Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Faktúry od 28.12. do 30.12.

 

Protokol o odovzdávaní a prevzatí faktúr na zverejňovanie v zmysle § 5b zákona č. 546/2010 Z.z.
             
             
             
Ident. údaj faktúry Tovar alebo služba Fakturovaná suma Identifikácia zmluvy alebo objednávky Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa Dátum zaplatenia
8641 analýza ek.nástr. 11 928,00 O č.3979 z  4.8.2011 16.12.2011 Fepa s.r.o.,Trieda SNP 1578/33,BB IČO 36629197 27.12.2011
8901 vytvorenie a  úprava IS 17 970,00 O č.4412 zo 16.12.211 23.12.2011 VUJE a.s.,Okružná 5, Trnava IČO 31450474 28.12.2011
8621 tonery 9 679,02 Z č.63/2011-1.9 15.12.2011 Rempo s.r.o.,St.Vajnorská 19 BA IČO 35819081 29.12.2011
9065 strážna služba Modra Harmónia 12/2011 8 838,72 O č.4364 z  30.11.2011 29.12.2011 BONUL s.r.o.,Novozámocká 224,Nitra IČO 36528170 30.12.2011
9068 strážna služba Bukureštská 12/2011 5 265,00 O č.4366 z 30.11.2011 29.12.2011 BONUL s.r.o.,Novozámocká 224,Nitra IČO 36528170 30.12.2011
8890 sprac.odb.pos. dok.SEA 4 350,00 O č.4431 z  21.12.2011 22.12.2011 RNDr.Peter Straka,Fial.údolie 43 BA IČO 43607560 30.12.2011
8834 nájomné Hanulova 11/2011 4 949,71 Z č. 281/2007-6.3 22.12.2011 SAŽP, Tajovského 28, BB IČO 00626031 30.12.2011
9035 právne služby 6 500,00 O č.4417 z 19.12.2011 23.12.2011 JUDr.Rastislav Posluch,Bazová 9 BA IČO 6707177092 30.12.2011
8926 právne služby 6 500,00 O č.4411 z 19.12.2011 23.12.2011 JUDr.Rastislav Posluch,Bazová 9 BA IČO 6707177092 30.12.2011
8928 právne služby 6 500,00 O č.4416 z 19.12.2011 23.12.2011 JUDr.Rastislav Posluch,Bazová 9 BA IČO 6707177092 30.12.2011
9079 právne služby 12 660,00 O č.4405 z 15.12.2011 29.12.2011 Jančo,Jakubčák a  part.s.r.o. ŠtúrováBA IČO 36367524 30.12.2011
8812 pohonné hmoty 4 798,12 Z č.101/2006-8.3 21.12.2011 Slovnaft a.s.,Vlčie hrdlo 1 BA IČO 31322832 30.12.2011
8753 oprava a servis klimatického zariadenia 5 372,20 Z č.143/2009-6.3 19.12.2011 Skanska SK a.s.,Krajná 29 BA IČO 31611788 30.12.2011
8957 prekl.LAN a WAN sietí 4 988,83 O č.4438 z  27.12.2011 27.12.2011 Vizada Networks s.r.o.,Odborárska 5 BA IČO 31373500 30.12.2011