Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry od 3.11. do 8.11.

 

Protokol o odovzdávaní a prevzatí faktúr na zverejňovanie v zmysle § 5b zákona č. 546/2010 Z.z.
             
             
Ident. údaj faktúry Tovar alebo služba Fakturovaná suma Identifikácia zmluvy alebo objednávky Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa Dátum zaplatenia
6710 výučba AJ 4 375,54 Z č.12/2010-1.9 13.10.2011 Tradip s.r.o.,Trenčianska 30 BA, IČO 36579360 3.11.2011
6623 plyn 4 014,00 Z č.210/2008/6 11.10.2011 SPP a.s.,Mlynské Nivy 44 BA, IČO 35815256 3.11.2011
6712 servis Nuntio 4 317,30 Z č.148/2007-1.4 13.10.2011 DIMANO a.s.,Saratovská 26 BA, IČO 30775094 3.11.2011
6392 komunikačné sl. 125 606,83 Z č. 76/2004-1.13 4.10.2011 Vizada Networks s.r.o.,Odborárska 5 BA,IČO 31373500 8.11.2011
6890 pohonné hmoty 4 397,64 Z č. 101/2006-8.3 21.10.2011 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1 BA, IČO 31322832 8.11.2011
             
Odovzdávajúci: Zuzana Šuláková odbor financovania a účtovníctva  
Preberajúci: Michal Chalupa odbor informatiky      
dňa: 21.11.2011