Vytlačiť Poslať stránku

Harmonogram výziev

 

ROK 2015

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie oznamuje, že v roku 2015 neplánuje vyhlásiť žiadnu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Z tohto dôvodu nebude indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP z Operačného programu Životné prostredie na rok 2015 vypracovaný.

V prípade, ak by Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie s cieľom zabezpečenia čo najvyššieho čerpania finančných prostriedkov Operačného programu Životného prostredie rozhodol o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, indikatívny harmonogram výziev na rok 2015 bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle.

 

ROK 2014

Harmonogram výziev 2014 (aktualizácia č. 4)

Harmonogram vyziev 2014 (aktualizácia č. 3)

Harmonogram výziev 2014 (aktualizácia č. 2)

Harmonogram výziev 2014 (aktualizácia č. 1)

Harmonogram výziev 2014

 

ROK 2013

Harmonogram výziev 2013 (aktualizácia č. 2)

Harmonogram výziev 2013 (aktualizácia č. 1)

Harmonogram výziev 2013

 

ROK 2012

Harmonogram výziev 2012 (aktualizácia č. 1)

Harmonogram výziev 2012

 

ROK 2011

Harmonogram výziev 2011 (aktualizácia č.5 k 11.11.2011)

Harmonogram výziev 2011 (aktualizácia č.4 k 15.07.2011)

Harmonogram výziev 2011 (aktualizácia č.3 k 05.05.2011)

Harmonogram výziev 2011 (aktualizácia č.2 k 29.03.2011)

Harmonogram výziev 2011 (aktualizácia č.1 k 27.01.2011)

Harmonogram výziev 2011

 

ROK 2010

Harmonogram výziev 2010 (aktualizácia č.2 k 01.06.2010)

Harmonogram výziev 2010 (aktualizácia č.1 k 09.04.2010)

Harmonogram výziev 2010

 

ROK 2009

Harmonogram výziev 2009 (aktualizácia č.3 k 03.12.2009)

Harmonogram výziev 2009 (aktualizácia č.2 k 16.09.2009)

Harmonogram výziev 2009 (aktualizácia č.1 k 17.07.2009)

Harmonogram výziev 2009

 

ROK 2008

Harmonogram výziev 2008