Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úprava systému CITES

 

Predmetom zákazky je implementácia a nasadenie rozšírenia systému pre spracovanie evidencie v zmysle zákona 237/2002 o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín "APV CITES".

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže