Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Faktúry od 1.8. do 16.8.2011

Protokol o odovzdávaní a prevzatí faktúr na zverejňovanie v zmysle § 5b zákona č. 546/2010 Z.z.
             
             
Ident. údaj faktúry Tovar alebo služba Fakturovaná suma Identifikácia zmluvy alebo objednávky Dátum doručenia FA Identifikačné údaje dodávateľa Dátum zaplatenia
4909 telef.poplatky 10 809,86 Z č.259/2006/6.3 28.7.2011 Orange a.s.,Prievozská 5/A IČO 35697270 8.8.2011
4910 telef.poplatky 4 609,86 Z č.259/2006/6.3 28.7.2011 Orange a.s.,Prievozská 5/A IČO 35697270 8.8.2011
5169 upratovacie sl. 3 632,75 Z č.271/2007/6.4 5.8.2011 Ing.J.Micenko,J.Matušku 11 IČO 37581830 12.8.2011
5101 strážna služba 14 820,48 Z č.182/2008/6.4 4.8.2011 IBeA3 a.s.,Vajnorská 135 IČO 31670571 12.8.2011
3730 komunikač.sl. 125 606,83 Z č.76/2004/1.13 7.8.2011 Vizada Networks s.r.o.,Odborárská 5 IČO 31373500 12.8.2011
4559 komunikač.sl. 125 606,83 Z č.76/2004/1.13 11.7.2011 Vizada Networks s.r.o.,Odborárská 5 IČO 31373500 12.8.2011
4354 strážna služba 14 342,40 Z č.182/2008/6.4 4.7.2011 IBeA3 a.s.,Vajnorská 135 IČO 31670571 12.8.2011
4791 geologic.práce 23 407,96 Z č.100/2004/7.2 21.7.2011 GEO Slovakia s.r.o.,Rampová 4 IČO 36193241 12.8.2011
5087 právne služby 6 000,00 O č.3707/12.5.2011 27.7.2011 JUDr.R.Posluch,Bazová 9 IČO 6707177092 12.8.2011
             
 

Vypracoval: Zuzana Šuláková odbor financovania a účtovníctva

Schválil: Ing. Stella Okruhlicová riaditeľ odboru financovania a účtovníctva