Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Osveta a neformálna environmentálna výchova

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy zabezpečuje neformálnu environmentálnu výchovu. V roku 2015 bola poradou vedenia MŽP SR schválená rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025, ktorá reaguje na  aktuálne potreby a nové výzvy v oblasti starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. Jej hlavným cieľom je vytvorenie fungujúceho uceleného systému environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v rezorte životného prostredia v súlade a viacerými medzinárodnými koncepčnými dokumentami, ktoré sa zameriavajú na  oblasť EVVO.

Neformálnu environmentálnu výchovu a vzdelávanie zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom priamoriadených organizácií:

 

  1. Slovenskej agentúry životného prostredia, 
  2. Štátnej ochrany prírody SR, 
  3. Národná zoo Bojnice, 
  4. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 
  5. Slovenského banského múzea, 
  6. Slovenského vodohospodárskeho podniku a iných.

 

Jednotlivé rezortné organizácie pripravujú množstvo akcií a podujatí, ktoré sú zamerané na informovanosť v oblasti ochrany životného prostredia a jeho zložiek ako aj samotnú oblasť praktickej environmentálnej výchovy a vzdelávania. Ide o výchovno – vzdelávacie aktivity s využitím interaktívnych prvkov, ku ktorým patria napr. : podujatia pri príležitosti významných environmentálnych dní, dni otvorených dverí rezortných organizácií, jednodňové alebo viacdňové náučné podujatia, besedy pre všetky kategórie škôl, podujatia pre marginalizované skupiny, výstavy, exkurzie, filmové festivaly. Taktiež sa organizujú odborné konferencie, semináre pre  rôzne cieľové skupiny ako aj metodické dni a akreditované kontinuálne vzdelávanie pre pedagógov. V neposlednom rade sa venujú edičnej, publikačnej a propagačnej činnosti.

Praktická environmentálna výchova sa realizuje hlavne v :

ENVIROFILM

 


Mapa ekostredísk, ako aj plán aktivit EVVO v SR v roku 2018:

http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/ekostrediska-na-slovensku/

http://www.enviroportal.sk/environmentalna-vychova/ekostrediska.

 

Tieto informacie su propagovane aj na facebooku:

https://www.facebook.com/envirovychova/posts/871230823058693

https://sk-sk.facebook.com/envirovychova/

 


 

 

Aktuálne informácie

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Slovenská republika získala tretíkrát špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Rady Európy za krajinu

04.10.2017
Nomináciu Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2016/2017 získal laureát národného kola Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016 - mesto Hriňová ako jej jediný zástupca. Do piateho ročníka Ceny Rady Európy za krajinu bolo celkovo nominovaných 13 projektov zo zmluvných strán Európskeho dohovoru o krajine. Viac

 

Zdieľanie dostane vaše sídlo ďalej! Využite ešte možnosť a zaregistrujte sa do Európskeho týždňa mobility 2017

06.09.2017
Slovenské sídla sa spolu so svojimi partnermi môžu zapojiť do národnej kampane Európskeho týždňa mobility 2017 aktivitami zameranými na jej aktuálnu tému „Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“ tým, že sa do 16. septembra 2017 zaregistrujú na jej oficiálnej webovej stránke www.eurotm.sk. Podporia tým myšlienku udržateľnej mobility spolu s ďalšími 38 mestami a obcami, ktoré sa už dodnes ( 6. septembra 2017) oficiálne pripojili ku kampani. Viac

 

Inšpirujme sa... udržateľnosťou

08.02.2017
Slovenská agentúra životného prostredia organizuje spolu s Českou informačnou agentúrou životného prostredia – CENIA od 14. do 15. februára 2017 konferenciu Inspirujme se… s podtitulom udržitelností (Inšpirujme sa... udržateľnosťou). Viac

 

Svetový deň mokradí (2. február) je tento rok venovaný významu mokradí pre znižovanie rizika prírodných pohrôm

31.01.2017
Význam mokradí je úzko spojená s ich funkciami v ekosystéme, ktoré sú nepostrádateľné aj pre život človeka. V poslednom období vystupujú v súvislosti s klimatickými zmenami do popredia najmä protipovodňová a vodozádržná funkcia. Viac

 

SAŽP opäť hľadá ProEnviro školy 2016/2017

19.01.2017
Slovenská agentúra životného prostredia, oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania v Banskej Bystrici, vyhlasuje XII. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou - ProEnviro. Viac

 

ZELENÝ SVET 2017 odhalí (ne)známe tajomstvá hmyzieho sveta

09.01.2017
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo 22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2017. Cieľom podujatia, ktoré organizačne zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), je vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Viac

 

Cenu Slovenskej republiky za krajinu udelili mestu Hriňová

09.11.2016
Ministerstvo životného prostredia SR udelilo dnes, 9. novembra 2016, v priestoroch historickej Radnice mesta Banská Bystrica, Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2016 mestu Hriňová za projekt „Hriňovské lazy – krajina hodnôt“. Ocenenie laureátovi ceny odovzdali štátni tajomníci MŽP SR Norbert Kurilla a Boris Susko, vedúca služobného úradu MŽP SR Ľubomíra Kubišová a manažér Ceny Slovenskej republiky za krajinu a generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Martin Lakanda. Viac

 

Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2016 udelí Ministerstvo životného prostredia SR 9. novembra 2016

04.11.2016
Ministerstvo životného prostredia SR udelí 9. novembra 2016 v priestoroch historickej Radnice mesta Banská Bystrica Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2016. Viac

 

EKOINOVAČNÉ SLOVENSKO

25.10.2016
Národná konferencia Ekoinovačné Slovensko (19. – 20. októbra 2016) sprostredkovala účastníkom v bratislavskom hoteli Tatra aj odpovede na otázky ako sa zorientovať v politicko-strategickej oblasti ekoinovácií. Dozvedeli sa aj, aké finančné nástroje je možné využiť na podporu ich rozvoja a akým spôsobom sa aplikujú nielen v podmienkach Slovenska. Zaujali najmä pozitívne príklady z praxe. Viac

 

Výsledky kampane ETM 2016 na Slovensku a jej sprievodnej národnej súťaže

12.10.2016
Kampaň Európskeho týždňa mobility 2016 (ETM 2016) na Slovensku symbolicky uzatvorila Národná konferencia Cyklistická doprava, ktorá sa dnes skončila v Martine. Nad dvojdňovým podujatím (11. - 12. október) prevzal záštitu podpredseda Národnej rady SR Andrej Hrnčiar, minister životného prostredia László Sólymos a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Arpád Érsek. Viac

 

Výsledky kampane ETM 2016 a Národnej súťaže ETM 2016 vyhlásia počas Národnej konferencie Cyklistická doprava

07.10.2016
Národnou konferenciou Cyklistická doprava vyvrcholí 11. a 12. októbra v Martine kampaň Európskeho týždňa mobility 2016 (ETM 2016) na Slovensku, ktorej národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia. Viac

 

Pozvánka na konferenciu Ekoinovačné Slovensko

21.09.2016
Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR vás pozývajú na národnú konferenciu Ekoinovačné Slovensko, ktorá sa v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ uskutoční 19. – 20. októbra 2016 v Bratislave. Viac

 

Európsky týždeň mobility 2016 vyvrcholí Dňom bez áut

21.09.2016
Rekordných 47 slovenských miest (vlani ich bolo 30) sa zapojilo do Európskeho týždňa mobility 2016 (ETM 2016). Kampaň vyvrcholí zajtra (22. septembra 2016) Dňom bez áut, keď samosprávy v spolupráci s ich partnerskými organizáciami vyčlenia jednu či viaceré zóny v meste výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu. Viac

 

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2016 bolo nominovaných 10 projektov

29.07.2016
Do štvrtého ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR, bolo celkovo prihlásených 12 realizovaných projektov. Kritériá, ktoré posudzovali oprávnenosť predloženia projektov v rámci administratívnej kontroly národným koordinátorom ceny, splnilo 10 kandidátov, z toho 3 samosprávy a 7 mimovládnych organizácií. Viac

 

Spišský Hrhov získal mimoriadne ocenenie v súťaži Európska cena obnovy dediny 2016

15.07.2016
V pondelok, 4. júla 2016, boli oficiálne zverejnené výsledky Európskej ceny obnovy dediny 2016. Z 24 obcí presvedčila najviac členov poroty rakúska obec Fließ, ktorá získala hlavnú cenu súťaže. Slovenský zástupca, obec Spišský Hrhov, prekvapil členov hodnotiacej komisie natoľko, že mu bola prvýkrát v histórii európskej súťaže udelená mimoriadna cena za spolužitie všetkých skupín obyvateľov v obci. Viac

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]