Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Verejná konzultácia k stratégii ochrany ovzdušia

MŽP SR začína práce na príprave Stratégie ochrany ovzdušia. Predmetná stratégia bude obsahovať účinné a nákladovo efektívne opatrenia v sektore priemyslu, energetiky, dopravy a poľnohospodárstva. Boli by sme radi, keby ste sa na príprave našej stratégie podieľali aj vy. Môžete sa zapojiť do konzultácii ako dosiahnuť dobrú kvalitu ovzdušia čo najskôr, a ako dosiahnuť redukčné emisné záväzky na rok 2030.

Pošlite nám do 30. júna 2018 odpovede na naše otázky, ako aj svoje nápady, podnety, odporúčania o ktorých si myslíte, že by nemali v základných pilieroch vo vybraných sektoroch stratégie ochrany ovzdušia chýbať.

Všetky Vaše návrhy, podnety odpovede a zistenia tejto verejnej konzultácie použijeme po posúdení pri príprave stratégie. V súčasnosti MŽP SR spolupracuje so Svetovou bankou, ktorá bude hodnotiť nákladovú efektívnosť navrhovaných opatrení.

Dotazník týkajúci sa možností a návrhu opatrení z vykurovania domácností

Dotazník týkajúci sa možností a návrhu opatrení na obmedzenie emisií z  priemyslu

Dotazník týkajúci sa možností a návrhu opatrení na  obmedzovanie emisií z poľnohospodárstva

Dotazník týkajúci sa možností a návrhu opatrení na  obmedzovanie emisií z dopravy