Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry od 10.9 do 27.9.2011

 

Protokol o odovzdávaní a prevzatí faktúr na zverejňovanie v zmysle § 5b zákona č. 546/2010 Z.z.
             
Ident. údaj faktúry Tovar alebo služba Fakturovaná suma Identifikácia zmluvy alebo objednávky Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa Dátum zaplatenia
5697 strážna služba 14 820,48 Z č.182/2008/6.4 6.9.2011 IBeA3 a.s.,Vajnorská 135 BA, IČO 31670571 23.9.2011
5476 geologic.práce 71 309,65 Z č.100/2004/7.2 23.8.2011 GEO Slovakia s.r.o.,Rampová 4, IČO 36193241 23.9.2011
5693 telefónne popl. 10 835,37 Z č.295/2006/6.3 2.9.2011 Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A IČO 35697272 20.9.2011
5655 práv.služby Interblue Group 24 268,55 CHF Z č.14925/2010 4.8.2011 Prager Dreifuss AG,Mühlebachstrasse 6, Zürich 19.9.2011
5654 práv.služby Interblue Group 11 641,55 CHF Z č.14925/2010 7.8.2011 Prager Dreifuss AG,Mühlebachstrasse 6, Zürich 19.9.2011
5692 telefónne popl. 4 523,02 Z č.145/2007/6.3 2.9.2011 Orange Slovensko a.s.,Prievozská 6/A IČO 35697272 20.9.2011
5380 kancel.potreby 6 583,76 O č. 3953/2011 16.8.2011 ŠEVT a.s.,Plynárenská 6 BA, IČO 31331131 26.9.2011
5849 nájomné 4 949,71 Z č.ústredie/2007 12.9.2011 SAŽP,Tajovského 28 BB, IČO 00626031 26.9.2011
             
Odovzdávajúci: Zuzana Šuláková odbor financovania a účtovníctva          
Preberajúci: Michal Chalupa odbor informatiky      
dňa: 27.9.2011            
 
Vypracoval: Zuzana Šuláková odbor financovania a účtovníctva
Schválil: Ing. Stella Okruhlicová riaditeľ odboru financovania a účtovníctva