Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry od 28.9 do 13.10.2011

Protokol o odovzdávaní a prevzatí faktúr na zverejňovanie v zmysle § 5b zákona č. 546/2010 Z.z.    

Ident. údaj faktúry Tovar alebo služba Fakturovaná suma Identifikácia zmluvy alebo objednávky Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa Dátum zaplatenia
6273 telefónne popl. 4 503,84 Z č.295/2006/6.3 29.9.2011 Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A IČO 35697272 6.10.2011
6274 telefónne popl. 11 303,14 Z č.295/2006/6.3 29.9.2011 Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A IČO 356972726 6.10.2011
6142 prac.zasadnutie 10 691,16 O č.4020/2011 26.9.2011 Vavro s.r.o.,Hurbanovo nám.2,Bojnice IČO 31619347 7.10.2011
5780 kumun.služby 125 606,83 Z č.76/2004/1.13 8.9.2011 Vizada Networks s.r.o.,Odborárska 5 IČO 31373500 30.9.2011
6355 upratovacie sl. 3 632,75 Z č.271/2007/6.4 4.10.2011 Ing.Jozef Micenko,J.Matušku 11,Bardejov IČO 37581830 14.10.2011
6340 pasportizácia 9 990,00 O č./2007/6.3 3.10.2011 IQIT s.r.o.,Radarová 8,Bratislava IČO 36364517 14.10.2011
6357 strážna služba 6 375,36 O č. 4025/2011 4.10.2011 JoMi TRADE s.r.o.,J.Matušku 11,IČO 36036234 14.10.2011
Odovzdávajúci: Zuzana Šuláková odbor financovania a účtovníctva   
Preberajúci: Michal Chalupa odbor informatiky  
dňa: 13.10.2011
Vypracoval: Zuzana Šuláková odbor financovania a účtovníctva   
Schválil: Ing. Stella Okruhlicová riaditeľ odboru financovania a účtovníctva