Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Dokumenty k výzve 2013

Program LIFE+ je rozdelený na 3 tematické oblasti: príroda a biodiverzita, politika a riadenie v oblasti životného prostredia, informovanosť a komunikácia. V rámci vyhlásenej výzvy boli jednotlivé dokumenty súvisiace s každou tematickou oblasťou rozdelené do nasledovných súborov:

LIFE+2013 Nature (zip, 2,45 MB)
LIFE+2013 Environment (zip, 2,21 MB)
LIFE+2013 Information (zip, 2,15 MB)

Všetky dokumenty sú v anglickom jazyku, pričom v rámci dokumentov sa nachádzajú:
Common Provisions - Všeobecné podmienky zmluvy
Grant Agreement and Special Provisions - Návrh grantovej zmluvy
Application Guide - Part 1 - Príručka pre žiadateľov – časť 1 (obsah žiadosti)
Application Guide - Part 2 - Príručka pre žiadateľov – časť 2 (prihlásenie do e-proposal a návod na vypĺňanie údajov)
Simplified Financial Statement - Finančné prehlásenie (len pre súkromných žiadateľov)
Public body declaration - Vyhlásenie verejnej organizácie (len pre verejných žiadateľov)
Evaluation Guide – Príručka pre hodnotenie projektov

Tak ako minulý rok, aj tento rok je žiadatelia vypracovávajú projektovú žiadosť prostredníctvom nástroja e-Proposal.