Vytlačiť Poslať stránku

Ponuka environmentálnej knižnice

Environmentálna knižnica a videotéka

Knižnica Slovenskej agentúry životného prostredia je úzko špecializovaná knižnica zameraná svojou činnosťou a odbornou literatúrou na  oblasť životného prostredia.  Do svojho fondu získava, spracováva, uchováva a sprístupňuje fond domácej a zahraničnej literatúry z oblasti environmentalistiky, ekológie, legislatívy životného prostredia a environmentálnej výchovy.