Vytlačiť Poslať stránku

Prieskum trhu 2013

Zadávanie zákazky prieskumom trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 1.7.2013

 P.č.   

Názov predmetu zákazky CPV kód Termín zadávania zákazky/(výzvy) Termín predloženia cenovej ponuky Termín realizácie zadania zákazky Dátum zadania zákazky Dátum zverejnenia v profile Poznámky
40. Tlačivá potrebné pre výkon štátnej správy rybárstva 79810000-5

01.10.2013

31.10.2013

14 dní od objednávky

 

20.12.2013

39.

Dodávanie, odber a využívanie spravodajského servisu

 

11.12.2013

11.12.2013

rok 2014

 

16.12.2013

38.

Hygienické potreby a zásobníky na hygienické potreby

 

 13.12.2013

16.-18.12.2013 

12/2013 

objednávka zo dňa  18.12.2013 

 16.12.2013

 37.

 Tonery 12.12.2013 17.12.2013 12/2013 objednávka zo dňa 18.12.2013 16.12.2013

36.

Propagačné materiály pre OP ŽP (zip, 507 kB)

39294100-0

13.12.2013

19.12.2013 do 09:00 hod.

podľa časového harmonogramu zmluvy

 

13.12.2013

Verejný obstarávateľ bližšie špecifikoval predmet zákazky a zároveň predĺžil lehotu na predkladanie cenových ponúk do 27.12.2013

35.

Ozvučenie a konferenčný systém s videoprojekciou

 

21.11.2013

28.11.2013

16.12.2013

 

12.12.2013

34.

Tlakové skúšky klimatizačných zariadení

 

4.12.2013

10.12.2013

12/2013

objednávka zo dňa    .12.2013

10.12.2013

33.

Konferencia CEE a SEE (zip, 71,35 kB)

55120000-7

10.12.2013

16.12. 2013 do 10:00

 

13.3. - 14.3.2014

10.12.2013

32.

Poskytnutie právnych služieb k procedúre udelenia finančnej korekcie v zmysle čl. 99 (1) nariadenia č. 1083/2006 k projektu č. 24160110006. (zip, 100 kB)

79110000-8

10.12.2013

16.12. 2013 do 9:00

 čiastkové plnenia v zmysle harmonogramu

 

10.12.2013

31.

Upratovanie Klobučnícka 7 a Bukureštská 4

 

6.9.2013

9.9.2013

12/2013

objednávka zo dňa 27.11.2013

27.11.2013

30.

Úprava a obnova vybraných sociálnych zariadení NĽS 1

 

17.10.2013

24.10.2013

 11/2013

objednávka zo dňa 26.11.2013

25.11.2013

29.

Ochrana odkvapov a zvodov proti zamŕzaniu

 

22.10.2013

27.11.2013

12/2013

objednávka zo dňa 03.12.2013

25.11.2013

28.

Zasadacia miestnosť č.204-interiérové vybavenie

 

20.11.2013

22.11.-25.11.2013

12/2013

objednávka zo dňa 03.12.2013

25.11.2013

27.

Zabezpečenie dopravy na pracovné zasadnutie pre 85 cestujúcich (zip, 28 kB) 

60170000-0
63520000-0
60172000-4

25.11.2013

27.11.2013 do 15.00 hod.

5.-6.12.2013

 

25.11.2013

26. Vypracovanie čiastkovej štúdie uskutočniteľnosti pre projekt vybudovania IS Odpadového hospodárstva (ďalej len OH) 24.10.2013 30.10.2013 26.11.2013 13.12.2013

25.

Plánovacie dokumenty pre oblasť kameniva (pre potreby projektu SNAP- SEE – Plánovanie pre trvalo udržateľné kamenivo v JV Európe)

90712400-5

19.11.2013

22.11.2013 12,00 hod.

31.8.2014

 

19.11.2013

24.

Zber a analýza údajov z oblasti kameniva (pre potreby projektu SNAP- SEE – Plánovanie pre trvalo udržateľné kamenivo v JV Európe)

72314000-9, 72316000-3

19.11.2013

22.11.2013 12,00 hod.

31.8.2014

 

19.11.2013

23.

Budovanie kapacít a konzultácie v oblasti kameniva (pre projekt SNAP- SEE – Plánovanie pre trvalo udržateľné kamenivo v JV Európe)

79416200-5

19.11.2013

22.11.2013 12,00 hod.

31.8.2014

 

19.11.2013

22.

Oprava chladiacich okruhov klimatizačného systému

 

17.10.2013

24.10.2013

 11/2013

objednávka zo dňa 11.11.2013

14.11.2013

21.

Rozšírenie kamerového systému

 

22.10.2013

30.10.2013

 11/2013

objednávka zo dňa 13.11.2013

14.11.2013

20.

Tonery

 

7.11.2013

11.11.2013

 

objednávka zo dňa 19.11.2013

14.11.2013

19.

Dodávka bielej techniky

 

30.10.2013

6.11.2013

 

objednávka zo dňa 19.11.2013

14.11.2014

 18.

 Manažment a propagácia projektu SNAP-SEE

72224000-1 

07.11.2013 

11.11.2013 

08/2014

 

08.11.2013 

17. Upratovanie Klobučnícka 7 a Bukureštská 4 06.09.2013 09.09.2013  11/2013 objednávka zo dňa 28.10.2013  29.10.2013  
 16.  Kotol, riadiaci systém NĽŠ 1  16.10.2013  25.10.2013   12/2013

objednávka zo dňa 13.11.2013

25.10.2013  
15. Tonery 30237310-5 10.10.2013 15.10.2013 október 23.10.2013 24.10.2013  
14.

Pracovné zasadnutie zamestnancov SEPP k zhodnoteniu stavu implementácie OP ŽP v dňoch 5.-6.12.2013
 (pre 116 osôb)

(zip, 29,5 kB)

79951000-5, 79952000-2, 55120000-7 28.10.2013 4.11.2013 do 8.00 hod. 5.-6.12.2013 28.10.2013  
13.

Zimné pneumatiky na služobné motorové vozidlá MŽP SR

(zip, 29,75 kB)

34351100-3 16.10.2013 22.10.2013, 07:00 hod. 31.10.2013 24.10.2013 16.10.2013  

12. 

Dodávka softvéru pre správu a evidenciu verejných obstarávaní. 

48490000-9

04.10.2013

09.10.2013 

 

 

11.10.2013 

 

11.

Tlačivá

79810000-5

04.10.2013

17.10.2013

01.11.2013

 

04.10.2013

 
10. Hlavičkový papier, DL obálky s potlačou pre MŽP SR 79800000-2 23.09.2013 25.09.2013   23.09.2013  

9.

Ex ante hodnotenie Operačného programu  Kvalita životného prostredia  na programové obdobie (2014 – 2020)

(zip, 102kB)

79314000-8, 72316000-3, 79311300-0

20.9.2013

26.9. 2013 do 9:00

do 28.11.2013

 

20.9.2013

 

8.

Konferencia CEE a SEE  (zip, 75 kB)

55120000-7

12.9.2013

18.9.2013  8:00:00

43. týždeň

 

12.9.2013

 

7.

Strážna služba za mesiac október 2013

79713000-5

6.9.2013

9.9.2013

1.10. -31.10.2013

Objednávka zo dňa 13.09.2013

6.9.2013

 

6.

Upratovanie Klobučnícka 7 a Bukureštská 4

90911200-8, 90919200-4

6.9.2013

9.9.2013

1.10.2013 -

31-10-2013

Objednávka zo dňa 18.09.2013

6.9.2013

 

5.

Odborná prehliadka, odborná skúška a ústredná skúška výťahov

 42416100-6

23.09.2013

27.09.2013

09. 2013

 

25.09.2013

 

 4.

Zabezpečenie dodávky tonerov pre MŽP SR

30237310-5

23.8.2013

26.08.2013 do 14:00 hod

 

Objednávka zo dňa 03.09.2013

 23.08.2013

 

 3.

Školenie "Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z." 

(pdf, 125 kB)

 80511000-9

21.8.2013

26.8.2013

06.09.2013, 08.10.2013, 09.10.2013

30.8.2013 číslo objednávky 5871/SL

21.8.2013

 

 2.

Strážna služba 

79713000-5 

26.7.2013 

29.7.2013 

01.08.2013-30.09.2013 

31.7.2013 

 26.07.2013

1.

Špecializovaný kurz angličtiny v súvislosti s prípravou na Predsedníctvo v Rade EÚ v roku 2016 

 79632000-3

 16.7.2013

19.7.2013 

 22.-25.7.2013

 19.07.2013

 16.7.2013