Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry od 31.8 do 8.9.2011

 

Protokol o odovzdávaní a prevzatí faktúr na zverejňovanie v zmysle § 5b zákona č. 546/2010 Z.z.
           
Ident. údaj faktúry Tovar alebo služba Identifikácia zmluvy alebo objednávky Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa Dátum zaplatenia
5338 nájomné Z č.ústred./2007/43 12.8.2011 SAŽP, Tajovského 28, BB IČO 00626031 2.9.2011
5102 služby za 7/2011 Z č.76/2004/1.13 4.8.2011 Vizada Networks s.r.o.,Odborárská 5 IČO 31373500 17.8.2011
5093 licencia ESET Smart O č.3959/26.7.2011 4.8.2011 GAMO a.s.,Kyj.námestie 6, BB IČO 36033987 17.8.2011
5199 nájomné Z č.ústred./2007/43 8.8.2011 SAŽP, Tajovského 28, BB IČO 00626031 18.8.2011
5201 telefónne poplatky Z č.9902804880 9.8.2011 T-Com a.s.,Karadžičova 10, BA IČO 35763469 18.8.2011
5340 nájomné 4/2011 Z č.ústred./2007/43 12.8.2011 SAŽP, Tajovského 28, BB IČO 00626031 30.8.2011
5339 nájomné 5/2011 Z č.ústred./2007/43 12.8.2011 SAŽP, Tajovského 28, BB IČO 00626031 30.8.2011
5337 nájomné 7/2011 Z č.ústred./2007/43 12.8.2011 SAŽP, Tajovského 28, BB IČO 00626031 30.8.2011
5429 strážna služba Z č. 182/2008/6.4 19.8.2011 JoMi TRADE s.r.o.,J.Matušku 11, IČO 36036234 31.8.2011