Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Podľa § 49a Zákona č. 95/2013 Z.z. zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa typu zákazky. V ľavom menu je možné prejsť na zoznam zákaziek podľa jednotlivých typov.

 


 

Strana: [1]  [2]  [3] 

Telekomunikačné služby mobilného operátora

20.02.2018
Výzvy na predloženie ponuky na predmet zákazky: Telekomunikačné služby mobilného operátora Viac

 

Právne služby

13.12.2017
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK na predmet zákazky: „Právne služby“ Viac

 

Zmenené - Komplexná produkcia TV spotov, on-line spotov a rádio spotov podľa špecifikovaných piatich tém na propagáciu Operačného programu Kvalita životného prostredia

01.12.2017
Komplexná produkcia piatich grafických 30 sekundových TV spotov, 20 sekundových on-line spotov (skrátená verzia 30sek TV spotu) a piatich 30 sekundových rádio spotov podľa nižšie špecifikovaných piatich tém. Viac

 
 
Strana: [1]  [2]  [3]