3924/2013 internet OÚ ŽP 06/13 Z.č. 76/2004-1.13 125.606,83 EUR 4.7.2013 SWAN a.s. 841 04 Bratislava Borská 6 35680202 23.7.2013
3949/2013 oprava Fiat BA605AH ČísOb. 5732 z 24.06.2013 860,95 EUR 4.7.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 23.7.2013
3950/2013 oprava Passat BA946XR ČísOb. 5747 z 27.06.2013 310,4 EUR 4.7.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 23.7.2013
4130/2013 sl. spoj. s nájmom 7/13 Z.č. 95/2009-1.11 3.414,00 EUR 15.7.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 23.7.2013
4131/2013 nájomné 07/13-SHMU Z.č. 95/2009-1.11 2.308,28 EUR 15.7.2013 SHMÚ 833 15 Bratislava Jeséniova 17 156884 23.7.2013
4133/2013 oprava Octávia BA515KG ČísOb. 5765 z 02.07.2013 1.333,40 EUR 15.7.2013 Autoservis - Stanislav Hilka 831 54 Bratislava Račianska 142/A 34460934 23.7.2013
4150/2013 spotreba el.energie 06/13 Z.č. 91/N/2006-224 164,02 EUR 16.7.2013 VÚVH 812 49 Bratislava Nábr. arm.gen. L. Sv 156850 24.7.2013
4050/2013 hosp. mobilizácia 1-6/13 Z.č. 14/2013-1.2 1.419,50 EUR 11.7.2013 Považská vodárenská spoločnosť 017 01 Považská Bystri Nová 133 36672076 25.7.2013
4077/2013 aktualizácia obč. právo ČísOb. 5131 z 15.10.2012 36,3 EUR 11.7.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Oravská 17 31348262 25.7.2013
4103/2013 hosp. mobilizácia 1-6/13 Z.č. 8/2013-1.2 1.298,50 EUR 12.7.2013 Vodohospodárska výstavba š.p. 842 04 Bratislava Karloveská 2 4 156752 25.7.2013
4137/2013 aktualiz. obč. právo ČísOb. 5135 z 15.10.2012 171,6 EUR 15.7.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Oravská 17 31348262 25.7.2013
4151/2013 správ.poriadok,komentár ČísOb. 5779 z 04.07.2013 14,4 EUR 16.7.2013 Katarína Hrdá 951 17 Cabaj-Čápor Cabaj 897 44711905 25.7.2013
4160/2013 hosp. mobilizácia 1-6/13 Z.č. 11/2013-1.2 8.276,00 EUR 11.7.2013 Stredoslovenská vodár.prev.spol 974 01 Banská B. Partizánska cesta 5 36644030 25.7.2013
4161/2013 hosp. mobilizácia 1-6/13 Z.č. 15/2013-1.2 799,5 EUR 15.7.2013 Trenčianska vodohospodárska spol. 911 01 Trenčín 1.mája 11 36306410 25.7.2013
4179/2013 PZP vozidiel 10/13-9/14 poistná zmluva č. 8080029401 3.396,30 EUR 17.7.2013 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 815 74 Bratislava Dostojevského rad 4 151700 25.7.2013
4158/2013 var.kanvica, termoska.... ČísOb. 5783 z 08.07.2013 76,03 EUR 16.7.2013 STC spol. s r.o. 821 04 Bratislava Galvaniho 16 31345115 25.7.2013
4175/2013 inzercia -plus 1deň 13.7. ČísOb. 5785 z 09.07.2013 180 EUR 17.7.2013 Spoločnosť 7 plus s.r.o. 852 32 Bratislava Panónska cesta 9 31347291 25.7.2013
4011/2013 pohonné hmoty +ost. Z.č. 101/2006-8.3 4.678,22 EUR 9.7.2013 Slovnaft a.s. 824 12 Bratislava Vlčie hrdlo 1 31322832 26.7.2013
3719/2013 tonery 77ks ČísOb. 5700 z 06.06.2013 10.477,59 EUR 1.7.2013 Bicorex s.r.o. 040 11 Košice Pražská 4 47024127 29.7.2013
4159/2013 hosp. mobilizácia 1-6/13 Z.č. 7/2013-1.2 31023,48 EUR 12.7.2013 SVP š.p. Banská Štiavnica Radničné námestie 8 36022047 29.7.2013
4163/2013 aktualiz. obchod. právo ČísOb. 5134 z 15.10.2012 82,5 EUR 16.7.2013 IURA Edition s.r.o. 821 09 Bratislava Oravská 17 31348262 30.7.2013
4189/2013 letenka Princová ČísOb. 5788 z 10.07.2013
Z.č. 81/2011-1.9
793,1 EUR 18.7.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 30.7.2013
4190/2013 letenka Ilavský ČísOb. 5788 z 10.07.2013
Z.č. 81/2011-1.9
1.018,00 EUR 18.7.2013 Reditour, s.r.o. 811 01 Bratislava Zámocká 18 35719192 30.7.2013