Vytlačiť Poslať stránku

Ponuka SEV Dropie

O Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie

Žitný ostrov je najväčším riečnym ostrovom Slovenska. V srdci Žitného ostrova, na území nížinných samôt, tzv. taní, sa nachádza Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie. Vzdialenosť od najbližšieho mesta Kolárovo je cca 10 km. Areál SEV Dropie obklopuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky. CHVÚ Ostrovné lúky poskytujú životný priestor naturovským druhom - sokolovi červenonohému, ľabtuške poľnej, strakošovi kolesárovi a mnohým iným.
Našou srdcovou záležitosťou je starostlivosť o staré hlavové vŕby- poskytujú životný priestor mnohým druhom a sú kultúrno- historickým symbolom Žitného ostrova.

 

Adresa:

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 30
946 14 Zemianska Olča
Ing. Katarína Béresová
katarina.beresova@sazp.sk
sev-dropie@sazp.sk
www.facebook.com/dropie

+421 35 7896055, +421 905 314427

GPS koordináty SEV Dropie:
17, 9241943359375

47,87206720097045