Vytlačiť Poslať stránku

Aktuálne výzvy

 

Informácia pre žiadateľov – TU

- Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO3-14-4 (OC 3.1, 3.2)

- Výzva na predkladanie žiadostí o NFP kód OPŽP-PO4-14-1 (4.4)