Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prieskum trhu 2013

Zadávanie zákazky prieskumom trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 1.7.2013
 P.č. Názov predmetu zákazky CPV kód Termín zadávania zákazky/(výzvy) Termín predloženia cenovej ponuky Termín realizácie zadania zákazky Dátum zadania zákazky Dátum zverejnenia v profile Poznámky
40. Tlačivá potrebné pre výkon štátnej správy rybárstva 79810000-5 01.10.2013 31.10.2013 14 dní od objednávky   20.12.2013
39. Dodávanie, odber a využívanie spravodajského servisu   11.12.2013 11.12.2013 rok 2014   16.12.2013
38. Hygienické potreby a zásobníky na hygienické potreby    13.12.2013 16.-18.12.2013  12/2013  objednávka zo dňa  18.12.2013   16.12.2013
37.  Tonery 12.12.2013 17.12.2013 12/2013 objednávka zo dňa 18.12.2013 16.12.2013
36. Propagačné materiály pre OP ŽP (zip, 507 kB) 39294100-0 13.12.2013 19.12.2013 do 09:00 hod. podľa časového harmonogramu zmluvy   13.12.2013 Verejný obstarávateľ bližšie špecifikoval predmet zákazky a zároveň predĺžil lehotu na predkladanie cenových ponúk do 27.12.2013
35. Ozvučenie a konferenčný systém s videoprojekciou   21.11.2013 28.11.2013 16.12.2013   12.12.2013
34. Tlakové skúšky klimatizačných zariadení   4.12.2013 10.12.2013 12/2013 objednávka zo dňa    .12.2013 10.12.2013
33. Konferencia CEE a SEE (zip, 71,35 kB) 55120000-7 10.12.2013 16.12. 2013 do 10:00   13.3. - 14.3.2014 10.12.2013
32. Poskytnutie právnych služieb k procedúre udelenia finančnej korekcie v zmysle čl. 99 (1) nariadenia č. 1083/2006 k projektu č. 24160110006. (zip, 100 kB) 79110000-8 10.12.2013 16.12. 2013 do 9:00  čiastkové plnenia v zmysle harmonogramu   10.12.2013
31. Upratovanie Klobučnícka 7 a Bukureštská 4   6.9.2013 9.9.2013 12/2013 objednávka zo dňa 27.11.2013 27.11.2013
30. Úprava a obnova vybraných sociálnych zariadení NĽS 1   17.10.2013 24.10.2013  11/2013 objednávka zo dňa 26.11.2013 25.11.2013
29. Ochrana odkvapov a zvodov proti zamŕzaniu   22.10.2013 27.11.2013 12/2013 objednávka zo dňa 03.12.2013 25.11.2013
28. Zasadacia miestnosť č.204-interiérové vybavenie   20.11.2013 22.11.-25.11.2013 12/2013 objednávka zo dňa 03.12.2013 25.11.2013
27. Zabezpečenie dopravy na pracovné zasadnutie pre 85 cestujúcich (zip, 28 kB)  60170000-0
63520000-0
60172000-4
25.11.2013 27.11.2013 do 15.00 hod. 5.-6.12.2013   25.11.2013
26. Vypracovanie čiastkovej štúdie uskutočniteľnosti pre projekt vybudovania IS Odpadového hospodárstva (ďalej len OH) 24.10.2013 30.10.2013 26.11.2013 13.12.2013
25. Plánovacie dokumenty pre oblasť kameniva (pre potreby projektu SNAP- SEE – Plánovanie pre trvalo udržateľné kamenivo v JV Európe) 90712400-5 19.11.2013 22.11.2013 12,00 hod. 31.8.2014   19.11.2013
24. Zber a analýza údajov z oblasti kameniva (pre potreby projektu SNAP- SEE – Plánovanie pre trvalo udržateľné kamenivo v JV Európe) 72314000-9, 72316000-3 19.11.2013 22.11.2013 12,00 hod. 31.8.2014   19.11.2013
23. Budovanie kapacít a konzultácie v oblasti kameniva (pre projekt SNAP- SEE – Plánovanie pre trvalo udržateľné kamenivo v JV Európe) 79416200-5 19.11.2013 22.11.2013 12,00 hod. 31.8.2014   19.11.2013
22. Oprava chladiacich okruhov klimatizačného systému   17.10.2013 24.10.2013  11/2013 objednávka zo dňa 11.11.2013 14.11.2013
21. Rozšírenie kamerového systému   22.10.2013 30.10.2013  11/2013 objednávka zo dňa 13.11.2013 14.11.2013
20. Tonery   7.11.2013 11.11.2013   objednávka zo dňa 19.11.2013 14.11.2013
19. Dodávka bielej techniky   30.10.2013 6.11.2013   objednávka zo dňa 19.11.2013 14.11.2014
 18.  Manažment a propagácia projektu SNAP-SEE 72224000-1  07.11.2013  11.11.2013  08/2014   08.11.2013 
17. Upratovanie Klobučnícka 7 a Bukureštská 4 06.09.2013 09.09.2013  11/2013 objednávka zo dňa 28.10.2013  29.10.2013  
 16.  Kotol, riadiaci systém NĽŠ 1  16.10.2013  25.10.2013   12/2013 objednávka zo dňa 13.11.2013 25.10.2013  
15. Tonery 30237310-5 10.10.2013 15.10.2013 október 23.10.2013 24.10.2013  
14. Pracovné zasadnutie zamestnancov SEPP k zhodnoteniu stavu implementácie OP ŽP v dňoch 5.-6.12.2013
 (pre 116 osôb)
(zip, 29,5 kB)
79951000-5, 79952000-2, 55120000-7 28.10.2013 4.11.2013 do 8.00 hod. 5.-6.12.2013 28.10.2013  
13. Zimné pneumatiky na služobné motorové vozidlá MŽP SR (zip, 29,75 kB) 34351100-3 16.10.2013 22.10.2013, 07:00 hod. 31.10.2013 24.10.2013 16.10.2013  
12.  Dodávka softvéru pre správu a evidenciu verejných obstarávaní.  48490000-9 04.10.2013 09.10.2013      11.10.2013   
11. Tlačivá 79810000-5 04.10.2013 17.10.2013 01.11.2013   04.10.2013  
10. Hlavičkový papier, DL obálky s potlačou pre MŽP SR 79800000-2 23.09.2013 25.09.2013   23.09.2013  
9. Ex ante hodnotenie Operačného programu  Kvalita životného prostredia  na programové obdobie (2014 – 2020) (zip, 102kB) 79314000-8, 72316000-3, 79311300-0 20.9.2013 26.9. 2013 do 9:00 do 28.11.2013   20.9.2013  
8. Konferencia CEE a SEE  (zip, 75 kB) 55120000-7 12.9.2013 18.9.2013  8:00:00 43. týždeň   12.9.2013  
7. Strážna služba za mesiac október 2013 79713000-5 6.9.2013 9.9.2013 1.10. -31.10.2013 Objednávka zo dňa 13.09.2013 6.9.2013  
6. Upratovanie Klobučnícka 7 a Bukureštská 4 90911200-8, 90919200-4 6.9.2013 9.9.2013 1.10.2013 - 31-10-2013 Objednávka zo dňa 18.09.2013 6.9.2013  
5. Odborná prehliadka, odborná skúška a ústredná skúška výťahov  42416100-6 23.09.2013 27.09.2013 09. 2013   25.09.2013  
 4. Zabezpečenie dodávky tonerov pre MŽP SR 30237310-5 23.8.2013 26.08.2013 do 14:00 hod   Objednávka zo dňa 03.09.2013  23.08.2013  
 3. Školenie "Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z."  (pdf, 125 kB)  80511000-9 21.8.2013 26.8.2013 06.09.2013, 08.10.2013, 09.10.2013 30.8.2013 číslo objednávky 5871/SL 21.8.2013  
 2. Strážna služba  79713000-5  26.7.2013  29.7.2013  01.08.2013-30.09.2013  31.7.2013   26.07.2013
1. Špecializovaný kurz angličtiny v súvislosti s prípravou na Predsedníctvo v Rade EÚ v roku 2016   79632000-3  16.7.2013 19.7.2013   22.-25.7.2013  19.07.2013  16.7.2013