Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dokumenty k výzve 2013

Program LIFE+ je rozdelený na 3 tematické oblasti: príroda a biodiverzita, politika a riadenie v oblasti životného prostredia, informovanosť a komunikácia. V rámci vyhlásenej výzvy boli jednotlivé dokumenty súvisiace s každou tematickou oblasťou rozdelené do nasledovných súborov:

Všetky dokumenty sú v anglickom jazyku, pričom v rámci dokumentov sa nachádzajú:

  • Common Provisions - Všeobecné podmienky zmluvy
  • Grant Agreement and Special Provisions - Návrh grantovej zmluvy
  • Application Guide - Part 1 - Príručka pre žiadateľov – časť 1 (obsah žiadosti)
  • Application Guide - Part 2 - Príručka pre žiadateľov – časť 2 (prihlásenie do e-proposal a návod na vypĺňanie údajov)
  • Simplified Financial Statement - Finančné prehlásenie (len pre súkromných žiadateľov)
  • Public body declaration - Vyhlásenie verejnej organizácie (len pre verejných žiadateľov)
  • Evaluation Guide – Príručka pre hodnotenie projektov

Tak ako minulý rok, aj tento rok je žiadatelia vypracovávajú projektovú žiadosť prostredníctvom nástroja e-Proposal.