Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

1. Viacročný pracovný program 2014 - 2017

LIFE 1. Viacročný pracovný program 2014 - 2017
Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 19. marca 2014 (2014/203/EU) o prijatí 1. viacročného pracovného programu LIFE pre roky 2014 - 2017 a jeho prílohy, nájdete v Úradnom vestníku Európskej únie vo všetkých úradných jazykov EÚ na nasledujúcej webovej stránke:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_116_R_0001

slovenská jazyková verzia LIFE 1. Viacročného pracovného programu na stiahnutie tu.